Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena, uwarunkowania, rozwój

-20%

Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena, uwarunkowania, rozwój

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

16,32  20,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,3220,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W niniejszej pracy podjęta została próba wypełnienia luki w zakresie analiz innowacyjności w przemyśle spożywczym, a przede wszystkim poszczególnych jego branż (na poziomie klas PKD) w kontekście rozwoju i konkurencyjności. W dotychczas stosowanych ujęciach brak jest tego typu analiz. W pracy na tle teoretycznych rozważań ekonomicznych stawiane są tezy weryfikowane z zastosowaniem metod ilościowych, w tym zwłaszcza statystyki wielowymiarowej oraz regresji panelowej. Co istotne, w niniejszych badaniach podjęto próbę budowy i empirycznej weryfikacji syntetycznego miernika innowacyjności zarówno na szczeblu przemysłu spożywczego ogółem, jak i niższych szczeblach agregacji (na poziomie klas lub grup klas PKD). Analiza ma charakter mezoekonomiczny, gdyż branże przemysłu spożywczego uznano za mezosystemy gospodarcze w odniesieniu do całego przemysłu.
Celem głównym autorki pracy jest dokonanie oceny stopnia innowacyjności przemysłu spożywczego w Polsce oraz określenie wpływu tej innowacyjności na rozwój i konkurencyjność całego kierunku tej działalności wytwórczej, jak i jego klas lub grup klas.


Liczba stron264
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-709-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     5
  1. Procesy innowacyjne w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne     11
  Wprowadzenie     11
  1.1. Zmiany a innowacje     11
  1.2. Definicje innowacji     14
  1.3. Systematyka innowacji     21
  1.4. Modele innowacji     31
  1.5. Innowacje w teorii ekonomii     36
  1.6. Paradygmat gospodarki opartej na wiedzy     39
  1.7. Innowacje a konkurencja i konkurencyjność     44
  Podsumowanie     49
  2. Innowacyjność polskiej gospodarki w świetle badań statystycznych     51
  Wprowadzenie    51
  2.1. Pojęcie i istota Narodowych Systemów Innowacji    51
  2.1.1. Narodowe Systemy Innowacji w wybranych krajach europejskich    57
  2.1.2. Specyfika Narodowego Systemu Innowacji w Polsce    60
  2.1.3. Nakłady, zatrudnienie w działalności B+R krajów Unii Europejskiej    65
  2.2. Teoria i praktyka statystyczna badań nad innowacyjnością    69
  2.2.1. Metodologia OECD    69
  2.2.2. Metodologia Unii Europejskiej    77
  2.2.3. Metodologia badań GUS    80
  2.3. Ranking innowacyjności krajów UE według sumarycznego wskaźnika innowacyjności    82
  Podsumowanie    86
  3. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji przemysłu spożywczego w Polsce     87
  Wprowadzenie    87
  3.1. Miejsce przemysłu spożywczego w polskiej gospodarce    87
  3.2. Tendencje rozwojowe przemysłu spożywczego w latach 1999–2008    93
  3.2.1. Rozwój i przemiany struktury produkcji przemysłu spożywczego    93
  3.2.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne    98
  3.2.3. Produktywność przemysłu spożywczego    101
  3.2.4. Wyniki ekonomiczno-finansowe przemysłu spożywczego    109
  3.3. Ocena konkurencyjności branż przemysłu spożywczego w latach 2002–2008    113
  Podsumowanie    124
  4. Analiza innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce    127
  Wprowadzenie    127
  4.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w latach 1999–2008    127
  4.1.1. Nakłady na działalność innowacyjną    129
  4.1.2. Efekty działalności innowacyjnej    134
  4.1.3. Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej    142
  4.1.4. Bariery rozwoju innowacji    144
  4.2. Miejsce przemysłu spożywczego w przetwórstwie przemysłowym – analiza innowacyjności według głównych składowych    145
  4.2.1. Metodologia głównych składowych    146
  4.2.2. Ranking działów przetwórstwa przemysłowego według innowacyjności    151
  Podsumowanie    158
  5. Ocena innowacyjności przedsiębiorstw w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego – próba budowy i empirycznej weryfikacji syntetycznego miernika    161
  Wprowadzenie    161
  5.1. Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych    161
  5.2. Procedura porządkowania liniowego    163
  5.3. Wybrane zagadnienia metod analizy skupień    171
  5.4. Wstępna analiza danych – dobór wskaźników diagnostycznych    179
  5.5. Syntetyczna ocena innowacyjności branż przemysłu spożywczego w latach 2004–2008    186
  6. Ekonometryczna analiza efektów innowacyjności w przemyśle spożywczym    207
  Wprowadzenie    207
  6.1. Przegląd ekonomicznych modeli wzrostu gospodarczego    207
  6.2. Ocena wpływu innowacjności na konkurencyjność przedsiębiorstw funkcjonujących w przemyśle spożywczym    213
  6.2.1. Przemysł spożywczy ogółem    215
  6.2.1.1. Model produkcji sprzedanej    215
  6.2.1.2. Model wydajności pracy    218
  6.2.1.3. Model wartości dodanej brutto    220
  6.2.1.4. Model łącznej produktywności czynników produkcji (TFP)    221
  6.2.2. Branże przemysłu spożywczego    224
  Podsumowanie     233
  Zakończenie     237
  Bibliografia     243
  Spis rysunków     255
  Spis tabel     257
  Innovativeness of the Food Industry in Poland (summary)     259
  Od redakcji     263
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia