Psychiatria podręcznik dla studentów medycyny

Psychiatria podręcznik dla studentów medycyny

8 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

89,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to nowoczesny podręcznik, napisany przez doświadczonych polskich psychiatrów - uznanych dydaktyków i pracowników, ekspertów w różnych specjalnościach tej dziedziny - którzy zapewniają wysoki poziom merytoryczny i aktualność publikacji. W książce przedstawiono niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania psychiki człowieka, a przede wszystkim objawów zaburzeń tego funkcjonowania. Opisano najważniejsze jednostki i zespoły chorobowe, ich genezę, diagnostykę oraz różne metody leczenia. Czytelnik znajdzie w niej także podstawowe informacje dotyczące genezy zaburzeń psychicznych oraz metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu takich zaburzeń. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów medycyny, może jednak być wykorzystywany przez studentów pielęgniarstwa, psychologii i pedagogiki. Wiadomości w nim zawarte stanowią cenną pomoc w codziennej praktyce medycznej.


Rok wydania2011
Liczba stron706
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4180-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XIII
  1. Wstęp historyczny, Andrzej Kiejna     1
  1.1. Wprowadzenie     1
  1.2. Okresy w historii psychiatrii     2
  1.3. Klasyfikacje w psychiatrii     10
  1.4. Psychiatria dziś - kondycja i perspektywy     11
  2. Psychopatologia, Magdalena Kotlicka-Antczak     13
  2.1. Wstęp     13
  2.2. Zaburzenia funkcji poznawczych     14
  2.3. Zaburzenia myślenia     19
  2.4. Zaburzenia uwagi     29
  2.5. Zaburzenia pamięci     30
  2.6. Zaburzenia funkcji wykonawczych     33
  2.7. Zaburzenia aktywności ruchowej     34
  2.8. Zaburzenia woli i aktywności złożonej     36
  2.9. Zaburzenia uczuć (emocji)     39
  2.10. Zaburzenia świadomości     41
  2.11. Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)     44
  2.12. Podstawowe zespoły psychopatologiczne     44
  3. Zaburzenia psychiczne wywołane organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (otępienia, organiczne zaburzenia psychiczne), Tomasz Sobów     49
  3.1. Definicje     50
  3.2. Rozpoznawanie otępienia (kryteria diagnostyczne)     49
  3.3. Badania nad przyczynami otępień     57
  3.4. Epidemiologia otępień     58
  3.5. Choroba Alzheimera (Alzheimer's disease - AD)     61
  3.6. Otępienia naczyniopochodne     66
  3.7. Otępienie z ciałami Lewy'ego i otępienie w chorobie Parkinsona . . .    69
  3.8. Otępienia czołowo-skroniowe i ich warianty językowe     73
  3.9. Inne postacie otępień     75
  3.10. Organiczne zaburzenia psychiczne     77
  3.11. Zaburzenia psychiczne polekowe     79
  4. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i innymi substancjami psychoaktywnymi, Jerzy Samochowiec     81
  4.1. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu     81
  4.2. Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych .    96
  4.3. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspokajających i nasennych (F13)     102
  4.4. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy (F14) oraz innych substancji stymulujących, w tym kofeiny (F15)     108
  4.5. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji halucynogennych (F16)     112
  4.6. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (F17)     115
  4.7. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem lotnych rozpuszczalników (F18)     117
  4.8. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kilku substancji lub używaniem innych substancji psychoaktywnych (F19)     119
  4.9. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji niesklasyfikowanych w ICD-10     119
  5. Schizofrenia, Marek Jarema     123
  5.1. Definicja i rozpowszechnienie     123
  5.2. Geneza     124
  5.3. Obraz kliniczny     129
  5.4. Leczenie     137
  5.5. Rehabilitacja i rokowanie     140
  6. Zaburzenia schizoafektywne, zespoły urojeniowe, Tomasz Szafrański     145
  6.1. Definicja i rozpowszechnienie     145
  6.2. Zaburzenie schizoafektywne     149
  6.3. Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne     156
  6.4. Zaburzenia urojeniowe     157
  6.5. Indukowane zaburzenie urojeniowe     167
  7. Choroby afektywne, Janusz Rybakowski     171
  7.1. Rys historyczny chorób afektywnych     171
  7.2. Choroba afektywna jednobiegunowa (depresja nawracająca)     174
  7.3. Choroba afektywna dwubiegunowa     184
  8. Problematyka samobójstw, Agnieszka Gmitrowicz     197
  8.1. Wstęp     197
  8.2. Podstawowe pojęcia i definicje     198
  8.3. Epidemiologia samobójstw i prób samobójczych w Polsce i na świecie    199
  8.4. Czynniki ryzyka występowania zachowań samobójczych (ZS) . . . .    201
  8.5. Samobójstwo a choroby somatyczne     208
  8.6. Neurobiologiczne czynniki ryzyka samobójstwa     208
  8.7. Czynniki ochronne     209
  8.8. Badanie pacjenta - wywiad i ocena ryzyka samobójstwa (RS)     210
  8.9. Zasady postępowania z pacjentem zagrożonym samobójstwem . . . .    214
  8.10. Prawne aspekty samobójstw     218
  8.11. Podsumowanie     219
  9. Zaburzenia nerwicowe, Jolanta Rabe-Jabłońska     221
  9.1. Definicja     221
  9.2. Klasyfikacja zaburzeń nerwicowych     222
  9.3. Rozpowszechnienie zaburzeń nerwicowych     223
  9.4. Przebieg     223
  9.5. Współchorobowość     224
  9.6. Etiologia     224
  9.7. Zaburzenia lękowe wpostaci fobii     226
  9.8. Inne zaburzenia lękowe     228
  9.9. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne     230
  9.10. Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne     232
  9.11. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)     235
  9.12. Inne zaburzenia dysocjacyjne     241
  9.13. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoformiczne)     242
  9.14. Inne zaburzenia nerwicowe     246
  9.15. Leczenie zaburzeń nerwicowych     247
  10. Zaburzenia psychiczne związane ze stanem somatycznym, Jolanta Rabe-Jabłońska     253
  10.1. Stan somatyczny chorych na zaburzenia psychiczne     254
  10.2. Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych     255
  10.3. Zaburzenia psychiczne przypominające choroby psychosomatyczne .    257
  10.4. Zaburzenia depresyjne na podłożu somatycznym     258
  10.5. Zaburzenia lękowe na podłożu somatycznym     261
  10.6. Zaburzenia psychotyczne     262
  10.7. Objawy i zaburzenia psychiczne związane z leczeniem zaburzeń somatycznych     266
  11. Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, Andrzej Czernikiewicz     269
  11.1. Zaburzenia osobowości     269
  11.2. Zasady rozpoznawania zaburzeń osobowości     270
  11.3. Zaburzenia osobowości wg ICD-10     270
  11.4. Zaburzenia zachowania u dorosłych     284
  12. Zaburzenia snu, Adam Wichniak     289
  12.1. Czynniki regulujące sen człowieka     293
  12.2. Neurobiologiczne podłoże mechanizmów regulujących sen     295
  12.3. Klasyfikacja zaburzeń snu     296
  12.4. Parasomnie     308
  12.5. Zaburzenia ruchowe związane ze snem     311
  13. Psychiatria dziecięca, Tomasz Wolańczyk     315
  13.1. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży . . .    315
  13.2. Badanie psychiatryczne dziecka     316
  13.3. Zaburzenia rozwoju psychicznego     326
  13.4. Zaburzenia hiperkinetyczne     337
  13.5. Zaburzenia zachowania     343
  13.6. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie . .    346
  13.7. Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub wieku młodzieńczym     351
  13.8. Zaburzenia tikowe     354
  13.9. Upośledzenie umysłowe u dzieci, Magdalena Kotlicka-Antczak     360
  14. Zaburzenia jedzenia (odżywiania się), Jolanta Rabe-Jabłońska     363
  14.1. Definicja     363
  14.2. Rozpowszechnienie     364
  14.3. Kryteria rozpoznawania jadłowstrętu psychicznego (JP) wg ICD-10 .    364
  14.4. Etiologia     366
  14.5. Model rozwoju jadłowstrętu psychicznego     368
  14.6. Przebieg     368
  14.7. Współistniejące zaburzenia psychiczne     369
  14.8. Powikłania somatyczne przewlekłego jadłowstrętu psychicznego i bulimii psychicznej     370
  14.9. Leczenie jadłowstrętu psychicznego     372
  14.10. Szczególne grupy ryzyka     376
  14.11. Bulimia psychiczna (BP)     377
  14.12. Inne zaburzenia jedzenia     381
  15. Zaburzenia seksualne, Zbigniew Lew-Starowicz     385
  15.1. Wprowadzenie     385
  15.2. Klasyfikacja zaburzeń seksualnych     386
  15.3. Epidemiologia zaburzeń seksualnych w Polsce     388
  15.4. Etiologia i patogeneza zaburzeń seksualnych     389
  15.5. Patologia seksualna w zaburzeniach psychicznych     390
  15.6. Wpływ leków psychotropowych na seksualność     392
  15.7. Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych     394
  15.8. Leczenie zaburzeń seksualnych     402
  16. Orzecznictwo inwalidzkie, Tomasz Zyss     405
  16.1. Rys historyczny     405
  16.2. Świadczenia o charakterze zasiłków     406
  16.3. Orzecznictwo rentowe     408
  16.4. Renta rolnicza     409
  16.5. Dodatek pielęgnacyjny     409
  16.6. Renta szkoleniowa     410
  16.7. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych .    410
  16.8. Szczegółowe wytyczne orzecznicze     411
  16.9. Renta tzw. wojenna     416
  16.10. Obecna renta socjalna     417
  16.11. Orzecznictwo pozarentowe - niepełnosprawność i stopnie niepełnosprawności     418
  17. Psychiatria sądowa, Janusz Heitzman     421
  17.1. Opiniowanie w sprawach karnych     423
  17.2. Opiniowanie w wybranych stanach klinicznych     429
  17.3. Środki zabezpieczające     442
  17.4. Opiniowanie w sprawach nieletnich     446
  17.5. Opiniowanie w sprawach cywilnych     448
  17.6. Postępowanie odszkodowawcze     455
  18. Leczenie farmakologiczne w psychiatrii     457
  18.1. Leki przeciwpsychotyczne, Marek Jarema     457
  18.2. Leki stosowane w chorobach afektywnych, Janusz Rybakowski     494
  18.3. Leki przeciwlękowe, Jerzy Landowski     514
  18.4. Leki stosowane w celu poprawy funkcji poznawczych (prokognitywne), Tomasz Sobów     527
  18.5. Farmakoterapia uzależnień, Jerzy Samochowiec     534
  19. Stan prepsychotyczny i wczesna interwencja farmakologiczna, Jolanta Rabe-Jabłońska     547
  19.1. Wstęp. Definicje     547
  19.2. Stan prepsychotyczny (prodrom)     548
  19.3. Objawy prodromalne     553
  19.4. Rozpoznawanie - narzędzia pomocne w identyfikacji prodromu . . .    554
  19.5. Wczesna interwencja farmakologiczna     555
  19.6. Interwencja psychologiczna     556
  20. Inne biologiczne metody leczenia w psychiatrii, Tomasz Zyss     559
  20.1. Rys historyczny     559
  20.2. Terapia elektrowstrząsowa     562
  20.3. Inne metody neuromodulacyjne     572
  20.4. Leczenie światłem i deprywacja snu     574
  20.5. Psychochirurgia     575
  21. Stany nagłe w psychiatrii, Tomasz Pawełczyk     577
  21.1. Zachowania agresywne i stany pobudzenia     578
  21.2. Napady paniki     587
  21.3. Majaczenie     592
  21.4. Złośliwy zespół poneuroleptyczny     600
  21.5. Zespół serotoninowy     608
  22. Podstawy psychoterapii, Bogdan de Barbaro    617
  22.1. Podejście psychodynamiczne     618
  22.2. Podejście poznawczo-behawioralne     625
  22.3. Podejście humanistyczno-egzystencjalne     631
  22.4. Podejście systemowe     635
  22.5. Podejście integracyjne     642
  22.6. Różne formy psychoterapii     644
  22.7. Uwagi końcowe     647
  23. Leczenie środowiskowe w psychiatrii. Praca z rodziną. Psychoedukacja, Maryla Sawicka     653
  23.1. Rys historyczny     654
  23.2. Cele i zasady działania psychiatrii środowiskowej     657
  23.3. Strategie działania     659
  23.4. Praca z rodziną     662
  23.5. Psychoedukacja     666
  23.6. Terapia rodzin     668
  24. Zagadnienia prawne dotyczące postępowania leczniczego w psychiatrii, Adam Woźniak, Kama Katarasińska-Pierzgalska     673
  24.1. Wstęp     673
  24.2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego     674
  24.3. Omówienie wybranych zagadnień     677
  24.4. Pozostałe akty prawne     687
  Skorowidz     691
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia