Wstęp do językoznawstwa

Wstęp do językoznawstwa

5 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik objaśnia podstawowe pojęcia językoznawstwa, syntetycznie prezentuje strukturę języka i główne problemy metodologiczne lingwistyki. Dostarcza początkującym studentom kierunków filologicznych wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia oraz świadomego wyboru zajęć z tej dyscypliny. Autorka, wykorzystując wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, podzieliła materiał na 15 rozdziałów, z których każdy odpowiada jednemu wykładowi. Całość obejmuje zakresem semestralny kurs przedmiotu prowadzonego również na wydziałach dziennikarskich i pedagogicznych.


Liczba stron212
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15233-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Część I. Istota języka i jego cechy    12
  
    Wykład 1. Pojęcie języka naturalnego. Język jako system znaków konwencjonalnych na tle innych systemów znakowych    12
      1.1. Definicja języka    12
      1.2. System a użycie systemu. Język a mówienie    13
      1.3. Język jako system znaków konwencjonalnych    15
  
    Wykład 2. Cechy istotne języka naturalnego    22
      2.1. Czy znaki językowe mają charakter konwencjonalny?    23
      2.2. Foniczność znaków językowych    24
      2.3. Dwustopniowość znaków językowych    25
      2.4. Dwuklasowość języka    26
      2.5. Uniwersalność systemu językowego    28
      2.6. Abstrakcyjność znaków językowych    28
      2.7. Polisemiczność znaków (twórcze przesunięcia znaczeń)    29
      2.8. Inne właściwości języka, będące konsekwencją cech podstawowych    30
      2.9. Podsumowanie: cechy specyficzne języka ludzkiego w opozycji do komunikacji zwierząt    31
  
    Wykład 3. System a użycie systemu. Granice systemu językowego. Pojęcie tekstu, wypowiedzi, dyskursu    34
      3.1. Granice systemu językowego    35
      3.2. Złożoność zjawisk należących do sfery użycia języka    37
      3.3. Pojęcie tekstu, wypowiedzi i dyskursu    38
      3.4. Sposób istnienia tekstów-wytworów, ich realizacje i przekształcenia    42
      3.5. Elementy paralingwistyczne jako składniki czynności mówienia. Tak zwana mowa ciała    44
  
    Wykład 4. Funkcje języka i wypowiedzi    46
      4.1. Rzut oka na historię zagadnienia    46
      4.2. Odróżnienie systemu, wypowiedzi i języka pojętego jako ogólna działalność mowna człowieka (fr. langage)    52
      4.3. Funkcje systemu językowego    53
      4.4. Funkcje języka jako zjawiska społecznego    55
      4.5. Typy funkcji wypowiedzi    56
      4.6. Podsumowanie    61
  
    Wykład 5. Język w działaniu. Struktura aktu komunikacji. Typy aktów mowy. Akty mowy bezpośrednie i pośrednie    62
      5.1. Różne rozumienia terminu pragmatyka    62
      5.2. Rzut oka na rozwój teorii aktów mowy    64
      5.3. Typy aktów mowy    66
      5.4. Akty mowy bezpośrednie i pośrednie    68
      5.5. Odczytywanie sensów ,,naddanych’’, niepowiedzianych wprost    69
  
  Część II. Struktura systemu językowego    72
  
    Wykład 6. Budowa systemu językowego: obraz ogólny. Podsystem fonologiczny    72
      6.1. Hierarchiczna budowa języka    72
      6.2. Budowa i funkcje podsystemu fonologicznego    78
  
    Wykład 7. Podsystem morfologiczny. Słowotwórstwo a fleksja: pomnażanie słownictwa i tworzenie członów wypowiedzi    89
      7.1. Definicja morfemu. Typy morfemów i ich klasyfikacje    89
      7.2. Słowotwórstwo a fleksja    94
      7.3. Rola słowotwórstwa w systemie językowym    98
      7.4. Rola fleksji w systemie językowym    99
  
    Wykład 8. Podsystem składniowy    108
      8.1. Reguły składniowe: obraz ogólny    108
      8.2. Schematy zdaniowe i ich typy. Wzorce wypowiedzi niezdaniowych    110
      8.3. Reguły rozbudowywania grup i sygnalizowania zależności składniowych    114
      8.4. Reguły tworzenia zdań złożonych: obraz ogólny    115
      8.5. Właściwości zdań intensjonalnych    117
      8.6. Zdania relatywne (względne)    118
      8.7. Zdania łączone na zasadzie semantycznej    118
  
    Wykład 9. Słownictwo jako system. I. Klasy funkcjonalne leksemów (tzw. części mowy)    123
      9.1. Wstępna charakterystyka słownictwa    123
      9.2. Podział leksemów na klasy funkcjonalne. Kryteria klasyfikacji    125
      9.3. Cechy charakterystyczne poszczególnych części mowy    127
  
    Wykład 10. Słownictwo jako system. II. Struktura semantyczna słownictwa    133
      10.1. Słownik jako magazyn pojęć opisujących świat    134
      10.2. Relacje semantyczne między leksemami    137
      10.3. Subiektywna (antropocentryczna) interpretacja nazywanych zjawisk    140
      10.4. Mechanizmy nazwotwórcze    141
  
  Część III. Wybrane problemy metodologiczne językoznawstwa    146
  
    Wykład 11. Językoznawstwo wśród innych nauk. Nauka humanistyczna czy przyrodnicza?    146
      11.1. Ogólny podział nauk i swoistość humanistyki    147
      11.2. Cechy specyficzne badań humanistycznych: interpretacja i wartościowanie    149
      11.3. Typy nauk humanistycznych    151
      11.4. Miejsce językoznawstwa wśród wyróżnionych dyscyplin    153
  
    Wykład 12. Przegląd i charakterystyka dyscyplin językoznawczych    155
      12.1. Językoznawstwo wewnętrzne i zewnętrzne    156
      12.2. Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne    159
      12.3. Podział dyscyplin językoznawczych ze względu na zakres i aspekt badawczy    160
      12.4. Typy badań porównawczych    162
      12.5. Badanie języka charakteryzujące się swoistością metody: językoznawstwo statystyczne    164
  
    Wykład 13. Podstawowe problemy językoznawstwa historycznego    166
      13.1. Pojęcie zmiany językowej. Źródła i przyczyny zmian językowych    166
      13.2. Najważniejsze metody badań diachronicznych    168
      13.3. Pojęcie pokrewieństwa językowego. Problem prajęzyka    172
      13.4. Etapy wyodrębniania się polszczyzny z wcześniejszych wspólnot językowych    174
  
    Wykład 14. Elementy językoznawstwa typologicznego    179
      14.1. Najważniejsze grupy językowe świata    180
      14.2. Ekskurs na temat początków mowy    181
      14.3. Typologia fonologiczna    184
      14.4. Typologia morfologiczna: sygnalizowanie struktury składniowej    186
  
    Wykład 15. Problemy językoznawstwa kulturowego. Typologia semantyczna. Uniwersalizm i relatywizm językowy    190
      15.1. Różnice w zakresie znaczeń zgramatykalizowanych    191
      15.2. Różnice w sposobach liczenia    192
      15.3. Różnice w kategoryzacjach świata    193
      15.4. Kulturowe ukształtowanie pojęć    196
      15.5. Kulturowe uwarunkowanie aktów mowy    197
      15.6. Uniwersalizm i relatywizm językowy. Czy da się w pełni przezwyciężyć relatywizm?    198
  
  Wykaz stosowanych skrótów i symboli    201
  Bibliografia    203
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia