Psychologia i życie

Psychologia i życie

14 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

69,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Najlepszy podręcznik wprowadzający w problematykę współczesnej psychologii!
Prezentuje wiedzę z całego zakresu psychologii – od biologicznych podstaw zachowania przez analizę motywacji i inteligencji po zagadnienia psychologii społecznej. Jest znany na całym świecie – przetłumaczony na 10 języków, w tym chiński, japoński, rosyjski, hiszpański, niemiecki. Bogato ilustrowany, w ciekawej szacie edytorskiej, udoskonalony i unowocześniony pozostaje wzorem podręcznika akademickiego: wszechstronnego, ciekawego i przystępnego.


Nowe, zmienione wydanie książki powstało we współpracy Philipa G. Zimbardo z młodszym kolegą Richardem J. Gerrigiem.
Niezwykle szybki rozwój badań i teorii w ramach dziedziny skłonił autorów do wprowadzenia w nowym wydaniu, wielu zmian i uzupełnień. Omówione zostały najnowsze badania dotyczące uprzedzeń, kodowania i wydobywania informacji z pamięci, powiązań między inteligencją emocjonalną a dobrym samopoczuciem, percepcji zdarzeń emocjonalnych, odrzucenia i przemocy oraz zespołu stresu pourazowego.


Autorzy dodali także nowe treści na temat perspektywy kognitywnej i behawioralnej w nauce o układzie nerwowym: Projektu Ludzkiego Genomu, zaburzeń w uczeniu się, teorii inteligencji i możliwości ich zastosowania w klasie szkolnej, przywiązania, psychologicznych zaburzeń w dzieciństwie, w tym zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i autyzmu oraz uprzedzeń.


Znacząco rozszerzona została także część związana z psychologią społeczną. Obejmuje ona takie zjawiska jak: różnice kulturowe, altruizm i zachowania prospołeczne, agresja, psychologia konfliktu oraz problematyka wojen i pokoju. Czytelnik nabywa wiedzę nie tylko o charakterystyce psychologicznej ludzi, lecz także o ich funkcjonowaniu społecznym.


Publikacja nowego wydania uznanego podręcznika ułatwia zapoznanie się z najnowszymi trendami współczesnej psychologii oraz stanowi nowoczesne narzędzie w procesie dydaktycznym.


Liczba stron864
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17257-2
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. Psychologia i Życie    2
  Co sprawia, że psychologia jest nauką jedyną w swoim rodzaju?    4
  Definicje    4
  Cele psychologii    5
  Ewolucja nowoczesnej psychologii    8
  Historyczne podstawy psychologii    8
  Kobiety jako pionierki badań psychologicznych    12
  Współczesne kierunki w psychologii    13
  Co robią psychologowie?    20
  Jak korzystać z tej książki?    25
  Strategie studiowania    25
  Metody studiowania    26
  Podsumowanie: główne zagadnienia    27
  Rozdział 2. Metody badawcze w psychologii    30
  Proces badawczy    32
  Tendencyjność obserwatora i definicje operacyjne    34
  Metody eksperymentalne: alternatywne wyjaśnienia i potrzeba procedur kontrolnych    37
  Metody korelacyjne    42
  Oddziaływanie podprogowe?    43
  Pomiar psychologiczny    45
  Sposoby osiągania rzetelności i trafności    46
  Miary samoopisowe    48
  Miary behawioralne i obserwacje    48
  Problemy etyczne w badaniach na ludziach i zwierzętach    52
  Uzyskiwanie zgody od uczestników badań    52
  Szacowanie ryzyka i korzyści    53
  Celowe wprowadzanie w błąd    53
  Rozmowa wyjaśniająca    53
  Problemy w badaniach na zwierzętach    53
  Jak stać się rozważnym odbiorcą badań naukowych    54
  Podsumowanie: główne zagadnienia    57
  Dodatek statystyczny    62
  Analiza danych    65
  Statystyka opisowa    66
  Wnioskowanie statystyczne    71
  Rozdział 3. Biologiczne i ewolucyjne podstawy zachowania    76
  Dziedziczność i zachowanie    78
  Ewolucja i dobór naturalny    78
  Zmienność w ludzkim genotypie    82
  Układ nerwowy w działaniu    87
  Neuron    87
  Potencjały czynnościowe    91
  Przekaźnictwo synaptyczne    94
  Neuroprzekaźniki i ich funkcje    95
  Biologia i zachowanie    99
  Podpatrywanie mózgu    99
  Układ nerwowy    104
  Struktury mózgowe i ich funkcje    107
  Asymetria półkul mózgowych    115
  Układ dokrewny    117
  Plastyczność i neurogeneza: nasze zmieniające się mózgi    121
  Podsumowanie: główne zagadnienia    124
  Rozdział 4. Wrażenia zmysłowe i percepcja    128
  Zmysłowy obraz świata    130
  Bodźce proksymalne i dystalne    130
  Psychofizyka    132
  Od zjawisk fizycznych do umysłowych    136
  Układ wzrokowy    137
  Oko ludzkie    137
  Źrenica i soczewka    138
  Siatkówka    139
  Procesy zachodzące w mózgu    141
  Widzenie barw    143
  Słuch    148
  Fizyka dźwięków    148
  Psychologiczne wymiary dźwięku    149
  Fizjologia słyszenia    150
  Inne zmysły    154
  Węch    155
  Smak    156
  Dotyk i zmysły skórne    157
  Zmysł równowagi i kinestetyczny    158
  Ból    159
  Procesy organizujące percepcję    160
  Procesy uwagi    160
  Zasady grupowania percepcyjnego    162
  Integracja przestrzenna i czasowa    164
  Percepcja ruchu    166
  Percepcja głębi    166
  Stałości percepcyjne    169
  Złudzenia (iluzje)    173
  Procesy identyfikacji i rozpoznawania    175
  Procesy typu dół–góra i góra–dół    175
  Wpływ kontekstu i oczekiwań    178
  Wnioski końcowe    180
  Podsumowanie: główne zagadnienia    181
  Rozdział 5. Psychika, świadomość i odmienne stany świadomości    186
  Treść świadomości    188
  Zdawanie sobie sprawy a świadomość    188
  Badanie treści świadomości    190
  Funkcje świadomości    191
  Korzyści ze świadomości    191
  Badanie funkcji świadomości    193
  Sen i marzenia senne    195
  Rytmy dobowe    195
  Cykle snu    196
  Dlaczego śpimy?    199
  Zaburzenia snu    200
  Marzenia senne: teatr psychiki    203
  Zmienione stany świadomości    206
  Przytomne sny    206
  Hipnoza    207
  Medytacja    207
  Środki zmieniające psychikę    210
  Uzależnienie i nałóg    211
  Rodzaje substancji psychoaktywnych    213
  Podsumowanie: główne zagadnienia    220
  Rozdział 6. Uczenie się i analiza zachowania    224
  Badania nad uczeniem się    226
  Czym jest uczenie się?    226
  Behawioryzm i analiza zachowania    227
  Warunkowanie klasyczne: uczenie się przewidywalnych sygnałów    228
  Zadziwiająca obserwacja Pawłowa    229
  Procesy warunkowania    231
  Czynniki wpływające na proces nabywania reakcji warunkowych    235
  Zastosowania warunkowania klasycznego    237
  Warunkowanie sprawcze: uczenie się o konsekwencjach    241
  Prawo efektu    241
  Eksperymentalna analiza zachowania    242
  Zależność między zachowaniem a wzmocnieniem    243
  Właściwości czynników wzmacniających    248
  Rozkłady wzmacniania    249
  Kształtowanie zachowania    253
  Biologia a uczenie się    255
  Dryfowanie w kierunku instynktu    256
  Uczenie się awersji do smaku    257
  Wpływ procesów poznawczych na uczenie się    259
  Badania porównawcze nad procesami poznawczymi    259
  Uczenie się przez obserwację    262
  Podsumowanie: główne zagadnienia    266
  Rozdział 7. Pamięć    270
  Czym jest pamięć?    272
  Funkcje pamięci    272
  Przegląd procesów pamięciowych    274
  Krótkotrwałe wykorzystywanie pamięci    276
  Pamięć ikoniczna    276
  Pamięć krótkotrwała    278
  Pamięć operacyjna    281
  Pamięć długotrwała: kodowanie i wydobywanie informacji    283
  Wskazówki do wydobywania informacji z pamięci    283
  Kontekst i kodowanie    286
  Procesy kodowania i wydobywania informacji    290
  Dlaczego zapominamy?    293
  Usprawnianie zapamiętywania informacji niezorganizowanej    295
  Metapamięć    297
  Struktury w pamięci długotrwałej    299
  Struktury pamięciowe    299
  Odtwarzanie jako proces rekonstrukcji    304
  Biologiczne aspekty pamięci    309
  W poszukiwaniu engramu    309
  Zaburzenia pamięci    311
  Obrazowanie mózgu    312
  Podsumowanie: główne zagadnienia    316
  Rozdział 8. Procesy poznawcze    320
  Badanie poznania    323
  Odkrywanie procesów umysłowych    323
  Procesy umysłowe i zasoby umysłowe    323
  Posługiwanie się językiem    327
  Tworzenie przekazów językowych    328
  Rozumienie języka    332
  Język i ewolucja    335
  Język, myślenie i kultura    336
  Poznanie wzrokowe    339
  Wykorzystywanie reprezentacji wzrokowych    339
  Łączenie reprezentacji werbalnych i wzrokowych    341
  Rozwiązywanie problemów i rozumowanie    344
  Rozwiązywanie problemów    344
  Rozumowanie dedukcyjne    349
  Rozumowanie indukcyjne    351
  Ocenianie i podejmowanie decyzji    353
  Heurystyki i ocenianie    354
  Psychologia podejmowania decyzji    359
  Podsumowanie: główne zagadnienia    366
  Rozdział 9. Inteligencja i pomiar inteligencji    370
  Czym jest pomiar?    372
  Historia pomiaru    372
  Podstawowe cechy pomiaru formalnego    373
  Pomiar inteligencji    377
  Początki testowania inteligencji    377
  Testy inteligencji    378
  Ekstrema inteligencji    381
  Teorie inteligencji    384
  Psychometryczne teorie inteligencji    384
  Triarchiczna teoria inteligencji Sternberga    386
  Teoria wielorakich inteligencji Gardnera i inteligencja emocjonalna    387
  Polityczne aspekty inteligencji    390
  Historia porównań grupowych    390
  Dziedziczność a iloraz inteligencji    391
  Środowisko a iloraz inteligencji    394
  Kultura a trafność testów inteligencji    396
  Twórczość    398
  Pomiar twórczości i jej związek z inteligencją    399
  Wybitna twórczość    400
  Pomiar a społeczeństwo    402
  Podsumowanie: główne zagadnienia    405
  Rozdział 10. Rozwój człowieka w ciągu życia    410
  Badanie rozwoju człowieka    412
  Rozwój fizyczny w ciągu życia    414
  Rozwój w okresie prenatalnym i w dzieciństwie    414
  Rozwój fizyczny w okresie dorastania    419
  Zmiany fizyczne w dorosłości    420
  Rozwój poznawczy w ciągu życia    422
  Poglądy Piageta na rozwój poznawczy    422
  Współczesne spojrzenie na wczesny rozwój poznawczy    426
  Rozwój poznawczy w dorosłości    429
  Przyswajanie języka    431
  Odbiór mowy i odbiór słów    433
  Uczenie się znaczenia słów    434
  Opanowywanie gramatyki    435
  Rozwój społeczny w ciągu życia    438
  Stadia rozwoju psychospołecznego według Eriksona    438
  Rozwój społeczny w dzieciństwie    441
  Rozwój społeczny w okresie dorastania    448
  Rozwój społeczny w dorosłości    450
  Różnice płci biologicznej i płci psychologicznej    454
  Biologiczne różnice między płciami    454
  Tożsamość płciowa i stereotypy związane z płcią    455
  Rozwój moralny    458
  Stadia rozumowania moralnego według Kohlberga    458
  Rozumowanie moralne z perspektywy płci i kultury    460
  Jak się dobrze zestarzeć    461
  Podsumowanie: główne zagadnienia    462
  Rozdział 11. Motywacja    466
  Co to jest motywacja?    468
  Zastosowania koncepcji motywacji    468
  Źródła motywacji    469
  Hierarchia potrzeb    473
  Odżywianie    474
  Fizjologia odżywiania się    475
  Psychologia odżywiania się    477
  Zachowania seksualne    484
  Zachowania seksualne u zwierząt    484
  Pobudzenie i ekspresja seksualna u człowieka    486
  Ewolucja zachowań seksualnych    488
  Normy seksualne    490
  Homoseksualizm    493
  Motywacja do osiągnięć osobistych    496
  Potrzeba osiągnięć    496
  Atrybucje sukcesu i porażki    498
  Psychologia pracy i organizacji    501
  Podsumowanie: główne zagadnienia    504
  Rozdział 12. Emocje, stres i zdrowie    508
  Emocje    510
  Emocje podstawowe a kultura    510
  Teorie emocji    515
  Funkcje nastroju i emocji    520
  Subiektywny dobrostan    522
  Stres życia    524
  Fizjologiczne reakcje na stres    524
  Psychologiczne reakcje na stres    530
  Radzenie sobie ze stresem    536
  Pozytywne efekty stresu    543
  Psychologia zdrowia    545
  Biopsychospołeczny model zdrowia    545
  Promocja zdrowia    547
  Leczenie    550
  Osobowość i zdrowie    555
  Wypalenie zawodowe a system opieki zdrowotnej    557
  Toast za twoje zdrowie    558
  Podsumowanie: główne zagadnienia    560
  Rozdział 13. Zrozumieć osobowość człowieka    564
  Teorie typów i teorie cech    566
  Podział według typów    566
  Opisywanie osobowości za pomocą cech    568
  Cechy osobowości a dziedziczność    573
  Czy cechy osobowości pozwalają przewidzieć zachowanie?    573
  Ocena teorii typów i teorii cech    576
  Teorie psychodynamiczne    578
  Psychoanaliza Freudowska    578
  Ocena teorii Freuda    583
  Teorie postfreudowskie    585
  Teorie humanistyczne    586
  Specyficzne cechy teorii humanistycznych    586
  Ocena teorii humanistycznych    588
  Teorie społecznego uczenia się i teorie poznawcze    589
  Teoria oczekiwań Rottera    589
  Poznawczo-afektywna teoria Mischela    591
  Poznawcza teoria społecznego uczenia się Bandury    592
  Teoria inteligencji społecznej Cantor    595
  Ocena teorii społecznego uczenia się i teorii poznawczych    595
  Teorie jaźni    596
  Dynamiczne aspekty samowiedzy    597
  Samoocena    598
  Kulturowe pojmowanie Ja    599
  Ocena teorii jaśni    601
  Porównanie teorii osobowości    602
  Badanie osobowości    604
  Testy obiektywne    604
  Testy projekcyjne    607
  Podsumowanie: główne zagadnienia    610
  Rozdział 14. Zaburzenia psychiczne    614
  Natura zaburzeń psychicznych    616
  Granice między normą a patologią    616
  Problem obiektywizmu    617
  Klasyfikowanie zaburzeń psychicznych    618
  Etiologia zaburzeń psychicznych    623
  Zaburzenia lękowe    627
  Uogólnione zaburzenie lękowe    627
  Zespół paniki (lęk paniczny)    628
  Fobie    629
  Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne    630
  Zespół stresu pourazowego (PTSD)    630
  Przyczyny zaburzeń lękowych    631
  Zaburzenia nastroju    635
  Depresja wielka    635
  Zaburzenie afektywne dwubiegunowe    636
  Przyczyny zaburzeń nastroju    637
  Depresja a płeć    639
  Samobójstwa    641
  Zaburzenia osobowości    642
  Zaburzenie osobowości z pogranicza (typu borderline)    644
  Antyspołeczne zaburzenie osobowości    645
  Zaburzenia somatoformiczne i dysocjacyjne    646
  Zaburzenia somatoformiczne    646
  Zaburzenia dysocjacyjne    649
  Zaburzenia schizofreniczne    651
  Główne typy schizofrenii    652
  Przyczyny schizofrenii    653
  Zaburzenia psychiczne w okresie dzieciństwa    658
  Zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD)    658
  Zaburzenie autystyczne    659
  Piętno choroby psychicznej    660
  Podsumowanie: główne zagadnienia    662
  Rozdział 15. Terapie zaburzeń psychicznych    666
  Kontekst terapeutyczny    668
  Cele i główne rodzaje terapii    668
  Terapeuci i miejsca prowadzenia terapii    669
  Kwestie różnic kulturowych i różnic związanych z płcią w psychoterapii    671
  Leczenie instytucjonalne w perspektywie historycznej    672
  Terapie psychodynamiczne    674
  Psychoanaliza Freudowska    674
  Późniejsze terapie psychodynamiczne    676
  Terapie behawioralne    677
  Przeciwwarunkowanie    679
  Kierowanie zachowaniem za pomocą zbieżności    682
  Terapia oparta na teorii społecznego uczenia się    684
  Techniki generalizacji    686
  Terapie poznawcze    688
  Zmiana fałszywych przekonań    688
  Terapia poznawczo-behawioralna    690
  Terapie humanistyczne    692
  Terapia skoncentrowana na kliencie    692
  Terapia Gestalt    693
  Terapie grupowe    694
  Terapia par i terapia rodzinna    694
  Ârodowiskowe grupy wsparcia    696
  Terapie biomedyczne    697
  Farmakoterapia    697
  Psychochirurgia    701
  Terapia elektrowstrząsowa i wielokrotna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna    702
  Ocena terapii i strategie profilaktyczne    703
  Ocena skuteczności terapii    703
  Strategie profilaktyczne    707
  Podsumowanie: główne zagadnienia    709
  Rozdział 16. Psychologia społeczna    714
  Konstruowanie rzeczywistości społecznej    716
  Początki teorii atrybucji    717
  Podstawowy błąd atrybucji    718
  Egotyzm atrybucyjny    719
  Oczekiwania i samospełniające się przepowiednie    721
  Przemożny wpływ sytuacji    722
  Role i reguły    722
  Normy społeczne    726
  Konformizm    726
  Podejmowanie decyzji w grupach    732
  Posłuszeństwo wobec autorytetu    733
  Postawy, zmiana postaw i działanie    737
  Postawy a zachowania    737
  Procesy perswazji    739
  Autoperswazja za pomocą własnych działań    741
  Uległość    743
  Uprzedzenia    745
  Źródła uprzedzeń    746
  Skutki stereotypów    747
  Przezwyciężanie uprzedzeń    748
  Relacje społeczne    750
  Sympatia    750
  Miłość    752
  Agresja, altruizm i zachowania prospołeczne    757
  Różnice indywidualne pod względem agresji    757
  Wpływ czynników sytuacyjnych na agresję    759
  Źródła zachowania prospołecznego    761
  Wpływ sytuacji na zachowania prospołeczne    763
  Krótki osobisty komentarz na zakończenie    768
  Podsumowanie: główne zagadnienia    768
  Słownik    772
  Bibliografia    794
  Indeks nazwisk    843
  Indeks rzeczowy do wydania polskiego    855
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia