Psychologia i życie

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

55,9669,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Najlepszy podręcznik wprowadzający w problematykę współczesnej psychologii!
Prezentuje wiedzę z całego zakresu psychologii – od biologicznych podstaw zachowania przez analizę motywacji i inteligencji po zagadnienia psychologii społecznej. Jest znany na całym świecie – przetłumaczony na 10 języków, w tym chiński, japoński, rosyjski, hiszpański, niemiecki. Bogato ilustrowany, w ciekawej szacie edytorskiej, udoskonalony i unowocześniony pozostaje wzorem podręcznika akademickiego: wszechstronnego, ciekawego i przystępnego.


Nowe, zmienione wydanie książki powstało we współpracy Philipa G. Zimbardo z młodszym kolegą Richardem J. Gerrigiem.
Niezwykle szybki rozwój badań i teorii w ramach dziedziny skłonił autorów do wprowadzenia w nowym wydaniu, wielu zmian i uzupełnień. Omówione zostały najnowsze badania dotyczące uprzedzeń, kodowania i wydobywania informacji z pamięci, powiązań między inteligencją emocjonalną a dobrym samopoczuciem, percepcji zdarzeń emocjonalnych, odrzucenia i przemocy oraz zespołu stresu pourazowego.


Autorzy dodali także nowe treści na temat perspektywy kognitywnej i behawioralnej w nauce o układzie nerwowym: Projektu Ludzkiego Genomu, zaburzeń w uczeniu się, teorii inteligencji i możliwości ich zastosowania w klasie szkolnej, przywiązania, psychologicznych zaburzeń w dzieciństwie, w tym zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i autyzmu oraz uprzedzeń.


Znacząco rozszerzona została także część związana z psychologią społeczną. Obejmuje ona takie zjawiska jak: różnice kulturowe, altruizm i zachowania prospołeczne, agresja, psychologia konfliktu oraz problematyka wojen i pokoju. Czytelnik nabywa wiedzę nie tylko o charakterystyce psychologicznej ludzi, lecz także o ich funkcjonowaniu społecznym.


Publikacja nowego wydania uznanego podręcznika ułatwia zapoznanie się z najnowszymi trendami współczesnej psychologii oraz stanowi nowoczesne narzędzie w procesie dydaktycznym.


Liczba stron864
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17257-2
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania polskiego XV
  O Autorach XVI
  Przedmowa XVIII
  
  Rozdział 1. Psychologia i Życie     2
  
  Co sprawia, że psychologia jest nauką jedyną w swoim rodzaju?     4
  Definicje     4
  Cele psychologii     5
  Ewolucja nowoczesnej psychologii     8
  Historyczne podstawy psychologii     8
  Kobiety jako pionierki badań psychologicznych     12
  Współczesne kierunki w psychologii     13
  Co robią psychologowie?     20
  Jak korzystać z tej książki?     25
  Strategie studiowania     25
  Metody studiowania     26
  Podsumowanie: główne zagadnienia     27
  
  Rozdział 2. Metody badawcze w psychologii     30
  
  Proces badawczy     32
  Tendencyjność obserwatora i definicje operacyjne     34
  Metody eksperymentalne: alternatywne wyjaśnienia i potrzeba procedur kontrolnych     37
  Metody korelacyjne     42
  Oddziaływanie podprogowe?     43
  Pomiar psychologiczny     45
  Sposoby osiągania rzetelności i trafności     46
  Miary samoopisowe     48
  Miary behawioralne i obserwacje     48
  Problemy etyczne w badaniach na ludziach i zwierzętach     52
  Uzyskiwanie zgody od uczestników badań     52
  Szacowanie ryzyka i korzyści     53
  Celowe wprowadzanie w błąd     53
  Rozmowa wyjaśniająca     53
  Problemy w badaniach na zwierzętach     53
  Jak stać się rozważnym odbiorcą badań naukowych     54
  Podsumowanie: główne zagadnienia     57
  Dodatek statystyczny     62
  Analiza danych     65
  Statystyka opisowa     66
  Wnioskowanie statystyczne     71
  
  Rozdział 3. Biologiczne i ewolucyjne podstawy zachowania     76
  
  Dziedziczność i zachowanie     78
  Ewolucja i dobór naturalny     78
  Zmienność w ludzkim genotypie     82
  Układ nerwowy w działaniu     87
  Neuron     87
  Potencjały czynnościowe     91
  Przekaźnictwo synaptyczne     94
  Neuroprzekaźniki i ich funkcje     95
  Biologia i zachowanie     99
  Podpatrywanie mózgu     99
  Układ nerwowy     104
  Struktury mózgowe i ich funkcje     107
  Asymetria półkul mózgowych     115
  Układ dokrewny     117
  Plastyczność i neurogeneza: nasze zmieniające się mózgi     121
  Podsumowanie: główne zagadnienia     124
  
  Rozdział 4. Wrażenia zmysłowe i percepcja     128
  
  Zmysłowy obraz świata     130
  Bodźce proksymalne i dystalne     130
  Psychofizyka     132
  Od zjawisk fizycznych do umysłowych     136
  Układ wzrokowy     137
  Oko ludzkie     137
  Źrenica i soczewka     138
  Siatkówka     139
  Procesy zachodzące w mózgu     141
  Widzenie barw     143
  Słuch     148
  Fizyka dźwięków     148
  Psychologiczne wymiary dźwięku     149
  Fizjologia słyszenia     150
  Inne zmysły     154
  Węch     155
  Smak     156
  Dotyk i zmysły skórne     157
  Zmysł równowagi i kinestetyczny     158
  Ból     159
  Procesy organizujące percepcję     160
  Procesy uwagi     160
  Zasady grupowania percepcyjnego     162
  Integracja przestrzenna i czasowa     164
  Percepcja ruchu     166
  Percepcja głębi     166
  Stałości percepcyjne     169
  Złudzenia (iluzje)     173
  Procesy identyfikacji i rozpoznawania     175
  Procesy typu dół–góra i góra–dół     175
  Wpływ kontekstu i oczekiwań     178
  Wnioski końcowe     180
  Podsumowanie: główne zagadnienia     181
  
  Rozdział 5. Psychika, świadomość i odmienne stany świadomości     186
  
  Treść świadomości     188
  Zdawanie sobie sprawy a świadomość     188
  Badanie treści świadomości     190
  Funkcje świadomości     191
  Korzyści ze świadomości     191
  Badanie funkcji świadomości     193
  Sen i marzenia senne     195
  Rytmy dobowe     195
  Cykle snu     196
  Dlaczego śpimy?     199
  Zaburzenia snu     200
  Marzenia senne: teatr psychiki     203
  Zmienione stany świadomości     206
  Przytomne sny     206
  Hipnoza     207
  Medytacja     207
  Środki zmieniające psychikę     210
  Uzależnienie i nałóg     211
  Rodzaje substancji psychoaktywnych     213
  Podsumowanie: główne zagadnienia     220
  
  Rozdział 6. Uczenie się i analiza zachowania     224
  
  Badania nad uczeniem się     226
  Czym jest uczenie się?     226
  Behawioryzm i analiza zachowania     227
  Warunkowanie klasyczne: uczenie się przewidywalnych sygnałów     228
  Zadziwiająca obserwacja Pawłowa     229
  Procesy warunkowania     231
  Czynniki wpływające na proces nabywania reakcji warunkowych     235
  Zastosowania warunkowania klasycznego     237
  Warunkowanie sprawcze: uczenie się o konsekwencjach     241
  Prawo efektu     241
  Eksperymentalna analiza zachowania     242
  Zależność między zachowaniem a wzmocnieniem     243
  Właściwości czynników wzmacniających     248
  Rozkłady wzmacniania     249
  Kształtowanie zachowania     253
  Biologia a uczenie się     255
  Dryfowanie w kierunku instynktu     256
  Uczenie się awersji do smaku     257
  Wpływ procesów poznawczych na uczenie się     259
  Badania porównawcze nad procesami poznawczymi     259
  Uczenie się przez obserwację     262
  Podsumowanie: główne zagadnienia     266
  
  Rozdział 7. Pamięć     270
  
  Czym jest pamięć?     272
  Funkcje pamięci     272
  Przegląd procesów pamięciowych     274
  Krótkotrwałe wykorzystywanie pamięci     276
  Pamięć ikoniczna     276
  Pamięć krótkotrwała     278
  Pamięć operacyjna     281
  Pamięć długotrwała: kodowanie i wydobywanie informacji     283
  Wskazówki do wydobywania informacji z pamięci     283
  Kontekst i kodowanie     286
  Procesy kodowania i wydobywania informacji     290
  Dlaczego zapominamy?     293
  Usprawnianie zapamiętywania informacji niezorganizowanej     295
  Metapamięć     297
  Struktury w pamięci długotrwałej     299
  Struktury pamięciowe     299
  Odtwarzanie jako proces rekonstrukcji     304
  Biologiczne aspekty pamięci     309
  W poszukiwaniu engramu     309
  Zaburzenia pamięci     311
  Obrazowanie mózgu     312
  Podsumowanie: główne zagadnienia     316
  
  Rozdział 8. Procesy poznawcze     320
  
  Badanie poznania     323
  Odkrywanie procesów umysłowych     323
  Procesy umysłowe i zasoby umysłowe     323
  Posługiwanie się językiem     327
  Tworzenie przekazów językowych     328
  Rozumienie języka     332
  Język i ewolucja     335
  Język, myślenie i kultura     336
  Poznanie wzrokowe     339
  Wykorzystywanie reprezentacji wzrokowych     339
  Łączenie reprezentacji werbalnych i wzrokowych     341
  Rozwiązywanie problemów i rozumowanie     344
  Rozwiązywanie problemów     344
  Rozumowanie dedukcyjne     349
  Rozumowanie indukcyjne     351
  Ocenianie i podejmowanie decyzji     353
  Heurystyki i ocenianie     354
  Psychologia podejmowania decyzji     359
  Podsumowanie: główne zagadnienia     366
  
  Rozdział 9. Inteligencja i pomiar inteligencji     370
  
  Czym jest pomiar?     372
  Historia pomiaru     372
  Podstawowe cechy pomiaru formalnego     373
  Pomiar inteligencji     377
  Początki testowania inteligencji     377
  Testy inteligencji     378
  Ekstrema inteligencji     381
  Teorie inteligencji     384
  Psychometryczne teorie inteligencji     384
  Triarchiczna teoria inteligencji Sternberga     386
  Teoria wielorakich inteligencji Gardnera i inteligencja emocjonalna     387
  Polityczne aspekty inteligencji     390
  Historia porównań grupowych     390
  Dziedziczność a iloraz inteligencji     391
  Środowisko a iloraz inteligencji     394
  Kultura a trafność testów inteligencji     396
  Twórczość     398
  Pomiar twórczości i jej związek z inteligencją     399
  Wybitna twórczość     400
  Pomiar a społeczeństwo     402
  Podsumowanie: główne zagadnienia     405
  
  Rozdział 10. Rozwój człowieka w ciągu życia     410
  
  Badanie rozwoju człowieka     412
  Rozwój fizyczny w ciągu życia     414
  Rozwój w okresie prenatalnym i w dzieciństwie     414
  Rozwój fizyczny w okresie dorastania     419
  Zmiany fizyczne w dorosłości     420
  Rozwój poznawczy w ciągu życia     422
  Poglądy Piageta na rozwój poznawczy     422
  Współczesne spojrzenie na wczesny rozwój poznawczy     426
  Rozwój poznawczy w dorosłości     429
  Przyswajanie języka     431
  Odbiór mowy i odbiór słów     433
  Uczenie się znaczenia słów     434
  Opanowywanie gramatyki     435
  Rozwój społeczny w ciągu życia     438
  Stadia rozwoju psychospołecznego według Eriksona     438
  Rozwój społeczny w dzieciństwie     441
  Rozwój społeczny w okresie dorastania     448
  Rozwój społeczny w dorosłości     450
  Różnice płci biologicznej i płci psychologicznej     454
  Biologiczne różnice między płciami     454
  Tożsamość płciowa i stereotypy związane z płcią     455
  Rozwój moralny     458
  Stadia rozumowania moralnego według Kohlberga     458
  Rozumowanie moralne z perspektywy płci i kultury     460
  Jak się dobrze zestarzeć     461
  Podsumowanie: główne zagadnienia     462
  
  Rozdział 11. Motywacja     466
  
  Co to jest motywacja?     468
  Zastosowania koncepcji motywacji     468
  Źródła motywacji     469
  Hierarchia potrzeb     473
  Odżywianie     474
  Fizjologia odżywiania się     475
  Psychologia odżywiania się     477
  Zachowania seksualne     484
  Zachowania seksualne u zwierząt     484
  Pobudzenie i ekspresja seksualna u człowieka     486
  Ewolucja zachowań seksualnych     488
  Normy seksualne     490
  Homoseksualizm     493
  Motywacja do osiągnięć osobistych     496
  Potrzeba osiągnięć     496
  Atrybucje sukcesu i porażki     498
  Psychologia pracy i organizacji     501
  Podsumowanie: główne zagadnienia     504
  
  Rozdział 12. Emocje, stres i zdrowie     508
  
  Emocje     510
  Emocje podstawowe a kultura     510
  Teorie emocji     515
  Funkcje nastroju i emocji     520
  Subiektywny dobrostan     522
  Stres życia     524
  Fizjologiczne reakcje na stres     524
  Psychologiczne reakcje na stres     530
  Radzenie sobie ze stresem     536
  Pozytywne efekty stresu     543
  Psychologia zdrowia     545
  Biopsychospołeczny model zdrowia     545
  Promocja zdrowia     547
  Leczenie     550
  Osobowość i zdrowie     555
  Wypalenie zawodowe a system opieki zdrowotnej     557
  Toast za twoje zdrowie     558
  Podsumowanie: główne zagadnienia     560
  
  Rozdział 13. Zrozumieć osobowość człowieka     564
  
  Teorie typów i teorie cech     566
  Podział według typów     566
  Opisywanie osobowości za pomocą cech     568
  Cechy osobowości a dziedziczność     573
  Czy cechy osobowości pozwalają przewidzieć zachowanie?     573
  Ocena teorii typów i teorii cech     576
  Teorie psychodynamiczne     578
  Psychoanaliza Freudowska     578
  Ocena teorii Freuda     583
  Teorie postfreudowskie     585
  Teorie humanistyczne     586
  Specyficzne cechy teorii humanistycznych     586
  Ocena teorii humanistycznych     588
  Teorie społecznego uczenia się i teorie poznawcze     589
  Teoria oczekiwań Rottera     589
  Poznawczo-afektywna teoria Mischela     591
  Poznawcza teoria społecznego uczenia się Bandury     592
  Teoria inteligencji społecznej Cantor     595
  Ocena teorii społecznego uczenia się i teorii poznawczych     595
  Teorie jaźni     596
  Dynamiczne aspekty samowiedzy     597
  Samoocena     598
  Kulturowe pojmowanie Ja     599
  Ocena teorii jaśni     601
  Porównanie teorii osobowości     602
  Badanie osobowości     604
  Testy obiektywne     604
  Testy projekcyjne     607
  Podsumowanie: główne zagadnienia     610
  
  Rozdział 14. Zaburzenia psychiczne     614
  
  Natura zaburzeń psychicznych     616
  Granice między normą a patologią     616
  Problem obiektywizmu     617
  Klasyfikowanie zaburzeń psychicznych     618
  Etiologia zaburzeń psychicznych     623
  Zaburzenia lękowe     627
  Uogólnione zaburzenie lękowe     627
  Zespół paniki (lęk paniczny)     628
  Fobie     629
  Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne     630
  Zespół stresu pourazowego (PTSD)     630
  Przyczyny zaburzeń lękowych     631
  Zaburzenia nastroju     635
  Depresja wielka     635
  Zaburzenie afektywne dwubiegunowe     636
  Przyczyny zaburzeń nastroju     637
  Depresja a płeć     639
  Samobójstwa     641
  Zaburzenia osobowości     642
  Zaburzenie osobowości z pogranicza (typu borderline)     644
  Antyspołeczne zaburzenie osobowości     645
  Zaburzenia somatoformiczne i dysocjacyjne     646
  Zaburzenia somatoformiczne     646
  Zaburzenia dysocjacyjne     649
  Zaburzenia schizofreniczne     651
  Główne typy schizofrenii     652
  Przyczyny schizofrenii     653
  Zaburzenia psychiczne w okresie dzieciństwa     658
  Zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi (ADHD)     658
  Zaburzenie autystyczne     659
  Piętno choroby psychicznej     660
  Podsumowanie: główne zagadnienia     662
  
  Rozdział 15. Terapie zaburzeń psychicznych     666
  
  Kontekst terapeutyczny     668
  Cele i główne rodzaje terapii     668
  Terapeuci i miejsca prowadzenia terapii     669
  Kwestie różnic kulturowych i różnic związanych z płcią w psychoterapii     671
  Leczenie instytucjonalne w perspektywie historycznej     672
  Terapie psychodynamiczne     674
  Psychoanaliza Freudowska     674
  Późniejsze terapie psychodynamiczne     676
  Terapie behawioralne     677
  Przeciwwarunkowanie     679
  Kierowanie zachowaniem za pomocą zbieżności     682
  Terapia oparta na teorii społecznego uczenia się     684
  Techniki generalizacji     686
  Terapie poznawcze     688
  Zmiana fałszywych przekonań     688
  Terapia poznawczo-behawioralna     690
  Terapie humanistyczne     692
  Terapia skoncentrowana na kliencie     692
  Terapia Gestalt     693
  Terapie grupowe     694
  Terapia par i terapia rodzinna     694
  Ârodowiskowe grupy wsparcia     696
  Terapie biomedyczne     697
  Farmakoterapia     697
  Psychochirurgia     701
  Terapia elektrowstrząsowa i wielokrotna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna     702
  Ocena terapii i strategie profilaktyczne     703
  Ocena skuteczności terapii     703
  Strategie profilaktyczne     707
  Podsumowanie: główne zagadnienia     709
  
  Rozdział 16. Psychologia społeczna     714
  
  Konstruowanie rzeczywistości społecznej     716
  Początki teorii atrybucji     717
  Podstawowy błąd atrybucji     718
  Egotyzm atrybucyjny     719
  Oczekiwania i samospełniające się przepowiednie     721
  Przemożny wpływ sytuacji     722
  Role i reguły     722
  Normy społeczne     726
  Konformizm     726
  Podejmowanie decyzji w grupach     732
  Posłuszeństwo wobec autorytetu     733
  Postawy, zmiana postaw i działanie     737
  Postawy a zachowania     737
  Procesy perswazji     739
  Autoperswazja za pomocą własnych działań     741
  Uległość     743
  Uprzedzenia     745
  Źródła uprzedzeń     746
  Skutki stereotypów     747
  Przezwyciężanie uprzedzeń     748
  Relacje społeczne     750
  Sympatia     750
  Miłość     752
  Agresja, altruizm i zachowania prospołeczne     757
  Różnice indywidualne pod względem agresji     757
  Wpływ czynników sytuacyjnych na agresję     759
  Źródła zachowania prospołecznego     761
  Wpływ sytuacji na zachowania prospołeczne     763
  Krótki osobisty komentarz na zakończenie     768
  Podsumowanie: główne zagadnienia     768
  
  Słownik     772
  Bibliografia     794
  Indeks nazwisk     843
  Indeks rzeczowy do wydania polskiego     855
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia