Pedagogika medialna, t. 1

Pedagogika medialna, t. 1

Podręcznik akademicki

5 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia i koncepcje związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym. Wskazuje zadania mediów w edukacji, a także funkcje i obszary badawcze pedagogiki mediów. Przybliża rolę radia, filmu i telewizji w wychowaniu i patologii. Ponadto autorzy omawiają zmiany w modelach nauczania oraz znaczenie technologii informacyjnej w procesie kształcenia, dokształcania i samokształcenia, w diagnostyce i terapii pedagogicznej, zarządzaniu edukacją, badaniach nauczycielskich, szkolnictwie zawodowym oraz edukacji na odległość. Publikacja porusza też zagadnienia metodyki kształcenia edukacji medialnej i technologii informacyjnej.


Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 978-83-01-15156-0


Liczba stron348
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15703-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa (Bronisław Siemieniecki)    9
  CZĘŚĆ I. Media a cywilizacje    15
    ROZDZIAŁ 1. Komunikacja a społeczeństwo (Bronisław Siemieniecki)    15
      1.1. Media w historii cywilizacji    15
        1.1.1. Epoka języka mówionego    17
        1.1.2. Epoka pisma    18
        1.1.3. Epoka mediów elektronicznych    21
      1.2. Komunikacja społeczna za pośrednictwem mediów    22
        1.2.1. Determinizm technologiczny    27
        1.2.2. Determinizm medialny    29
        1.2.3. Zwi1zki technologii ze społeczeństwem    30
      1.3. Pojecie i podstawowe koncepcje społeczeństwa informacyjnego    33
        1.3.1. Teoria Daniela Bella    34
        1.3.2. Teorie twórców szkoły Toronto    36
        1.3.3. Teoria Alvina Tofflera    38
        1.3.4. Teoria Lindy Groff    41
        1.3.5. Teoria Francisa Fukuyamy    42
        1.3.6. Inne koncepcje i opracowania    44
    ROZDZIAŁ 2. Media w wymiarze społecznym i indywidualnym (Bronisław Siemieniecki)    51
      2.1. Media w społeczeństwie    51
        2.1.1. Społeczne korzenie mediów    52
        2.1.2. Społeczność internetowa a świat rzeczywisty    55
        2.1.3. Masowość, szybkość i presja chwili w mediach    58
      2.2. Człowiek w świecie mediów    60
        2.2.1. Samotność w świecie medialnym    60
        2.2.2. Język mediów interaktywnych    61
        2.2.3. Tożsamość w mediach    63
        2.2.4. Człowiek w sieci informacji medialnej    66
    ROZDZIAŁ 3. Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury – kulturowe uwarunkowania mediów (Janusz Gajda)    69
      3.1. Kultura światem człowieka    69
        3.1.1. Podstawowe rozróżnienie pojęć dotyczących kultury    69
        3.1.2. Dwa megatrendy rozwoju kultury jako wyzwanie edukacyjne    71
      3.2. Kultura globalna podstawą współczesnej paidei i humanizmu    76
        3.2.1. Kultura pojmowana globalnie    76
        3.2.2. Współczesne rozumienie paidei i humanizmu    79
      3.3. Rola mass mediów i hipermediów w kreowaniu kultury popularnej    80
        3.3.1. Miejsce sztuki we współczesnej kulturze    80
        3.3.2. Popularność jako jeden z głównych czynników decydujących o rozwoju kultury    81
        3.3.3. Wartości sztuki prezentowanej w mass mediach i hipermediach    82
      3.4. Rola mediów w kształtowaniu wielopłaszczyznowej tożsamości osobniczej i narodowej oraz rozumieniu innych kultur    84
        3.4.1. Ambiwalentna rola mediów masowych i multimediów w kształtowaniu tożsamości kulturowej i narodowej    84
        3.4.2. Mass media a zrozumienie innych kultur    87
        3.4.3. Rola mediów regionalnych w stymulowaniu rozwoju kultury, praworządności i integrowaniu środowiska    90
      3.5. Determinanty kulturowe edukacji medialnej    91
        3.5.1. Kulturotwórcze funkcje mass mediów i hipermediów    91
        3.5.2. Kulturowe i sytuacyjne uwarunkowania rozumienia informacji    94
        3.5.3. Sposoby i zakres manipulacji w mediach    98
        3.5.4. Kultura moralna jako istotny składnik kompetencji medialnych nadawcy i odbiorcy    102
      3.6. Mass media i przemiany kultury współczesnej (Zbyszko Melosik)    108
        3.6.1. Mass media i społeczeństwo konsumpcji    108
        3.6.2. Mass media i kultura upozorowania    109
        3.6.3. Reality show – powrót do rzeczywistości?    111
        3.6.4. Mass media i amerykanizacja    113
        3.6.5. Mass media i generacja X/generacja Y    114
        3.6.6. Globalny nastolatek    115
        3.6.7. Mass media, płeć ciało    118
        3.6.8. Pedagogika, media, kultura popularna    119
    Pytania i zadania kontrolne    121
    Literatura podstawowa    121
  CZĘŚĆ II. Media w pedagogice    125
    ROZDZIAŁ 1. Przedmiot i zadania mediów w komunikacji (Bronisław Siemieniecki)    125
      1.1. Rys historyczny wykorzystania mediów w edukacji    125
        1.1.1. Zasada poglądowości    127
        1.1.2. Dwa filary tworzące technologie kszta3cenia    130
        1.1.3. Technologia kształcenia    133
        1.1.4. Edukacja medialna    136
      1.2. Pojęcie, cele i przedmiot pedagogiki medialnej    140
      1.3. Obszary pedagogiki medialnej    149
      1.4. Zadania i funkcje pedagogiki medialnej    150
    ROZDZIAŁ 2. Media w katalogu środków dydaktycznych (Maciej Tanaś)    152
      2.1. Klasyfikacja, cechy i etapy rozwoju mediów jako środków dydaktycznch    152
      2.2. Pedagogiczne funkcje komputera    166
      2.3. Komputeryzacja procesu kształcenia w świetle zasad dydaktycznych    169
    ROZDZIAŁ 3. Wybrane modele komunikowania (Stanisław Juszczyk)    176
      3.1. Model wszechmocy propagandy    177
      3.2. Model przekazu sygnałów    178
      3.3. Model aktu perswazyjnego    180
      3.4. Model dyfuzyjny    181
      3.5. Model wspólnoty doświadczeń    182
      3.6. Model socjologiczny    182
      3.7. Model społeczno-kulturowy    183
      3.8. Model lingwistyczny    183
      3.9. Model komunikacji interpersonalnej    184
      3.10. Alternatywne modele komunikowania    186
      3.11. Komunikacja a uczenie się    188
      3.12. Interaktywny model kształcenia medialnego    189
    ROZDZIAŁ 4. Wychowanie a media (Maciej Tanaś)    193
    ROZDZIAŁ 5. Media a patologie (Bronisław Siemieniecki)    204
      5.1. Media a agresja i przemoc    204
        5.1.1. Płaszczyzny badań nad przemocą w mediach    204
        5.1.2. Pojęcie przemocy w mediach    206
      5.2. Dylematy teoretyczne agresji i przemocy w mediach    206
        5.2.1. Teoria uczenia się    208
        5.2.2. Teoria katharsis    210
        5.2.3. Teoria instynktów    210
        5.2.4. Teoria kognitywistyczno-konstruktywistyczna    211
      5.3. Zagrożenia wynikające z powszechnego stosowania technologii informacyjnej    212
        5.3.1. Zanik wartości humanistycznych – technokratyczny sposób widzenia świata    213
        5.3.2. Manipulacja i sterowanie świadomością ludzi    215
        5.3.3. Trudności w przystosowaniu się do zasad funkcjonujących w społeczeństwie informacyjnym. Uzależnienie od technologii    218
        5.3.4. Patologie związane z użytkowaniem Internetu    222
        5.3.5. Wnioski dla praktyki edukacyjnej    232
    ROZDZIAŁ 6. Metodologia badań w pedagogice medialnej (Stanisław Juszczyk)    234
      6.1. Ogólne refleksje metodologiczne    235
      6.2. Rodzaje badań naukowych    238
        6.2.1. Badania ilościowe    239
        6.2.2. Badania jakościowe    241
      6.3. Struktura badań empirycznych    247
        6.3.1. Procedury badawcze    247
        6.3.2. Problemy badawcze i cele badań    252
        6.3.3. Hipoteza czy pytanie badawcze    254
        6.3.4. Błędy ekologizmu i indywidualizmu    256
        6.3.5. Zmienne, zmienne pozorne i interakcje zmiennych    258
        6.3.6. Wskaźniki zmiennych    264
        6.3.7. Metody, techniki i narzędzia badań    267
    Pytania i zadania kontrolne    269
    Literatura podstawowa    270
  CZĘŚĆ III. Zarys kognitywistyczno-konstruktywistycznej teorii pedagogiki medialnej    273
    ROZDZIAŁ 1. Problemy pedagogiki medialnej (Bronisław Siemieniecki)    273
      1.1. Podejście interdyscyplinarne w edukacji medialnej    274
      1.2. Podejście systemowe w edukcji medialnej    275
      1.3. Eksperymentalne modele cyberszkoły    278
      1.4. Mity funkcjonujące w pedagogice medialnej    281
    ROZDZIAŁ 2. Teoria kognitywistyczna w edukacji wspieranej mediami (Bronisław Siemieniecki)    285
      2.1. Uwagi wstępne    285
      2.2. Kognitywistyczna teoria uczenia się    288
      2.3. Argumenty za i przeciw oparciu się pedagogiki medialnej na teorii kognitywistycznej    293
      2.4. Badania nad wykorzystaniem mediów w edukacji oparte na teorii kognitywistycznej    295
      2.5. Informacja i symbol w kognitywistycznej teorii wykorzystania mediów w edukacji    297
    ROZDZIAŁ 3. Konstruktywizm w edukacji wspieranej mediami (Bronisław Siemieniecki)    309
      3.1. Konstruktywizm w edukacji    309
      3.2. Wpływ mediów na uczenie się pozaszkolne    314
    Pytania i zadania kontrolne    315
    Literatura podstawowa    316
  Bibliografia    317
  Indeks nazwisk    337
  Indeks rzeczowy    345
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia