Los dobletes etimológicos en espanol (1611-1739)

Los dobletes etimológicos en espanol (1611-1739)

1 opinia

Autor:

Ewa Stala

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Ewy Stali to ważny głos w dyskusji językoznawców romańskich, a pośrednio także ogólnych, nad zjawiskiem diachronicznym i synchronicznym dubletów etymologicznych na konkretnym etapie historii języka hiszpańskiego. Podstawą analizy jest materiał leksykograficzny wydany w latach 1611-1739. Opis obejmuje pełny wymiar diachroniczny: począwszy od źródeł (głównie łacińskich) badanych dubletów, poprzez ich historyczne kształtowanie się, a skończywszy na stanie poprzedzającym hiszpańszczyznę współczesną. Monografia jest wartościowym studium historii języka hiszpańskiego, merytorycznie i metodologicznie pogłębionym i udokumentowanym obszernymi źródłami bibliograficznymi oraz leksykograficznymi; stanowi ponadto oryginalny wkład badawczy Autorki, rozwijający wiedzę językoznawczą i romanistyczną w zakresie toksykologii teoretycznej i historycznej.
Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Widłaka


Ze ściśle toksykologicznego czy nawet gramatyczno-historycznego punktu widzenia dotychczasowe badania dotyczące dubletów należy uznać za dość skromne. Książka Ewy Stali znacznie rozszerza spektrum obserwacji językowych, przede wszystkim o kwestie zmian historyczno-semantycznych dubletów, zagadnienia morfonologiczne, sensu stricto gramatyczne, a także graficzne. Monografia, opierając się na reprezentatywnym materiale źródłowym analizowanym w dość szerokiej perspektywie badawczej, stanowi swoiste novum w językoznawstwie hiszpańskim oraz w młodej polskiej hispanistyce. Poza tym warto zauważyć, że prace językoznawcze z zakresu toksykologii diachronicznej wymagają od badacza daleko posuniętej dokładności, cierpliwości i wszechstronności, są bowiem wyjątkowo żmudne, szczególnie jeśli chodzi o prawidłową selekcję i prezentację materiału źródłowego. Niniejsza książka należy właśnie do tej kategorii opracowań.
Z recenzji dr. hab. Jerzego Szatka


Liczba stron431
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3397-5
Język publikacjihiszpański
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. A MODO DE INTRODUCCIÓN     11
  1. El objetivo del trabajo, la elección del tema     12
  2. El objeto del trabajo y material del corpus de investigación     13
  3. El método aplicado y la descripción del contenido de la monografía     15
  4. Invitación a nuevos estudios     19
  II. DOBLETES EN ESPANOL Y EN OTROS IDIOMAS – ESTADO DE ANÁLISIS     21
  1. Latín y lenguas románicas     22
  1.1. Latín     22
  1.2. Francés     22
  1.3. Portugués     25
  1.4. Italiano     26
  1.5. Rumano     29
  1.6. Gallego     32
  1.7. Catalán     33
  1.8. Espanol     34
  2. Lenguas germánicas     38
  2.1. Inglés     38
  2.2. Alemán     40
  3. Lenguas eslavas – ruso     42
  3.1. Rasgos fonéticos     44
  3.2. Rasgos morfológicos     48
  3.3. Rasgos semánticos     48
  4. Sánscrito y lenguas semíticas     49
  III. PREMISAS TEÓRICAS     51
  1. Aclaraciones terminológicas     51
  2. Cultismo     54
  2.1. Defi niciones existentes     54
  2.2. El mecanismo de la aparición: causas y efectos     55
  2.3. Criterios de la delimitación     56
  2.4. Tipología de cultismos     60
  2.5. Cultismo como préstamo     62
  3. Semicultismo     65
  3.1. Definiciones existentes     65
  3.2. El mecanismo de aparición: causas y efectos     67
  4. Doblete     69
  4.1. Tipología, mecanismo, naturaleza     69
  4.2. Dobletes múltiples, dobletes históricos, “aparentes” y falsos dobletes    78
  4.3. Dobletes etimológicos en espanol – ópticas diferentes     80
  4.4. Causas de la aparición de los dobletes     82
  4.5. Mecanismo de la creación del doblete     84
  4.6. Criterios de un doblete     88
  4.7. Característica “interna” de los dobletes     91
  IV. ESTADÍSTICA, OBSERVACIONES DE CARÁCTER HISTÓRICO Y ETIMOLÓGICO     93
  1. Estadística     93
  2. Característica de los dobletes     93
  3. Observaciones etimológicas     95
  4. Aportaciones históricas: nuevas acepciones, cambios de datación     96
  5. Componente dialectal, limitaciones de uso     97
  6. Grafía     100
  V. OBSERVACIONES A NIVEL FONÉTICO Y FONOLÓGICO     107
  1. Transformaciones vocálicas     107
  1.1. Vocales átonas     108
  1.2. Vocales protónicas de sílaba inicial     109
  1.3. Vocales protónicas internas     111
  1.4. Vocales postónicas internas     113
  1.5. Vocales átonas finales     113
  1.6. Vocales tónicas     114
  1.6.1. La metafonía     115
  1.6.2. La diptongación     117
  1.7. Conclusiones – rasgos vocálicos     121
  2. Transformaciones consonánticas     121
  2.1. Iniciales simples     122
  2.2. Grupos iniciales latinos     125
  2.3. Interiores simples     125
  2.4. Geminadas     128
  2.5. Grupos consonánticos primarios     128
  2.5.1. Nasal + consonante     129
  2.5.2. Labial + consonante     130
  2.5.3. Velar + consonante     130
  2.5.4. Vibrante sencilla + consonante     131
  2.5.5. Alveolar + consonante     131
  2.5.6. Labiodental + consonante     131
  2.5.7. Lateral + consonante     132
  2.5.8. Grupos li, le, ti, te     132
  2.6. Grupos romances     132
  2.7. Finales     134
  2.8. Conclusiones – rasgos consonánticos     134
  3. Otros fenómenos     134
  3.1. Disimilación     135
  3.2. Asimilación     135
  3.3. Metátesis     135
  3.4. Epéntesis     136
  3.5. Prótesis     136
  3.6. Cruce con otra palabra     136
  3.7. Vocalización de una consonante     137
  4. Conclusiones – cambios fonéticos y fonológicos     137
  VI. OBSERVACIONES A NIVEL MORFOLÓGICO     139
  1. Observaciones de índole general, fenómenos etimológico-morfológicos     139
  1.1. Procedencia de distinto caso latino     140
  1.2. Procedencia de dos categorías gramaticales     141
  1.3. Cambio de categoría gramatical en los dobletes     141
  2. Elementos de morfología flexiva     143
  2.1. Flexión nominal – número en los dobletes     143
  2.2. Alternancia de número     143
  2.3. Flexión nominal – género en los dobletes     143
  2.4. Alternancia de género     144
  2.5. Género de los sustantivos     145
  2.6. Género de los adjetivos     146
  2.7. Flexión verbal     147
  3. Elementos de morfología léxica     147
  3.1. Formas derivadas y formas compuestas     149
  3.2. Sufi jación nominal y adjetival     149
  3.3. Resumen     161
  3.4. Sufi jación verbal     162
  3.5. Resumen     163
  3.6. Prefi jación     164
  3.7. Resumen     169
  3.8. Derivación inversa o retrógrada     170
  3.9. Composición     170
  4. Conclusiones – cambios morfológicos     171
  VII. OBSERVACIONES A NIVEL SEMÁNTICO     173
  1. Aclaraciones teóricas y metodológicas     173
  1.1. Cambio semántico – enfoque aplicado     174
  1.2. Semántica en los cultismos – repaso de las teorías existentes     178
  1.3. Semántica en los dobletes – repaso de las teorías existentes     179
  2. Semántica en los dobletes – mecanismos     182
  2.1. Transferencia de nombre     183
  2.1.1. Por similitud de sentidos – metáfora     183
  2.1.2. Por contigüidad de sentidos – metonimia     186
  2.2. Transferencia de sentido     189
  2.2.1. Por contigüidad de formas – elipsis     189
  2.3. Cambios mixtos     190
  3. Semántica en los dobletes – efectos     191
  3.1. En cuanto al alcance (radio de acción)     192
  3.1.1. Restricción (especialización) de significadom     192
  3.1.2. Ampliación (generalización, extensión) de significado     194
  3.2. En cuanto a la valoración (estimación)     195
  3.2.1. Amelioración de significado     195
  3.2.2. Peyorativización de significado     197
  3.3. Efectos de cambios concretos. La relación concreto - abstracto     198
  4. Polisemia como fuente de cambio – repartición de significados como resultado de la polisemia en latín     200
  5. Falta de diferenciación entre el desarrollo culto y popular     207
  6. Diferencia estilística, uso restringido     208
  7. Dobletes múltiples – análisis semántico     209
  8. “Dobletes a posteriori”     217
  9. El análisis presente frente a las teorías existentes (Korolenko, Ortega Ojeda)     218
  10. Conclusiones – cambios semánticos     220
  VIII. LA PRODUCTIVIDAD Y LA VITALIDAD DE LOS DOBLETES     223
  1. Productividad y creación contemporánea     223
  2. La pervivencia de los integrantes     225
  3. Creaciones a posteriori     226
  IX. OBSERVACIONES FINALES Y CONCLUSIONES     229
  1. Observaciones finales     229
  1.1. Característica de los dobletes     229
  1.2. Observaciones etimológicas     230
  1.3. Aportaciones históricas: nuevas acepciones, cambios de datación     230
  1.4. Componente dialectal, limitaciones de uso     232
  2. Aportaciones teóricas     232
  2.1. Semicultismo a la luz de nuevos datos     232
  2.2. El cultismo como préstamo     233
  2.2.1. Vía de penetración     234
  2.2.2. 1a aparición en el idioma     235
  2.2.3. Adaptación a nivel gráfico, fonético, morfológico, semántico     236
  a. Adaptación fónica     237
  b. Adaptación morfológica     237
  c. Adaptación semántica     238
  2.2.4. Efectos del préstamo     238
  3. Conclusiones generales     239
  3.1. Definición del doblete etimológico y del cultismo     240
  3.2. Mecanismo de la creación del doblete     240
  3.3. Tipos de dobletes     242
  3.4. Esquema de análisis     243
  GLOSARIO DE LOS DOBLETES ETIMOLÓGICOS ESPANOLES (1611–1739)     245
  1. Descripción del corpus     245
  2. Restricciones del material     248
  3. Descripción del glosario     252
  LISTA DE ABREVIACIONES     255
  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS     257
  ÍNDICE DE PALABRAS     411
  STRESZCZENIE     423
  ABSTRACT     431
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia