Pielęgniarstwo ratunkowe

Pielęgniarstwo ratunkowe

9 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

74,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem autorów było usystematyzowanie i racjonalizacja działań medycznych podejmowanych przez członków zespołów ratunkowych w stanach nagłych zagrożenia życia. W książce uwzględniono zagadnienia z zakresu podstaw prawnych i organizacji ratownictwa medycznego, kwalifikacji zespołów ratownictwa medycznego i zasad współpracy oraz charakterystykę wybranych, najczęściej występujących stanów zagrożenia życia. Opisano także najważniejsze procedury postępowania pielęgniarskiego w ratownictwie medycznym, w tym procedury samodzielnie wykonywane przez pielęgniarki i asystowanie do procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych przez lekarza. Treści zamieszczone w książce odnoszą się do działań w stosunku do osób dorosłych. Książka jest doskonałym przewodnikiem dla pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych w zdobywaniu i uzupełnianiu wiedzy niezbędnej w ratowaniu życia ludzi.


Liczba stron476
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4307-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Wprowadzenie w problematykę pracy pielęgniarki w ratownictwie medycznym    1
[].. Podstawy prawne i organizacja ratownictwa medycznego w Polsce - Anna Mikos    1
  1.2. Kompetencje zawodowe pielęgniarki w ratownictwie medycznym - Maria Kózka, Lucyna Ścisło    5
  1.3. Wybrane aspekty pracy pielęgniarki w zespołach ratownictwa medycznego - Maria Kózka, Lucyna Ścisło    13
  2. Specyfika pracy pielęgniarki w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego    19
  2.1. Zadania pielęgniarki w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego - Marek Maślanka    19
  2.2. Charakterystyka sprzętu stosowanego w ratownictwie medycznym - Marek Maślanka    24
  2.2.1. Sprzęt do udrożnienia dróg oddechowych i wentylacji    24
  2.2.2. Mechaniczne i przenośne urządzenia do odsysania    28
  2.2.3. Sprzęt do monitorowania i elektroterapii    40
  2.2.4. Sprzęt do unieruchomienia i transportu    46
  2.2.5. Zestaw unieruchamiający do złamań    52
  2.3. Bezpieczeństwo pracy i opieki na miejscu zdarzenia - Barbara Rumian..    60
  2.3.1. Bezpieczeństwo własne - standardowe środki bezpieczeństwa. . .    60
  2.3.2. Całkowita liczba poszkodowanych    61
  2.3.3. Niezbędny sprzęt/potrzeba dodatkowych środków    61
  2.3.4. Mechanizm urazu - dla chorych urazowych    61
  2.3.5. Ogólna ocena sytuacji w wezwaniach pozaurazowych    62
  2.4. Ocena chorego na miejscu zdarzenia - Barbara Rumian    64
  2.4.1. Szybkie badanie urazowe lub badanie miejscowe    66
  2.5. Triage - Marek Maślanka    71
  2.6. Dokumentacja zespołów wyjazdowych-Małgorzata Popławska    78
  3. Specyfika pracy pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym    81
  3.1. Zadania pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - Beata Chilimoniuk    81
  3.2. Ocena stanu chorego i segregacja medyczna w SOR - Beata Chilimoniuk    88
  3.2.1. Ocena drożności dróg oddechowych i oddechu    88
  3.2.2. Ocena układu krążenia    89
  3.2.3. Ocena stanu świadomości    89
  3.2.4. Badanie pacjenta    89
  3.2.5. Segregacja medyczna (triage)    89
  3.3. Monitorowanie stanu chorego - Danuta Papież    93
  3.3.1. Monitorowanie stanu świadomości    93
  3.3.2. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi    94
  3.3.3. Monitorowanie tętna    95
  3.3.4. Monitorowanie elektrokardiograficzne    96
  3.3.5. Monitorowanie układu oddechowego    97
  3.3.6. Pulsoksymetria    98
  3.3.7. Kapnografia    98
  3.3.8. Monitorowanie układu moczowego    99
  3.3.9. Monitorowanie temperatury ciała    99
  3.4. Diagnostyka laboratoryjna przy łóżku chorego - Tadeusz Miłowski    101
  3.5. Dokumentacja opieki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - Danuta Papież    105
  4. Wybrane stany zagrożenia życia i postępowanie z chorym    109
  4.1. Stany zagrożenia życia w schorzeniach układu oddechowego - Barbara Sokołowska, Wojciech Szczeklik    109
  4.1.1. Ostra niewydolność oddechowa    109
  4.1.2. Zespół ostrej niewydolności oddechowej    114
  4.1.3. Obturacja górnych dróg oddechowych    115
  4.1.4. Ciężkie zaostrzenie astmy oskrzelowej. Ciężkie zaostrzenie POChP    116
  4.1.5. Ostra zatorowość tętnicy płucnej    119
  4.1.6. Odma opłucnowa    121
  4.2. Stany zagrożenia życia w schorzeniach układu krążenia - Wojciech Szczeklik, Barbara Sokołowska    125
  4.2.1. Nagłe zatrzymanie krążenia    125
  4.2.2. Ból w klatce piersiowej    132
  4.2.3. Ostre stany wieńcowe. Zawał serca    137
  4.2.4. Tamponada serca    140
  4.2.5. Stany pilne i naglące związane z nadciśnieniem tętniczym    142
  4.2.6. Ostra niewydolność serca    143
  4.2.7. Zaburzenia rytmu serca    146
  4.3. Ciężka sepsa i wstrząs septyczny - Wojciech Szczeklik    153
  4.3.1. Leczenie przeciwdrobnoustrojowe    154
  4.3.2. Usunięcie ogniska zakażenia    155
  4.3.3. Terapia płynowa    155
  4.3.4. Leki obkurczające naczynia    156
  4.4. Stany zagrożenia życia w schorzeniach neurologicznych    157
  4.4.1. Udar mózgu - Ewa Czaja    157
  4.4.2. Zaburzenia świadomości - Ewa Czaja, Urszula Pieczyrak-Brhel....    164
  4.4.3. Stan padaczkowy - Urszula Pieczyrak-Brhel    169
  4.5. Stany zagrożenia życia w chorobach żył i tętnic - Mariusz Kózka    173
  4.5.1. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa    173
  4.5.2. Ostre nie do krwie nie koń czyn    178
  4.5.3. Pęknięty tętniak aorty brzusznej    181
  4.6. Stany zagrożenia życia w schorzeniach metabolicznych - Anna Gawor, Teresa Gabryś    184
  4.6.1. Śpiączka cukrzycowa i hiperglikemia    184
  4.6.2. Nieketonowa hiperglikemia hiperosmolarna    190
  4.6.3. Hipoglikemia    193
  4.7. Stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała    200
  4.7.1. Obrażenia głowy - Leszek Brongel, Stanisław Kwiatkowski, Piotr Budzyński    200
  4.7.2. Obrażenia szyi - Leszek Brongel, Jacek Składzień, Piotr Budzyński. .    212
  4.7.3. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego - Przemysław Kołakowski    215
  4.7.4. Obrażenia klatki piersiowej - Paweł Rybojad, Andrzej Jabłonka ...    225
  4.7.5. Obrażenia jamy brzusznej - Leszek Brongel, Wiesław Jarzynowski, Piotr Budzyński    236
  4.7.6. Obrażenia miednicy -Leszek Brongel, Waldemar Hładki, Wiesław Jarzynowski    250
  4.7.7. Obrażenia kończyn -Leszek Brongel, Wiesław Jarzynowski, Piotr Budzyński    259
  4.7.8. Oparzenia -Leszek Brongel, Piotr Budzyński    270
  4.8. Stany zagrożenia życia w zatruciach - Barbara Groszek    279
  4.8.1. Za tru cia tlen kiem wę gla    279
  4.8.2. Zatrucie etanolem, metanolem i glikolem etylenowym    283
  4.8.3. Za tru cia le ka mi    291
  5. Procedury postępowania w stanach zagrożenia życia    303
  5.1. Badanie fizykalne -Edyta Turkanik    303
  5.2. Defibrylacja - Katarzyna Piegza    309
  Oddziału Ratunkowego - Bogdan Michalak    313
  5.4. Kardiowersja elektryczna - Katarzyna Piegza    316
  5.5. Konikopunkcja - Katarzyna Piegza    320
  5.5.1. Nakłucie błony pierścieniowo-tarczowej zestawem Quicktrach ..    322
  5.5.2. Nakłucie błony pierścieniowo-tarczowej zestawem Pertrach ....    323
  5.6. Kontrola gotowości sprzętu w karetce - Piotr Korkosz    326
  5.7. Nakłucie worka osierdziowego -Paweł Rybojad, Andrzej Jabłonka    329
  5.8. Nakłucie lędźwiowe -Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz    333
  5.9. Odbarczenie odmy prężnej -Edyta Turkanik    337
  5.10. Ogrzewanie chorego w hipotermii - Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz . .    341
  5.11. Oznaczenie ośrodkowego ciśnienia żylnego-Maria Kózka    346
  5.12. Pobierania krwi do badania bakteriologicznego - Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz    349
  5.13. Pulsoksymetria - Maria Kózka    353
  5.14. Postępowanie w amputacji urazowej - Dariusz Maksymczak, Irena Hordyńska    356
  5.15. Postępowanie po ekspozycji zawodowej - Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz    359
  5.16. Przezskórna stymulacja elektryczna - Katarzyna Piegza    365
  5.17. Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych i zabiegu operacyjnego - Lucyna Gajecka    369
  5.17.1. Przygotowanie pacjenta do badania EKG i wykonanie badania . .    370
  5.17.2. Przygotowanie pacjenta do badań radiologicznych i ultrasonograficznych    372
  5.17.3. Przygotowanie pacjenta do badań analitycznych    373
  5.17.4. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego    374
  5.18. Przyjęcie chorego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - Janina Górkiewicz    376
  5.18.1. Przyjęcie chorego w trybie planowym    377
  5.18.2. Przyjęcie chorego w trybie nieplanowym ze skierowaniem lubbezskierowania    378
  5.18.3. Przyjęcie chorego w trybie nagłym    379
  5.19. Przedszpitalne zaopatrywanie ran - Bożena Jaworska    381
  5.19.1. Zaopatrzenie rany tłuczonej, szarpanej, ciętej, kłutej, postrza łowej    384
  5.19.2. Zaopatrzenie rany z wbitym przedmiotem    385
  5.19.3. Zaopatrzenie rany z wytrzewieniem    386
  5.19.4. Zaopatrzenie rany po amputacji urazowej    386
  5.19.5. Za opa trzenie ra ny opa rze nio wej    388
  5.19.6. Zaopatrzenie rany odmrożeniowej    390
  5.20. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa -MarzenaJędrzejczyk    391
  5.21. Tamowanie krwotoku -PiotrKorkosz    398
  5.22. Tlenoterapia-Maria Kózka    401
  5.23. Transport chorego - Lucyna Gajecka    405
  5.24. Tria ge - Piotr Korkosz    410
  5.25. Trudna intubacja dotchawicza - Stanisław Wojtan    414
  5.26. Udrażnianie dróg oddechowych - Grzegorz Szelągowski    420
  5.26.1. Udrażnianie dróg oddechowych z użyciem rurki ustno-gardłowej . .    423
  5.26.2. Udrażnianie dróg oddechowych z użyciem rurki no sowo-gardłowej    423
  5.26.3. Udrażnianie dróg oddechowych za pomocą przyrządów nadgłośniowych. Maska krtaniowa (LMA)    424
  5.26.4. Udrażnianie dróg oddechowych za pomocą przyrządów nadgłośniowych. Rurka krtaniowa (LT)    424
  5.26.5. Udrażnianie dróg oddechowych z użyciem rurki dwuświatłowej (typu Combitube)    425
  5.26.6. Udrażnianie dróg oddechowych w laryngoskopii bezpośredniej ..    425
  5.27. Unieruchomienie kręgosłupa - Dariusz Maksymczak, Irena Hordyńska ...    429
  5.27.1. Unieruchomienie na desce poszkodowanego leżącego na plecach    431
  5.27.2. Unieruchomienie na desce poszkodowanego leżącego na brzuchu    432
  5.27.3. Unieruchomienie na desce poszkodowanego stojącego    433
  5.27.4. Unieruchomienie na desce poszkodowanego siedzącego w samochodzie    434
  5.27.5. Zakładanie kołnierza stabilizującego    435
  5.27.6. Zakładanie kamizelki KED    435
  5.28. Unieruchomienia złamań - Dariusz Maksymczak, Irena Hordyńska    438
  5.28.1. Unieruchomienie kończyn    440
  5.28.2. Unieruchomienie obojczyka    440
  5.28.3. Unieruchomienie żeber    441
  5.28.4. Unieruchomienie miednicy    441
  5.29. Usuwanie drenu z jamy opłucnej - Paweł Rybojad, Andrzej Jabłonka ....    443
  5.30. Wentylacja zastępcza za pomocą worka samorozprężalnego - Marzena Jędrzejczyk    445
  5.31. Założenie dostępu do jamy szpikowej - Artur Łojek    450
  5.31.1. Użycie systemu BIG    452
  5.31.2. Użycie systemu F.A.S.T.1    453
  5.31.3. Użycie systemu EZ-IO    453
  5.32. Założenie dostępu do żyły szyjnej zewnętrznej - Artur Łojek    455
  5.33. Założenie kaniuli do tętnicy - Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz    457
  5.34. Założenie drenu do jamy opłucnej - Paweł Rybojad, Andrzej Jabłonka...    461
  Załączniknr1    465
  Załączniknr2    467
  Skorowidz    469
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia