X

  WSTĘP 11
    1. Przedmiot badań 11
      1.1. Fleksyjność imiesłowów przysłówkowych 11
      1.2. Jednostki składniowe konstytuowane przez imiesłowy przysłówkowe 15
      1.3. Problem tzw. frazeologizmów imiesłowowych 16
      1.4. Zakres występowania we współczesnych tekstach polskich 19
    2. Cel badań, metody i zakres opisu 23
      2.1. Źródła materiału 23
      2.2. Cel i metody opisu 24
      2.3. Zakres analizy i porządek opisu 25
  Rozdział I. STAN BADAŃ I TEORETYCZNE ZASADY OPISU 27
    1. Tradycyjna problematyka składniowa 27
      1.1. Imiesłowowe równoważniki zdań i ich interpretacja 27
      1.2. Problemy poprawnościowe i reguły normatywne 28
    2. Kwestia predykatywności konstrukcji imiesłowowych 29
      2.1. Starsze i nowsze opracowania tradycyjne 30
      2.2. Ujęcia generatywno-transformacyjne 31
      2.3. Składnia semantyczna 34
      2.4. Konsekwencje dla podjętego opisu 35
    3.Wartość czasu Vpart (pojęcie czasu względnego) 36
      3.1. Formy Vpart jako środek temporalizacji względnej 36
      3.2. Wartość czasu a aspekt 37
      3.3. Wpływ czynników kontekstowych 39
      3.4. Wnioski 40
    4. Fraza imiesłowowa i jej nadrzednik 40
      4.1. Pojęcie frazy imiesłowowej 41
        4.1.1. Fraza imiesłowowa a grupa imiesłowowa 41
        4.1.2. Właściwości linearne i interpunkcyjne frazy imiesłowowej 43
      4.2. Kryterium nadrzędnika 45
    5. Kryterium typu relacji 46
      5.1. Tradycyjna interpretacja semantyczna 46
      5.2. Relacje powierzchniowosyntaktyczne i głębinowosyntaktyczne 48
      5.3. Użycia temporalne a inne typy użyć 51
    6. Zjawisko ekwiwalencji składniowej 55
      6.1. Istota zjawiska 56
      6.2. Rodzaje ekwiwalentów 59
      6.3. Kwestia ilości ekwiwalentów 60
      6.4. Sposób wykorzystania zjawiska ekwiwalencji 62
    7. Pozycja składniowa fraz imiesłowowych 63
  Rozdział II. NADRZĘDNIKI WYMAGANE PRZEZ FRAZĘ IMIESŁOWOWĄ 65
    1. Przyfinitywność czy przyzdaniowość 66
      1.1. Drzewo składników bezpośrednich 66
      1.2. Drzewo zależności 70
      1.3. Wnioski 72
    2. Przyfinitywność czy przybezokolicznikowość 72
      2.1. Drzewo składników bezpośrednich 72
      2.2. Drzewo zależności 74
      2.3. Inne kryteria formalne 79
      2.4. Wnioski 81
    3. Formy finitywne czasowników jako typowe nadrzędniki VPpart 81
      3.1. Czasowniki właściwe 82
        3.1.1. Formy osobowe 82
        3.1.2. Bezosobnik 86
        3.1.3. Bezokolicznik 87
      3.2. Formy finitywne czasowników niewłaściwych 89
      3.3. Wartość kategorii fleksyjnych czasu i trybu 93
        3.3.1. Wartości czasu 93
        3.3.2. Wartości trybu 96
      3.4. Podsumowanie 98
    4. Problem nadrzędników nieczasownikowych 99
      4.1. Formy rzeczownikowe 99
      4.2. Formy imiesłowów przymiotnikowych 101
      4.3. Wnioski 103
    5. Typy nadrzędników 104
  Rozdział III. PROBLEM „PODMIOTU” FRAZ IMIESŁOWOWYCH 105
    1. Tradycyjna zasada tożsamości podmiotów 106
      1.1. Typowe ujęcia w polskiej literaturze przedmiotu 106
        1.1.1. Ujęcia teoretyczne 106
        1.1.2. Uściślenia wprowadzane przez opracowania poprawnościowe 109
      1.2. Wady przyjętych powszechnie ustaleń 111
        1.2.1. Niejednoznaczność pojęć „podmiot” i „wykonawca czynności” 111
        1.2.2. Niespełnianie warunków formalnoskładniowych 114
      1.3. Wnioski 116
    2. Podmiot w strukturze powierzchniowej i głębinowej zdania 117
      2.1. Formalny podmiot-mianownik 117
      2.2. Pojęcie aktanta (semantycznego i syntaktycznego) 118
      2.3. Pierwszy aktant form osobowych 119
      2.4. Pierwszy aktant form imiesłowowych 121
    3. Zdania zawierające podmiot-mianownik 123
      3.1. Imiesłów zależny od form Vfin wykluczających bezokolicznik 123
      3.2. Imiesłów zależny od form Vfin dopuszczających bezokolicznik 129
      3.3. Wnioski 133
    4. Zdania wykluczające podmiot-mianownik 133
      4.1. Konstytuowane przez formy bezosobnika 134
      4.2. Konstytuowane przez formy typu robi się 136
      4.3. Konstytuowane przez formy bezokolicznika 138
      4.4. Konstytuowane przez formy finitywne czasowników niewłaściwych 138
      4.5. Wnioski 146
    5. Podsumowanie 147
  Rozdział IV. UŻYCIA TEMPORALNE FRAZ TYPU -ĄC 149
    1.Wprowadzenie 149
  Rozdział IV. UŻYCIA TEMPORALNE FRAZ TYPU -ĄC 149
   1.Wprowadzenie 149
   1.1. Dotychczasowe opisy użyć temporalnych VPpart(-ąc) 149
   1.2. Istota równoczesności i sposób jej ujawniania 150
   1.3. Ekwiwalenty podrzędne i współrzędne 150
   1.4. Uwarunkowania gramatyczne i leksykalne 152
   1.4.1. Aspekt V1fin 152
   1.4.2. Wartość czasu i trybu V1fin 152
   1.4.3. Negacja 153
   1.5. Usytuowanie linearne VPpart(-ąc) 154
   1.6. Podział materiału 155
   2. VPpart(-ąc) o ekwiwalentach podrzędnych 155
   2.1. Ekwiwalenty podrzędne 156
   2.1.1. Przegląd ekwiwalentów 156
   2.1.2. Ograniczenia substytucji 159
   2.2. Równoczesność pełna a częściowa 162
   2.3. Zakres występowania w tekstach 167
   2.3.1. Przykłady typowe 167
   2.3.2. Użycia mniej typowe 170
   3. VPpart(-ąc) o ekwiwalentach współrzędnych 177
   3.1. Ustalenia wstępne 177
   3.1.1. Przedstawienie ekwiwalentu 178
   3.1.2. Dotychczasowe interpretacje 180
   3.1.3. Równoczesność a następstwo bezpośrednie 182
   3.2. VPpart(-ąc) przy formach finitywnych czasowników niedokonanych 184
   3.2.1. Przykłady typowe 184
   3.2.2. Użycia mniej typowe 186
   3.3. VPpart(-ąc) przy formach finitywnych czasowników dokonanych 188
   3.3.1. Przykłady typowe 188
   3.3.2. Użycia mniej typowe 189
   4. Problem rozłączności interpretacji 195
   5. Aspekt poprawnościowy 197
   6. Równoczesność a inne znaczenia 199
   7. Podsumowanie 202
  Rozdział V. UŻYCIA TEMPORALNE FRAZ TYPU -SZY 203
   1.Wprowadzenie 203
   1.1. Dotychczasowe opisy użyć temporalnych VPpart(-szy) 203
   1.2. Istota uprzedniości i sposoby jej ujawniania 204
   1.3. Ekwiwalenty podrzędne i współrzędne 205
   1.4. Uwarunkowania gramatyczne i leksykalne 206
   1.4.1. Aspekt V1fin 206
   1.4.2. Wartość czasu i trybu V1fin 206
   1.4.3. Negacja 206
   1.5. Usytuowanie linearne VPpart(-szy) 207
   1.6. Układ prezentowanego materiału 208
   2. VPpart(-szy) o ekwiwalentach podrzędnych 208
   2.1. Zasób ekwiwalentów 208
   2.1.1. Typowe ekwiwalenty 208
   2.1.2. Ograniczenia substytucji 212
   2.2. VPpart(-szy) przy formach finitywnych czasowników dokonanych 213
   2.2.1. Wartość czasu i trybu V1fin 213
   2.2.2. Częstość reprezentacji leksykalnych imiesłowu 215
   2.3. VPpart(-szy) przy formach finitywnych czasowników niedokonanych 217
   2.3.1. Wartość czasu i trybu V1fin 217
   2.3.2. Częstość reprezentacji leksykalnych imiesłowu 219
   3. VPpart(-szy) o ekwiwalentach współrzędnych 221
   3.1. Przedstawienie ekwiwalentu 221
   3.2. Ważność usytuowania linearnego V2fin Ü Vpart(-szy) 222
   3.3. Zakres występowania w tekstach 226
   4. Uprzedniość a inne znaczenia 228
   5. Podsumowanie 232
  ZAKOŃCZENIE 233
  SYMBOLE I SKRÓTY 235
  BIBLIOGRAFIA 237
Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

254

Kategoria

Gramatyka języka polskiego

ISBN-13

978-83-231-2406-1

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 0,75 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

44,00

35,20

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Praca poświęcona jest charakterystyce pozycji składniowej, jaką w polskim zdaniu zajmują imiesłowy przysłówkowe, a ściślej konstytuowane przez nie jednostki składniowe, nazywane tu frazami imiesłowowymi (VPpart). Zacznę od przedstawienia członu konstytutywnego frazy imiesłowowej, następnie omówię wewnętrzną budowę VPpart. Rozważę też problem frazeologizmów imiesłowowych oraz przedstawię zakres występowania form VPpart we współczesnych tekstach polskich.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!