Rola i kształtowanie zieleni miejskiej

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,44

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem opracowania jest zapoznanie studentów z zagadnieniami łączącymi się ściśle z kształtowaniem środowiska przyrodniczego w warunkach miejsko-przemysłowych. Dotyczy to również poznania zagadnień dotąd niedostatecznie uwzględnianych w literaturze fachowej, jak np. rola terenów najbardziej środowiskowotwórczych w warunkach miejsko-przemysłowych, naturalna odporność roślin na różne rodzaje skażeń oraz dobór drzew i krzewów do różnych stref skażenia. Problemy te są szczególnie ważne dla kierunków przyrodniczych, posiadających w programie zajęcia z zakresu ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska.


Liczba stron155
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3139-4
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  1. ROLA ZIELENI W MIASTACH    13
  1.1. Wpływ roślin na miejski klimat    14
  1.2. Hałas    16
  1.3. Biologiczna rola zieleni    17
  1.4. Rola społeczno-wychowawcza zieleni    19
  1.5. Rola estetyczna zieleni    19
  1.6. Rola gospodarcza zieleni    19
  2. UKŁADY (SYSTEMY) ZIELENI MIEJSKIEJ I STOSOWANE STYLE    21
  2.1. Układ plamowy    21
  2.2. Układ pasmowy    22
  2.3. Układ pierścieniowy    23
  2.4. Układ promienisty, czyli klinowy    23
  2.5. Układ kombinowany, promienisto-pierścieniowy    23
  2.6. System naturalny    24
  2.7. Style spotykane we współczesnej zieleni miejskiej    25
  2.7.1. Styl francuski – klasyczny    25
  2.7.2. Styl angielski – krajobrazowy    26
  3. TERENY ŚRODOWISKOTWÓRCZE I TERENY NIENARUSZALNE W AGLOMERACJACH MIEJSKICH    31
  4. RODZAJE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ    35
  4.1. Tereny zieleni ogólnodostępnej – otwartej    35
  4.1.1. Parki miejskie    35
  4.1.2. Parki centralne    35
  4.1.3. Parki dzielnicowe    36
  4.1.4. Parki kultury i wypoczynku (tzw. parki ludowe)    38
  4.1.5. Zieleńce (skwery)    38
  4.1.6. Zieleń uliczna    38
  4.1.7. Zieleń towarzysząca komunikacji miejskiej    40
  4.1.8. Promenady    41
  4.1.9. Bulwary    42
  4.1.10. Lasy komunalne    42
  4.1.11. Lasy podmiejskie    43
  4.1.12. Zieleń izolacyjna    44
  4.1.13. Pasy przeciwwiatrowe    44
  4.2. Tereny zieleni o ograniczonej (kontrolowanej) dostępności    45
  4.2.1. Ogrody botaniczne    45
  4.2.2. Ogrody zoologiczne    46
  4.2.3. Ogrody etnografi czne    47
  4.2.4. Ogrody działkowe    47
  4.2.5. Cmentarze    47
  4.2.5.1. Cmentarze komunalne    48
  4.2.5.2. Cmentarze wyznaniowe    48
  4.2.5.3. Cmentarze historyczne    48
  4.2.6. Parki i ogrody zabytkowe    48
  4.3. Tereny zieleni towarzyszącej    49
  4.3.1. Zieleń osiedlowa    49
  4.3.2. Przedogródki    50
  4.3.3. Ogród za domem    50
  4.3.4. Place gier i zabaw    50
  4.3.5. Zieleń przy wyższych uczelniach    51
  4.3.6. Zieleń przy szkołach podstawowych i średnich    51
  4.3.7. Zieleń przy żłobkach i przedszkolach    52
  4.3.8. Zieleń towarzysząca obiektom kulturalno-społecznym    52
  4.3.9. Zieleń towarzysząca budynkom administracji państwowej, centralnej i terenowej    52
  4.3.10. Zieleń przy obiektach służby zdrowia i opieki społecznej    52
  4.3.11. Zieleń przy obiektach kultury fi zycznej    53
  4.3.12. Zieleń przy obiektach techniczno-gospodarczych    53
  4.3.13. Zieleń przy obiektach sakralnych    53
  4.4. Place zabaw dla dzieci i młodzieży    54
  4.4.1. Górki saneczkowe    54
  4.5. Żywopłoty    54
  4.5.1. Żywopłoty formowane (przycinane)    55
  4.5.2. Żywopłoty (szpalery) sporadycznie formowane    55
  4.5.3. Żywopłoty nieformowane (o naturalnym pokroju)    56
  4.6. Kwietniki    57
  4.7. Trawniki    57
  4.8. Rośliny okrywowe    59
  4.9. Tereny produkcyjne    64
  4.10. Tereny zieleni wycieczkowo-wypoczynkowej    65
  4.10.1. Ośrodki wypoczynkowe    65
  4.10.2. Parki narodowe    66
  4.10.3. Parki krajobrazowe    66
  4.11. Tereny agroturystyczne    66
  4.12. Normatywy obowiązujące dla zieleni miejskiej    68
  5. SKAŻENIA ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO    69
  5.1. Czynniki naturalne    69
  5.1.1. Temperatura    69
  5.1.2. Światło    70
  5.1.3. Wilgotność    70
  5.1.4. Wiatr    72
  5.1.5. Gleba    72
  5.1.5.1. Gleby piaszczyste i żwirowate    74
  5.1.5.2. Gleby gliniaste i pylaste    74
  5.1.5.3. Gleby próchniczne    74
  5.1.5.4. Odczyn gleby    74
  5.2. Czynniki antropogeniczne    75
  5.2.1. Powietrze    75
  5.2.2. Gazy    76
  5.2.2.1. Związki siarki    76
  5.2.2.2. Tlenki azotu    77
  5.2.2.3. Związki fl uoru    77
  5.2.2.4. Ozon    77
  5.2.2.5. PAN    77
  5.2.2.6. Produkty smołowe    77
  5.2.3. Pyły    77
  5.2.4. Aerozole    78
  5.2.4.1. Smog ciemny (londyński)    78
  5.2.4.2. Smog biały (kalifornijski)    78
  5.2.5. Degradacja środowiska glebowego na terenach zieleni miejskiej    78
  5.2.5.1. Sole    80
  5.2.5.2. Gazy    80
  5.2.5.3. Pestycydy    81
  5.2.5.4. Utwardzona, nieprzepuszczalna powierzchnia gleby    81
  5.2.5.5. Podwyższanie lub obniżanie poziomu gleby    82
  5.2.6. Uszkodzenia mechaniczne roślin    82
  5.2.6.1. Negatywny wpływ uzbrojenia terenu    83
  5.2.7. Zabiegi agrotechniczne wpływające na poprawę warunków życiowych dla roślin w rejonach miejsko-przemysłowych    83
  6. SIEDLISKA ŻYCIOWE ORAZ ODPORNOŚĆ DRZEW I KRZEWÓW NA WARUNKI ŚRODOWISKA MIEJSKO-PRZEMYSŁOWEGO    85
  6.1. Ulice    85
  6.2. Pasy zieleni przyulicznej    86
  6.3. Zieleńce, parki, ogrody i lasy komunalne    86
  6.4. Zieleń izolacyjna wokół zakładów przemysłowych    86
  6.5. Składowiska (wysypiska) odpadów komunalnych    88
  6.6. Naturalna odporność roślin na skażenia miejsko-przemysłowe    91
  6.6.1. Gatunki i odmiany najbardziej odporne    91
  6.6.2. Gatunki średnio odporne    93
  6.6.3. Gatunki i odmiany najmniej odporne    96
  7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI    100
  7.1. Elementy kompozycji    100
  7.1.1. Punkt (dominanta, koncentracja)    100
  7.1.2. Linie    101
  7.1.3. Płaszczyzny    101
  7.1.4. Bryły    101
  7.2. Podstawowe kryteria kompozycji terenów zieleni    101
  7.2.1. Proporcje    101
  7.2.2. Symetria    101
  7.2.3. Rytm    102
  7.2.4. Światło i cień    102
  7.2.5. Barwa i zestawienie barw    102
  7.2.6. Kontrast    102
  7.2.7. Ciągi i powtarzanie motywów kompozycyjnych w pewnych odstępach    103
  8. URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI    105
  8.1. Możliwości poprawy warunków glebowych w silnie zdegradowanych rejonach śródmieścia    105
  8.1.1. Stosowanie pojemników przenośnych na litej powierzchni betonowej lub zabrukowanej    105
  8.1.2. Stosowanie pojemników stałych    106
  8.1.3. Poprawianie warunków glebowych w miejscach kamienistych lub zagruzowanych bez stosowania pojemników    106
  8.1.4. Poprawianie żyzności gleb żwirowatych i piaszczystych    107
  8.1.5. Poprawianie żyzności ciężkich gleb gliniastych, pozbawionych górnej warstwy urodzajnej    107
  8.1.6. Poprawianie warunków życiowych na glebach bagiennych    109
  8.1.7. Możliwości otrzymywania ziemi próchnicznej dla potrzeb zieleni miejskiej    109
  8.2. Kształtowanie terenu    110
  8.2.1. Przygotowanie terenu    111
  8.2.2. Wyznaczanie dróg i placów w terenie    111
  8.3. Mała architektura parkowa    112
  8.3.1. Schody    112
  8.3.2. Tarasy    114
  8.3.3. Akcenty dekoracyjne    114
  8.4. Urządzenia wodne    114
  8.4.1. Cieki wodne    114
  8.4.2. Zbiorniki wodne    114
  8.4.3. Brzegi zbiorników    115
  8.4.4. Fontanny    115
  8.5. Urządzenia służące do zabezpieczania zieleni    116
  8.5.1. Kraty    116
  8.5.2. Ogrodzenia    116
  8.5.3. Niskie płotki    116
  8.5.4. Konstrukcje dla pnączy    116
  8.6. Nanoszenie projektu w terenie    117
  8.6.1. Odległości sadzenia drzew i krzewów    118
  8.6.1.1 Odległości sadzenia na terenach zieleni    118
  8.6.1.2 Normy odległości sadzenia drzew i krzewów od infrastruktury miejskiej    118
  8.6.2. Przygotowanie dołów    119
  8.6.3. Podpory    120
  8.6.4. Jakość materiału roślinnego i wysadzanie roślin    120
  8.6.5. Przesadzanie starszych drzew    121
  9. KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI    122
  9.1. Cięcia drzew i krzewów    1229
  9.2. Cięcia wysadzanych drzew i krzewów    124
  9.3. Cięcia formujące    124
  9.4. Cięcia wzmacniające    126
  9.5. Cięcia prześwietlające    126
  9.6. Cięcia ograniczające rozmiary roślin    126
  9.7. Cięcia zapewniające bezpieczeństwo dla ludzi i pojazdów    127
  9.8. Cięcia zdrowotne – sanitarne    127
  9.9. Cięcia odmładzające    127
  9.10. Cięcia pobudzające kwitnienie    132
  9.11. Cięcia żywopłotów (gatunków zimozielonych i niezimozielonych)    133
  9.12. Cięcia drzew i krzewów iglastych    133
  9.13. Cięcia róż    134
  9.14. Pielęgnacja uszkodzeń    134
  9.15. Karczowanie drzew    134
  9.16. Usuwanie niepożądanych samosiewów    134
  9.17. Pielęgnacja drzew ulicznych    135
  9.18. Pielęgnacja bylin    136
  9.19. Pielęgnacja kwietników sezonowych    136
  9.20. Pielęgnacja trawników    136
  9.21. Okrywanie roślin    137
  10. OCHRONA ROŚLIN PRZED CHOROBAMI I SZKODNIKAMI NA TERENACH ZIELENI    139
  10.1. Czynniki abiotyczne (nieinfekcyjne)    139
  10.2. Czynniki biotyczne (infekcyjne)    140
  10.3. Metody zwalczania    140
  10.3.1. Metody pośrednie    140
  10.3.2. Metody bezpośrednie    140
  10.3.3. Metody zintegrowane    142
  LITERATURA    143
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia