Odkrywanie świata

Odkrywanie świata

O aktywności poznawczej dziecka w przestrzeni edukacyjnej środowiska

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pracy dokonano analizy i opisu przestrzeni edukacyjnej, w jakiej rozwija się i uczy dziecko w okresie późnego dzieciństwa. Głównymi kreatorami tej przestrzeni są rodzina i szkoła. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują jednak, że podmioty te nie tworzą spójnego, zintegrowanego środowiska, a jakość ich wzajemnych relacji jest niezadowalająca z punktu widzenia optymalizacji rozwoju dzieci.


Liczba stron296
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2463-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     9
  ROZDZIAŁ I. AKTYWNOŚĆ JEDNOSTKI JAKO PODŁOŻE PROCESÓW ROZWOJOWYCH     11
  1. Pojęcie aktywności i jej rodzaje     11
  2. Aktywność jako czynnik rozwoju     14
  3. Mechanizm wpływu aktywności na rozwój     16
  4. Główne zadania i osiągnięcia rozwojowe okresu późnego dzieciństwa     21
  5. Aktywność poznawcza     26
  6. Rola zewnętrznej interwencji w cykl rozwoju. Dorosły jako mediator pomiędzy dzieckiem a otoczeniem fizyczno-społecznym     28
  ROZDZIAŁ II. PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA JAKO ZEWNĘTRZNY KONTEKST PODEJMOWANIA PRZEZ DZIECKO AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ     33
  1. Analiza pojęć: środowisko, środowisko lokalne, środowisko wychowawcze, przestrzeń edukacyjna     33
  2. Składniki przestrzeni edukacyjnej dziecka w okresie późnego dzieciństwa     40
  2.1. Przestrzeń fizyczno-przyrodnicza     40
  2.2. Przestrzeń społeczna     41
  2.2.1. Rodzina     42
  2.2.2. Szkoła     49
  2.2.3. Grupa rówieśnicza     57
  2.2.4. Społeczność lokalna oraz instytucje środowiska lokalnego     58
  2.3. Przestrzeń kulturowa     58
  2.4. Przestrzeń wirtualna     59
  ROZDZIAŁ III. WSPÓŁPRACA SZKOŁY I RODZINY W PROCESIE EDUKACYJNYM     61
  1. Prawne uwarunkowania współuczestnictwa rodziców w procesie edukacji dziecka     61
  2. Przyczyny dezintegracji     65
  2.1. Przyczyny osobowe     66
  2.2. Przyczyny organizacyjne     70
  2.3. Przyczyny historyczno-społeczno-kulturowe     71
  3. Obszary współuczestnictwa nauczycieli i rodziców w procesie edukacji     73
  ROZDZIAŁ IV. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH     78
  1. Przedmiot i cele badań     78
  2. Problemy główne i szczegółowe oraz hipotezy badawcze     80
  3. Dobór zmiennych i ich charakterystyka     85
  4. Metody, techniki i narzędzia badawcze     91
  5. Organizacja i procedura badań     92
  ROZDZIAŁ V. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ     94
  1. Nauczyciele     94
  2. Rodzice     97
  3. Dzieci     101
  4. Charakterystyka środowisk lokalnych     101
  4.1. Szkoły wiejskie     101
  4.2. Szkoła w małym mieście     105
  4.3. Szkoły dużego miasta     107
  ROZDZIAŁ VI. CHARAKTERYSTYKA AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ DZIECKA W OKRESIE PÓŹNEGO DZIECIŃSTWA     118
  1. Przedmiot poznania     118
  2. Formy aktywności poznawczej w środowisku     131
  3. Cechy charakteryzujące aktywność poznawczą dziecka w okresie późnego dzieciństwa     142
  3.1. Częstotliwość podejmowania aktywności poznawczej w środowisku     142
  3.2. Stopień spontaniczności w podejmowaniu aktywności poznawczej     147
  4. Miejsce aktywności poznawczej wśród innych rodzajów aktywności w środowisku     153
  5. Potrzeby dziecka w zakresie aktywności poznawczej     155
  ROZDZIAŁ VII. DOŚWIADCZENIA ZDOBYWANE PODCZAS AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ W RELACJI ZE ŚRODOWISKIEM     164
  1. Rodzaj doświadczeń zdobywanych przez dziecko w różnych dziedzinach aktywności poznawczej w relacji ze środowiskiem     164
  2. Uczucia towarzyszące aktywności poznawczej dziecka w środowisku     174
  3. Sposoby wykorzystywania informacji zdobywanych w toku aktywności poznawczej     176
  ROZDZIAŁ VIII. RODZINA JAKO MIEJSCE AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ DZIECKA W OKRESIE PÓŹNEGO DZIECIŃSTWA     179
  1. Rozbudzanie potrzeb poznawczych dziecka przez rodzinę     179
  2. Wykorzystywanie ofert edukacyjnych środowiska lokalnego     185
  3. Rodzice jako twórcy ofert edukacyjnych dla dziecka     195
  ROZDZIAŁ IX. SZKOŁA JAKO MIEJSCE AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ DZIECKA W ŚRODOWISKU     202
  1. Wykorzystywanie przez szkołę ofert edukacyjnych środowiska lokalnego     203
  2. Wbudowanie ofert edukacyjnych środowiska w proces nauczania     207
  3. Oferty edukacyjne w środowisku tworzone przez szkołę     210
  ROZDZIAŁ X. BUDOWANIE WSPÓLNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ PRZEZ RODZICÓW I NAUCZYCIELI     222
  1. Kontakty rodziców i nauczycieli na płaszczyźnie edukacyjnej     223
  2. Włączanie (się) rodziców w edukacyjne działania szkoły     231
  PODSUMOWANIE I WNIOSKI     243
  1. Środowiska lokalne o dużym potencjale     247
  2. Środowiska lokalne o przeciętnym potencjale     249
  3. Środowisko lokalne o małym potencjale     251
  BIBLIOGRAFIA     254
  ANEKS     262
  SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW     291
  DISCOVERING THE WORLD. CHILD’S COGNITIVE ACTIVITY IN LOCAL ENVIRONMENT’S EDUCATIONAL SPACE (Summary)     296
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia