Ex contractu, ex delitio. Z dziejów prawa zobowiązań

Ex contractu, ex delitio. Z dziejów prawa zobowiązań

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentujemy Państwu czwarty tom z serii Z dziejów prawa, tym razem poświęcony prawu zobowiązań. Dwadzieścia dwa artykuły zostały nadesłane z kilkunastu ośrodków uniwersyteckich Polski, Czech i Chorwacji. Spektrum zainteresowań Autorów, podobnie jak w poprzednim tomie, dotyczącym dziejów i współczesności prawa handlowego, jest bardzo szerokie. Prowadzone badania objęły prawo krajów europejskich, ale także Chin, Stanów Zjednoczonych
i antycznego Izraela. [...] Różnorodności tematycznej towarzyszy niejednolita forma pisarska. Obok artykułów o gruntownej podbudowie źródłowej znajdują się teksty bliższe esejowi niż tradycyjnemu artykułowi z rozbudowanym aparatem krytycznym. Wielość tematów i form ich przekazywania, będąca oczywiście wyrazem indywidualności Autorów, może stanowić zachętę do sięgnięcia po książkę nie tylko dla wąskiej grupy specjalistów, ale także dla szerszego grona Czytelników pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu dziejów prawa umów.
Od redakcji


Współczesne polskie prawo zobowiązań jest zawarte przede wszystkim w kodeksie cywilnym, będącym ustawą z 1964 r., wielokrotnie jednak nowelizowaną, zwłaszcza w ciągu ostatnich 20 lat, kiedy nastąpiła transformacja ustrojowa, porzucenie ustroju komunistycznego na rzecz powrotu do ustroju liberalno-demokratycznego i gospodarki rynkowej. […] Współczesne prawo zobowiązań opiera się na kilku fundamentalnych zasadach. [...] Nie są to bynajmniej nowe zasady. Ich genezy można się doszukiwać w starożytności, przede wszystkim w prawie rzymskim. [...] Dla Rzymian umowa (pactum, conventio) sama przez się zasadniczo nie wystarczała jednak do powstania zobowiązania w znaczeniu prawnym. Wystarczała tylko w wypadku kontraktów konsensualnych. Zasadą prawa rzymskiego było ex nudo pacto actio non nascitur. [...] Tymczasem dzisiaj w prawie zobowiązaniowym obowiązuje reguła przeciwna. [...] Jest nią zasada swobody umów i konsensualizm, co oznacza, że ex nudo pacto actio nascitur. Ta reguła stanowi wytwór prawników średniowiecznych, w szczególności kanonistów. [...] Pokazując przeszłość w dziedzinie prawa, czynimy to dla lepszego zrozumienia prawa współczesnego.
Z wprowadzenia prof. Wacława Uruszczaka


Liczba stron310
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3292-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów ...............................................................................................................    9
  Od redakcji .....................................................................................................................    13
  Wacław Uruszczak (Uniwersytet Jagielloński) – Znaczenie średniowiecznej kanonistyki dla prawa zobowiązań .......................................................................................    15
  Część I. Z dziejów prawa zobowiązań    25
  Tomislav Karlović (Uniwersytet w Zagrzebiu) – Some Remarks on the Conclusion of Contracts inter absentes in Roman Law ...............................................................    25
  Mateusz Jerzy Nocuń (Uniwersytet Warszawski) – Odpowiedzialność z tytułu kradzieży w prawie Mojżeszowym i w prawie rzymskim ..........................................    37
  Jakub Kawa (Uniwersytet Wrocławski) – Zobowiązanie do udziału w krucjacie w średniowieczu .......................................................................................................    53
  Łukasz Gołaszewski (Uniwersytet Warszawski) – Praktyka prawa zobowiązań w mieście Knyszynie w latach 1553–1557 w świetle Ius Municipale
  Magdeburgense oraz I Statutu Litewskiego..............................................................    65
  Tomasz Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Modyfi kacja charakteru prawnego paktów konwentów po 1632 r. ..............................................    89
  Jan Halberda (Uniwersytet Jagielloński) – Zobowiązania z gier i zakładów w orzecznictwie common law (w latach 1664–1845) ..............................................    111
  Jan Rudnicki (Uniwersytet Warszawski) – Indentured servitude – służba przypisana w koloniach brytyjskich w Ameryce Północnej ........................................................    123
  Dorota Wiśniewska-Jóźwiak (Uniwersytet Łódzki) – Ustawodawstwo a praktyka – darowizny przedmałżeńskie w Kodeksie Napoleona ...............................................    133
  Beata Baran (Uniwersytet Jagielloński) – Ugoda w systemie prawa cywilnego II Rzeczypospolitej ....................................................................................................    141
  Adam Dyrda (Uniwersytet Jagielloński) – Spory o kauzalność zobowiązań w dwudziestoleciu międzywojennym ........................................................................    149
  Karol Siemaszko (Uniwersytet Jagielloński) – Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z użyciem sił przyrody w polskim kodeksie zobowiązań z 1933 r. w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego z lat 1933–1939 ........................................................................................................    157
  Część II. W stronę współczesnego prawa zobowiązań    169
  Marek Starý (Uniwersytet Finansów i Administracji w Pradze) – Et mutuum date nihil desperantes? Credit Interest in the History of Czech Law ...............................    169
  Tomasz Bartnik (Uniwersytet Wrocławski) – Deiectum vel effusum w świetle regulacji kodeksu zobowiązań i kodeksu cywilnego .................................................    177
  Anna Fermus-Bobowiec, Iwona Szpringer (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Laesio enormis jako podstawa współczesnej instytucji wyzysku ......    191
  Aleksander Grebieniow (Uniwersytet we Fryburgu Szwajcarskim) – Zobowiązania del credere. Historia i współczesność ......................................................................    211
  Piotr Kawałek (Uniwersytet Jagielloński) – Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w ustawodawstwie polskim XX wieku ..........................................................    223
  Filip Radoniewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Dochodzenie roszczeń cywilnych w polskim postępowaniu karnym – analiza obecnej regulacji na tle wcześniejszych rozwiązań ..................................................    235
  Marek Sobczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Historyczny rozwój zasady aktualności wzbogacenia ..............................................................................    249
  Anna Moszyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Rękojmia a sprzedaż konsumencka – co lepiej chroni nabywcę? ............................................    265
  Kamila Kędzierska (Uniwersytet Jagielloński) – Prawo zobowiązań – chiński punkt widzenia ....................................................................................................................    277
  Joanna Warchoł (Parlament Europejski, Strasburg/Bruksela) – Przegląd klauzul zakazujących reeksportu gazu w długoterminowych umowach o dostawy gazu zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami z państw członkowskich i producentami gazu spoza UE ................................................................................    291
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia