Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach

Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach

Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

16,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pomimo ogromnego postępu w obszarze doskonalenia informatyzacji zarządzania wciąż trwają poszukiwania racjonalnych rozwiązań metodologicznych i technologicznych tworzących fundament doskonalszych, niż wykorzystywane obecnie, narzędzi wspierających zarządzanie organizacjami. Systemy ekspertowe (SE), których koncepcję opracowano jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, przeżywają obecnie renesans i są systematycznie doskonalone. Trzeba jednakże zauważyć, że stosując tę technologię, nieczęsto używa się tego terminu we współczesnych rozwiązaniach. Częściej niż o systemach ekspertowych mówi się o technologiach semantycznych, technologiach wiedzy itp., pomijając nawet w omawianiu rozwiązań termin "systemy ekspertowe". Podobnie zamiast pojęcia "szkielet systemu ekspertowego" stosuje się w literaturze termin "silnik systemu regułowego". System ekspertowy udostępniany dzisiaj w rozwiązaniach komercyjnych występuje zazwyczaj jako inteligentny agent, bot itp.


Książka stanowi monograficzny przegląd wybranych prac nad rozwojem systemów ekspertowych i ich zastosowań w kraju oraz omawia zasadnicze kierunki dalszego ich rozwoju. Monografię podzielono na pięć rozdziałów, prezentujących kolejno najważniejsze zagadnienia tworzenia i zastosowań systemów ekspertowych, skupiając uwagę na dorobku polskich ośrodków naukowych.


