Pielęgniarstwo ratunkowe

Pielęgniarstwo ratunkowe

9 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

74,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem autorów było usystematyzowanie i racjonalizacja działań medycznych podejmowanych przez członków zespołów ratunkowych w stanach nagłych zagrożenia życia. W książce uwzględniono zagadnienia z zakresu podstaw prawnych i organizacji ratownictwa medycznego, kwalifikacji zespołów ratownictwa medycznego i zasad współpracy oraz charakterystykę wybranych, najczęściej występujących stanów zagrożenia życia. Opisano także najważniejsze procedury postępowania pielęgniarskiego w ratownictwie medycznym, w tym procedury samodzielnie wykonywane przez pielęgniarki i asystowanie do procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych przez lekarza. Treści zamieszczone w książce odnoszą się do działań w stosunku do osób dorosłych. Książka jest doskonałym przewodnikiem dla pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych w zdobywaniu i uzupełnianiu wiedzy niezbędnej w ratowaniu życia ludzi.


Liczba stron476
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4307-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie w problematykę pracy pielęgniarki w ratownictwie medycznym    1
  1.1. Podstawy prawne i organizacja ratownictwa medycznego w Polsce - Anna Mikos     1
  1.2. Kompetencje zawodowe pielęgniarki w ratownictwie medycznym - Maria Kózka, Lucyna Ścisło     5
  1.3. Wybrane aspekty pracy pielęgniarki w zespołach ratownictwa medycznego - Maria Kózka, Lucyna Ścisło     13
  2. Specyfika pracy pielęgniarki w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego     19
  2.1. Zadania pielęgniarki w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego - Marek Maślanka     19
  2.2. Charakterystyka sprzętu stosowanego w ratownictwie medycznym - Marek Maślanka     24
  
  2.2.1. Sprzęt do udrożnienia dróg oddechowych i wentylacji     24
  2.2.2. Mechaniczne i przenośne urządzenia do odsysania     28
  2.2.3. Sprzęt do monitorowania i elektroterapii     40
  2.2.4. Sprzęt do unieruchomienia i transportu     46
  2.2.5. Zestaw unieruchamiający do złamań     52
  2.3. Bezpieczeństwo pracy i opieki na miejscu zdarzenia - Barbara Rumian..    60
  2.3.1. Bezpieczeństwo własne - standardowe środki bezpieczeństwa. . .    60
  2.3.2. Całkowita liczba poszkodowanych     61
  2.3.3. Niezbędny sprzęt/potrzeba dodatkowych środków     61
  2.3.4. Mechanizm urazu - dla chorych urazowych     61
  2.3.5. Ogólna ocena sytuacji w wezwaniach pozaurazowych     62
  
  2.4. Ocena chorego na miejscu zdarzenia - Barbara Rumian     64
  2.4.1. Szybkie badanie urazowe lub badanie miejscowe     66
  2.5. Triage - Marek Maślanka     71
  2.6. Dokumentacja zespołów wyjazdowych-Małgorzata Popławska     78
  
  3. Specyfika pracy pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym     81
  3.1. Zadania pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - Beata Chilimoniuk     81
  3.2. Ocena stanu chorego i segregacja medyczna w SOR - Beata Chilimoniuk     88
  
  3.2.1. Ocena drożności dróg oddechowych i oddechu     88
  3.2.2. Ocena układu krążenia     89
  3.2.3. Ocena stanu świadomości     89
  3.2.4. Badanie pacjenta     89
  3.2.5. Segregacja medyczna (triage)     89
  3.3. Monitorowanie stanu chorego - Danuta Papież     93
  3.3.1. Monitorowanie stanu świadomości     93
  3.3.2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi     94
  3.3.3. Monitorowanie tętna     95
  3.3.4. Monitorowanie elektrokardiograficzne     96
  3.3.5. Monitorowanie układu oddechowego     97
  3.3.6. Pulsoksymetria     98
  3.3.7. Kapnografia     98
  3.3.8. Monitorowanie układu moczowego     99
  3.3.9. Monitorowanie temperatury ciała     99
  
  3.4. Diagnostyka laboratoryjna przy łóżku chorego - Tadeusz Miłowski     101
  3.5. Dokumentacja opieki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - Danuta Papież     105
  4. Wybrane stany zagrożenia życia i postępowanie z chorym     109
  4.1. Stany zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego - Barbara Sokołowska, Wojciech Szczeklik     109
  
  4.1.1. Ostra niewydolność oddechowa     109
  4.1.2. Zespół ostrej niewydolności oddechowej     114
  4.1.3. Obturacja górnych dróg oddechowych     115
  4.1.4. Ciężkie zaostrzenie astmy oskrzelowej. Ciężkie zaostrzenie POChP     116
  4.1.5. Ostra zatorowość tętnicy płucnej     119
  4.1.6. Odma opłucnowa     121
  4.2. Stany zagrożenia życia w schorzeniach układu krążenia - Wojciech Szczeklik, Barbara Sokołowska     125
  
  4.2.1. Nagłe zatrzymanie krążenia     125
  4.2.2. Ból w klatce piersiowej     132
  4.2.3. Ostre stany wieńcowe. Zawał serca     137
  4.2.4. Tamponada serca     140
  4.2.5. Stany pilne i naglące związane z nadciśnieniem tętniczym     142
  4.2.6. Ostra niewydolność serca     143
  4.2.7. Zaburzenia rytmu serca     146
  4.3. Ciężka sepsa i wstrząs septyczny - Wojciech Szczeklik     153
  4.3.1. Leczenie przeciwdrobnoustrojowe     154
  4.3.2. Usunięcie ogniska zakażenia     155
  4.3.3. Terapia płynowa     155
  4.3.4. Leki obkurczające naczynia     156
  
  4.4. Stany zagrożenia życia w schorzeniach neurologicznych     157
  4.4.1. Udar mózgu - Ewa Czaja     157
  4.4.2. Zaburzenia świadomości - Ewa Czaja, Urszula Pieczyrak-Brhel....    164
  4.4.3. Stan padaczkowy - Urszula Pieczyrak-Brhel     169
  4.5. Stany zagrożenia życia w chorobach żył i tętnic - Mariusz Kózka     173
  4.5.1. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa     173
  4.5.2. Ostre nie do krwie nie koń czyn     178
  4.5.3. Pęknięty tętniak aorty brzusznej     181
  4.6. Stany zagrożenia życia w schorzeniach metabolicznych - Anna Gawor, Teresa Gabryś     184
  4.6.1. Śpiączka cukrzycowa i hiperglikemia     184
  4.6.2. Nieketonowa hiperglikemia hiperosmolarna     190
  4.6.3. Hipoglikemia     193
  4.7. Stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała     200
  4.7.1. Obrażenia głowy - Leszek Brongel, Stanisław Kwiatkowski, Piotr Budzyński     200
  4.7.2. Obrażenia szyi - Leszek Brongel, Jacek Składzień, Piotr Budzyński. .    212
  4.7.3. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego - Przemysław Kołakowski     215
  4.7.4. Obrażenia klatki piersiowej - Paweł Rybojad, Andrzej Jabłonka ...    225
  4.7.5. Obrażenia jamy brzusznej - Leszek Brongel, Wiesław Jarzynowski, Piotr Budzyński     236
  4.7.6. Obrażenia miednicy -Leszek Brongel, Waldemar Hładki, Wiesław Jarzynowski     250
  4.7.7. Obrażenia kończyn -Leszek Brongel, Wiesław Jarzynowski, Piotr Budzyński     259
  4.7.8. Oparzenia -Leszek Brongel, Piotr Budzyński     270
  4.8. Stany zagrożenia życia w zatruciach - Barbara Groszek     279
  4.8.1. Za tru cia tlen kiem wę gla     279
  4.8.2. Zatrucie etanolem, metanolem i glikolem etylenowym     283
  4.8.3. Za tru cia le ka mi     291
  5. Procedury postępowania w stanach zagrożenia życia     303
  5.1. Badanie fizykalne -Edyta Turkanik     303
  5.2. Defibrylacja - Katarzyna Piegza     309
  5.3. Dekontaminacja i toaleta pacjenta przy przyjęciu do Szpitalnego
  Oddziału Ratunkowego - Bogdan Michalak     313
  5.4. Kardiowersja elektryczna - Katarzyna Piegza     316
  5.5. Konikopunkcja - Katarzyna Piegza     320
  
  5.5.1. Nakłucie błony pierścieniowo-tarczowej zestawem Quicktrach ..    322
  5.5.2. Nakłucie błony pierścieniowo-tarczowej zestawem Pertrach ....    323
  
  5.6. Kontrola gotowości sprzętu w karetce - Piotr Korkosz     326
  5.7. Nakłucie worka osierdziowego -Paweł Rybojad, Andrzej Jabłonka     329
  5.8. Nakłucie lędźwiowe -Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz     333
  5.9. Odbarczenie odmy prężnej -Edyta Turkanik     337
  5.10. Ogrzewanie chorego w hipotermii - Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz . .    341
  5.11. Oznaczenie ośrodkowego ciśnienia żylnego-Maria Kózka     346
  5.12. Pobierania krwi do badania bakteriologicznego - Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz     349
  
  5.13. Pulsoksymetria - Maria Kózka     353
  5.14. Postępowanie w amputacji urazowej - Dariusz Maksymczak, Irena Hordyńska     356
  5.15. Postępowanie po ekspozycji zawodowej - Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz     359
  5.16. Przezskórna stymulacja elektryczna - Katarzyna Piegza     365
  5.17. Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych i zabiegu operacyjnego - Lucyna Gajecka     369
  
  5.17.1. Przygotowanie pacjenta do badania EKG i wykonanie badania . .    370
  5.17.2. Przygotowanie pacjenta do badań radiologicznych i ultrasonograficznych     372
  5.17.3. Przygotowanie pacjenta do badań analitycznych     373
  5.17.4. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego     374
  5.18. Przyjęcie chorego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - Janina Górkiewicz     376
  
  5.18.1. Przyjęcie chorego w trybie planowym     377
  5.18.2. Przyjęcie chorego w trybie nieplanowym ze skierowaniem lubbezskierowania     378
  5.18.3. Przyjęcie chorego w trybie nagłym     379
  5.19. Przedszpitalne zaopatrywanie ran - Bożena Jaworska     381
  5.19.1. Zaopatrzenie rany tłuczonej, szarpanej, ciętej, kłutej, postrza łowej     384
  5.19.2. Zaopatrzenie rany z wbitym przedmiotem     385
  5.19.3. Zaopatrzenie rany z wytrzewieniem     386
  5.19.4. Zaopatrzenie rany po amputacji urazowej     386
  5.19.5. Za opa trzenie ra ny opa rze nio wej     388
  5.19.6. Zaopatrzenie rany odmrożeniowej     390
  
  5.20. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa -MarzenaJędrzejczyk     391
  5.21. Tamowanie krwotoku -PiotrKorkosz     398
  5.22. Tlenoterapia-Maria Kózka     401
  5.23. Transport chorego - Lucyna Gajecka     405
  5.24. Tria ge - Piotr Korkosz     410
  5.25. Trudna intubacja dotchawicza - Stanisław Wojtan     414
  5.26. Udrażnianie dróg oddechowych - Grzegorz Szelągowski     420
  
  5.26.1. Udrażnianie dróg oddechowych z użyciem rurki ustno-gardłowej . .    423
  5.26.2. Udrażnianie dróg oddechowych z użyciem rurki no sowo-gardłowej     423
  5.26.3. Udrażnianie dróg oddechowych za pomocą przyrządów nadgłośniowych. Maska krtaniowa (LMA)     424
  5.26.4. Udrażnianie dróg oddechowych za pomocą przyrządów nadgłośniowych. Rurka krtaniowa (LT)     424
  5.26.5. Udrażnianie dróg oddechowych z użyciem rurki dwuświatłowej (typu Combitube)     425
  5.26.6. Udrażnianie dróg oddechowych w laryngoskopii bezpośredniej ..    425
  5.27. Unieruchomienie kręgosłupa - Dariusz Maksymczak, Irena Hordyńska ...    429
  5.27.1. Unieruchomienie na desce poszkodowanego leżącego na plecach    431
  5.27.2. Unieruchomienie na desce poszkodowanego leżącego na brzuchu     432
  5.27.3. Unieruchomienie na desce poszkodowanego stojącego     433
  
  5.27.4. Unieruchomienie na desce poszkodowanego siedzącego w samochodzie     434
  5.27.5. Zakładanie kołnierza stabilizującego     435
  5.27.6. Zakładanie kamizelki KED     435
  5.28. Unieruchomienia złamań - Dariusz Maksymczak, Irena Hordyńska     438
  5.28.1. Unieruchomienie kończyn     440
  5.28.2. Unieruchomienie obojczyka     440
  5.28.3. Unieruchomienie żeber     441
  5.28.4. Unieruchomienie miednicy     441
  
  5.29. Usuwanie drenu z jamy opłucnej - Paweł Rybojad, Andrzej Jabłonka ....    443
  5.30. Wentylacja zastępcza za pomocą worka samorozprężalnego - Marzena Jędrzejczyk     445
  5.31. Założenie dostępu do jamy szpikowej - Artur Łojek     450
  
  5.31.1. Użycie systemu BIG     452
  5.31.2. Użycie systemu F.A.S.T.1     453
  5.31.3. Użycie systemu EZ-IO     453
  
  5.32. Założenie dostępu do żyły szyjnej zewnętrznej - Artur Łojek     455
  5.33. Założenie kaniuli do tętnicy - Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz     457
  5.34. Założenie drenu do jamy opłucnej - Paweł Rybojad, Andrzej Jabłonka...    461
  Załączniknr1     465
  Załączniknr2     467
  Skorowidz     469
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia