Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W dniach 21-23 września 2011 r. w Hotelu Pietrak w Wągrowcu odbyła się XX Jubileuszowa
Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXV Konferencja Taksonomiczna) pn. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”, organizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Katedrę Finansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Katedrę Statystyki Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Przewodniczącymi
Komitetu Organizacyjnego Konferencji byli prof. dr hab. Feliks Wysocki oraz dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UE w Poznaniu, natomiast sekretarzami dr inż. Aleksandra Łuczak i dr Izabela Kurzawa.


Zakres tematyczny konferencji można podzielić na:
a) teorię (taksonomia, analiza dyskryminacyjna, metody porządkowania liniowego, metody statystycznej analizy wielowymiarowej, metody analizy zmiennych ciągłych, metody analizy zmiennych dyskretnych, metody analizy danych symbolicznych, metody graficzne),
b) zastosowania (analiza danych finansowych, analiza danych marketingowych,
analiza danych przestrzennych, inne zastosowania analizy danych – medycyna, psychologia,
archeologia itd., aplikacje komputerowe metod statystycznych).


Zasadniczym celem konferencji SKAD była prezentacja osiągnięć i wymiana
doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnień klasyfikacji i analizy
danych. Konferencja stanowi coroczne forum służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji dokonań nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań.
W konferencji wzięło udział 99 osób. Byli to pracownicy oraz doktoranci następujących
uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Politechniki Białostockiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki
Rzeszowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także przedstawiciele NBP, Urzędu Statystycznego
w Poznaniu oraz Wydawnictwa C.H. Beck.
W trakcie 3 sesji plenarnych oraz 11 sesji równoległych wygłoszono 66 referatów
poświęconych aspektom teoretycznym i aplikacyjnym zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Odbyła się również sesja plakatowa, na której zaprezentowano 19 plakatów. Obradom w poszczególnych sesjach konferencji przewodniczyli: prof. dr hab. Józef Pociecha, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. nadzw. UEK, prof. dr hab. Iwona Roeske-Słomka, prof. dr hab. Mirosław Krzyśko,
dr hab. Jan Korol, prof. nadzw. US, prof. dr hab. Tadeusz Kufel, dr hab. Barbara Pawełek, prof. nadzw. UEK, dr hab. Andrzej Młodak, dr hab. Jan Paradysz, prof. nadzw. UEP, prof. dr hab. Stanisława Bartosiewicz, prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP.
Zawartość prezentowanej publikacji z serii Taksonomia nr 19 stanowią teksty 71 recenzowanych artykułów naukowych.
W pierwszym dniu konferencji odbyło się posiedzenie członków Sekcji Klasyfikacji
i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, któremu, po wyborze,
przewodniczył prof. dr hab. Feliks Wysocki. Ustalono plan przebiegu zebrania obejmujący następujące punkty:
1. Sprawozdanie z działalności Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS.
2. Zapowiedzi kolejnych konferencji SKAD PTS.
3. Wybór przedstawiciela Sekcji SKAD PTS do IFCS Council.
4. Sprawy różne.
Prof. dr hab. Marek Walesiak otworzył posiedzenie Sekcji SKAD PTS. Przypomniał,
że na stronie internetowej sekcji znajduje się nowy regulamin, a także deklaracja
członkowska. Poinformował, że został opublikowany zeszyt „Taksonomia 18”
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 176), a także podkreślił,
aby w przygotowaniu artykułów do kolejnego zeszytu uwzględnić wymogi edytorskie zawarte w „Instrukcji dla autorów”. W „Przeglądzie Statystycznym”
z. 1/2 z 2011 r. ukazało się sprawozdanie z ubiegłorocznej konferencji SKAD, która
odbyła się w Toruniu w dniach 15-17 września.
W następnym punkcie posiedzenia podjęto kwestię kolejnych konferencji SKAD.
Mgr inż. Ewa Chodakowska, w imieniu prof. dr hab. Joanicjusza Nazarko, potwierdziła
organizację przyszłorocznej konferencji SKAD. Poinformowała, że odbędzie się ona w dniach 10-12 września 2012 r. w miejscowości Lipowy Most k. Supraśla.
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga zasugerował pozostawienie opłat konferencyjnych na
niezmienionym poziomie. W związku z tym, że nie padły deklaracje w sprawie organizacji
konferencji w 2013 r., prof. dr hab. M. Walesiak zaproponował, że w przypadku braku innych propozycji podejmie się organizacji konferencji.
W dalszej części zebrania prof. dr hab. Krzysztof Jajuga podsumował, że International
Federation of Classification Societies (IFCS) skupia 13 towarzystw klasyfikacyjnych,
a SKAD jest trzecim pod względem liczebności. Krótko wyjaśnił organizację i strukturę oraz sposób powoływania prezydenta IFCS. W związku z tym, że w 2011 r. skończyła się kadencja prof. UEK dra hab. Andrzeja Sokołowskiego jako
członka rady i jednocześnie przedstawiciela SKAD w IFCS, należało przeprowadzić głosowanie w sprawie wyboru reprezentanta na kolejną kadencję.
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga zaproponował powołanie do Komisji Skrutacyjnej prof. dra hab. Tadeusza Kufla oraz prof. UE dr hab. Elżbiety Gołaty oraz zaproponował kandydaturę prof. Andrzeja Sokołowskiego. W związku z brakiem innych
kandydatur przystąpiono do głosowania. Komisja podliczyła głosy: 45 głosów było
za, 0 głosów przeciw, 0 osób się wstrzymało. W wyniku głosowania przyjęto kandydaturę
prof. Andrzeja Sokołowskiego jako reprezentanta Sekcji SKAD PTS w IFCS Council na kolejną kadencję.
W ostatniej części zebrania prof. Marek Walesiak przypomniał, że w dniach
30 sierpnia-2 września 2011 r. we Frankfurcie odbyła się konferencja IFCS oraz GfKl. Prof. Andrzej Sokołowski podsumował, że podczas konferencji wygłoszono 175 referatów, z których znaczna część dotyczyła grupowania szeregów czasowych.
Prof. Marek Walesiak podkreślił, że w konferencji udział wzięły osoby z następujących
uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (4 osoby), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (4 osoby), Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie (3 osoby), Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2 osoby), Politechniki
Opolskiej (1 osoba) oraz z IBS PAN (1 osoba). Poinformował również, że w dniach 21-26 sierpnia 2011 r. w Dublinie odbył się 58th World Statistics Congress of the International Statistical Institute (ISI), w którym udział wziął prof. dr hab.
Eugeniusz Gatnar.


Liczba stron663
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    13
  
  Stanisława Bartosiewicz: Jeszcze raz o skutkach subiektywizmu w analizie wielowymiarowej    17
  Andrzej Sokołowski: Q uniwersalna miara odległości    22
  Eugeniusz Gatnar: Jakość danych w systemach statystycznych banków centralnych (na przykładzie NBP)    31
  Marek Walesiak: Pomiar odległości obiektów opisanych zmiennymi mierzonymi na skali porządkowej – strategie postępowania    39
  Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak: XXV lat konferencji taksonomicznych – fakty i refleksje    47
  Józef Pociecha, Barbara Pawełek: Model SEM w analizie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w świetle koniunktury gospodarczej – problemy teoretyczne i praktyczne    50
  Paweł Lula: Uczące się systemy pozyskiwania informacji z dokumentów tekstowych    58
  Ewa Roszkowska: Zastosowanie metody TOPSIS do wspomagania procesu negocjacji    68
  Andrzej Młodak: Sąsiedztwo obszarów przestrzennych w ujęciu fizycznym oraz społeczno-ekonomicznym – podejście taksonomiczne    76
  Andrzej Bąk: Modele kategorii nieuporządkowanych w badaniach preferencji    86
  Jacek Kowalewski: Zintegrowany model optymalizacji badań statystycznych    96
  Jan Paradysz, Karolina Paradysz: Obszary bezrobocia w Polsce – problem benchmarkowy    106
  Tomasz Szubert: W co grać, aby jak najmniej przegrać? Próba klasyfikacji systemów gry w zakładach bukmacherskich    116
  Izabela Szamrej-Baran: Klasyfikacja krajów UE ze względu na ubóstwo energetyczne    126
  Sylwia Filas-Przybył, Tomasz Klimanek, Jacek Kowalewski: Analiza dojazdów do pracy za pomocą modelu grawitacji    135
  Marta Dziechciarz-Duda, Anna Król, Klaudia Przybysz: Minimum egzystencji a czynniki warunkujące skłonność do korzystania z pomocy społecznej. Klasyfikacja gospodarstw domowych    144
  Hanna Dudek: Subiektywne skale ekwiwalentności – analiza na podstawie danych o satysfakcji z osiąganych dochodów    153
  Joanicjusz Nazarko, Ewa Chodakowska, Marta Jarocka: Segmentacja szkół wyższych metodą analizy skupień versus konkurencja technologiczna ustalona metodą DEA – studium komparatywne    163
  Ewa Chodakowska: Wybrane metody klasyfikacji w konstrukcji ratingu szkół    173
  Bartosz Soliński: Sektor energetyki odnawialnej w krajach Unii Europejskiej – klasyfikacja w świetle strategii zarządzania zmianą    182
  Krzysztof Szwarc: Klasyfikacja powiatów województwa wielkopolskiego ze względu na sytuację demograficzną    192
  Elżbieta Gołata, Grażyna Dehnel: Rejestry administracyjne w analizie przedsiębiorczości    202
  Katarzyna Chudy, Marek Sobolewski, Kinga Stępień: Wykorzystanie metod taksonomicznych w prognozowaniu wskaźników rentowności banków giełdowych w Polsce    212
  Katarzyna Dębkowska: Modelowanie upadłości przedsiębiorstw przy wykorzystaniu metod dyskryminacji i regresji    222
  Alina Bojan: Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy danych do identyfikacji zmiennych wpływających na atrakcyjność wybranych inwestycji    231
  Justyna Brzezińska: Analiza logarytmiczno-liniowa w badaniu przyczyn umieralności w krajach UE    240
  Aneta Rybicka, Bartłomiej Jefmański, Marcin Pełka: Analiza klas ukrytych w badaniach satysfakcji studentów    247
  Bartłomiej Jefmański: Pomiar opinii respondentów z wykorzystaniem elementów teorii zbiorów rozmytych i środowiska R    256
  Julita Stańczuk: Porównanie rezultatów wielostanowej klasyfikacji obiektów ekonomicznych z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej oraz sieci neuronowych    265
  Jerzy Krawczuk: Skuteczność metod klasyfikacji w prognozowaniu kierunku zmian indeksu giełdowego S&P500    275
  Anna Czapkiewicz, Beata Basiura: Symulacyjne badanie wpływu zaburzeń na grupowanie szeregów czasowych na podstawie modelu Copula- -GARCH    283
  Radosław Pietrzyk: Ocena efektywności inwestycji funduszy inwestycyjnych z tytułu doboru papierów wartościowych i umiejętności wykorzystania trendów rynkowych    291
  Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski: Zastosowanie metody Panzara- -Rosse’a do pomiaru poziomu konkurencji w sektorze banków spółdzielczych    306
  Marcin Pełka: Podejście wielomodelowe z wykorzystaniem metody boosting w analizie danych symbolicznych    315
  Justyna Wilk: Analiza porównawcza oprogramowania komputerowego w klasyfikacji danych symbolicznych    323
  Tomasz Bartłomowicz, Justyna Wilk: Zastosowanie metod analizy danych symbolicznych w przeszukiwaniu dziedzinowych baz danych    333
  Kamila Migdał-Najman: Propozycja hybrydowej metody grupowania opartej na sieciach samouczących    342
  Dorota Rozmus: Porównanie dokładności taksonomii spektralnej oraz zagregowanych algorytmów taksonomicznych opartych na idei metody bagging    352
  Krzysztof Najman: Grupowanie dynamiczne z wykorzystaniem samouczących się sieci GNG    361
  Małgorzata Misztal: Wpływ wybranych metod uzupełniania brakujących danych na wyniki klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych w przypadku zbiorów danych o niewielkiej liczebności – ocena symulacyjna    370
  Mariusz Kubus: Zastosowanie wstępnego uwarunkowania zmiennej objaśnianej do selekcji zmiennych    380
  Barbara Batóg, Jacek Batóg: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do identyfikacji czynników determinujących stopę zwrotu z inwestycji na rynku kapitałowym    387
  Katarzyna Wójcik, Janusz Tuchowski: Analiza porównawcza miar podobieństwa tekstów opartych na macierzy częstości i tekstów opartych na wiedzy dziedzinowej    396
  Iwona Staniec: Analiza czynnikowa w identyfikacji obszarów determinujących doskonalenie systemów zarządzania w polskich organizacjach    406
  Marek Lubicz, Maciej Zięba, Adam Rzechonek, Konrad Pawełczyk, Jerzy Kołodziej, Jerzy Błaszczyk: Analiza porównawcza wybranych technik eksploracji danych do klasyfikacji danych medycznych z brakującymi obserwacjami    416
  Iwona Foryś: Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników determinujących atrakcyjność cenową mieszkań w obrocie wtórnym na przykładzie lokalnego rynku mieszkaniowego    426
  Ewa Genge: Analiza skupień oparta na mieszankach uciętych rozkładów normalnych    436
  Jerzy Korzeniewski: Ocena efektywności metody uśredniania zmiennych i metody Ichino selekcji zmiennych w analizie skupień    444
  Andrzej Dudek: SMS – propozycja nowego algorytmu analizy skupień    451
  Artur Mikulec: Metody oceny wyniku grupowania w analizie skupień    460
  Małgorzata Machowska-Szewczyk: Algorytm klasyfikacji rozmytej dla obiektów opisanych za pomocą zmiennych symbolicznych oraz rozmytych    469
  Artur Zaborski: Analiza PROFIT i jej wykorzystanie w badaniu preferencji    479
  Karolina Bartos: Analiza skupień wybranych państw ze względu na strukturę wydatków konsumpcyjnych obywateli – zastosowanie sieci Kohonena    488
  Barbara Batóg, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak: Klasyfikacja gospodarstw domowych ze względu na bodźce do zawierania umowy o ubezpieczenie z wykorzystaniem modeli zmiennych jakościowych    496
  Izabela Kurzawa: Zastosowanie modelu LA/AIDS do badania elastyczności cenowych popytu konsumpcyjnego w gospodarstwach domowych w relacji miasto–wieś    505
  Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki: Metody porządkowania liniowego obiektów opisanych za pomocą cech metrycznych i porządkowych    513
  Agnieszka Sompolska-Rzechuła: Porównanie klasycznej i pozycyjnej taksonomicznej analizy zróżnicowania jakości życia w województwie zachodniopomorskim    523
  Joanna Banaś, Małgorzata Machowska-Szewczyk: Ocena intensywności wykorzystania skrzynek poczty elektronicznej za pomocą uporządkowanego modelu probitowego    532
  Iwona Bąk: Segmentacja gospodarstw domowych emerytów i rencistów pod względem wydatków na rekreację i kulturę    541
  Aneta Becker: Zastosowanie metody ANP do porządkowania województw Polski pod względem dynamiki wykorzystania ICT w latach 2008-2010    552
  Katarzyna Dębkowska: Klasyfikacja sektorów ze względu na ich kondycję finansową przy użyciu metod wielowymiarowej analizy statystycznej    562
  Anna Domagała: Propozycja metody doboru zmiennych do modeli DEA (procedura kombinowanego doboru w przód)    571
  Henryk Gierszal, Karina Pawlina, Maria Urbańska: Analiza statystyczna w badaniach zapotrzebowania na usługi teleinformatyczne sieci łączności ruchomej    580
  Hanna Gruchociak: Konstrukcja estymatora regresyjnego dla danych o strukturze dwupoziomowej    590
  Tomasz Klimanek, Marcin Szymkowiak: Zastosowanie estymacji pośredniej uwzględniającej korelację przestrzenną w opisie niektórych charakterystyk rynku pracy    601
  Jarosław Lira: Prognozowanie opłacalności produkcji żywca wieprzowego w Polsce    610
  Christian Lis: Wykorzystanie metody klasyfikacji w ocenie konkurencyjności portów południowego Bałtyku    619
  Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: Wykorzystanie wielomianowego modelu logitowego do oceny szansy podjęcia pracy przez bezrobotnych    628
  Lucyna Przezbórska-Skobiej, Jarosław Lira: Przestrzeń agroturystyczna Polski i ocena jej atrakcyjności    637
  Paweł Ulman: Model rozkładu wydatków a funkcje popytu    646
  Maria Urbańska, Tadeusz Mizera, Henryk Gierszal: Zastosowanie metod analizy statystycznej w badaniach mięczaków    655
  
  Stanisława Bartosiewicz: The effects of subjectivism in multivariate analysis revisited    21
  Andrzej Sokołowski: Q universal distance measure    30
  Eugeniusz Gatnar: Data quality in central banks’ statistical systems (NBP example)    38
  Marek Walesiak: Distance measures for ordinal data – strategies of proceedings    46
  Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak: XXV years of taxonomic conferences – some facts and remarks    49
  Józef Pociecha, Barbara Pawełek: General SEM model in researching corporate bankruptcy and business cycles – theoretical and practical problems    57
  Paweł Lula: Learning-based systems of information extraction from textual resources    67
  Ewa Roszkowska: The application of the TOPSIS method to support the negotiation process    75
  Andrzej Młodak: Neighborhood of spatial areas in the physical and socioeconomic context – a taxonomic approach    85
  Andrzej Bąk: Models for unordered categories in preference analysis    95
  Kowalewski Jacek: An integrated model of optimizing statistical surveys    105
  Jan Paradysz, Karolina Paradysz: Areas of unemployment in Poland – benchmark problem    115
  Tomasz Szubert: How to play to lose the least? Classification of systems in sports bets    125
  Izabela Szamrej-Baran: Classification of EU member states in view of fuel poverty    134
  Sylwia Filas-Przybył, Tomasz Klimanek, Jacek Kowalewski: An attempt to use the gravity model in the analysis of commuters    143
  Marta Dziechciarz-Duda, Anna Król, Klaudia Przybysz: Subsistence minimum versus factors influencing tendency to benefit from social care. Classification of households    152
  Hanna Dudek: Subjective equivalence scales – analysis based on data about satisfaction with incomes    162
  Joanicjusz Nazarko, Ewa Chodakowska, Marta Jarocka: Segmentation of universities using cluster analysis versus technological competitors determined by the DEA method – a comparative study    172
  Ewa Chodakowska: Selected methods of classification in schools’ rating    181
  Bartosz Soliński: Renewable energy sector in the European Union – classification in the light of change management strategy    191
  Krzysztof Szwarc: Classification of Wielkopolska voivodeship due to the demographic situation    201
  Elżbieta Gołata, Grażyna Dehnel: Administrative registers in business analysis    211
  Katarzyna Chudy, Marek Sobolewski, Kinga Stępień: Application of taxonomic methods in forecasting the profitability ratios of listed banks in Poland    221
  Katarzyna Dębkowska: Modeling bankruptcy of firms by using discrimination and regression methods    230
  Alina Bojan: Identification of variables which influence attractiveness of given investments with the usage of multivariate analysis    239
  Justyna Brzezińska: Log-linear analysis in the study of mortality in EU    246
  Aneta Rybicka, Bartłomiej Jefmański, Marcin Pełka: Latent class analysis in student satisfaction surveys    254
  Bartłomiej Jefmański: The respondent’s opinions measurement in the R program with an application of fuzzy sets theory    264
  Julita Stańczuk: A comparison of the results of multistate classification of economic objects using discriminant analysis and artificial neural networks    274
  Jerzy Krawczuk: Effectiveness of classification methods in S&P500 stock index direction changes forecasting    282
  Anna Czapkiewicz, Beata Basiura: The simulation study of the utility of the Copula-GARCH models for clustering financial time series    290
  Radosław Pietrzyk: Timing and selectivity in mutual funds performance measurement    305
  Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski: Use of the Panzar-Rosse method to assess of the competition level in the cooperative banks sector    314
  Marcin Pełka: Ensemble learning with the application of boosting in symbolic data analysis    322
  Justyna Wilk: Comparative study of symbolic data classification software    332
  Tomasz Bartłomowicz, Justyna Wilk: Application of symbolic data analysis methods for domain database searching    341
  Kamila Migdał-Najman: A proposal of hybrid clustering method based on self-learning networks    351
  Dorota Rozmus: Comparison of accuracy of spectral clustering and cluster ensembles stability based on bagging idea    360
  Krzysztof Najman: A dynamic grouping based on self-learning GNG networks    369
  Małgorzata Misztal: Influence of data imputation methods on the results of object classification using classification trees in the case of small data sets – simulation assessment    379
  Mariusz Kubus: The application of pre-conditioning of explanatory variable for feature selection    386
  Barbara Batóg, Jacek Batóg: Application of discriminant analysis to the identification of factors determining the rate of return on the capital market    395
  Katarzyna Wójcik, Janusz Tuchowski: Comparative analysis of text documents similarity measures based on frequency matrix and based on domain knowledge    405
  Iwona Staniec: Factor analysis in the identification of areas that determine the improvement of management systems in Polish organizations    415
  Marek Lubicz, Maciej Zięba, Adam Rzechonek, Konrad Pawełczyk, Jerzy Kołodziej, Jerzy Błaszczyk: Comparative analysis of selected data mining approaches to the classification of medical data with missing values (covariates)    425
  Iwona Foryś: The log-linear analysis using to select the factors determining the attractiveness of the price of flats on the secondary market on the example of local housing market    435
  Ewa Genge: Trimming approach to the mixtures of normal distributions    443
  Jerzy Korzeniewski: Efficiency assessment of Ichino method and mean value method of selecting variables in cluster analysis    450
  Andrzej Dudek: SMS – proposal of new clustering algorithm    459
  Artur Mikulec: Evaluation methods for the grouping result in cluster analysis    468
  Małgorzata Machowska-Szewczyk: Fuzzy clustering algorithm for objects described by symbolic or fuzzy variables    478
  Artur Zaborski: PROFIT analysis and its using in the research of preferences    487
  Karolina Bartos: Cluster analysis of selected countries due to the structure of their citizens’ consumer expenditures – the use of Kohonen networks    495
  Barbara Batóg, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak: Classification of households according to the impulses of concluding the insurance contract by means of qualitative variable models    504
  Izabela Kurzawa: The application of LA/AIDS model to examine price elasticities of demand of households in the urban-rural relationship    512
  Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki: Linear ordering methods of objects described by a set of metric and ordinal characteristics    522
  Agnieszka Sompolska-Rzechuła: The comparison of the classical and positional taxonomic analysis of the quality of life differentiation in Zachodniopomorskie voivodeship    531
  Joanna Banaś, Małgorzata Machowska-Szewczyk: Evaluation of intensity of mailboxes using with the ordered probit model    540
  Iwona Bąk: Segmentation of pensioners and annuitants households in terms of expenditures on recreation and culture    551
  Aneta Becker: Application of ANP method to organize Polish voivodships in terms of dynamics of the use of ICT in 2008-2010    561
  Katarzyna Dębkowska: The classification of sectors’ financial situation using the methods of multivariate statistical analysis    570
  Anna Domagała: Proposal of a new method for variable selection in DEA models (combined forward stepwise selection method)    579
  Henryk Gierszal, Karina Pawlina, Maria Urbańska: Statistical analysis in demand research of ICT services in mobile networks    589
  Hanna Gruchociak: Construction of regression estimator for two-level data    600
  Tomasz Klimanek, Marcin Szymkowiak: Application of spatial models in indirect estimation of some labor market characteristics    609
  Jarosław Lira: Forecasting of hog livestock production profitability in Poland    618
  Christian Lis: The utilization of taxonomic methods in the appraisal of competitiveness of south Baltic ports    627
  Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: The application of the multinomial logit model in evaluating employment odds for the unemployed job seekers    636
  Lucyna Przezbórska-Skobiej, Jarosław Lira: Agritourism space of Poland and its valuation    645
  Paweł Ulman: Model of expenses distribution and demand functions    654
  Maria Urbańska, Tadeusz Mizera, Henryk Gierszal: Methods of statistical analysis in research of molluscs    663
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia