WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

26,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera podstawowy materiał przygotowujący studentów do pracy w nowoczesnym środowisku programistycznym i z popularnymi programami wykorzystywanymi obecnie niemal w każdej działalności. Książka może służyć jako podręcznik przygotowujący studentów do pracy z bardziej zaawansowanymi systemami we wszystkich szkołach wyższych.
Książka składa się z trzech części:
• podstawy bezpiecznej pracy z komputerem,
• podstawy pracy z najbardziej popularnymi komputerowymi aplikacjami biurowymi: edytorami tekstu MicroSoft Word i OpenOffice Writer oraz arkuszami kalkulacyjnymi MicroSoft Excel i OpenOffice Calc,
• wprowadzenie do technik programowania w językach Visual Basic oraz C# w środowisku .NET.
Do każdego z tematów przytoczono wiele przykładów, pozwalających na pracę samodzielną i na twórcze rozwijanie zaproponowanych tematów i zadań.
Podręcznik powstał w wyniku kilkuletnich doświadczeń zebranych w pracy ze studentami Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.


Liczba stron290
WydawcaWydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
ISBN-13978-83-63103-27-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    22
  
  Część I Zasady pracy z komputerem    24
  
  1 Ergonomia i komputer    26
  1.1 Wprowadzenie    26
  1.2 Krótka historia ergonomii    28
  1.3 Ergonomiczna praca z komputerem     30
  
  2 Zasady bezpiecznej pracy z komputerem    32
  2.1 Niedogodności pracy z komputerem    36
  2.2 Podstawy prawne    41
  2.3 Zalecenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy    41
  2.4 Podsumowane    43
  
  Część II Aplikacje biurowe    44
  
  3 Edytory tekstu    46
  3.1 Wprowadzenie    46
  3.2 Okno programu i lokalizacja menu    47
  3.3 Formatowanie tekstu    49
  3.3.1 Pogrubianie    49
  3.3.2 Pochylanie (kursywa)    50
  3.3.3 Podkreślanie    50
  3.3.4 Zmiana rozmiaru czcionki    50
  3.3.5 Zmiana typu czcionki    51
  3.3.6 Zmiana koloru tekstu    52
  3.3.7 Wyróżnienie tekstu    53
  3.3.8 Wyrównanie tekstu    54
  3.3.9 Odstępy między znakami oraz formatowanie zaawansowane    56
  3.4 Tabele    60
  3.4.1 Wstawianie tabel    60
  3.4.2 Edytowanie tabel    61
  3.5 Ilustracje    64
  3.5.1 Wstawianie ilustracji    64
  3.5.2 Edytowanie obrazów    66
  3.5.3 Układ (styl otaczania)    67
  3.5.4 Podpisywanie ilustracji    74
  3.5.5 Spis ilustracji    76
  3.6 Style i spis treści    77
  3.6.1 Style i style nagłówkowe    77
  3.6.2 Tworzenie własnych stylów    78
  3.6.3 Wstawianie spisu treści    81
  3.6.4 Korzystanie ze spisu treści    85
  3.7 Listy numerowane i punktowane    85
  3.7.1 Lista    85
  3.7.2 Zagłębianie listy    86
  3.7.3 Zmiana stylu numerowania i wypunktowania    86
  3.8 Tabulatory    88
  3.8.1 Rodzaje tabulatorów    88
  3.8.2 Wstawianie tabulatorów    88
  3.8.3 Style tabulatorów (znaki wiodące)    89
  3.9 Hiperłącza i odsyłacze    90
  3.9.1 Wstawianie odsyłaczy    90
  3.9.2 Korzystanie z odsyłaczy    92
  3.9.3 Wstawianie hiperłącz    92
  3.9.4 Korzystanie z hiperłącz    93
  3.10 Nagłówek i stopka    94
  3.10.1 Wstawianie i edycja nagłówka/stopki    94
  3.10.2 Autotekst i pola generowane automatycznie    97
  3.11 Wykresy    99
  3.11.1 Wstawianie wykresu    99
  3.11.2 Edycja wykresu    100
  3.11.3 Zmiana danych    101
  3.11.4 Zmiana typu wykresu    103
  3.11.5 Podpisywanie wykresu    105
  3.12 Diagramy    105
  3.12.1 Typy diagramów    105
  3.12.2 Wstawianie diagramów    106
  3.12.3 Rozbudowa diagramów    107
  3.12.4 Galeria stylów    109
  3.13 Autokształty    110
  3.13.1 Obszar rysowania    110
  3.13.2 Rysowanie autokształtów    111
  3.13.3 Formatowanie autokształtów    112
  3.13.4 Używanie łączników    116
  3.14 Równania    118
  3.14.1 Wstawianie równań    118
  3.14.2 Edytowanie równań    121
  3.14.3 Podpisywanie równań    121
  3.15 Autokorekta    121
  3.15.1 Ustawienia autokorekty    121
  3.15.2 Korzystanie z autokorekty    123
  3.16 Układ kolumnowy    124
  3.17 Sekcje    125
  3.17.1 Typy podziałów sekcji (MS Word)    125
  3.17.2 Elementy formatowania w obrębie sekcji    126
  3.17.3 Dzielenie dokumentu na sekcje    126
  3.17.4 Zarządzanie nagłówkami (MS Word)    128
  3.17.5 Zmiana ustawień poszczególnych sekcji    129
  3.18 Śledzenie zmian (MS Word)    129
  3.18.1 Uruchamianie śledzenia zmian    129
  3.18.2 Wprowadzanie zmian    130
  3.18.3 Akceptowanie i odrzucanie wprowadzonych zmian    131
  3.18.4 Komentarze    132
  3.19 Zaawansowane skróty klawiaturowe    134
  
  4 Arkusze kalkulacyjne    136
  4.1 Wprowadzenie    136
  4.2 Okno programu i lokalizacja menu    136
  4.3 Struktura arkusza    137
  4.4 Zapełnianie komórek    137
  4.5 Formuły    138
  4.5.1 Proste formuły    138
  4.5.2 Wskazywanie komórek    140
  4.5.3 Biblioteka funkcji    144
  4.5.4 Korzystanie z wielu funkcji jednocześnie    149
  4.6 Formatowanie komórek    150
  4.7 Wykresy    152
  4.8 Listy    156
  4.8.1 Tworzenie listy    157
  4.8.2 Filtrowanie    158
  4.8.3 Dodawanie kolejnych elementów    161
  4.8.4 Solver    163
  
  Część III Programowanie    172
  
  5 Wstęp    174
  
  6 Framework .NET    176
  6.1 Wprowadzenie do .NET Framework    176
  6.1.1 Common Language Runtime (CLR)    176
  6.1.2 Microsoft Intermediate Language (MSIL)    177
  6.1.3 Podstawowe typy danych    179
  6.2 Aplikacje konsolowe    180
  6.2.1 Pierwsze aplikacje w VB.NET    180
  6.2.2 Pierwsze aplikacje w C#    183
  6.3 Operatory relacji    184
  6.3.1 Operatory relacji w VB .NET    185
  6.3.2 Operatory relacji w C#    185
  6.4 Operatory logiczne i bitowe    186
  6.4.1 Operatory logiczne i bitowe w VB .NET    186
  6.4.2 Operatory logiczne i bitowe w C#    187
  6.5 Instrukcje warunkowe    188
  6.5.1 Instrukcje warunkowe w VB .NET    188
  6.5.2 Instrukcje warunkowe w C#    190
  
  7 Podstawowe konstrukcje i typy danych    192
  7.1 Łańcuchy znaków w .NET    192
  7.1.1 Porównywanie napisów    192
  7.1.2 Kopiowanie i konkatenacja łańcuchów znaków    194
  7.1.3 Dodawanie, usuwanie oraz zastępowanie ciągów znaków    195
  7.1.4 Zmiana wielkości liter    197
  7.1.5 Formatowanie napisów    197
  7.1.6 Formatowanie daty    198
  7.1.7 Wycinanie białych znaków    200
  7.1.8 Dopełnianie łańcuchów znaków    200
  7.1.9 Klasa StringBuilder    201
  7.2 Pętle    203
  7.2.1 Konstrukcja For...Next VB.NET    203
  7.2.2 Konstrukcja for C#    205
  7.2.3 Konstrukcja Do While...Loop VB.NET    208
  7.2.4 Konstrukcja Do...Loop While VB.NET    208
  7.2.5 Konstrukcja Do...Loop Until VB.NET    209
  7.2.6 Konstrukcja while C#    209
  7.2.7 Konstrukcja do...while C#    210
  
  8 Tablice i obsługa wyjątków    212
  8.1 Tablice    212
  8.1.1 Tablice w VB.NET    212
  8.1.2 Tablice w C#    216
  8.2 Funkcje matematyczne    218
  8.3 Obsługa wyjątków    219
  8.3.1 Wyjątki VB.NET    219
  8.3.2 Wyjątki C#    223
  
  9 Klasy jako abstrakcja danych    226
  9.1 Klasy w VB.NET    227
  9.1.1 Metody    227
  9.1.2 Funkcje    228
  9.1.3 Konstruktory    230
  9.2 Klasy w C#    231
  9.2.1 Metody    231
  9.2.2 Funkcje    233
  9.2.3 Klasa Student    234
  9.2.4 Konstruktory    235
  9.3 Przeciążanie metod    236
  9.4 Właściwości    237
  9.4.1 Właściwości w VB.NET    237
  9.4.2 Właściwości w C#    238
  
  10 Aplikacje Okienkowe    240
  10.1 Nowy projekt    240
  10.2 Prosty kalkulator    242
  10.2.1 Kod VB.NET    244
  10.2.2 Kod C#    246
  10.3 Zegarek elektroniczny    249
  10.3.1 Kod C#    250
  10.3.2 Kod VB.NET    252
  10.4 Obsługa menu    253
  10.5 Kontrolka ProgressBar    254
  10.6 Technika przeciągnij i upuść (drag & drop)    255
  
  11 Podstawowe operacje graficzne    260
  11.1 Interfejs GDI+    260
  11.1.1 Przestrzenie nazw GDI+    260
  11.1.2 Klasa Graphics    264
  11.1.3 Obiekty graficzne    264
  11.2 Zegar analogowy    267
  11.2.1 Rysowanie tarczy zegara    268
  11.2.2 Godziny    270
  11.2.3 Wskazówki    273
  
  12 Programowanie obiektowe    278
  12.0.4 Klasa Complex (liczby zespolone)    281
  
  13 Fraktale    284
  13.1 Przegląd popularnych konstrukcji fraktalnych    284
  13.2 Zbiór Mandelbrota    289
  13.3 L-systemy    294
  13.4 Implementacja    298
  13.4.1 Paproć Barnsleya    298
  13.4.2 Płatek Kocha    300
  
  Zakończenie    305
  
  Literatura    307
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia