X

  Wstęp 9
  ROZDZIAŁ 1. Terminologia i typologia sfery konsumpcji 13
    1.1. Istota konsumpcji oraz sfery konsumpcji 13
      1.1.1. Kwestie definicyjne 13
      1.1.2. Segmentacja sfery konsumpcji 15
    1.2. Źródła, prawidłowości rozwoju oraz klasyfikacja potrzeb 18
      1.2.1. Źródła i prawidłowości rozwoju potrzeb 18
      1.2.2. Wybrane klasyfikacje potrzeb 20
    1.3. Klasyfikacja konsumpcji 24
      1.3.1. Przedmiotowe ujęcie konsumpcji 24
      1.3.2. Konsumpcja indywidualna i zbiorowa 26
      1.3.3. Konsumpcja prywatna i publiczna 27
      1.3.4. Konsumpcja rynkowa, naturalna i społeczna 31
      1.3.5. Konsumpcja pozytywna i negatywna 32
    1.4. Inne kategorie sfery konsumpcji 32
      1.4.1. Poziom życia 32
      1.4.2. Dobrobyt 33
      1.4.3. Sposób życia 34
      1.4.4. Jakość życia 35
    1.5. Konsumpcja jako szczególna forma produkcji 36
      1.5.1. Produkcyjna a konsumpcyjna funkcja gospodarstwa domowego 37
      1.5.2. Koszty i efektywność konsumpcji 39
      1.5.3. Dylematy racjonalności konsumpcji 43
  ROZDZIAŁ 2. Determinanty konsumpcji 45
    2.1. Konsumpcja w procesie reprodukcji społecznej 45
    2.2. Determinanty konsumpcji gospodarstwa domowego 46
      2.2.1. Czynniki biologiczne i ekologiczne 46
      2.2.2. Czynniki ekonomiczne 47
      2.2.3. Czynniki społeczne 55
      2.2.4. Czynniki kulturowe 58
      2.2.5. Czas wolny a konsumpcja 61
    2.3. Determinanty konsumpcji społeczeństwa 66
      2.3.1. Poziom i tempo rozwoju gospodarczego 66
      2.3.2. Procesy demograficzne i społeczne 71
      2.3.3. Oddziaływanie państwa 74
  ROZDZIAŁ 3. Konsumpcja w teorii ekonomii – rys historyczny 81
    3.1. Geneza i początki badań konsumpcji 81
    3.2. Konsumpcja w ekonomii klasycznej 82
    3.3. Konsumpcja w świetle teorii użyteczności i analizy marginalnej 92
    3.4. Ekonomia dobrobytu 99
    3.5 Początki empirycznych badań konsumpcji 101
    3.6. Keynesowskie ujęcie konsumpcji 103
    3.7. Konsumpcja w ekonomii współczesnej 104
    3.8. Podsumowanie 112
  ROZDZIAŁ 4. Funkcje i prawidłowości rozwoju konsumpcji 113
    4.1. Funkcje konsumpcji 113
      4.1.1. Funkcje gospodarcze 113
      4.1.2. Funkcje społeczno-kulturalne 116
    4.2. Prawidłowości rozwoju konsumpcji – ważniejsze prawa i hipotezy 118
      4.2.1. Prawo malejącej użyteczności Hermana H. Gossena 119
      4.2.2. Dochody a wydatki na żywność – prawo Ernsta Engla 120
      4.2.3. Hipoteza dochodu absolutnego Johna M. Keynesa 121
      4.2.4. Hipoteza dochodu permanentnego Miltona Friedmana 123
      4.2.5. Hipoteza cyklu życia Franco Modiglianiego i Alberta Ando 124
      4.2.6. Hipoteza dochodu permanentnego oraz hipoteza cyklu życia a międzypokoleniowe transfery konsumpcji 127
      4.2.7. Hipoteza dochodu relatywnego i nieodwracalności konsumpcji Jamesa S. Duesenberry'ego 129
      4.2.8. Prawo popytu i renta konsumenta Alfreda Marshalla 130
      4.2.9. Odstępstwa od reguł, czyli paradoksy zachowań konsumpcyjnych 132
      4.2.10. Teoria trzech sektorów a sfera konsumpcji 135
  ROZDZIAŁ 5. Współczesna konsumpcja – nowe zjawiska i tendencje 137
    5.1. Problem nowej konsumpcji 137
    5.2. Ekologizacja konsumpcji i jej etyczny wymiar 137
    5.3. Serwicyzacja i dematerializacja konsumpcji 140
    5.4. Domocentryzacja i prywatyzacja konsumpcji 142
    5.5. Homogenizacja i heterogenizacja konsumpcji 144
    5.6. Dekonsumpcja i prosumpcja 150
    5.7. Wirtualizacja konsumpcji 155
    5.8. Wzrost roli państwa w sferze konsumpcji 157
    5.9. Efektywna produkcja – marnotrawna konsumpcja 160
    5.10. Dylematy przyszłości 163
  ROZDZIAŁ 6. Konsumpcja a gospodarka – problem społecznej efektywności rozwoju gospodarczego 165
    6.1. Uwagi wstępne 165
    6.2. Cele i efekty rozwoju gospodarczego 165
    6.3. Istota społecznej efektywności gospodarki i jej rozwoju 169
    6.4. Próba identyfikacji społecznej efektywności gospodarki i jej rozwoju – ujęcie teoretyczne 170
    6.5. Poziom życia jako wyznacznik społecznej efektywności gospodarowania – kwestie metodyczne 173
      6.5.1. Zasady i kryteria doboru wskaźników poziomu życia 174
      6.5.2. Pożądane cechy wskaźników poziomu życia 176
    6.6. W poszukiwaniu syntetycznego wskaźnika rozwoju społecznego 179
  ROZDZIAŁ 7. Konsumpcja społeczeństwa polskiego po 1989 r. 181
    7.1. Istota i fazy przemian gospodarczych po 1989 r. 181
    7.2. Skłonność do konsumpcji 182
    7.3. Industrializacja oraz serwicyzacja konsumpcji 191
    7.4. Konsumpcja prywatna a konsumpcja publiczna 193
    7.5. Ekonomiczne i społeczne zróżnicowanie konsumpcji 197
    7.6. Tendencje rozwojowe konsumpcji 204
  Bibliografia 216
  Indeks 219
Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

