X

  Wprowadzenie 15
  WYKŁAD 1. W poszukiwaniu optimum 29
    1.1. Wstęp 29
    1.2. Rodzaje zadań 30
      1.2.1. Właściwości funkcji celu 31
      1.2.2. Ograniczenia funkcji celu 36
      1.2.3. Znaczeni liczby wymiarów 38
    1.3. Metody optymalizacji 40
    1.4. Jak oceniać algorytmy optymalizacji 43
      1.4.1. Dokładność przybliżenia rozwiązania 43
      1.4.2. Odporność 44
      1.4.3. Koszt symulacji 45
    1.5. Metody eliminowania ograniczeń funkcyjnych 46
      1.5.1. Metody transformacji zmiennych niezależnych 47
      1.5.2. Metody funkcji kary 50
    1.6. Zadania wielokryterialne 55
      1.6.1. Sformułowanie zadania 55
      1.6.2. Skalaryzacja zadania 56
    1.7. Środowisko dynamiczne 60
      1.7.1. Kryteria oceny algorytmu 61
      1.7.2. Rodzaje zmian środowiska 61
      1.7.3. Adaptacja do zmian środowiska 62
    1.8. Uwagi bibliograficzne 62
    1.9. Pytania i ćwiczenia 63
  WYKŁAD 2. Podstawowe typy algorytmów ewolucyjnych 65
    2.1. Algorytmy genetyczne 65
      2.1.1. Prosty algorytm genetyczny 65
      2.1.2. Schematy 72
      2.1.3. Symulacja działania algorytmu genetycznego 76
    2.2. Strategie ewolucyjne 83
      2.2.1. Strategia (1+1) 83
      2.2.2. Strategia (µ + ?) 85
      2.2.3. Strategia (µ, ?) 87
      2.2.4. Analiza działania strategii 88
      2.2.5. Symulacja działania strategii 90
    2.3. Programowanie ewolucyjne 92
      2.3.1. Schemat programowania 94
      2.3.2. Operatory mutacji 95
    2.4. Programowanie genetyczne 96
      2.4.1. Programy, które powstają samoczynnie 96
      2.4.2. Kodowanie drzewiaste 97
      2.4.3. Operatory genetyczne 98
    2.5. Uwagi bibliograficzne 101
    2.6. Pytania i ćwiczenia 102
  WYKŁAD 3. Zarządzanie populacją 105
    3.1. Ogólny schemat algorytmu ewolucyjnego 105
    3.2. Eksploracja i eksploatacja 107
      3.2.1. Nacisk selektywny w prostej metodzie poszukiwań losowych 108
    3.3. Jak oceniać algorytmy ewolucyjne 112
      3.3.1. Metoda testowania i sposób prezentacji wyników 112
    3.4. Metody selekcji 114
      3.4.1. Reprodukcja i sukcesja 114
      3.4.2. Reprodukcja proporcjonalna (ruletkowa) 114
      3.4.3. Zmodyfikowana reprodukcja proporcjonalna 117
      3.4.4. Reprodukcja rangowa 120
      3.4.5. Reprodukcja turniejowa 123
      3.4.6. Reprodukcja progowa 127
      3.4.7. Sukcesja z całkowitym zastępowaniem 129
      3.4.8. Sukcesja z częściowym zastępowaniem 129
      3.4.9. Sukcesja elitarna 130
    3.5. Kryteria zatrzymania algorytmu 135
      3.5.1. Monitorowanie rozwiązań generowanych przez algorytm 136
      3.5.2. Monitorowanie zdolności eksploracyjnych 139
    3.6. Uwagi bibliograficzne 142
    3.7. Pytania i ćwiczenia 143
  WYKŁAD 4. Kodowanie i operatory genetyczne 145
    4.1. Rola kodowania i operatorów genetycznych 145
    4.2. Jak dobierać kodowanie i operatory genetyczne 146
      4.2.1. Pożądane cechy kodowania chromosomów 146
      4.2.2. Metryki w przestrzeni genotypu i fenotypu 147
      4.2.3. Pożądane cechy operatorów genetycznych 149
    4.3. Warianty operatorów krzyżowania 151
    4.4. Przegląd metod krzyżowania 153
      4.4.1. Operatory krzyżowania wymieniającego 153
      4.4.2. Operatory krzyżowania uśredniającego 157
      4.4.3. Różnice między operatorami krzyżowania wymieniającego i uśredniającego 159
    4.5. Operator inwersji 160
    4.6. Operatory mutacji 163
      4.6.1. Mutacja dla kodowania binarnego 163
      4.6.2. Mutacje przeznaczone do optymalizacji w Rn 163
    4.7. Eksploracja i eksploatacja a operatory genetyczne 165
      4.7.1. Czy ważniejszym operatorem jest krzyżowanie, czy mutacja? 165
      4.7.2. Zasięg operatorów 166
    4.8. Metody modyfikacji zasięgu operatorów genetycznych 149
      4.8.1. Modyfikacje zasięgu mutacji 169
      4.8.2. Modyfikacje zasięgu krzyżowania 174
    4.9. Krzyżowanie wieloosobnicze 177
    4.10. Zarządzanie wieloma operatorami genetycznymi 181
    4.11. Czy warto stosować kodowanie binarne problemów numerycznych? 185
    4.12.Uwagi bibliograficzne 190
    4.13.Pytania i ćwiczenia 191
  WYKŁAD 5. Zapobieganie przedwczesnej zbieżności 195
    5.1. Algorytm ewolucyjny i metoda przeszukiwań lokalnych 195
      5.1.1. Efekt Baldwina i ewolucja lamarkowska 197
    5.2. Czas życia osobników w populacji bazowej 200
   5.2.1. Limitowanie maksymalnego czasu życia 200
   5.2.2. Selekcja sterowana czasem życia 202
   5.3. Optymalizacja wielomodalna 208
   5.4. Techniki ewolucyjnej optymalizacji wielomodalnej 209
   5.4.1. Wprowadzanie dodatkowego czynnika losowego 210
   5.4.2. Osłabianie konkurencyjności w ramach selekcji 211
   5.4.3. Ograniczanie zasięgu selekcji 213
   5.4.4. Preselekcja 216
   5.4.5. Deformacje funkcji przystosowania w otoczeniu maksimum lokalnego 218
   5.5. Inicjacja populacji bazowej 220
   5.5.1. Posiew nierównomierny 224
   5.5.2. Znaczenie generatora liczb pseudolosowych 225
   5.6. Znaczenie liczności populacji bazowej 226
   5.7. Równoległość w algorytmach ewolucyjnych 231
   5.7.1. Implementacje równoległe 232
   5.7.2. Algorytmy koewolucyjne 236
   5.8. Uwagi bibliograficzne 239
   5.9. Pytania i ćwiczenia 241
  WYKŁAD 6. Uwzględnianie specyfki problemu 243
   6.1. Wykorzystanie skomplikowanych struktur danych 243
   6.1.1. Zadania o ustalonej liczbie parametrów 243
   6.1.2. Zadania o nie ustalonej liczbie parametrów 250
   6.2. Modyfikacje algorytmu ewolucyjnego związane z uwzględnianiem ograniczeń 255
   6.2.1. Kodowanie specjalizowane i operatory genetyczne 255
   6.2.2. Algorytmy naprawy 257
   6.3. Modyfikacje algorytmu ewolucyjnego uwzględniające zadania wielokryterialne 258
   6.3.1. Reprodukcja oparta na dominacji 259
   6.3.2. Podejście koewolucyjne 260
   6.4. Algorytm ewolucyjny w środowisku dynamicznym 261
   6.4.1. Informacja o zajściu zmiany 262
   6.4.2. Metody adaptacji 262
   6.4.3. Pamięć na poziomie populacji 263
   6.4.4. Pamięć na poziomie osobnika 263
   6.5. Uwagi bibliograficzne 265
  Uwagi końcowe 267
  DODATEK A. Oznaczenia i symbole 269
   A.1. Symbole łacińskie 269
   A.2. Symbole greckie 270
   A.3. Oznaczenia inne 270
   A.4. Zasady indeksowania i doboru czcionek 271
  DODATEK B. Niektóre funkcje testowe 273
   B.1. Zadania ciągłe 273
   B.2. Zadania dyskretne 274
  DODATEK C. Wartości parametrów uznawane za optymalne 277
  DODATEK D. Elementy matematyki 279
   D.1. Miary różnorodności 279
   D.2. Rozkłady zmiennych losowych 281
  DODATEK E. Oprogramowanie gabi 283
   E.1. Założenia ogólne 283
   E.2. Opis funkcjonalny oprogramowania 284
   E.3. Sposób implementacji 285
   E.4. Pliki konfiguracyjne 286
   E.5. Sposób działania oprogramowania 287
   E.5.1. Funkcja main 287
   E.5.2. Funkcja petlaGlowna 287
   E.5.3. Funkcja genetyka 288
   E.5.4. Funkcja reprodukcja 289
   E.6. Rozbudowa oprogramowania 289
   E.6.1. Plik algorytm.c 289
   E.6.2. Plik genetyka.c 290
   E.6.3. Plik główny.c 291
   E.6.4. Plik losowe.c 291
   E.6.5. Plik monitor.c 291
   E.6.6. Plik ogranicz.c 292
   E.6.7. plik osobnik.c 292
   E.6.8. Plik pop.c 292
   E.6.9. Plik raporty.c 292
   E.6.10. Plik selekcja.c 293
   E.6.11. Plik stop.c 293
   E.6.12. Plik wewy.c 293
   E.6.13. Plik zadanie.c 293
  Literatura 295
  Skorowidz 301
Wykłady z algorytmów ewolucyjnych

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

303

Kategoria

Inne

Wydawca

Wydawnictwo WNT

ISBN-13

978-83-2042-970-1

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Programowanie

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

1.2 / 5 (25 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka jest poświęcona algorytmom ewolucyjnym, czyli technikom przeszukiwania inspirowanym przyrodą. Składa się z trzech części. W pierwszej autor wprowadza czytelnika w krąg podstawowych schematów algorytmów ewolucyjnych: algorytmów genetycznych rozpowszechnionych już w Polsce oraz mniej znanych strategii ewolucyjnych, programowania ewolucyjnego i programowania genetycznego. W drugiej części zapoznaje czytelnika z nowoczesnymi algorytmami ewolucyjnymi. W trzeciej porusza zagadnienia, które zainteresują osoby zamierzające zastosować algorytmy ewolucyjne w zadaniach praktycznych. Jest to podręcznik o dużych walorach dydaktycznych. Każdy wykład kończy się zestawem pytań i ćwiczeniami problemowymi do samodzielnego rozwiązania. Wartość merytoryczną książki podnoszą liczne przykłady.


Plik pdf ma postać skanów co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 25 )
1
0
0
0
24
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!