X

  Wprowadzenie 9
  1. Cywilizacyjny i technologiczny kontekst procesów edukacyjnych 27
  1.1. Cyfrowi z urodzenia i cyfrowi imigranci 27
  1.2. Wpływ rozwoju techniki na pracę i edukację 32
  1.3. Kognitariusze, społeczeństwo informacyjne i edukacja 39
  1.3.1. Przemiany systemów wartości 45
  1.4. W poszukiwaniu modelu edukacji i paradygmatów pedagogiki 49
  1.4.1. Kształcenie proletariuszy a kształcenie kognitariuszy 51
  1.4.2. Konieczność zmiany paradygmatów pedagogiki 59
  2. Wiedza, umysł, świadomość 64
  2.1. Wiedza 65
  2.1.1. Wiedza jako cel uczenia się 65
  2.1.2. Wiedza subiektywna a wiedza obiektywna 69
  2.1.3. Przedwiedza 74
  2.1.4. Wiedza deklaratywna i wiedza proceduralna 76
  2.1.5. Niewiedza i antywiedza 78
  2.1.6. Wiedza jawna i wiedza ukryta 79
  2.1.7. Metawiedza 84
  2.1.8. Organizacja wiedzy jako hierarchicznej konstrukcji 87
  2.1.9. Schematy i struktury poznawcze jako model wiedzy w umyśle 91
  2.1.10. Wiedza poza umysłem 98
  2.2. Umysł 100
  2.2.1. Umysł i modele umysłu 104
  2.2.2. Model informacyjny umysłu 112
  2.2.3. Umysł jako mózg 115
  2.2.4. Kulturalizm Brunera i umysł jako rhizom 116
  2.3. Świadomość 120
  2.3.1. Świadomość – próby dookreślenia 120
  2.3.2. Świadomość a procesy poznawcze 125
  2.3.3. Rodzaje świadomości i systemy pamięci 131
  2.4. Qualia 134
  2.4.1. Wprowadzenie – cechy rzeczy i cechy reprezentacji umysłowych 134
  2.4.2. Definiowanie qualiów 137
  2.4.3. Prawa qualiów 141
  2.4.4. Qualia a wiedza 143
  2.4.5. Qualia a emocje 149
  2.4.6. Qualia a język 150
  3. Teoria qualiów w edukacji 154
  3.1. Wprowadzenie – znaczenie qualiów 154
  3.2. Wiedza a świadomość i qualia 156
  3.3. Kategoryzacja qualiów 163
  3.3.1. Qualia bezpośrednie, poznawanie zmysłowe i kształtowanie wyobrażeń 163
  3.3.2. Qualia odpamiętywane, czyli wtórne 169
  3.3.3. Qualia medialne 172
  3.4. Qualia medialne a wiedza upozorowana 176
  3.5. Qualia a wiedza komplementarna 180
  3.6. Qualia a percepcja i inicjowanie uczenia się 187
  3.7. Qualia a schematy poznawcze 193
  3.8. Qualia a przekazy werbalne 200
  3.9. Qualia a emocje i budowanie motywacji 205
  3.10. Wnioski teorii qualiów w edukacji 211
  3.10.1. Teoria qualiów w edukacji – przypomnienie założeń 212
  3.10.2. Wnioski z teorii qualiów w edukacji 213
  4. Teorie i koncepcje uczenia się 219
  4.1. Uczenie się i nauczanie – definiowanie zagadnień i zależności 219
  4.2. Behawioryzm i edukacja tradycyjna 226
  4.2.1. Behawioryzm, nauczanie programowane i technologia nauczania 226
  4.2.2. Krytyka behawioryzmu i tradycyjnej edukacji 229
  4.3. Konstruktywizm jako koncepcja uczenia się 231
  4.3.1. Założenia konstruktywizmu 231
  4.3.2. Konstruktywizm a tradycyjny model edukacji 234
  4.3.3. Uczenie się jako proces dzielenia się wiedzą 239
  4.3.4. Negocjowanie znaczeń i scaffolding 243
  4.3.5. Konstruktywizm a wiedza obiektywna i dysonans poznawczy 248
  4.3.6. Uczenie się poprzez refleksyjne działanie i doświadczanie 252
  4.3.6.1. Modele refleksyjnego uczenia się 253
  4.3.6.2. Znaczenie i pobudzanie refleksji – model sfer refleksji 259
  4.3.7. Uczenie się przez odkrywanie a kreatywność 267
  4.3.8. Koncepcja umiejscowionego uczenia się (situated learning) 274
  4.4. Pedagogika humanistyczna Carla Rogersa 280
  4.5. Konstruktywizm a „szkoła w ławce” 284
  5. Media i technologie informacyjne w procesie uczenia się 295
  5.1. Media analogowe a cyfrowe i ich rola w procesach uczenia się 295
  5.2. Multimedia w procesach uczenia się 300
  5.2.1. Rodzaje multimediów 301
  5.2.2. Edukacyjne walory i funkcje multimediów 304
  5.2.3. Obszary edukacyjnych zastosowań multimediów 308
  5.3. Cechy informacji cyfrowych 311
  5.4. Rola i korzyści z notatek medialnych w procesach uczenia się 316
  5.4.1. Korzyści edukacyjne z notatek tekstowych i hipertekstu 319
  5.4.2. Korzyści edukacyjne z notatek rysunkowych 322
  5.4.3. Korzyści edukacyjne z notatek fotograficznych 324
  5.4.4. Korzyści edukacyjne z notatek filmowych 328
  5.4.5. Korzyści edukacyjne z notatek dźwiękowych 328
  5.5. Portfolio i e-portfolio 330
  5.6. Koncepcja zewnętrznych reprezentacji struktur wiedzy 335
  5.6.1. Uwarunkowania ogólne koncepcji ZRSW 335
  5.6.2. Założenia koncepcji ZRSW 339
  5.6.3. Hipotezy koncepcji ZRSW jako strategii uczenia się 342
  5.6.4. Uczenie się poprzez budowanie ZRSW 346
  5.6.5. ZRSW a u-learning 348
  5.6.6. Uwarunkowania realizacyjne ZRSW 351
  5.6.7. Cechy użytkowe koncepcji ZRSW 352
  5.6.8. Wnioski końcowe koncepcji ZRSW 353
  Zakończenie 357
  Bibliografia 366
  Netografia 390
  Learning as the constructing of knowledge. Qualia, consciousness and information technologies (Summary) 391
Uczenie się jako konstruowanie wiedzy

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

394

Kategoria

Socjologia edukacji

ISBN-13

978-83-232-2324-5

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (2 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

W książce przedstawiono procesy uczenia się jako drogę tworzenia osobistych konstruktów poznawczych podmiotu, odwołując się do najnowszych ustaleń i teorii z filozofii umysłu, psychologii poznawczej i szerzej kognitywistyki. Zaprezentowano autorską teorię qualiów w edukacji, model sfer refleksji oraz koncepcję strategii uczenia się poprzez konstruowanie zewnętrznych reprezentacji struktur wiedzy (ZRSW). W pięciu rozdziałach przedstawiono kolejno: cywilizacyjno-technologiczny kontekst konieczności zmiany postrzegania procesów edukacyjnych, w tym przesunięcia akcentu z nauczenia na uczenie się; zagadnienia różnych kontekstów interpretowania pojęć: wiedza, umysł, świadomość i qualia; autorską teorię qualiów w edukacji uzasadniającą znaczenie poznawania bezpośredniego; różne koncepcje i zalety koncepcji konstruktywizmu edukacyjnego; nową rolę technologii medialnych w procesach uczenia się oraz koncepcję ZRSW.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
2
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!