X

  Przedmowa 9
  Przedmowa do trzeciego wydania 10
  Wprowadzenie 11
    Ćwiczenia 22
  Rozdział I. Alfabet 23
  Rozdział II. Fonetyka i fonologia 27
    1. Wstęp. Głoska i fonem 27
    2. Samogłoski polskie 31
      2.1. Charakterystyka typologiczna 31
      2.2. Polskie samogłoski ustne – samogłoskowe fonemy ustne 32
      2.3. Polskie samogłoski nosowe – samogłoskowe fonemy nosowe 35
    3. Spółgłoski polskie 39
      3.1. Charakterystyka typologiczna 39
      3.2. Polskie spółgłoski twarde 42
      3.3. Polskie spółgłoski miękkie 45
        3.3.1. Głoski zmiękczone. Palatalność asynchroniczna 45
        3.3.2. Właściwe spółgłoski miękkie 48
          3.3.2.1. Spółgłoski miękkie środkowojęzykowe 48
          3.3.2.2. Spółgłoski miękkie przedniojęzykowe 51
    4. Elementy fonotaktyki. Asymilacja, redukcja, dysymilacja 52
    5. Akcent w języku polskim 58
    6. Alfabet fonetyczny 62
    Zalecana literatura 66
  Rozdział III. Morfologia – zagadnienia ogólne 68
    1. Morfem i wyraz. Typy morfemów. Allomorfizm 68
    2. Fleksja a słowotwórstwo 76
    3. Fleksja a aglutynacja 80
    4. Fleksja syntetyczna i analityczna 85
    5. Kategorie morfologiczne 86
      5.1. Kłopoty z definicją 86
      5.2. Typologia kategorii morfologicznych 88
      5.3. Kategorie werbalne 91
      5.4. Kategorie imienne 108
    6. Części mowy 115
      6.1. Podstawy klasyfikacji 115
      6.2. Klasyfikacja semantyczna Tadeusza Milewskiego 117
      6.3. Klasyfikacja fleksyjna Zygmunta Saloniego 117
      6.4. Klasyfikacja składniowa Romana Laskowskiego 123
    7. Ćwiczenia 124
    Zalecana literatura 125
  Rozdział IV. Odmiana 126
    1. Czasownik 126
      1.1. Wstęp 126
      1.2. Paradygmaty koniugacji polskiej 129
        1.2.1. Obraz koniugacji w ujęciu Jana Tokarskiego 129
        1.2.2. Ujęcie Romana Laskowskiego 132
      1.3. Budowa tematów czasownikowych 133
        1.3.1. Tematy supletywne 133
        1.3.2. Wymiany (alternacje) głoskowe 135
        1.3.3. Jeden czy dwa tematy? 136
      1.4. Pary aspektowe i imiesłowy 138
    2. Rzeczownik 140
      2.1. Klasy deklinacyjne 140
      2.2. Przegląd końcówek wspólnofunkcyjnych 146
        2.2.1. Liczba pojedyncza – deklinacja męska (nijaka) 146
        2.2.2. Liczba pojedyncza – deklinacja żeńska 148
        2.2.3. Liczba mnoga 149
    3. Zaimek 152
      3.1. Cechy definicyjne 152
      3.2. Zaimki osobowe; zwrotny się 153
      3.3. Zaimki nieokreślone i przeczące 155
      3.4. Zaimki wskazujące 157
      3.5. Zaimki dzierżawcze 157
      3.6. Zaimki pytajno-względne 158
    4. Przymiotnik 159
      4.1. Deklinacja 159
      4.2. Stopniowanie przymiotników 161
    5. Liczebnik 163
      5.1. Charakterystyka ogólna 163
      5.2. Odmiana liczebników głównych 165
        5.2.1. Liczebniki jedencztery 165
        5.2.2. Liczebniki określone pięćdziewięćset; liczebniki nieokreślone 166
        5.2.3. Liczebniki zero, tysiąc, milion i wyższe 167
      5.3. Liczebniki zbiorowe 168
      5.4. Liczebniki porządkowe 169
    6. Ćwiczenia 170
    Zalecana literatura 170
  Rozdział V. Słowotwórstwo 171
    1. Miejsce słowotwórstwa w systemie języka 171
    2. Analiza słowotwórcza 179
      2.1. Derywacja a pochodność genetyczna; słowotwórstwo synchroniczne a diachroniczne 179
      2.2. Podstawowe terminy synchronicznej analizy derywatów 181
    3. Przegląd formantów 191
    4. Rodzaje słowotwórstwa 203
      4.1. Adaptacja 203
      4.2. Derywacja właściwa 206
      4.3. Kompozycja 209
    5. Funkcjonalne klasy derywatów 213
      5.1. Funkcja tekstotwórcza 215
      5.2. Funkcja semantyczna 218
      5.3. Funkcja pragmatyczna 222
    6. Jednostki systemu słowotwórczego 227
      6.1. Gniazdo słowotwórcze 227
      6.2. Paradygmat słowotwórczy 230
      6.3. Typ słowotwórczy 236
      6.4. Kategoria słowotwórcza 244
    7. Ćwiczenia 250
    Zalecana literatura 251
  Rozdział VI. Składnia 252
    1. Jednostki analizy składniowej 252
      1.1. Zdanie i wypowiedzenie 252
      1.2. Minimalna jednostka składni – człon syntaktyczny 255
      1.3. Grupa składniowa (fraza) 258
      1.4. Ćwiczenia 260
    2. Związki składniowe. Akomodacja 260
      2.1. Związki strukturalne, linearne i semantyczne 260
      2.2. Akomodacja składniowa 262
      2.3. Ćwiczenia 266
    3. Konotacja 267
      3.1. Rozumienie konotacji 267
      3.2. Rodzaje konotacji 268
      3.3. Charakterystyka części mowy z punktu widzenia konotacji 271
      3.4. Ćwiczenia 273
    4. Zdanie pojedyncze. Problem części zdania 274
      4.1. Kryteria opisu części zdania 274
      4.2. Podmiot 276
      4.3. Orzeczenie 281
      4.4. Przydawka 283
      4.5. Dopełnienie 288
      4.6. Okolicznik 292
      4.7. Ćwiczenia 296
    5. Zdanie złożone 297
      5.1. Definicja zdania złożonego 297
      5.2. Parataksa 301
      5.3. Hipotaksa 304
      5.4. Zdania wielokrotnie złożone – ćwiczenia 314
    Zalecana literatura 315
  Źródła cytatów 315
  Zakończenie 316
  Klucz do ćwiczeń 318
  Indeks ważniejszych terminów 326
Zarys gramatyki polskiej

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

332

Kategoria

Gramatyka języka polskiego

ISBN-13

978-83-01-15390-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

4.3 / 5 (3 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nowoczesny, przystępnie i zajmująco napisany podręcznik gramatyki języka polskiego.

Autorka ukazuje polszczyznę na tle innych języków, nie tylko słowiańskich, co czyni tę lekturę bardziej atrakcyjną zarówno dla rodowitych użytkowników języka, jak i dla cudzoziemców. Opracowanie odznacza się konsekwencją metodologiczną, jasnym i żywym tokiem wykładu, a wszystkie wprowadzane terminy językoznawcze są przystępnie objaśniane.
Zalety książki:

- żywy dyskurs,
- odwoływanie się do czytelnika,
- formułowanie pewnych problemów w postaci otwartych pytań,
- rozstrzyganie kłopotów poprawnościowych,
- zamieszczenie ćwiczeń wraz z kluczem do ich rozwiązywania,
- indeks terminów,
- lista lektur.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów filologii, szczególnie polonistów; znakomita pomoc dla maturzystów i uczestników olimpiady polonistycznej; niezbędna lektura dla nauczycieli-polonistów, lektorów języka polskiego oraz studentów-cudzoziemców.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 3 )
2
0
1
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!