Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia do strefy euro

Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia do strefy euro

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Bardzo ciekawa analiza polskiej polityki walutowej w okresie 1990–2010 oraz synteza korzyści i kosztów unii monetarnej, w szczególności w kontekście polityki walutowej. Autor przeprowadził także analizę danych statystycznych z zamiarem wskazania stopnia, w jakim Unia Europejska, a zwłaszcza strefa euro, wypełnia określone w literaturze kryteria optymalnego obszaru walutowego. Przedstawione rozważania stanowią fundament dokonanej później oceny wyzwań stojących przed polską polityką walutową w kontekście udziału kraju w procesie integracji monetarnej.


Liczba stron389
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-276-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  
  Wstęp    11
  
  1. Miejsce polityki walutowej w polityce gospodarczej     21
  1.1. Pojęcie polityki walutowej, jej zakres, cele i instrumenty. Ujęcie modelowe     21
  1.2. Klasyfikacja systemów kursowych i problem wyboru właściwego reżimu kursowego     31
  1.3. Kształtowanie kursu walutowego jako narzędzie osiągania celów polityki gospodarczej     44
  1.4. Przegląd teorii kursu walutowego czynniki wpływające na poziom kursu     55
  1.5. Problem oceny i pomiaru skuteczności polityki walutowej     72
  1.6. Podsumowanie     79
  
  2. Znaczenie europejskiej integracji monetarnej i jej konsekwencje ze szczególnym uwzględnieniem polityki walutowej     82
  2.1. Przyczyny, historia i istota europejskiej integracji monetarnej     82
  2.2. Geneza, założenia i funkcjonowanie mechanizmu stabilizacji kursów ERM2     95
  2.3. Teoria optymalnych obszarów walutowych jako wyjaśnienie procesów integracji monetarnej     111
  2.4. Konsekwencje unii walutowej     127
  2.5. Uwarunkowania teoretyczne a praktyka strefy euro     135
  2.6. Podsumowanie     156
  
  3. Uwarunkowania polskiej polityki walutowej i kształtowanie kursu złotego w okresie przedakcesyjnym     158
  3.1. Polska polityka walutowa w latach dziewięćdziesiątych     158
  3.2. Droga do wymienialności złotego a rozwój rynku walutowego     177
  3.3. Upłynnienie kursu złotego i jego konsekwencje     185
  3.4. Polityka walutowa w warunkach kursu płynnego     198
  3.5. Podsumowanie     215
  
  4. Przemiany w polityce walutowej i kształtowaniu kursu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej     217
  4.1. Główne uwarunkowania polityki walutowej wynikłe z akcesji Polski do Unii Europejskiej w 2004roku     217
  4.2. Polska polityka walutowa a polityka pieniężna, prawo dewizowe i rynek walutowy     229
  4.3. Bilans płatniczy, rezerwy dewizowe i kurs walutowy po akcesji do Unii Europejskiej     238
  4.4. Analiza ilościowa zależności między kursem walutowym a wybranymi zmiennymi makroekonomicznymi     251
  4.5. Próba pomiaru skuteczności polskiej polityki walutowej     275
  4.6. Podsumowanie     278
  
  5. Perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro i wyzwania względem polityki walutowej     280
  5.1. Gospodarka polska a kryteria konwergencji – stan obecny i perspektywy     280
  5.2. Główne działania polskich władz w związku z zamierzonym wprowadzeniem euro     293
  5.3. Problem oceny zasadności przystąpienia Polski do strefy euro     304
  5.4. Dylematy polityki walutowej związane z przygotowaniami do włączenia złotego do mechanizmu ERM2     318
  5.5. Wyzwania stojące przed polską polityką walutową. Synteza     327
  5.6. Podsumowanie     331
  
  Zakończenie     333
  Aneks     349
  Bibliografia
  Spis tabel     380
  Summary     382
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia