Nauki o Zarządzaniu 3(12)

Nauki o Zarządzaniu 3(12)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Przekazujemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Nauki o Zarządzaniu”, zawierający jedenaście artykułów.


Zeszyt otwiera artykuł autorstwa Andrzeja Bodaka i Agaty Pietroń-Pyszczek przedstawiający wyniki badań empirycznych dotyczących stopnia realizacji interesów kluczowych interesariuszy wewnętrznych, tj. kadry kierowniczej w polskiej praktyce gospodarczej. Zaprezentowane wyniki badań wskazują na hierarchię interesów menedżerów, poziom ich realizacji, co jest szczególnie interesujące z punktu widzenia wpływu tej grupy na rozwój przedsiębiorstwa.


Dwa artykuły dotyczą zagadnienia wykorzystania podejścia procesowego w praktyce. Artykuł Renaty Brajer-Marczak zawiera wyniki empirycznej weryfikacji stopnia zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami zróżnicowanymi pod względem wielkości oraz przynależności sektorowej i wskazuje kierunki dalszego rozwoju tego podejścia. Z kolei artykuł Anny Marciszewskiej jest próbą analizy możliwości wykorzystania tego podejścia w przygotowaniu harmonogramów realizacji projektów unijnych.
W doskonaleniu procesów zarządzania istotną rolę odgrywa funkcja kontroli, w ramach której stosowane są różne koncepcje i narzędzia wspomagające. Ich wykorzystaniu poświęcone są artykuły Tomasza Brzozowskiego, Anny Chojnackiej-Komorowskiej, Piotra Karwackiego i Pawła Skowrona.


Pozostałe artykuły dotyczą różnych zagadnień, ważnych z punktu widzenia zarządzania, nie mających jednak wspólnego przesłania. Są to artykuły autorstwa Barbary Chomątowskiej, Małgorzaty Gajewskiej, Grzegorza Krzosa i Łukasza Szczypińskiego. W pierwszym z artykułów podjęto próbę oceny stanu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w europejskich przedsiębiorstwach, które to zagadnienia, w świetle prowadzonych badań, wydaje się być słabo eksplorowane. Artykuł Małgorzaty Gajewskiej podejmuje próbę ustalenia sposobów pomiaru rezultatów podmiotów należących do grupy firm prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wykorzystanie proponowanych sposobów pomiaru w praktyce może pozwolić na podniesienie poprawności decyzji o pozostawaniu lub wycofaniu się z prowadzonej działalności. Artykuł Grzegorza Krzosa dotyczy określenia form i faz współdziałania osób i podmiotów w procesie zarządzania projektami europejskimi. Wnioski sformułowane przez autora mogą stanowić podstawę do doskonalenia procesów zarządzania tymi projektami. Artykuł Łukasza Szczypińskiego zawiera analizę eksportu jako formy ekspansji polskich przedsiębiorstw.


Liczba stron127
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Andrzej Bodak, Agata Pietroń-Pyszczek: Interesy kierowników w przedsiębiorstwie (wyniki badań empirycznych)    9
  Renata Brajer-Marczak: Podejście procesowe w organizacjach – wyniki badań empirycznych    19
  Tomasz Brzozowski: Zastosowanie analizy wskaźnikowej w doskonaleniu procesów biznesowych na przykładzie przedsiębiorstwa z branży informatycznej    29
  Anna Chojnacka-Komorowska: Wykorzystanie controllingu w systemie motywacyjnym przedsiębiorstwa    40
  Barbara Chomątowska: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w świetle ogólnoeuropejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER)    49
  Małgorzata Gajewska: Metody pomiaru rezultatów funkcjonowania jednoosobowej działalności gospodarczej (na przykładzie Sklepu Handlowo-Usługowego „Marta”)    59
  Piotr Karwacki: Koncepcja controllingu w praktyce przedsiębiorstw    68
  Grzegorz Krzos: Międzyorganizacyjne aspekty zarządzania projektem europejskim    79
  Anna Marciszewska: Podejście procesowe w harmonogramowaniu projektów unijnych    92
  Paweł Skowron: Audity, działania korygujące i zapobiegawcze jako mechanizmy doskonalenia systemów zarządzania – doświadczenia badanych organizacji    103
  Łukasz Szczypiński: Eksport jako efektywna forma ekspansji polskich przedsiębiorstw    117
  
  Andrzej Bodak, Agata Pietroń-Pyszczek: Interests of managers in companies (results of empirical studies)    18
  Renata Brajer-Marczak: Process approach in organizations – the results of empirical research    28
  Tomasz Brzozowski: The application of indictor analysis in business processes improvement on the basis of information technology company    39
  Anna Chojnacka-Komorowska: Use of controlling in the motivation system of a company    48
  Barbara Chomątowska: Occupational safety and health management in the light of ESENER    58
  Małgorzata Gajewska: Measurement methods of effects of one-person business functiong (an example of „Marta” - commerce and service store)    67
  Piotr Karwacki: The concept of controlling in the practice of companies    78
  Grzegorz Krzos: Interorganizational aspects of European project management    91
  Anna Marciszewska: Process-based approach in EU project scheduling    102
  Paweł Skowron: Audits, corrective and preventive actions as mechanisms of improvement of management systems – experience of studied organizations    116
  Łukasz Szczypiński: Export as an effective form of expansion of Polish enterprises    127
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia