Wybrane problemy współpracy polsko-czeskiej: gospodarka i infrastruktura

Wybrane problemy współpracy polsko-czeskiej: gospodarka i infrastruktura

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

9,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

We współczesnym świecie, w którym odpowiedzią na globalność staje się lokalność, zwraca się uwagę na możliwości współpracy transgranicznej, czy szerzej - pomiędzy sąsiadującymi krajami, i wynikające z niej korzyści. W związku z tym podmioty gospodarujące w ramach współpracy transgranicznej, aby skutecznie i efektywnie funkcjonować, muszą w swoich planach uwzględniać wpływ i znaczenie problemów, jakie pojawiają się w zakresie koordynacji działań krajów sąsiadujących. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku z Polski i Czech oraz w odpowiedzi na zachodzące procesy gospodarcze, władze obu krajów podjęły działania mające na celu usprawnienie i zacieśnienie współpracy.


Ostatnie dziesięciolecie to okres odrodzenia i stopniowego polepszania się relacji między Polską i Czechami zarówno w zakresie polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej, edukacji, kultury, społeczności, sportu, nauki i techniki, ochrony środowiska i infrastruktury. Dowodem jest między innymi wspólne dążenie do osiągania zakładanych celów czy wspólna realizacja projektów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmuje szereg działań mających na celu zacieśnienie i usprawnienie stosunków polsko-czeskich. Jednym z nich jest projekt realizacji zadania publicznego Forum polsko-czeskie – wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich – 2011 – konferencja ekspercka: I Polsko-Czeskie Forum


Gospodarka i Infrastruktura i jego kontynuacja. Projekt ten to inicjacja silniejszej współpracy pomiędzy Polską i Czechami, która ma zapewnić optymalne wykorzystanie gospodarki i infrastruktury, zwłaszcza w warunkach integracji europejskiej i z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej oraz ma ułatwić wzajemną kooperację przedsiębiorstw z tych obszarów.


Celem projektu jest też wzmocnienie integracji gospodarczej i społecznej tak, by granica jako bariera dla kontaktów gospodarczych straciła na znaczeniu. Poprzez projekt wspierana ma być wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy, co przyczyni się do przyszłej współpracy i będzie pomocne przy pokonywaniu transgranicznych problemów oraz przy realizacji wspólnych zadań.


Niniejsza publikacja jest udokumentowanym efektem realizacji zadania współfinansowanego przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Forum Polsko-Czeskie - wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich. Zadanie I Polsko-Czeskie Forum Gospodarka i Infrastruktura - konferencja ekspercka odbyła się w dniach 12-13 grudnia 2011 r. we Wrocławiu. Koncepcja organizacji Forum koncentrowała się na zagadnieniach polsko-czeskiej współpracy gospodarczej oraz infrastrukturalnej, która w efekcie ma być przyczynkiem do oczekiwanej przez społeczeństwa międzynarodowe rozbudowy nowoczesnych form współpracy pomiędzy Republiką Czeską a Rzeczpospolitą Polską w zakresie handlu, inwestycji, finansów, projektów infrastrukturalnych (dotyczących na przykład transportu, energetyki, programów Unii Europejskiej) i tym samym do pogłębionej integracji obszarów przygranicznych, a następnie całych gospodarek.


Publikacja zawiera wystąpienia poszczególnych prelegentów, ale też znalazły się w niej ustalenia wypracowane w trakcie Forum. Oprócz tego są w niej zamieszczone opracowania dotyczące szerokiej problematyki współpracy polsko-czeskiej, które ze względu na ograniczony czas konferencji eksperckiej nie były w stopniu zadowalającym poruszone podczas Forum, natomiast ich znaczenie dla dalszej współpracy obu państw jest niezmiernie istotne. Publikacja ta jest więc nie tylko próbą opisania podstawowych problemów związanych ze współpracą polsko-czeską, ale przede wszystkim wyjaśnia wybrane zagadnienia oraz dostarcza czytelnikowi wiedzy związanej ze współczesnymi barierami, które w sposób bezpośredni czy pośredni warunkują sytuację społeczno-ekonomiczną krajów sąsiadujących.


Liczba stron127
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-285-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  Niki Derlukiewicz: Polsko-czeska współpraca transgraniczna jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego     9
  Piotr Hajduga: Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i Republice Czeskiej     17
  Stanisław Korenik: Kształtowanie się zjawisk społeczno-ekonomicznych na obszarach przygranicznych Dolnego Śląska – nowe semiperyferie     32
  Małgorzata Krul, Lech Krupa: Usti nad Łabą – ocena i perspektywy rozwoju czeskiego miasta poprzemysłowego     48
  Paweł Kurant: Europejska współpraca terytorialna jako instrument polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013     58
  Andrzej Łuczyszyn: Wzmacnianie infrastruktury budowlanej na pograniczu polsko-czeskim przez jednostki sektora finansów publicznych na wybranym przykładzie     68
  Anna Mempel-Śnieżyk: Współpraca polsko-czeska – cele i przykładowe projekty     82
  František Molík: Stan wdrażania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na Dolnym Śląsku     90
  Małgorzata Rogowska: Finansowanie współpracy terytorialnej na pograniczu polsko-czeskim ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013     94
  Dorota Rynio: Wykorzystanie uwarunkowań naturalnych w obszarze przygranicznym polsko-czeskim na przykładzie Gór Izerskich i Karkonoszy     103
  Miloslav Šašek: Migrace a trh práce     113
  
  
  Niki Derlukiewicz: Polish-Czech cross border cooperation of local government units from Lower Silesia Voivodeship     16
  Piotr Hajduga: Public-private partnership in Poland and Czech Republic     31
  Stanisław Korenik: Development of socio-economic phenomena in the border areas of Lower Silesia - new semi-periphery     47
  Małgorzata Krul, Lech Krupa: Ústí nad Labem – evaluation and prospects of Czech post-industrial city     57
  Paweł Kurant: European territorial cooperation as an instrument of EU regional policy in 2007-2013     67
  Andrzej Łuczyszyn: Strengthening of the building infrastructure on the Polish-Czech borderland by public finances sector units on the selected example     81
  Anna Mempel-Śnieżyk: Polish-Czech cooperation – objectives and sample projects     89
  František Molík: Implementation status of the Operating Program of Cross- -Border Cooperation Czech Republic – Poland 2007-2013 in Lower Silesia     93
  Małgorzata Rogowska: Financing territorial cooperation on Polish-Czech border from the European Union funds in 2007-2013     102
  Dorota Rynio: Utilization of natural conditions in the borderland between Poland and Czech Republic – on the example of the Izerskie and the Karkonosze mountains     112
  Miloslav Šašek: Migration and labour market     127
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia