X

  Przedmowa 9
  Wstęp 11
  1. Komputer PC od zewnątrz 13
    1.1. Elementy zestawu komputerowego 13
    1.2. Podzespoły wchodzące w skład jednostki centralnej 16
  2. Układy cyfrowe 21
    Wstęp 21
    2.1. Podstawy działania układów cyfrowych 21
      2.1.1. Idea działania układów cyfrowych 21
      2.1.2. Poziomy logiczne 22
      2.1.3. System dwójkowy i szesnastkowy 24
      2.1.4. Kodowanie informacji 27
        2.1.4.1. Przykłady kodów 29
        2.1.4.2. Kod ASCII jego następcy 30
        2.1.4.3. Kodowanie informacji 33
      2.1.5. Bramki logiczne i operatory (działania) logiczne 34
      2.1.6. Przykładowe parametry układów cyfrowych 40
        2.1.6.1. Parametry graniczne 41
        2.1.6.2. Parametry charakterystyczne 41
      2.1.7. Podział układów cyfrowych 42
        2.1.7.1. Układy kombinacyjne i sekwencyjne 42
        2.1.7.2. Układy asynchroniczne i synchroniczne 43
        2.1.7.3. Stopień scalenia układów cyfrowych 44
    2.2. Cyfrowe układy funkcjonalne 45
      2.2.1. Arytmetyka dwójkowa 45
        2.2.1.1. Dodawanie binarne 45
        2.2.1.2. Zapis liczb ze znakiem 49
        2.2.1.3. Zapis części całkowitej i ułamkowej 52
        2.2.1.4. Zapis stało- i zmiennoprzecinkowy 53
        2.2.1.5. Norma IEEE Standard 754 55
      2.2.2. Przykładowe układy arytmetyczne 56
        2.2.2.1. Sumator równoległy n-bitowy 56
        2.2.2.2. Jednostka arytmetyczno-logiczna 57
      2.2.3. Układy z pamięcią 59
        2.2.3.1. Przerzutniki 59
        2.2.3.2. Rejestry 62
        2.2.3.3. Liczniki 64
      2.2.4. Dekodery i kodery priorytetu 65
      2.2.5. Multipleksery 67
      2.2.6. Bramki trójstanowe 68
      2.2.7. Pojęcie i zasada działania magistrali 69
    2.3. Pamięci 71
      2.3.1. Podstawowe definicje dotyczące pamięci 71
      2.3.2. Podział pamięci 72
      2.3.3. Organizacja pamięci 73
      2.3.4. Łączenie układów pamięci 75
        2.3.4.1. Zwiększanie długości słowa 75
        2.3.4.2. Zwiększanie liczby słów w pamięci 77
      2.3.5. Pamięci dynamiczne RAM 78
        2.3.5.1. Obsługa asynchronicznych pamięci DRAM 78
        2.3.5.2. Odmiany pamięci dynamicznych 83
      2.3.6. Moduły pamięci 95
  3. Podstawy architektury komputera 105
    Wstęp 105
    3.1. Pojęcie systemu mikroprocesorowego 105
      3.1.1. System mikroprocesorowy specjalizowany układ 105
      3.1.2. Schemat blokowy systemu mikroprocesorowego 106
        3.1.2.1. Architektura z Princeton 108
        3.1.2.2. Architektura harwardzka 108
    3.2. Modułowa budowa komputera pierwsze przybliżenie 110
    3.3. Podstawy działania mikroprocesora 111
      3.3.1. Schemat blokowy mikroprocesora 112
      3.3.2. Rejestry procesora dostępne programowo 113
        3.3.2.1. Akumulator 114
        3.3.2.2. Rejestr flagowy 114
        3.3.2.3. Licznik rozkazów 115
        3.3.2.4. Wskaźnik stosu 115
        3.3.2.5. Rejestry robocze (uniwersalne) 117
      3.3.3. Cykl rozkazowy 117
      3.3.4. Lista rozkazów, tryby adresowania 120
        3.3.4.1. Lista rozkazów 120
        3.3.4.2. Format rozkazu i tryby adresowania 121
        3.3.4.3. Sposób prezentowania rozkazu 125
        3.3.4.4. Przykładowe rozkazy 127
      3.3.5. Magistrale i sygnały sterujące mikroprocesora 128
    3.4. Układy wejścia/wyjścia 130
      3.4.1. Układy wejścia/wyjścia współadresowalne z pamięcią operacyjną 132
      3.4.2. Układy wejścia/wyjścia izolowane 133
    3.5. Operacje wejścia/wyjścia 134
      3.5.1. Operacje wejścia/wyjścia z bezpośrednim sterowaniem przez mikroprocesor 134
        3.5.1.1. Bezwarunkowe operacje wejścia/wyjścia 134
        3.5.1.2. Operacje wejścia/wyjścia z testowaniem stanu układu wejścia/wyjścia 135
        3.5.1.3. Operacje wejścia/wyjścia z przerwaniem programu 135
      3.5.2. Operacje wejścia/wyjścia z pośrednim sterowaniem przez mikroprocesor (DMA) 141
    3.6. Pamięć wirtualna 144
      3.6.1. Hierarchia pamięci 144
      3.6.2. Zasada działania pamięci wirtualnej 146
    3.7. Koncepcja pamięci podręcznej (cache) 149
      3.7.1. Architektura systemu z pamięcią cache 150
        3.7.1.1. Architektura Look-through 150
        3.7.1.2. Architektura Look-aside 151
      3.7.2. Elementy systemu pamięci cache 152
      3.7.3. Sposoby zapewniania zgodności pamięci cache 152
      3.7.4. Organizacja pamięci cache 154
    Podsumowanie 155
  4. Procesory 157
    Wstęp 157
    4.1. Parametry wybranych procesorów 157
    4.2. Procesor 8086/88 160
      4.2.1. Część wykonawcza 162
      4.2.2. Blok sterowania magistralami 163
        4.2.2.1. Układ sterowania magistralami 163
        4.2.2.2. Układ generacji adresu fizycznego 163
      4.2.3. Restart procesora 8086/88 167
    4.3. Procesor 167
    4.4. Procesory 80386 i 80486 171
      4.4.1. Procesor Intel 80386 171
        4.4.1.1. Schemat blokowy 171
        4.4.1.2. Tryby pracy procesora 80386 172
        4.4.1.3. Stronicowanie 174
      4.4.2. Procesor Intel 80486 176
        4.4.2.1. Schemat blokowy 176
        4.4.2.2. Pamięć cache 178
        4.4.2.3. Magistrala sterująca 180
        4.4.2.4. Rejestry dostępne programowo 180
    4.5. Procesor Pentium™ 180
      Wstęp 180
      4.5.1. Procesor Pentium – rdzeń P5 181
        4.5.1.1. Podstawowe własności procesora Pentium 181
        4.5.1.2. Schemat blokowy procesora Pentium 183
        4.5.1.3. Magistrale zewnętrzne procesora Pentium 184
        4.5.1.4. Blok sterowania magistralami (BIU) 186
        4.5.1.5. Część wykonawcza 186
        4.5.1.6. Pamięć wirtualna w procesorze Pentium 189
        4.5.1.7. Mechanizmy wspomagania pracy wielozadaniowej i ochrony zasobów 192
        4.5.1.8. Tryb wirtualny 8086 (V86) 193
        4.5.1.9. Pamięć cache w procesorze Pentium 193
        4.5.1.10. Restart procesora Pentium 194
        4.5.1.11. Praca potokowa 196
        4.5.1.12. Przewidywanie rozgałęzień 198
    4.6. Procesory RISC 199
      4.6.1. Podstawowe przesłanki budowy procesorów RISC 199
      4.6.2. Podstawowe cechy procesorów RISC 200
    4.7. Pentium Pro™ 204
      4.7.1. Dynamiczna realizacja instrukcji 206
    4.8. Pentium MMX 208
    4.9. Pentium II 210
      4.9.1. Celeron 211
      4.9.2. Ścieżki rozwoju Pentium II 211
    4.10. Pentium III 212
    4.11. Pentium 4 213
      4.11.1. Technologia Hyper-Threading 217
      4.11.2. Intel® Extended Memory Technology (Intel®EM64T) 219
      4.11.3. Procesory dwurdzeniowe 219
        4.11.3.1. Pentium 4 Extreme Edition 220
        4.11.3.2. Pentium D 220
        4.11.3.3. IntelCore™ Duo 221
      4.11.4. Centrino Mobile Technology 222
    4.12. Procesor Itanium 222
    4.13. Przegląd procesorów firmy AMD 224
  5. Wybrane zagadnienia dotyczące systemu operacyjnego a funkcjonowanie komputera 233
  6. Płyty główne 237
    6.1. Koncepcja budowy PC – drugie przybliżenie 237
    6.2. Standard ISA 239
      6.2.1. Podsystem ISA 240
        6.2.1.1. Układ przerwań 241
        6.2.1.2. Układ DMA 244
        6.2.1.3. Sterownik klawiatury 245
        6.2.1.4. Zegar czasu rzeczywistego 247
        6.2.1.5. Generatory programowalne 248
      6.2.2. BIOS (Basic Input Output System) 249
        6.2.2.1. Procedura POST 249
        6.2.2.2. BIOS Setup 250
        6.2.2.3. Podstawowe procedury obsługi wejścia/wyjścia 252
        6.2.2.4. BIOS na kartach 252
      6.2.3. Przestrzeń adresowa pamięci i układów wejścia/wyjścia 253
    6.3. Chipsety 255
    6.4. Standardy magistrali rozszerzającej 263
      6.4.1. ISA 264
      6.4.2. EISA 264
      6.4.3. VESA Local Bus 264
      6.4.4. PCI 265
        6.4.4.1. Zasada działania magistrali PCI 267
        6.4.4.2. Przerwania a magistrala PCI 269
        6.4.4.3. Wersje elektryczne kart PCI 270
      6.4.5. Magistrala PCI-X 271
      6.4.6. Magistrala PCI Express 272
    6.5. Koncepcja działania urządzeń standardu Plug and Play 277
      6.5.1. Zasada działania i wymagania standardu Plug and Play 277
      6.5.2. Standard PnP a rodzaj magistrali rozszerzającej 279
        6.5.2.1. ISA 279
        6.5.2.2. PCI 280
    6.6. Konfigurowanie płyt głównych 282
    6.7. Formaty płyt głównych 282
  7. Zasilacze komputerów IBM/PC 297
    7.1. Zasada działania zasilaczy komputerów IBM/PC 297
    7.2. Złącza zasilaczy 301
      7.2.1. Złącze AT (AT PowerConnector) 301
      7.2.2. Złącze urządzeń peryferyjnych 302
      7.2.3. Złącze napędu dyskietek 302
      7.2.4. Złącze ATX (ATX v1.x Power Connector) 303
      7.2.5. Złącze ATX o podwyższonej mocy (ATX12V v2.x Power Connector) 304
      7.2.6. Pomocnicze złącze ATX12 (ATX12V v1.x Auxiliary Connector) 305
      7.2.7. Złącze ATX12 12 V (ATX12V 12V Connector) 305
      7.2.8. Złącze zasilania Serial ATA (Serial ATA Power Connector) 306
  Dodatek A. Wybrane pozycje Setup BIOS 307
  Bibliografia 315
  Skorowidz 317
Urządzenia techniki komputerowej, cz. 1

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

320

Kategoria

Inne

ISBN-13

978-83-01-15035-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nowe wydanie książki zostało gruntownie zmienione w celu uwzględnienia zarówno zmian w technice komputerowej jak i dostosowania podręcznika do wymagań nowej formy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk.

Całość pracy składa się z 2 części.
Pierwsza część omawia architekturę i działanie komputera.
Druga część prezentuje działanie urządzeń peryferyjnych i ich współpracę z jednostką centralną.

W części pierwszej omówiono budowę i działanie układów wchodzących w skład jednostki centralnej oraz architekturę współczesnego komputera klasy PC.

Poszczególne tematy obejmują:

- podstawy działania układów cyfrowych i mikroprocesorowych,
- działanie mikroprocesorów rodziny Intel x86,
- budowę płyt głównych komputerów klasy IBM PC,
- standard Plug and Play,
- standardy magistrali rozszerzającej,
- budowę zasilaczy komputerów typu IBM/PC.

Omawiane są też zagadnienia dotyczące pamięci: działanie pamięci półprzewodnikowych (w tym SDR i DDR DRAM, RDRAM), działanie pamięci cache oraz pamięci wirtualnej.

Książka przeznaczona jest dla słuchaczy szkół policealnych o specjalności technik informatyk, dla uczniów technikum o specjalności systemy mikroprocesorowe oraz dla każdego, kto jest zainteresowany tym jak działa komputer.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!