224

Kategoria

Teoria ekonomii

ISBN-13

978-83-01-15300-7

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Dynamiczny rozwój konsumpcji i jej masowy charakter spowodowały w ostatnich latach wzrost zainteresowania tą dziedziną wiedzy i konieczność zwrócenia na nią większej uwagi w programach dydaktycznych. Podręcznik zawiera najnowszą, usystematyzowaną wiedzę o konsumpcji, jej strukturze, prawidłowościach i uwarunkowaniach. Przedstawiono w nim teorię konsumpcji, począwszy od terminologii i typologii, poprzez determinanty i prawidłowości, aż po efekty jej rozwoju zarówno w wymiarze mikro (jednostka ludzka, gospodarstwo domowe), jak i makro (społeczeństwo). Książka ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ konsumpcja, jako główny czynnik rozwoju gospodarczego, jest rozpatrywana nie tylko w kategoriach ekonomicznych, ale również w kontekście społecznym, psychologicznym i etycznym.


Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów, doktorantów oraz wykładowców szkół wyższych na kierunkach ekonomicznych, ale będzie także przydatny adeptom innych dyscyplin społecznych, takich jak: polityka społeczna, regionalistyka, zarządzanie, handel, marketing, socjologia, politologia czy dziennikarstwo. Może służyć jako lektura podstawowa lub uzupełniająca do wielu przedmiotów wykładanych na tych kierunkach.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!