Rok wydania2010
Liczba stron346
KategoriaInformatyka w biznesie/Business Intelligence
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-601-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    15
  ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH    19
    1.1. Pojęcie i rozwój systemów ekspertowych    19
      1.1.1. Definiowanie systemu ekspertowego w literaturze przedmiotu    20
      1.1.2. Treści powszechne o systemach ekspertowych    22
      1.1.3. Kierunki rozwoju systemów ekspertowych    24
    1.2. Aspekty projektowania systemów ekspertowych    26
      1.2.1. Procedury i narzędzia projektowania    27
      1.2.2. Zawiłości dialogu z ekspertem    29
      1.2.3. Kwestionariusz w wydobywaniu wiedzy od specjalistów    29
      1.2.4. Przykład wydobywania wiedzy od specjalistów    32
    1.3. PC-Shell/SPHINX jako narzędzie tworzenia systemów ekspertowych    35
      1.3.1. System PC-Shell i pakiet sztucznej inteligencji SPHINX    36
      1.3.2. Translator i język reprezentacji wiedzy SPHINX    37
      1.3.3. PC-Shell jako system hybrydowy    39
      1.3.4. Parametryzacja baz wiedzy    40
    1.4. Systemy ekspertowe w koncepcji badań współczesnej inżynierii wiedzy    43
      1.4.1. Inżynieria wiedzy wczoraj    43
      1.4.2. Inżynieria wiedzy dziś    44
      1.4.3. Działy (struktura) inżynierii wiedzy    46
      1.4.4. Obszary badań współczesnej inżynierii wiedzy    47
      1.4.5. Badania nad pozyskiwaniem i reprezentacją wiedzy    48
      1.4.6. Badania nad modelowaniem wiedzy i systemami baz wiedzy    50
      1.4.7. Badania nad przetwarzaniem wiedzy w systemach baz wiedzy    53
      1.4.8. Systemy oparte na wiedzy w obszarze biznesu    54
  ROZDZIAŁ 2. PODEJŚCIA DO TWORZENIA SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH    57
    2.1. HeKatE: Hybrydowe podejście do inżynierii systemów ekspertowych. Metodologia, projektowanie, narzędzia    57
      2.1.1. HaDEs – zestaw narzędzi do edycji bazy reguł    58
      2.1.2. HeaRT – platforma uruchomieniowa dla komponentów logiki biznesowej    63
      2.1.3. Weryfikacja bazy wiedzy    66
    2.2. Architektura HeaRT – środowiska uruchomieniowego dla regułowej reprezentacji wiedzy XTT2    68
      2.2.1. Motywacja do stworzenia narzędzia    68
      2.2.2. Reprezentacja XTT2    69
      2.2.3. Architektura HeaRT    71
      2.2.4. Moduł weryfikacji bazy wiedzy    74
      2.2.5. Scenariusze użycia HeaRT    75
    2.3. Synergia eyetrackingu i percepcji wzrokowej w systemie ekspertowym    76
      2.3.1. Istota i działanie systemu    77
      2.3.2. Percepcja wzrokowa    81
    2.4. Integracja w inteligentnych systemach wspomagania decyzji    83
      2.4.1. Formy integracji    84
      2.4.2. Przykładowe rozwiązania integracyjne    86
      2.4.3. Płaszczyzny integracji w ISWD    87
      2.4.4. Integracja systemów ekspertowych i systemów wspomagania decyzji    89
      2.4.5. Integracja EIS, systemu ekspertowego i systemu wspomagania decyzji    93
      2.4.6. Inteligentne systemy hybrydowe    93
  ROZDZIAŁ 3. POZYSKIWANIE I REPREZENTACJA WIEDZY NA POTRZEBY SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH    97
    3.1. Nabywanie wiedzy niejawnej w organizacji    97
      3.1.1. Wprowadzenie do nabywania wiedzy    97
      3.1.2. Mapy tematów    98
      3.1.3. Mapy umiejętności    99
      3.1.4. Książki kontaktowe    100
      3.1.5. Mapy wiedzy    100
      3.1.6. Macierze wiedzy    102
      3.1.7. Macierz kompetencji    103
    3.2. Web 2.0 w kreowaniu wiedzy zbiorowej    104
      3.2.1. Web 2.0 a zbiorowa inteligencja    105
      3.2.2. Wykorzystanie doświadczeń użytkownika    109
    3.3. Język modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem logiki    111
      3.3.1. Kryteria projektowania języka opisu procesu biznesowego    112
      3.3.2. Logiki nieklasyczne w zastosowaniu do modelowania procesu biznesowego    115
    3.4. AIML jako język budowy bazy wiedzy programów konwersacyjnych    118
      3.4.1. Baza wiedzy w programach konwersacyjnych    119
      3.4.2. AIML (Artificial Intelligence Markup Language)    120
      3.4.3. Przykłady tworzenia bazy wiedzy w języku AIML    121
    3.5. Mechanizmy reprezentacji wiedzy w hybrydowych systemach wieloagentowych    126
      3.5.1. Semantyczny Internet    127
      3.5.2. Społeczności agentów    128
      3.5.3. Wykorzystanie mechanizmów reprezentacji wiedzy do wspomagania działań decydenta    129
      3.5.4. Przykład zastosowania    132
    3.6. Możliwości wykorzystania technologii drążenia danych w zarządzaniu opieką zdrowotną    133
      3.6.1. Przegląd podstawowych technologii drążenia danych    134
      3.6.2. Wybrane zastosowania technologii drążenia danych w działalności zakładów opieki zdrowotnej    137
    3.7. Lingwistyczne podsumowania baz danych. Inteligentne generowanie streszczeń    140
      3.7.1. Zbiory rozmyte i informacja lingwistyczna    141
      3.7.2. Lingwistyczne podsumowania baz danych    143
      3.7.3. Miary jakości podsumowań    145
      3.7.4. Generowanie streszczeń baz danych    150
    3.8. System ekspertowy jako narzędzia do obsługi kontekstowego klasyfikatora złożonego    154
      3.8.1. Aspekty obsługi kontekstowego klasyfikatora złożonego    154
      3.8.2. Algorytm obsługi kontekstowego klasyfikatora złożonego    157
      3.8.3. SPHINX jako zastosowane narzędzie    158
    3.9. Model matematyczny identyfikacji skojarzonych zjawisk zagrożeniowych występujących w kopalni    162
      3.9.1. Charakterystyka zagrożeń skojarzonych w kopalni    162
      3.9.2. Model matematyczny identyfikacji zjawisk zagrożeń skojarzonych    164
      3.9.3. Prognoza przebiegu zjawisk przy niezmienionych wartościach parametrów wejściowych    167
      3.9.4. Prognoza przebiegu zjawisk z uwzględnieniem zmian wartości parametrów wejściowych    168
  ROZDZIAŁ 4. KONCEPCJE ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH    169
    4.1. Koncepcja systemu wieloagentowego do wspomagania działalności organizacji wirtualnej    169
      4.1.1. Pojęcie i istota organizacji wirtualnej    170
      4.1.2. Zarys systemów wieloagentowych    172
      4.1.3. Koncepcja systemu wieloagentowego do wspomagania działalności organizacji wirtualnej    176
    4.2. Koncepcja ekspertowego systemu oceny i selekcji witryn internetowych    183
      4.2.1. Czynniki wpływające na metodykę oceny i selekcji    185
      4.2.2. Koncepcja systemu ekspertowego wspomagającego ocenę i selekcję witryn internetowych    186
    4.3. Koncepcja systemu ekspertowego dla potrzeb wykrywania nieprawidłowości finansowych    190
      4.3.1. Ograniczenia kontroli finansowej    190
      4.3.2. Zastosowanie ontologii dla potrzeb kontroli finansowej    192
      4.3.3. Struktura systemu ekspertowego w dziedzinie kontroli finansowej    194
    4.4. Nowoczesne systemy nawigacyjne oparte na planowaniu odpornym i kompilacji wiedzy    195
      4.4.1. Problemy współczesnych aplikacji planujących trasę    196
      4.4.2. Kompilacja wiedzy i odporne planowanie trasy    197
      4.4.3. Granule jako metoda poprawy skalowalności    201
    4.5. System ekspertowy do wspomagania zarządzania rozwojem systemów informatycznych w organizacji    204
      4.5.1. Model rozwoju i wykorzystania SIZ    204
      4.5.2. Koncepcja systemu ekspertowego    208
      4.5.3. Baza wiedzy systemu ekspertowego    209
      4.5.4. Przebieg procesu wnioskowania    214
    4.6. Chatterbot – wirtualny doradca klienta    216
      4.6.1. Idea chatterbota    216
      4.6.2. Historia rozwoju    218
      4.6.3. Sposób działania chatterbota    218
      4.6.4. Chatterboty na polskim rynku    222
    4.7. Zastosowanie systemów ekspertowych w tworzeniu gier komputerowych    224
      4.7.1. Gry komputerowe a sztuczna inteligencja    225
      4.7.2. Gatunki gier a systemy ekspertowe – przykłady zastosowań    227
      4.7.3. Perspektywy zastosowań    230
    4.8. Rozwinięte systemy klasy ERP w inżynierii wiedzy    232
    4.9. Potencjały ciągłości i nieciągłości w sieciowych modelach coachingu    238
      4.9.1. Potencjał nieciągłości w coachingu monotematycznym    238
      4.9.2. Modele coachingu sieciowego    241
      4.9.3. Imperatyw ciągłości w coachingu zogniskowanym    244
      4.9.4. Imperatyw nieciągłości w rozproszonym coachingu sieciowym    244
  ROZDZIAŁ 5. SYSTEMY EKSPERTOWE W DYDAKTYCE ORAZ W DOROBKU OŚRODKÓW BADAWCZYCH    247
    5.1. Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja w pracach Katedry Informatyki UŁ    247
      5.1.1. Systemy ekspertowe w energetyce    247
      5.1.2. Narzędzia sztucznej inteligencji    248
    5.2. Zastosowania sztucznej inteligencji w elektroenergetyce w pracach Katedry Informatyki UŁ    250
      5.2.1. Prognozowanie obciążenia sieci elektroenergetycznej    250
      5.2.2. Planowanie transakcji na rynku energii w Polsce    254
      5.2.3. Przegląd zastosowań sztucznej inteligencji w innych obszarach elektroenergetyki    255
    5.3. Systemy inteligentne w aktualnej tematyce prac magisterskich UE we Wrocławiu    256
      5.3.1. Charakterystyka inteligentnych środowisk programowych stosowanych w działalności naukowo-dydaktycznej uczelni    257
      5.3.2. Przykłady prototypów aplikacji w pracach dyplomowych    258
    5.4. Dorobek pracowników Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie systemów ekspertowych    268
      5.4.1. Badania naukowe    268
      5.4.2. Monografie    270
      5.4.3. Doktoraty    270
      5.4.4. Konferencje naukowe    271
      5.4.5. Dydaktyka    276
      5.4.6. Absolwenci    277
    5.5. Zastosowanie sztucznej inteligencji i algorytmów ewolucyjnych w obszarze zarządzania i ekonomii    279
      5.5.1. Systemy ekspertowe w rewizji finansowej    279
      5.5.2. Badanie zdolności kredytowej    280
      5.5.3. Zintegrowany System Hybrydowy NEX    281
      5.5.4. Sieci neuronowe w generowaniu globalnych tezaurusów skojarzeniowych w systemach wyszukiwania informacji    284
      5.5.5. Inteligentna platforma poszukiwania partnerów biznesowych    285
    5.6. Trudności dydaktyczne w nauczaniu przedmiotu „Systemy ekspertowe”    287
      5.6.1. Czym są systemy ekspertowe?    288
      5.6.2. Nauka obsługi środowiska    289
      5.6.3. Gdzie tkwią największe trudności?    289
      5.6.4. Trudności w wyborze tematu i realizacji pracy zaliczeniowej    292
      5.6.5. Inne źródła pozyskiwania wiedzy    294
    5.7. Wolne i otwarte oprogramowanie jako fundament platformy edukacyjnej    295
      5.7.1. Wolne a otwarte oprogramowanie    295
      5.7.2. Licencje wolnego i otwartego oprogramowania    297
      5.7.3. WiO aplikacje i systemy edukacyjne    299
    5.8. Systemy kontroli frekwencji i postępów w nauce jako narzędzia profilaktyczne wspomagające proces edukacji    302
      5.8.1. Rozwój usług elektronicznych na potrzeby edukacji w społeczeństwie wiedzy    302
      5.8.2. System elektronicznych dzienników dodatkowym motywatorem podnoszącym jakość edukacji współczesnej szkoły    304
    5.9. Zaawansowana komunikacja masowa w organizacji dydaktyki    309
      5.9.1. Istota zaawansowanej komunikacji masowej    310
      5.9.2. Metoda organizacji multikomunikacji    311
      5.9.3. Pierwsze rezultaty    313
      5.9.4. Dalsze kierunki rozwoju    314
  ZAKOŃCZENIE    317
  LITERATURA    319
    Źródła internetowe    344
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia