Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim

-19%

Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,64  44,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

35,6444,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca poświęcona jest charakterystyce pozycji składniowej, jaką w polskim zdaniu zajmują imiesłowy przysłówkowe, a ściślej konstytuowane przez nie jednostki składniowe, nazywane tu frazami imiesłowowymi (VPpart). Zacznę od przedstawienia członu konstytutywnego frazy imiesłowowej, następnie omówię wewnętrzną budowę VPpart. Rozważę też problem frazeologizmów imiesłowowych oraz przedstawię zakres występowania form VPpart we współczesnych tekstach polskich.


Liczba stron254
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2406-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
    1. Przedmiot badań    11
      1.1. Fleksyjność imiesłowów przysłówkowych    11
      1.2. Jednostki składniowe konstytuowane przez imiesłowy przysłówkowe    15
      1.3. Problem tzw. frazeologizmów imiesłowowych    16
      1.4. Zakres występowania we współczesnych tekstach polskich    19
    2. Cel badań, metody i zakres opisu    23
      2.1. Źródła materiału    23
      2.2. Cel i metody opisu    24
      2.3. Zakres analizy i porządek opisu    25
  Rozdział I. STAN BADAŃ I TEORETYCZNE ZASADY OPISU    27
    1. Tradycyjna problematyka składniowa    27
      1.1. Imiesłowowe równoważniki zdań i ich interpretacja    27
      1.2. Problemy poprawnościowe i reguły normatywne    28
    2. Kwestia predykatywności konstrukcji imiesłowowych    29
      2.1. Starsze i nowsze opracowania tradycyjne    30
      2.2. Ujęcia generatywno-transformacyjne    31
      2.3. Składnia semantyczna    34
      2.4. Konsekwencje dla podjętego opisu    35
    3.Wartość czasu Vpart (pojęcie czasu względnego)    36
      3.1. Formy Vpart jako środek temporalizacji względnej    36
      3.2. Wartość czasu a aspekt    37
      3.3. Wpływ czynników kontekstowych    39
      3.4. Wnioski    40
    4. Fraza imiesłowowa i jej nadrzednik    40
      4.1. Pojęcie frazy imiesłowowej    41
        4.1.1. Fraza imiesłowowa a grupa imiesłowowa    41
        4.1.2. Właściwości linearne i interpunkcyjne frazy imiesłowowej    43
      4.2. Kryterium nadrzędnika    45
    5. Kryterium typu relacji    46
      5.1. Tradycyjna interpretacja semantyczna    46
      5.2. Relacje powierzchniowosyntaktyczne i głębinowosyntaktyczne    48
      5.3. Użycia temporalne a inne typy użyć    51
    6. Zjawisko ekwiwalencji składniowej    55
      6.1. Istota zjawiska    56
      6.2. Rodzaje ekwiwalentów    59
      6.3. Kwestia ilości ekwiwalentów    60
      6.4. Sposób wykorzystania zjawiska ekwiwalencji    62
    7. Pozycja składniowa fraz imiesłowowych    63
  Rozdział II. NADRZĘDNIKI WYMAGANE PRZEZ FRAZĘ IMIESŁOWOWĄ    65
    1. Przyfinitywność czy przyzdaniowość    66
      1.1. Drzewo składników bezpośrednich    66
      1.2. Drzewo zależności    70
      1.3. Wnioski    72
    2. Przyfinitywność czy przybezokolicznikowość    72
      2.1. Drzewo składników bezpośrednich    72
      2.2. Drzewo zależności    74
      2.3. Inne kryteria formalne    79
      2.4. Wnioski    81
    3. Formy finitywne czasowników jako typowe nadrzędniki VPpart    81
      3.1. Czasowniki właściwe    82
        3.1.1. Formy osobowe    82
        3.1.2. Bezosobnik    86
        3.1.3. Bezokolicznik    87
      3.2. Formy finitywne czasowników niewłaściwych    89
      3.3. Wartość kategorii fleksyjnych czasu i trybu    93
        3.3.1. Wartości czasu    93
        3.3.2. Wartości trybu    96
      3.4. Podsumowanie    98
    4. Problem nadrzędników nieczasownikowych    99
      4.1. Formy rzeczownikowe    99
      4.2. Formy imiesłowów przymiotnikowych    101
      4.3. Wnioski    103
    5. Typy nadrzędników    104
  Rozdział III. PROBLEM „PODMIOTU” FRAZ IMIESŁOWOWYCH    105
    1. Tradycyjna zasada tożsamości podmiotów    106
      1.1. Typowe ujęcia w polskiej literaturze przedmiotu    106
        1.1.1. Ujęcia teoretyczne    106
        1.1.2. Uściślenia wprowadzane przez opracowania poprawnościowe    109
      1.2. Wady przyjętych powszechnie ustaleń    111
        1.2.1. Niejednoznaczność pojęć „podmiot” i „wykonawca czynności”    111
        1.2.2. Niespełnianie warunków formalnoskładniowych    114
      1.3. Wnioski    116
    2. Podmiot w strukturze powierzchniowej i głębinowej zdania    117
      2.1. Formalny podmiot-mianownik    117
      2.2. Pojęcie aktanta (semantycznego i syntaktycznego)    118
      2.3. Pierwszy aktant form osobowych    119
      2.4. Pierwszy aktant form imiesłowowych    121
    3. Zdania zawierające podmiot-mianownik    123
      3.1. Imiesłów zależny od form Vfin wykluczających bezokolicznik    123
      3.2. Imiesłów zależny od form Vfin dopuszczających bezokolicznik    129
      3.3. Wnioski    133
    4. Zdania wykluczające podmiot-mianownik    133
      4.1. Konstytuowane przez formy bezosobnika    134
      4.2. Konstytuowane przez formy typu robi się    136
      4.3. Konstytuowane przez formy bezokolicznika    138
      4.4. Konstytuowane przez formy finitywne czasowników niewłaściwych    138
      4.5. Wnioski    146
    5. Podsumowanie    147
  Rozdział IV. UŻYCIA TEMPORALNE FRAZ TYPU -ĄC    149
    1.Wprowadzenie    149
  Rozdział IV. UŻYCIA TEMPORALNE FRAZ TYPU -ĄC     149
   1.Wprowadzenie     149
   1.1. Dotychczasowe opisy użyć temporalnych VPpart(-ąc)     149
   1.2. Istota równoczesności i sposób jej ujawniania     150
   1.3. Ekwiwalenty podrzędne i współrzędne     150
   1.4. Uwarunkowania gramatyczne i leksykalne     152
   1.4.1. Aspekt V1fin     152
   1.4.2. Wartość czasu i trybu V1fin     152
   1.4.3. Negacja     153
   1.5. Usytuowanie linearne VPpart(-ąc)     154
   1.6. Podział materiału     155
   2. VPpart(-ąc) o ekwiwalentach podrzędnych     155
   2.1. Ekwiwalenty podrzędne     156
   2.1.1. Przegląd ekwiwalentów     156
   2.1.2. Ograniczenia substytucji     159
   2.2. Równoczesność pełna a częściowa     162
   2.3. Zakres występowania w tekstach     167
   2.3.1. Przykłady typowe     167
   2.3.2. Użycia mniej typowe     170
   3. VPpart(-ąc) o ekwiwalentach współrzędnych     177
   3.1. Ustalenia wstępne     177
   3.1.1. Przedstawienie ekwiwalentu     178
   3.1.2. Dotychczasowe interpretacje     180
   3.1.3. Równoczesność a następstwo bezpośrednie     182
   3.2. VPpart(-ąc) przy formach finitywnych czasowników niedokonanych     184
   3.2.1. Przykłady typowe     184
   3.2.2. Użycia mniej typowe     186
   3.3. VPpart(-ąc) przy formach finitywnych czasowników dokonanych     188
   3.3.1. Przykłady typowe     188
   3.3.2. Użycia mniej typowe     189
   4. Problem rozłączności interpretacji     195
   5. Aspekt poprawnościowy     197
   6. Równoczesność a inne znaczenia     199
   7. Podsumowanie     202
  Rozdział V. UŻYCIA TEMPORALNE FRAZ TYPU -SZY     203
   1.Wprowadzenie     203
   1.1. Dotychczasowe opisy użyć temporalnych VPpart(-szy)     203
   1.2. Istota uprzedniości i sposoby jej ujawniania     204
   1.3. Ekwiwalenty podrzędne i współrzędne     205
   1.4. Uwarunkowania gramatyczne i leksykalne     206
   1.4.1. Aspekt V1fin     206
   1.4.2. Wartość czasu i trybu V1fin     206
   1.4.3. Negacja     206
   1.5. Usytuowanie linearne VPpart(-szy)     207
   1.6. Układ prezentowanego materiału     208
   2. VPpart(-szy) o ekwiwalentach podrzędnych     208
   2.1. Zasób ekwiwalentów     208
   2.1.1. Typowe ekwiwalenty     208
   2.1.2. Ograniczenia substytucji     212
   2.2. VPpart(-szy) przy formach finitywnych czasowników dokonanych     213
   2.2.1. Wartość czasu i trybu V1fin     213
   2.2.2. Częstość reprezentacji leksykalnych imiesłowu     215
   2.3. VPpart(-szy) przy formach finitywnych czasowników niedokonanych     217
   2.3.1. Wartość czasu i trybu V1fin     217
   2.3.2. Częstość reprezentacji leksykalnych imiesłowu     219
   3. VPpart(-szy) o ekwiwalentach współrzędnych     221
   3.1. Przedstawienie ekwiwalentu     221
   3.2. Ważność usytuowania linearnego V2fin Ü Vpart(-szy)     222
   3.3. Zakres występowania w tekstach     226
   4. Uprzedniość a inne znaczenia     228
   5. Podsumowanie     232
  ZAKOŃCZENIE     233
  SYMBOLE I SKRÓTY     235
  BIBLIOGRAFIA     237
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia