Pielęgniarstwo psychiatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych

Pielęgniarstwo psychiatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

50,05

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik uwzględniający aktualną wiedzę z zakresu psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego. Podręcznik składa się z 3 części. W części 1. przedstawiono podstawy neuro- i psychofizjologiczne, pozwalające zrozumieć mechanizmy regulujące zachowanie człowieka i występowanie zaburzeń psychicznych. W części 2. omówiono zasady przeprowadzania wywiadu i komunikowania się oraz zachowania terapeutyczne, bariery w komunikowaniu się i zachowania nieterapeutyczne w relacji z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Część 3. dotyczy podstaw klinicznych najczęstszych zaburzeń i chorób psychicznych oraz celów opieki i interwencji pielęgniarskich. Na końcu podręcznika zamieszczono wzory dokumentacji procesu pielęgnowania chorego z zaburzeniami psychicznymi. Podręcznik jest adresowany do studentów pielęgniarstwa, pielęgniarek pracujących w dziedzinie psychiatrii oraz szerokiego grona osób zajmujących się opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.


Liczba stron512
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3976-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]CZĘŚĆ I. PODSTAWY PSYCHIATRII    1
  1. Rys historyczny opieki psychiatrycznej Wojciech Kosmowski    3
  1.1. Poglądy na zaburzenia psychiczne i formy opieki nad chorymi od starożytności do oświecenia    3
  1.2. Narodziny nowożytnej psychiatrii naukowej    5
  1.3. Eutanazja i eugenika a psychiatria    6
  1.4. Nadużycia psychiatrii do celów politycznych w nazizmie i w systemach komunistycznych    7
  1.5. Odkrycia na temat obrazu klinicznego, etiologii i sposobów leczenia zaburzeń psychicznych    8
  1.6. Reforma opieki psychiatrycznej — deinstytucjonalizacja i opieka środowiskowa    8
  1.7. Współczesność — stan opieki psychiatrycznej w Polsce    9
  2. Etyczne i prawne aspekty opieki psychiatrycznej Wojciech Kosmowski    15
  2.1. Źródła norm etycznych w medycynie    15
  2.2. Wybrane międzynarodowe kodeksy etyczne    16
  2.3. Wybrane zawodowe kodeksy norm etycznych w Polsce    18
  2.4. Najważniejsze dylematy etyczne w psychiatrii    19
  2.5. Gło´wne akty prawne mające zastosowanie w opiece psychiatrycznej    20
  2.6. Inne akty prawne    23
  2.7. Postępowanie w przypadku kolizji norm etycznych i prawnych    23
  3. Metody psychospołeczne w psychiatrii Wojciech Kosmowski    27
  4. Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii klinicznej Jan Jaracz    35
  4.1. Budowa neuronu i przewodzenie sygnało´w    37
  4.2. Budowa ośrodkowego układu nerwowego    38
  4.3. Systemy funkcjonalne mózgu    42
  5. Rozwój psychiczny człowieka Lidia Cierpiałkowska    53
  5.1. Istota zmian rozwojowych — ciągłość czy etapowość rozwoju człowieka    54
  5.2. Natura a środowisko zewnętrzne    58
  5.3. Psychoanaliza i teorie relacji z obiektem    60
  5.4. Koncepcje poznawczo-rozwojowe    65
  5.5. Modele zadań rozwojowych    68
  6. Zdrowie psychiczne i jego zaburzenia oraz ochrona zdrowia psychicznego    73
  6.1. Zdrowie psychiczne i jego zaburzenia Lidia Cierpiałkowska    74
  6.2. Ochrona zdrowia psychicznego Aniela Płotka    86
  7. Podstawy genetyki w psychiatrii Joanna Twarowska-Hauser, Monika Dmitrzak-Węglarz    97
  7.1. Genetyka populacyjna    97
  7.2. Dziedziczenie chorób uwarunkowanych genetycznie    100
  7.3. Genetyka molekularna    103
  7.4. Farmakogenetyka    107
  CZĘŚĆ II. OCENA STANU PSYCHICZNEGO I KOMUNIKOWANIE SIę W PSYCHIATRII    111
  8. Badanie psychiatryczne Paweł Kapelski, Daria Dembiń ska    113
  8.1. Cele, przebieg i rodzaje badania psychiatrycznego    113
  8.2. Badanie stanu psychicznego    115
  8.3. Wybrane narzędzia oceny stanu psychicznego    119
  8.4. Ocena stanu psychologicznego    120
  8.5. Ocena neuropsychologiczna    122
  8.6. Badania laboratoryjne    122
  9. Wywiad psychiatryczny Andrzej Kobus    125
  9.1. Główne cele i zasady przeprowadzania wywiadu    125
  9.2. Treść, przebieg i fazy wywiadu    126
  9.3. Części wywiadu    127
  9.4. Częste mechanizmy obronne    132
  9.5. Modyfikacja wywiadu w zależności od wieku i poziomu rozwoju    133
  10. Komunikowanie się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi Krystyna Górna, Krystyna Jaracz    135
  10.1. Komunikowanie się społeczne    135
  10.2. Relacja terapeutyczna pielęgniarka–pacjent    138
  10.3. Zachowania terapeutyczne    141
  11. Bariery w komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi Krystyna Górna, Krystyna Jaracz    157
  11.1. Bariery w komunikowaniu się    157
  11.2. Zachowania nieterapeutyczne    160
  CZĘŚĆ III. PODSTAWY KLINICZNE ZABURZEń PSYCHICZNYCH I OPIEKA PIELęGNIARSKA    171
  12. Założenia teoretyczne pielęgniarstwa psychiatrycznego Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Katarzyna Gołębiewska, Justyna Kiejda    173
  12.1. Proces pielęgnowania w zaburzeniach psychicznych    173
  12.2. Dokumentowanie procesu pielęgnowania    180
  13. Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne    195
  13.1. Podstawy kliniczne Filip Rybakowski    196
  13.2. Opieka pielęgniarska Krystyna Górna, Krystyna Jaracz    203
  14. Choroby afektywne    225
  14.1. Podstawy kliniczne Aleksandra Suwalska, Dorota Łojko    226
  14.2. Opieka pielęgniarska Krystyna Górna, Aniela Płotka, Krystyna Jaracz, Justyna Kiejda    237
  15. Zaburzenia spowodowane zażywaniem substancji psycho- aktywnych    263
  15.1. Podstawy kliniczne Marcin Ziółkowski, Damian Czarnecki, Krzysztof Opozda    264
  15.2. Opieka pielęgniarska Marcin Ziółkowski, Damian Czarnecki, Krzysztof Opozda, Krystyna Górna    271
  16. Zaburzenia jedzenia    293
  16.1. Podstawy kliniczne Filip Rybakowski    294
  16.2. Opieka pielęgniarska Krystyna Górna, Justyna Kiejda    300
  17. Zaburzenia lękowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną    309
  17.1. Podstawy kliniczne Dorota Łojko, Aleksandra Suwalska    310
  17.2. Opieka pielęgniarska Ewa Wilczek-Rużyczka, Katarzyna Wojtas    317
  18. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne    323
  18.1. Podstawy kliniczne Małgorzata Wojtanowska-Bogacka    324
  18.2. Opieka pielęgniarska Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Urszula Baron    335
  19. Zaburzenia osobowości    343
  19.1. Podstawy kliniczne Wojciech Kosmowski    344
  19.2. Opieka pielęgniarska Aleksandra Cieślik    353
  20. Zaburzenia wieku rozwojowego    361
  20.1. Całościowe zaburzenia rozwojowe. Podstawy kliniczne Agnieszka Słopień    362
  20.2. Całościowe zaburzenia rozwojowe. Opieka pielęgniarska Krystyna Górna, Urszula Baron    372
  20.3. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Podstawy kliniczne Agnieszka Słopień    384
  20.4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Opieka pielęgniarska Katarzyna Gołębiewska, Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Justyna Kiejda    392
  21. Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego    407
  21.1. Podstawy kliniczne Anna Leszczyń ska-Rodziewicz    408
  21.2. Zaburzenia otępienne. Opieka pielęgniarska Krystyna Górna, Amelia Patrzała    419
  21.3. Inne zaburzenia psychiczne wieku podeszłego. Opieka pielęgniarska Krystyna Górna, Amelia Patrzała    436
  22. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych    465
  22.1. Podstawy kliniczne Renata Komorowska-Pietrzykowska    466
  22.2. Opieka pielęgniarska Krystyna Jaracz, Katarzyna Gołębiewska, Urszula Baron    473
  23. Zaburzenia psychoseksualne    481
  23.1. Podstawy kliniczne Zbigniew Bielan    482
  23.2. Opieka pielęgniarska Urszula Baron    493
  Skorowidz    503
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia