Wielokryterialne decyzje w przeobrażeniu zarządzania organizacjami w procesie globalizacji

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,45  33,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

21,4533,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka na charakter interdyscyplinarny, przeznaczona jest głównie dla kadry kierowniczej przygotowującej się do zarządzania organizacjami przyszłości, przymuszonych do działania w złożonych, niestabilnych uwarunkowaniach i podejmowania szybkich, wielokryterialnych decyzji.


Liczba stron332
WydawcaWydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
ISBN-13978-83-63103-22-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1 Wprowadzenie    22
  
  2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych    28
  2.1 Teorie naukowe a problemy decyzyjne    28
  2.2 Kierunki rozwoju teorii organizacji i zarządzania    32
  2.3 Pojęcie władzy a problemy decyzyjne    40
  2.4 Elementy mądrości i regresu w procesach myślowych    59
  
  3 Wiedza a modelowanie funkcjonowania organizacji i procesów decyzyjnych    68
  3.1 Wprowadzenie w problematykę wiedzy    68
  3.2 Wpływ wiedzy na modelowanie funkcjonowania organizacji    71
  3.3 Problematyka modelowania procedur decyzyjnych    77
  3.4 Uwarunkowania modelowania procedur z metodami wielokryterialnych decyzji    81
  3.4.1 Bazy procedur (repozytoria)    82
  3.4.2 Współudział kierownictwa w modelowaniu    82
  3.4.3 Jednoznaczność definicji    83
  3.4.4 Niezależność procedur oraz modeli od technik i technologii    83
  3.4.5 Przewidywanie zmian    83
  3.4.6 Procedury, metody i modele wspólne    83
  3.4.7 Postawa i jakość    84
  3.4.8 Przeobrażenia mentalnościowe    84
  
  4 Problemy i teorie podejmowania decyzji    86
  4.1 Uwarunkowania podejmowania efektywnych decyzji    86
  4.2 Teorie podejmowania decyzji    91
  4.3 Reguły decydowania    91
  4.4 Charakterystyka modeli podejmowania decyzji    93
  
  5 Aparat pojęciowy do budowy modeli informacyjno-decyzyjnych układów działających z wbudowanymi metodami wielokryterialnych decyzji    98
  5.1 Wprowadzenie    98
  5.2 Elementy klasycznego aparatu pojęciowego    100
  5.3 Istota podejścia obiektowego    106
  5.4 Rozszerzone pojęcia obiektowe do modelowania w trybie transakcyjnym    112
  5.5 Aparat pojęciowy modeli i metod wielokryterialnych decyzji    119
  5.5.1 Wprowadzenie w problemy decyzyjne    119
  5.5.2 Rola ujednolicenia języka    123
  5.5.3 Problem rozbieżności mentalnościowych    124
  5.5.4 Podstawowe pojęcia modelowania procesów decyzyjnych    128
  5.5.4.1 Etapy rozwiązywania problemów decyzyjnych    130
  5.5.5 Pojęcie poszukiwanego dobra, charakterystyka jego cech – atrybutów    131
  5.6 Sformalizowany aparat pojęciowy modelu poszukiwania dobra, uwzględniający wiele cech (kryteriów, atrybutów)    135
  5.7 Pojęcie pogłębionego wymiaru wartościowo zorientowanego i obiektu w przestrzeniach wielowymiarowych wartościowo zorientowanych    138
  5.7.1 Pojęcia wymiarów pochodnych pogłębionego wymiaru wartościowo zorientowanego    145
  5.7.1.1 Wymiar normatywny: Lj(nor)    145
  5.7.1.2 Wymiar jakości: Lj(Q)    148
  5.7.2 Klasy i metaklasy obiektów tworzonych ze zróżnicowanych grup wymiarów – atrybutów    149
  5.7.2.1 Struktura atrybutu standardowego    150
  5.8 Działania w dyskretnych przestrzeniach wielowymiarowych    153
  5.8.1 Metody działań przy ujednolicaniu klas wymiarów    154
  5.8.2 Metody działań w odniesieniu do wielkości supremalnych oraz infinialnych    157
  
  6 Charakterystyka rodzin metod wielokryterialnych decyzji    162
  6.1 Wprowadzenie    162
  6.2 Charakterystyka ogólna rodzin metod wielokryterialnych decyzji    165
  6.3 Charakterystyka metod wielokryterialnych decyzji organizacji biznesowych – profitowych    167
  6.4 Charakterystyka metod wielokryterialnych decyzji organizacji publicznych – bezprofitowych    168
  6.5 Istota rodzin metod wielokryterialnych decyzji    171
  
  7 Metody wielokryterialnych decyzji organizacji biznesowych – profitowych    172
  7.1 Istota metody    172
  7.2 Metoda wielokryterialnych decyzji z równoprawnymi kryteriami    173
  7.3 Metoda wielokryterialnych decyzji z wagami między kryteriami    174
  7.4 Metoda wielokryterialnych decyzji z preferencją między kryteriami    175
  
  8 Metody wielokryterialnych decyzji organizacji publicznych (państwowych i samorządowych)    178
  8.1 Obszary zastosowań    178
  8.2 Sformułowanie problemu decyzyjnego, sformalizowanie i utworzenie bazy danych do działań w odniesieniu do wielkości supremalnych i infinialnych    179
  8.3 Istota metod    186
  8.4 Metoda wielokryterialnych decyzji z niezależnymi kryteriami wyboru: LAGO-GENERAL    187
  8.5 Metoda wielokryterialnych decyzji z wagami między kryteriami: LAGO-WAG    190
  8.6 Metoda wielokryterialnych decyzji z preferencją między kryteriami: LAGO-PREFER    193
  
  9 Systemy informacyjne z wielokryterialnymi decyzjami w organizacjach przyszłości    200
  9.1 Przesłanki tworzenia organizacji przyszłości    200
  9.2 Otoczenie organizacji przyszłości    201
  9.3 Wymagania stawiane przed organizacją przyszłości    202
  9.3.1 Charakterystyka organizacji wirtualnych    203
  9.3.2 Charakterystyka organizacji szczupłych i zwinnych    205
  9.4 Struktura produkcyjnej organizacji przyszłości    205
  9.5 Systemy wspomagania decyzji wielkich organizacji gospodarczych (profitowych)    208
  9.6 Istotne elementy warunkujące powstanie organizacji gospodarczej przyszłości    214
  9.7 Problemy tworzenia i kierowania organizacją przyszłości    216
  9.7.1 Fazy tworzenia organizacji przyszłości    220
  9.7.2 Zasady projektowania strategii organizacji przyszłości    222
  9.8 Infrastruktura informacyjna w przeobrażaniu zarządzania organizacjami publicznymi w państwie    224
  9.8.1 Społeczny ład informacyjny w państwie    224
  9.8.2 Utrzymanie spójności systemu informacyjnego państwa    228
  9.8.3 Cechy modeli informacyjnych współczesnego państwa    231
  9.8.4 Elementy zasad modernizacji i budowy spójnej infrastruktury informacyjnej państwa demokratycznego    241
  9.8.5 Obszary niezbędnej wiedzy dla modelowania, projektowania i wdrażania spójnych systemów infrastrukturalnych oraz systemów informacyjnych organizacji publicznych    247
  9.9 Integracja rozproszonych systemów informacyjno-decyzyjnych w organizacjach przyszłości    251
  9.9.1 Standardy stosowane przy budowie korporacyjnych systemów zintegrowanych przez OMG    256
  9.9.1.1 Powszechny metamodel hurtowni danych    256
  9.9.1.2 Typowy język abstrakcyjny specyfikowania metamodeli    257
  9.9.1.3 Zunifikowany język do modelowania procedur funkcjonalności    257
  9.9.2 Modele funkcjonalności zintegrowanych systemów informatycznych    258
  9.9.3 Scenariusz budowy zintegrowanego systemu informatycznego    259
  9.9.3.1 Stworzenie modelu procesów funkcjonalnych niezależnego od platformy    259
  9.9.3.2 Stworzenie modelu procesów funkcjonalnych zależnych od przyjętej platformy    260
  9.9.3.3 Generowanie kodu programów aplikacyjnych    261
  9.10 Problemy przeobrażania zarządzania organizacjami naukowymi    261
  9.10.1 Sposoby wytwarzania wiedzy    261
  9.10.2 Etapy przeobrażeń polityki naukowej    263
  9.10.3 Cechy procesu wytwarzania wiedzy w kontekście zastosowań    265
  9.10.3.1 Transcedentalność    267
  9.10.3.2 Heterogeniczność i różnorodność form organizacyjnych    267
  9.10.3.3 Elastyczność i szybkość realizacji na pojawiające się zapotrzebowanie na wiedzę    268
  9.10.3.4 Odpowiedzialność przed społeczeństwem za godziwość tworzonej wiedzy    268
  9.10.3.5 Kontrola jakości tworzonej wiedzy    269
  9.10.4 Społecznie rozproszony system wytwarzania wiedzy    270
  9.10.5 Analiza podstawowych założeń polityki wspierania rozproszonego wytwarzania wiedzy    273
  9.10.6 Zasady kierowania rozproszonym wytwarzaniem wiedzy    274
  9.10.6.1 Przepuszczalność w kierowaniu rozproszonym wytwarzaniem wiedzy    274
  9.10.6.2 Pośrednictwo w kierowaniu rozproszonym wytwarzaniem wiedzy    275
  9.10.7 Słowo refleksyjne    279
  
  10 Propedeutyka stosowania zapisów sformalizowanych    282
  
  11 Przykłady implementacji pojęć i metod wielokryterialnych decyzji    298
  11.1 Implementacja pojęć pochodnych pogłębionych wymiarów wartościowo zorientowanych: Lj(nor)– normatywnych i Lj,(Q) – jakości    298
  11.1.1 Przykład cech wymiaru normatywnego: Lj(nor) służących do utrzymywania w stanie homeostazy organizmu człowieka    298
  Pierwsza grupa cech normatywnych: Lj(nor) bez wyraźnego zagnieżdżenia w wymiarach: Lj(m) lub Lj(n)    299
  Druga grupa cech normatywnych: Lj(nor(m)) zagnieżdżona w wymiarze Lj(m)    302
  Trzecia grupa cech normatywnych: Lj(nor(n)) zagnieżdżona jest w wymiarze Lj(n)303
  11.1.2 Przykład zbioru cech wymiaru jakości: Lj(Q)dotyczący zintegrowanego systemu informacyjnego wspomagania zarządzania organizacją publiczną    303
  11.2 Możliwości stosowania rodziny metod wielokryterialnych decyzji w organizacjach publicznych    305
  11.2.1 Wprowadzenie i sformułowanie klas problemów decyzyjnych    305
  11.2.1.1 Wybór samochodu – klasy: s    306
  11.2.1.2 Wybór Prezesa Głównego Urzędu Infrastruktury Informacyjnej państwa– klasy: k    307
  11.2.1.3 Wybór najlepszej koncepcji strategii rozwoju społeczno--gospodarczego państwa, działającego w ramach Unii Europejskiej (horyzont 10 lat) – klasy: u    308
  11.2.2 Sformalizowanie problemu decyzyjnego    310
  11.2.3 Przykład wielokryterialnego wyboru samochodu osobowego (w oparciu o wielkości danych zbliżone do rzeczywistych)    312
  11.2.3.1 Wielkości cech w określonych jednostkach miar z wielkościami granicznymi i sterującymi do prowadzenia obliczeń – utrzymywane w bazie danych    313
  11.2.3.2 Zastosowanie metody wielokryterialnych decyzji z niezależnymi kryteriami: LAGO-GENERAL    315
  11.2.3.3 Zastosowanie metody wielokryterialnych decyzji z wagami między kryteriami: LAGO-WAG    320
  11.2.3.4 Zastosowanie metody wielokryterialnych decyzji z preferencją między kryteriami: LAGO-PREFER    321
  
  12 Uwagi końcowe o charakterze refleksyjnym    324
  
  13 Spis rysunków    336
  
  14 Wykaz zapisów sformalizowanych    338
  
  15 Bibliografia    348
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia