X

  Przedmowa redaktora naukowego XI
    Bibliografia XV
  Rozdział 1. Klasyczne kolorowanie grafów 1 (Krzysztof Manuszewski) 1
    1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 2
      1.1.1. Rodziny grafów 4
      1.1.2. Analiza metod przybliżonych 5
    1.2. Klasyczne kolorowanie wierzchołków 8
      1.2.1. Złożoność problemu oraz najprostsze oszacowania 8
      1.2.2. Najczęściej spotykane metody przybliżone 10
      1.2.3. Znane benczmarki 18
    1.3. Kolorowanie krawędzi 19
      1.3.1. Złożoność problemu oraz najprostsze oszacowania 20
      1.3.2. Typowe metody przybliżone — znane wyniki 21
      1.3.3. Metoda NTL 22
    Bibliografia 24
  Rozdział 2. Metaheurystyki w kolorowaniu grafów (Dariusz Szyfelbein) 26
    2.1. Wprowadzenie 27
      2.1.1. Warunki zakończenia algorytmu 28
      2.1.2. Reprezentacja 28
      2.1.3. Funkcja kosztu 29
    2.2. Symulowane wyżarzanie 30
      2.2.1. Generowanie nowego rozwiązania 32
      2.2.2. Schematy schładzania 32
    2.3. Przeszukiwanie tabu 34
      2.3.1. Sąsiedztwo oraz generowanie nowego rozwiązania 35
    2.4. Algorytmy genetyczne 36
      2.4.1. Populacja początkowa i selekcja osobników 38
      2.4.2. Operatory rekombinacji 39
      2.4.3. Algorytmy hybrydowe 44
    2.5. Algorytmy mrówkowe 45
    2.6. Podsumowanie 49
    Bibliografia 50
  Rozdział 3. Kolorowanie w trybie on-line (Piotr Borowiecki) 53
    3.1. Kolorowanie on-line a kolorowanie o?-line 54
    3.2. Podstawowe algorytmy kolorowania on-line 56
      3.2.1. Algorytm zachłanny First-Fit 56
      3.2.2. Algorytm LST 57
    3.3. Pesymistyczna efektywność algorytmów kolorowania on-line 58
      3.3.1. Oszacowania dla dowolnych algorytmów 59
      3.3.2. Efektywność algorytmu LST 60
      3.3.3. Efektywność algorytmu First-Fit 61
    3.4. Oczekiwana efektywność algorytmów kolorowania on-line 61
    3.5. Kolorowanie on-line grafów przecięć zbiorów 63
    3.6. Zastosowania w zarządzaniu zasobami 66
      3.6.1. Dynamiczny przydział przestrzeni 66
      3.6.2. Przydział kanałów transmisyjnych w sieci optycznej typu WDM 68
    Bibliografia 69
  Rozdział 4. Sprawiedliwe kolorowanie grafów (Hanna Furmańczyk) 72
    4.1. Sprawiedliwe kolorowanie wierzchołków 72
      4.1.1. Algorytmy wielomianowe 83
    4.2. Sprawiedliwe kolorowanie krawędzi 85
    4.3. Sprawiedliwe kolorowanie totalne 88
    Bibliografia 91
  Rozdział 5. Sumacyjne kolorowanie grafów (Michał Małafiejski) 93
    5.1. Definicje i podstawowe własności sumy chromatycznej 93
    5.2. Złożoność problemu sumy chromatycznej 98
      5.2.1. Przypadki NP-trudne 99
      5.2.2. Wielomianowe algorytmy optymalne i przybliżone 101
    5.3. Uogólnienia problemu sumy chromatycznej 106
      5.3.1. Problem sumacyjnego kolorowania z kosztami 106
      5.3.2. Suma multichromatyczna 107
    5.4. Wybrane zastosowania sumychromatycznej 108
    Bibliografia 109
  Rozdział 6. Kontrastowe kolorowanie grafów (Robert Janczewski) 112
    6.1. Rozpiętości 112
    6.2. Zbiory odległości zakazanych 115
    6.3. Pokolorowania kontrastowe 118
    6.4. T rozpiętości i liczba T chromatyczna 119
    6.5. Homomorfizmy i T grafy 121
    6.6. Oszacowania i wartości dokładne 123
    6.7. Złożoność obliczeniowa 125
      6.7.1. Liczba T chromatyczna 125
      6.7.2. T rozpiętość 126
      6.7.3. T rozpiętość krawędziowa 126
    6.8. Algorytmy przybliżone 126
      6.8.1. Algorytm T LF 126
      6.8.2. Algorytm T SL 127
      6.8.3. Algorytm T DSATUR 128
    6.9. Zastosowania 128
    Bibliografia 129
  Rozdział 7. Harmoniczne kolorowanie grafów (Marek Kubale) 132
    7.1. Wprowadzenie 133
    7.2. Rodziny grafów o znanej harmonicznej liczbie chromatycznej 135
    7.3. Oszacowania harmonicznej liczby chromatycznej dla grafów ogólnych 139
    7.4. Algorytm degresywny 140
    7.5. Zastosowania 142
    Bibliografia 145
  Rozdział 8. Cyrkularne kolorowanie grafów (Adam Nadolski) 147
    8.1. Cyrkularne kolorowanie wierzchołków 147
      8.1.1. Cyrkularna liczba chromatyczna i jej własności 147
      8.1.2. Wyznaczenie ?c(G) dla niektórych klas grafów 150
      8.1.3. Cyrkularne kolorowanie grafów obciążonych 153
      8.1.4. Zastosowanie cyrkularnego kolorowania wierzchołków 154
    8.2. Cyrkularne kolorowanie krawędzi 155
      8.2.1. Cyrkularny indeks chromatyczny 155
      8.2.2. Zastosowanie cyrkularnego kolorowania krawędzi 156
      8.2.3. Podstawowe własności 158
    Bibliografia 165
  Rozdział 9. Zwarte kolorowanie krawędzi (Krzysztof Giaro) 167
    9.1. Podstawowe własności modelu 168
    9.2. Zwarcie kolorowalne grafy dwudzielne 174
    9.3. Rozpiętość zwartego kolorowania 179
    9.4. Deficytowość grafów 182
    Bibliografia 188
  Rozdział 10. Kolorowanie ścieżek w grafach (Jakub Białogrodzki) 190
    10.1. Definicja kolorowania ścieżek 191
    10.2. Znane wyniki dotyczące kolorowania ścieżek 196
      10.2.1. Złożoność obliczeniowa 196
      10.2.2. Grafy ogólne 196
      10.2.3. Drogi 198
      10.2.4. Cykle 200
      10.2.5. Drzewa 202
    10.3. Zastosowania 206
    Bibliografia 207
  Rozdział 11. Listowe kolorowanie grafów (Konrad Piwakowski) 209
    11.1. Podstawowe definicje i własności 210
    11.2. Grafy dwudzielne i 2-wybieralne 210
      11.2.1. Konstrukcja Hajósa 213
    11.3. D-wybieralność i twierdzenie Brooksa 215
    11.4. Grafy planarne 217
    11.5. Grafy dla których x = x? 218
    11.6.(k, r)-wybieralność 218
    11.7. Listowe kolorowanie krawędzi 220
    Bibliografia 223
  Rozdział 12. Ramseyowskie pokolorowania grafów pełnych (Tomasz Dzido) 225
    12.1. Podstawowe oznaczenia i de?nicje 226
    12.2. Twierdzenie Ramseya i de?nicje liczb Ramseya 227
    12.3. Wartości i własności klasycznych liczb Ramseya 229
    12.4. Nieklasyczne liczby Ramseya 236
      12.4.1. Liczby Ramseyadla grafów pełnych z usuniętą jedną krawędzią 236
      12.4.2. Ogólne grafowe liczby Ramseya 238
      12.4.3. Liczby Ramseya dla s-jednostajnych hipergrafów 239
    12.5. Zastosowania liczb Ramseya 239
      12.5.1. Przykład algebraicznego wykorzystania liczb Ramseya 240
      12.5.2. Przykład geometrycznego wykorzystania liczb Ramseya 241
    Bibliografia 243
  Rozdział 13. Planowanie rozmieszczenia strażników w galeriach sztuki metodą kolorowania grafów (Paweł Żyliński) 245
    13.1. Wprowadzenie 245
    13.2. Problem galerii sztuki 247
    13.3. Galerie dowolnego kształtu bez dziur 248
    13.4. Galerie ortogonalne bez dziur 252
    13.5. Ortogonalne galerie z dziurami 255
      13.5.1. Liczba strażników niezależna od liczby dziur 256
    Bibliografia 259
  Skorowidz 260
  Wykaz oznaczeń 266
Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

268

Kategoria

Inne

Wydawca

Wydawnictwo WNT

ISBN-13

978-83-2042-747-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Marek Kubale
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

W książce omówiono dziewięć wybranych modeli kolorowania grafów; są to kolorowania: klasyczne, sprawiedliwe, sumacyjne, kontrastowe, harmoniczne, cyrkularne, zwarte, ścieżkowe, listowe. Wyboru modeli dokonano ze względu na możliwości ich zastosowań praktycznych w dziedzinach takich jak: szeregowanie zadań, telekomunikacja światłowodowa, technologia cienkowarstwowa, telefonia komórkowa, radionawigacja lotnicza i organizacja produkcji. Szczególny nacisk położono na konstrukcję wielomianowych algorytmów kolorowania - dokładnych bądź przybliżonych. Każdy rozdział książki został napisany przez innego Autora i jest w pewnym stopniu autonomiczny, może więc być czytany niezależnie od pozostałych. Książka jest przeznaczona dla środowiska akademickiego, przede wszystkim dla studentów i doktorantów matematyki i informatyki, a także dla osób zainteresowanych optymalizacją dyskretną, zwłaszcza programistów.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!