Sieci telekomunikacyjne

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

42,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce przedstawiono różnego rodzaju sieci telekomunikacyjne, od historycznej, ale jeszcze funkcjonującej sieci telefonicznej, po najnowsze sieci pakietowe (jaką jest Internet), czy sieci optyczne. Podręcznik ma umożliwić zaznajomienie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych. Zdając sobie sprawę, że zawarcie przeglądu wszystkich sieci i zagadnień w jednej pozycji jest niemożliwe - pominięto w podręczniku szereg sieci rozgłoszeniowych, a także zagadnienia inżynierii ruchu. Zawarty w podręczniku opis podstaw działania różnego typu sieci telekomunikacyjnych ułatwi Czytelnikowi dogłębniejsze studiowanie wybranych typów sieci.


Rok wydania2008
Liczba stron616
WydawcaWydawnictwa Komunikacji i Łączności
ISBN-13978-83-206-1880-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV
  1. Sieci telekomunikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1
  1.1. System telekomunikacyjny a sieć telekomunikacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1
  1.2. Rozwój sieci telekomunikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4
  1.2.1. Sieci telegraficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4
  1.2.2. Sieć telefoniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5
  1.2.3. Sieci transmisji danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6
  1.2.4. Sieć Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7
  1.2.5. Sieci zintegrowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8
  1.2.6. Inne sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8
  1.3. Standaryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9
  1.4. Tryby transferu informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    12
  1.4.1. Tryb transferu synchronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    12
  1.4.2. Tryb transferu pakietowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14
  1.4.3. Tryb transferu asynchronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14
  1.5. Rodzaje sieci telekomunikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15
  1.6. Topologie sieci telekomunikacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    16
  1.6.1. Rodzaje topologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    16
  1.6.2. Przykłady topologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    18
  1.6.3. Topologia fizyczna i topologia logiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19
  1.7. Sieci usługowe i transportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19
  1.8. Modele warstwowe sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    21
  1.8.1. Opis architektur sieciowych za pomocą modeli warstwowych . . . . . . . . . .    21
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    23
  2. Sieci PSTN i ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    24
  2.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    24
  2.2. Sieci telefoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    26
  2.2.1. Elementy składowe sieci telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    26
  2.2.2. Struktura sieci telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    27
  2.2.3. Łącze abonenckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    29
  2.2.4. Urządzenia konćowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    31
  2.2.5. Łącza międzycentralowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    33
  2.2.6. Numeracja w sieci telefonicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    35
  2.3. Sieci ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    38
  2.3.1. Usługi w sieci ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    38
  2.3.2. Styki użytkownika z siecią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    46
  2.3.3. Model odniesienia ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    50
  2.3.4. Transmisja w styku S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    53
  2.3.5. Transmisja w styku U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    62
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    68
  3. Sieci GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    70
  3.1. Sieci telefonii komórkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    70
  3.2. Architektura sieci GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    72
  3.2.1. Struktura ogólna sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    72
  3.2.2. Stacja ruchoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    73
  3.2.3. Identyfikacja abonenta w sieci GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    74
  3.2.4. Podsystem stacji bazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    75
  3.2.5. Podsystem komutacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    77
  3.3. Protokoły stosowane w sieciach telefonii komórkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . .    80
  3.4. Styk radiowy Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    82
  3.4.1. Kanały fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    82
  3.4.2. Kanały logiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    84
  3.5. Transmisja w styku Abis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    87
  3.6. Transmisja w styku A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    87
  3.7. Usługi w sieci GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    89
  3.7.1. Rodzaje i opis usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    89
  3.7.2. Usługi przenoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    91
  3.7.3. Teleusługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    92
  3.7.4. Usługi dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    93
  3.8. Roaming w sieciach GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    94
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    96
  4. Sieci UMTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    97
  4.1. Sieci telefonii komórkowej trzeciej generacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    97
  4.2. Architektura systemu UMTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    98
  4.2.1. Struktura ogólna systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    98
  4.2.2. Stacja ruchoma UMTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    99
  4.2.3. Sieć dostępowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    100
  4.2.4. Sieć szkieletowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    103
  4.3. Protokoły w sieci UMTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    105
  4.3.1. Ogólny model protokołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    105
  4.3.2. Protokoły w sieci UTRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    106
  4.3.3. Protokoły w sieci szkieletowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    109
  4.4. Sieć UTRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    110
  4.4.1. Transmisja dwukierunkowa i metoda dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . .    110
  4.4.2. Kanały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    113
  4.4.3. Transmisja w części stałej sieci UTRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    118
  4.5. Usługi UMTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    119
  4.5.1. Usługi przenoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    119
  4.5.2. Teleusługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    123
  4.5.3. Usługi multimedialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    123
  4.5.4. Usługi o wartości dodanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    124
  4.5.5. Usługi lokalizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    124
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    125
  5. Sieci IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    126
  5.1. Architektura sieci Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    126
  5.1.1. Charakterystyka sieci Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    126
  5.1.2. Sieci LAN i WAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    126
  5.1.3. Urządzenia sieci Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    128
  5.2. Protokoły sieciowe i transportowe dla nowej generacji sieci Internet . . . . . . . . . . .    130
  5.3. Protokoły warstwy sieciowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    132
  5.3.1. Adresowanie w sieciach IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    132
  5.3.2. Protokół IP wersja 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    134
  5.3.3. NAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    136
  5.3.4. Protokół IP wersja 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    137
  5.4. Protokoły warstwy transportowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    139
  5.4.1. Charakterystyka protokołów warstwy transportowej . . . . . . . . . . . . . . .    139
  5.4.2. UDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    140
  5.4.3. TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    141
  5.4.4. RTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    145
  5.5. Protokoły rutingu w sieciach IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    148
  5.5.1. Przeznaczenie i klasyfikacja protokółów rutingu . . . . . . . . . . . . . . . . .    148
  5.5.2. Protokoły wektora odległości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    150
  5.5.3. Protokoły stanu łącza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    150
  5.5.4. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu wewnętrznego . . . . . . .    151
  5.5.5. Charakterystyka podstawowych protokołów rutingu zewnętrznego . . . . . . . .    152
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    153
  6. Usługi sieci IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    154
  6.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    154
  6.2. Transfer plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    155
  6.2.1. Sposoby współdzielenia plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    155
  6.2.2. FTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    156
  6.2.3. TFTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    158
  6.2.4. NFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    159
  6.3. Usługi WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    159
  6.3.1. Koncepcja sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    159
  6.3.2. Protokół HTTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    161
  6.3.3. Dokumenty WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    161
  6.4. Poczta elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    163
  6.4.1. Znaczenie poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    163
  6.4.2. Standardy dla poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    164
  6.5. Bezpieczeństwo w sieciach IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    167
  6.5.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    167
  6.5.2. Klasyfikacja ataków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    169
  6.5.3. Metody ataków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    170
  6.5.4. Sposoby przeciwdziałania atakom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    176
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    178
  7. Sieci ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    179
  7.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    179
  7.2. Konfiguracja odniesienia dla sieci szerokopasmowych . . . . . . . . . . . . . . . . . .    180
  7.3. Rodzaje styków w sieci ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    181
  7.4. Protokoły w sieci ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    183
  7.4.1. Model ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    183
  7.4.2. Warstwa fizyczna ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    184
  7.4.3. Warstwa ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    184
  7.4.4. Warstwa AAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    189
  7.5. Jakość usług w sieciach ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    200
  7.6. Usługi w sieciach ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    202
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    205
  8. Sieci inteligentne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    206
  8.1. Koncepcja sieci inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    206
  8.2. Protokoły i standardy w sieci IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    208
  8.3. Architektura funkcjonalna i fizyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    212
  8.3.1. Model sieci IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    212
  8.3.2. Zależności między płaszczyznami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    215
  8.3.3. Modele funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    217
  8.4. Szerokopasmowe sieci inteligentne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    220
  8.4.1. Różnice między sieciami BIN i IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    220
  8.4.2. Model funkcjonalny sieci BIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    223
  8.4.3. Protokoły sygnalizacyjne BIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    227
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    227
  9. Wprowadzenie do sieci dostępowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    229
  9.1. Definicja sieci dostępowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    229
  9.2. Wprowadzanie nowych usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    230
  9.3. Technologie sieci dostępowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    230
  9.3.1. Przewodowe sieci dostępowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    230
  9.3.2. Sieci bezprzewodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    231
  10. Dostęp DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    233
  10.1. Opis technologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    233
  10.1.1. Model odniesienia DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    233
  10.1.2. Rozwój standardów systemów DSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    234
  10.1.3. Przyczyny zakłóceń transmisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    236
  10.2. Systemy ADSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    237
  10.2.1. Architektura systemów ADSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    237
  10.2.2. Modulacja sygnałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    239
  10.2.3. Logiczne kanały transportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    240
  10.2.4. Budowa ramki ADSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    242
  10.2.5. Standardy ADSL2 i ADSL2+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    242
  10.3. Systemy VDSL i VDSL2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    244
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    245
  11. Optyczne sieci dostępowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    246
  11.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    246
  11.2. Opis technologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    246
  11.2.1. Topologie fizyczne sieci optycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    246
  11.2.2. Topologie logiczne sieci optycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    248
  11.3. Systemy dostępowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    249
  11.3.1. Pasywne sieci optyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    249
  11.3.2. Sieci APON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    251
  11.3.3. Sieci EPON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    252
  11.3.4. Zabezpieczenia łączy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    254
  11.4. Systemy FTTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    256
  11.4.1. Przyczyny ewolucji w kierunku FTTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    256
  11.4.2. Architektura systemów FTTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    258
  11.4.3. Światłowody wykorzystywane w systemach FTTH . . . . . . . . . . . . . . . .    259
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    260
  12. Dostęp bezprzewodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    261
  12.1. Rozwój i klasyfikacja sieci bezprzewodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    261
  12.2. Standardy bezprzewodowych sieci dostępowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    265
  12.2.1. DECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    265
  12.2.2. Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    267
  12.2.3. WiFi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    269
  12.2.4. WiMAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    270
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    270
  13. SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    271
  13.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    271
  13.2. Koncepcja i architektura systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    272
  13.3. Struktura ramki i zasady zwielokrotniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    274
  13.4. Urządzenia SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    277
  13.4.1. Multipleksery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    277
  13.4.2. Przełącznice cyfrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    279
  13.5. Sieci SDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    279
  13.5.1. Architektury sieci i zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    279
  13.5.2. Sieci punkt-punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    281
  13.5.3. Sieci pierścieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    281
  13.5.4. Sieci kratowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    284
  13.6. Ogólna procedura ramkowania (GFP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    285
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    287
  14. Sieci WDM i DWDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    289
  14.1. Zwielokrotnienie falowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    289
  14.2. Elementy sieci optycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    291
  14.2.1. Światłowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    291
  14.2.2. Nadajniki i odbiorniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    294
  14.2.3. Wzmacniacze optyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    296
  14.2.4. Sprzęgacze optyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    296
  14.2.5. Konwertery długości fali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    297
  14.2.6. Multipleksery, demultipleksery i filtry optyczne . . . . . . . . . . . . . . . . .    298
  14.2.7. Urządzenia przełączające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    300
  14.3. Sieci optyczne WDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    300
  14.3.1. Ewolucja sieci WDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    300
  14.3.2. Sieci typu BSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    301
  14.3.3. Sieci z kierowaniem fal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    304
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    306
  15. Automatyczna komutowana sieć optyczna ASON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    307
  15.1. Idea sieci ASON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    307
  15.2. Architektura ASON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    308
  15.2.1. Płaszczyzny funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    308
  15.2.2. Elementy transportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    309
  15.2.3. Obszary rutingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    309
  15.2.4. Model odniesienia i interfejsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    310
  15.2.5. Rodzaje połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    312
  15.3. Płaszczyzna sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    314
  15.3.1. Podstawowe funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    314
  15.3.2. Architektura i elementy płaszczyzny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    315
  15.3.3. Adresowanie i sygnalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    317
  15.3.4. Ruting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    318
  15.3.5. Protekcja i odtwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    319
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    320
  16. Funkcje i rodzaje sygnalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    321
  16.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    321
  16.2. Funkcje sygnalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    322
  16.3. Obszar funkcjonowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    323
  16.4. Rodzaje sygnalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    323
  16.5. Metody sygnalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    324
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    326
  17. Sygnalizacja abonencka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    327
  17.1. Sygnalizacja w analogowym łączu abonenckim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    327
  17.1.1. Przebieg zestawiana połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    327
  17.1.2. Sygnalizacja adresowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    329
  17.1.3. Rozłączenie połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    329
  17.1.4. Przesyłanie dodatkowych informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    330
  17.2. Sygnalizacja w cyfrowym łączu abonenckim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    330
  17.2.1. Wprowadzenie do sygnalizacji DSS1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    330
  17.2.2. Procedura dostępu do kanału D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    331
  17.2.3. Protokół LAPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    333
  17.2.4. Wiadomości sterujące połączeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    341
  17.2.5. Przykłady obsługi połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    346
  17.3. Sygnalizacja abonencka w dostępie szerokopasmowym . . . . . . . . . . . . . . . . . .    357
  17.3.1. System sygnalizacji DSS2 i UNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    357
  17.3.2. Budowa i rodzaje wiadomości sygnalizacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . .    359
  17.3.3. Obsługa połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    360
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    361
  18. Sygnalizacja międzycentralowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    362
  18.1. Sygnalizacja skojarzona z kanałem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    362
  18.1.1. Zasada sygnalizacji skojarzonej z kanałem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    362
  18.1.2. Wady i zalety sygnalizacji skojarzonej z kanałem . . . . . . . . . . . . . . . .    363
  18.2. Sygnalizacja we wspólnym kanale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    363
  18.2.1. Zasada sygnalizacji skojarzonej z kanałem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    363
  18.2.2. Sposoby pracy sygnalizacji we wspólnym kanale . . . . . . . . . . . . . . . . .    364
  18.2.3. Wady i zalety sygnalizacji we wspólnym kanale . . . . . . . . . . . . . . . . .    365
  18.2.4. Systemy sygnalizacji międzycentralowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    366
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    367
  19. System sygnalizacji nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    368
  19.1. Funkcje i przeznaczenie systemu sygnalizacji nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    368
  19.1.1. Sieć telefoniczna i ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    368
  19.1.2. Sieci telefonii ruchomej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    368
  19.1.3. Sieć inteligentna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    369
  19.1.4. Sieci oparte na protokole IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    370
  19.2. Sieć sygnalizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    370
  19.2.1. Elementy składowe sieci sygnalizacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    370
  19.2.2. Terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    372
  19.2.3. Tryby pracy sygnalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    374
  19.2.4. Struktury sieci sygnalizacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    375
  19.3. Struktura systemu sygnalizacji nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    377
  19.3.1. Protokoły SS7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    377
  19.3.2. Nowe protokoły systemu sygnalizacji nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    381
  19.4. Warstwy transferu wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    383
  19.4.1. Łącze sygnalizacyjne – MTP-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    383
  19.4.2. Przęsło sygnalizacyjne – MTP-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    383
  19.4.3. Sieć sygnalizacyjna – MTP-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    386
  19.5. Warstwy transakcji w SS7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    391
  19.5.1. Transakcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    391
  19.5.2. SCCP – część sterująca połączeniami sygnalizacyjnymi . . . . . . . . . . . . .    392
  19.5.3. TC – część aplikacyjna transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    398
  19.6. Część użytkowników ISDN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    402
  19.6.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    402
  19.6.2. Funkcje ISUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    403
  19.6.3. Metody sygnalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    405
  19.6.4. Budowa wiadomości ISUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    406
  19.6.5. Typy Wiadomości ISUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    408
  19.6.6. Parametry ISUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    410
  19.6.7. Obsługa połączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    411
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    417
  20. Sygnalizacja w sieciach telefonii komórkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    418
  20.1. Sygnalizacja abonencka w sieciach GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    418
  20.1.1. Zestaw protokołów sygnalizacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    418
  20.1.2. Protokół LAPDm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    420
  20.1.3. Wiadomości sygnalizacyjne warstwy 3 na styku Air . . . . . . . . . . . . . . .    421
  20.1.4. Protokół LAPD na styku Abis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    423
  20.1.5. Wiadomości sygnalizacyjne na styku Abis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    423
  20.2. Sygnalizacja na styku A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    424
  20.2.1. BSSAP – część aplikacyjna podsystemu stacji bazowych . . . . . . . . . . . .    424
  20.2.2. Budowa wiadomości BSSAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    425
  20.2.3. Typy wiadomości BSSAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    427
  20.2.4. Przykłady wiadomości BSSAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    428
  20.2.5. Przykłady procedur sygnalizacyjnych w części abonenckiej . . . . . . . . . . .    428
  20.3. Protokoły sygnalizacyjne w części sieciowej GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    433
  20.3.1. Funkcje MAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    433
  20.3.2. Struktura wiadomości MAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    434
  20.3.3. Usługi i operacje MAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    435
  20.3.4. Przykładowe procedury sygnalizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    437
  20.3.5. Obsługa połączenia wychodzącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    438
  20.4. Protokoły sygnalizacyjne w sieci UTRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    441
  20.4.1. Protokół RLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    441
  20.4.2. Protokół RRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    443
  20.4.3. Protokół NBAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    444
  20.4.4. Protokół RNSAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    445
  20.4.5. Protokół RANAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    447
  20.5. Przykładowe procedury sygnalizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    448
  20.5.1. Zestawianie połączenia RRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    448
  20.5.2. Zestawianie połączenia wychodzącego MOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    449
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    451
  21. Ogólna budowa i funkcje węzłów komutacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    453
  21.1. Funkcje i budowa węzła komutacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    453
  21.2. Rodzaje węzłów komutacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    453
  21.3. Pola komutacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    455
  21.3.1. Terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    455
  21.3.2. Klasyfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    457
  21.4. Sterowanie polami komutacyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    461
  21.4.1. Rodzaje połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    461
  21.4.2. Algorytmy sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    463
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    464
  22. Centrale telefoniczne, ISDN i GSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    465
  22.1. Funkcje centrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    465
  22.2. Budowa centrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    467
  22.2.1. Ogólna budowa centrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    467
  22.2.2. Abonenckie zespoły liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    469
  22.2.3. Układy przyłączania łączy międzycentralowych . . . . . . . . . . . . . . . . .    472
  22.3. Pola komutacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    473
  22.3.1. Elementy komutacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    473
  22.3.2. Pola przestrzenno-czasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    476
  22.4. Sterowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    478
  22.5. Oprogramowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    480
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    481
  23. Przełączniki ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    482
  23.1. Funkcje przełączników ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    482
  23.2. Budowa przełączników ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    484
  23.2.1. Ogólna budowa przełącznika ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    484
  23.2.2. Moduły wejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    485
  23.2.3. Moduły wyjściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    485
  23.2.4. Pole komutacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    486
  23.2.5. Sterowanie i zarządzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    487
  23.3. Komutacja ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    489
  23.3.1. Rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    489
  23.3.2. Buforowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    490
  23.3.3. Komutatory ze wspólną pamięcią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    494
  23.3.4. Komutatory ze wspólną magistralą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    495
  23.3.5. Przestrzenne pola komutacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    495
  23.4. Zarządzanie przełącznikami ATM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    496
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    498
  24. Rutery IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    499
  24.1. Zakres stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    499
  24.2. Ogólna budowa ruterów IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    500
  24.3. Podstawowe funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    502
  24.4. Przetwarzanie pakietów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    503
  24.4.1. Przeszukiwanie tablic rutingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    503
  24.4.2. Listy kontroli dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    504
  Spis treści XIII
  24.4.3. Pamięci adresowane zawartością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    504
  24.5. Podstawowe architektury ruterów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    508
  24.5.1. Rutery jednoprocesorowe ze współdzieloną magistralą . . . . . . . . . . . . . .    508
  24.5.2. Rutery wieloprocesorowe z pamięcią podręczną adresów bram . . . . . . . . .    509
  24.5.3. Rutery z równoległymi modułami przekazywania pakietów . . . . . . . . . . .    510
  24.5.4. Rutery z polami komutacyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    511
  24.5.5. Rutery z rozproszonymi procesorami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    512
  24.6. Organizacja pamięci ruterów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    513
  24.6.1. Podział pamięci rutera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    513
  24.6.2. Rodzaje buforów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    514
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    515
  25. Systemy komutacji optycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    517
  25.1. Rodzaje optycznych systemów komutacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    517
  25.2. Parametry oceny systemów komutacji optycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    518
  25.3. Systemy z komutacją ścieżek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    520
  25.3.1. Przełącznice optyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    520
  25.3.2. Optyczne krotnice transferowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    520
  25.4. Optyczne elementy komutacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    522
  25.4.1. Rodzaje technologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    522
  25.4.2. Komutatory MEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    523
  25.4.3. Optyczne pola komutacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    527
  25.4.4. Porównanie optycznych pól komutacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    531
  25.5. Systemy z komutacją pakietów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    532
  25.5.1. Optyczne sieci pakietowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    532
  25.5.2. Budowa węzła komutacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    533
  25.5.3. Bufory optyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    534
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    536
  26. Zarządzanie zasobami sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    537
  26.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    537
  26.1.1. Obszary funkcjonalne zarządzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    537
  26.2. Systemy zarządzania siecią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    538
  26.2.1. Modele architektury systemu zarządzania siecią . . . . . . . . . . . . . . . . .    538
  26.2.2. Rozproszone i scentralizowane zarządzanie siecią . . . . . . . . . . . . . . . .    540
  26.2.3. Pełnomocnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    542
  26.3. Baza informacji zarządzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    544
  26.3.1. Struktura bazy MIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    544
  26.3.2. Typy danych obiektów bazy MIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    545
  26.3.3. Definiowanie obiektów bazy MIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    547
  26.3.4. Grupy bazy MIB-II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    550
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    551
  27. SNMP – prosty protokół zarządzania siecią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    552
  27.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    552
  27.2. SNMPv1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    553
  27.2.1. Format jednostek danych protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    553
  27.2.2. Zasady wymiany komunikatów SNMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    556
  27.3. SNMPv2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    559
  27.3.1. Wiadomości SNMPv2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    559
  27.4. SNMPv3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    563
  27.4.1. Założenia projektowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    563
  27.4.2. Architektura SNMPv3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    564
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    565
  28. Zarządzanie sieciami OSI i TMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    567
  28.1. Zarządzanie systemami otwartymi OSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    567
  28.1.1. Model warstwy aplikacji zarządzania systemem . . . . . . . . . . . . . . . . .    570
  28.1.2. Element usługowy CMIS i protokół CMIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    573
  28.2. Architektura i funkcje sieci TMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    573
  28.2.1. Architektura fizyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    574
  28.2.2. Architektura funkcjonalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    576
  28.2.3. Architektura informacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    579
  28.3. Zarządzanie siecią SS7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    580
  28.3.1. Funkcje i zadania OMAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    580
  28.3.2. Funkcje zarządzania warstw OMAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    582
  28.3.3. Obszary funkcjonalne OMAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    584
  28.3.4. Fizyczna realizacja zarządzania siecią SS7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    585
  28.3.5. Zarządzane obiekty a struktura SS7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    586
  Pytania kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    588
  Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    589
  Wykaz najważniejszych skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    604
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia