Rola i kształtowanie zieleni miejskiej

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

13,44

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem opracowania jest zapoznanie studentów z zagadnieniami łączącymi się ściśle z kształtowaniem środowiska przyrodniczego w warunkach miejsko-przemysłowych. Dotyczy to również poznania zagadnień dotąd niedostatecznie uwzględnianych w literaturze fachowej, jak np. rola terenów najbardziej środowiskowotwórczych w warunkach miejsko-przemysłowych, naturalna odporność roślin na różne rodzaje skażeń oraz dobór drzew i krzewów do różnych stref skażenia. Problemy te są szczególnie ważne dla kierunków przyrodniczych, posiadających w programie zajęcia z zakresu ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska.


Rok wydania2016
Liczba stron155
KategoriaGeografia fizyczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3139-4
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     11
  1. ROLA ZIELENI W MIASTACH     13
  1.1. Wpływ roślin na miejski klimat     14
  1.2. Hałas     16
  1.3. Biologiczna rola zieleni     17
  1.4. Rola społeczno-wychowawcza zieleni     19
  1.5. Rola estetyczna zieleni     19
  1.6. Rola gospodarcza zieleni     19
  2. UKŁADY (SYSTEMY) ZIELENI MIEJSKIEJ I STOSOWANE STYLE     21
  2.1. Układ plamowy     21
  2.2. Układ pasmowy     22
  2.3. Układ pierścieniowy     23
  2.4. Układ promienisty, czyli klinowy     23
  2.5. Układ kombinowany, promienisto-pierścieniowy     23
  2.6. System naturalny     24
  2.7. Style spotykane we współczesnej zieleni miejskiej     25
  2.7.1. Styl francuski – klasyczny     25
  2.7.2. Styl angielski – krajobrazowy     26
  3. TERENY ŚRODOWISKOTWÓRCZE I TERENY NIENARUSZALNE W AGLOMERACJACH MIEJSKICH     31
  4. RODZAJE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ     35
  4.1. Tereny zieleni ogólnodostępnej – otwartej     35
  4.1.1. Parki miejskie     35
  4.1.2. Parki centralne     35
  4.1.3. Parki dzielnicowe     36
  4.1.4. Parki kultury i wypoczynku (tzw. parki ludowe)     38
  4.1.5. Zieleńce (skwery)     38
  4.1.6. Zieleń uliczna     38
  4.1.7. Zieleń towarzysząca komunikacji miejskiej     40
  4.1.8. Promenady     41
  4.1.9. Bulwary     42
  4.1.10. Lasy komunalne     42
  4.1.11. Lasy podmiejskie     43
  4.1.12. Zieleń izolacyjna     44
  4.1.13. Pasy przeciwwiatrowe     44
  4.2. Tereny zieleni o ograniczonej (kontrolowanej) dostępności     45
  4.2.1. Ogrody botaniczne     45
  4.2.2. Ogrody zoologiczne     46
  4.2.3. Ogrody etnografi czne     47
  4.2.4. Ogrody działkowe     47
  4.2.5. Cmentarze     47
  4.2.5.1. Cmentarze komunalne     48
  4.2.5.2. Cmentarze wyznaniowe     48
  4.2.5.3. Cmentarze historyczne     48
  4.2.6. Parki i ogrody zabytkowe     48
  4.3. Tereny zieleni towarzyszącej     49
  4.3.1. Zieleń osiedlowa     49
  4.3.2. Przedogródki     50
  4.3.3. Ogród za domem     50
  4.3.4. Place gier i zabaw     50
  4.3.5. Zieleń przy wyższych uczelniach     51
  4.3.6. Zieleń przy szkołach podstawowych i średnich     51
  4.3.7. Zieleń przy żłobkach i przedszkolach     52
  4.3.8. Zieleń towarzysząca obiektom kulturalno-społecznym     52
  4.3.9. Zieleń towarzysząca budynkom administracji państwowej, centralnej i terenowej     52
  4.3.10. Zieleń przy obiektach służby zdrowia i opieki społecznej     52
  4.3.11. Zieleń przy obiektach kultury fi zycznej     53
  4.3.12. Zieleń przy obiektach techniczno-gospodarczych     53
  4.3.13. Zieleń przy obiektach sakralnych     53
  4.4. Place zabaw dla dzieci i młodzieży     54
  4.4.1. Górki saneczkowe     54
  4.5. Żywopłoty     54
  4.5.1. Żywopłoty formowane (przycinane)     55
  4.5.2. Żywopłoty (szpalery) sporadycznie formowane     55
  4.5.3. Żywopłoty nieformowane (o naturalnym pokroju)     56
  4.6. Kwietniki     57
  4.7. Trawniki     57
  4.8. Rośliny okrywowe     59
  4.9. Tereny produkcyjne     64
  4.10. Tereny zieleni wycieczkowo-wypoczynkowej     65
  4.10.1. Ośrodki wypoczynkowe     65
  4.10.2. Parki narodowe     66
  4.10.3. Parki krajobrazowe     66
  4.11. Tereny agroturystyczne     66
  4.12. Normatywy obowiązujące dla zieleni miejskiej     68
  5. SKAŻENIA ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO     69
  5.1. Czynniki naturalne     69
  5.1.1. Temperatura     69
  5.1.2. Światło     70
  5.1.3. Wilgotność     70
  5.1.4. Wiatr     72
  5.1.5. Gleba     72
  5.1.5.1. Gleby piaszczyste i żwirowate     74
  5.1.5.2. Gleby gliniaste i pylaste     74
  5.1.5.3. Gleby próchniczne     74
  5.1.5.4. Odczyn gleby     74
  5.2. Czynniki antropogeniczne     75
  5.2.1. Powietrze     75
  5.2.2. Gazy     76
  5.2.2.1. Związki siarki     76
  5.2.2.2. Tlenki azotu     77
  5.2.2.3. Związki fl uoru     77
  5.2.2.4. Ozon     77
  5.2.2.5. PAN     77
  5.2.2.6. Produkty smołowe     77
  5.2.3. Pyły     77
  5.2.4. Aerozole     78
  5.2.4.1. Smog ciemny (londyński)     78
  5.2.4.2. Smog biały (kalifornijski)     78
  5.2.5. Degradacja środowiska glebowego na terenach zieleni miejskiej     78
  5.2.5.1. Sole     80
  5.2.5.2. Gazy     80
  5.2.5.3. Pestycydy     81
  5.2.5.4. Utwardzona, nieprzepuszczalna powierzchnia gleby     81
  5.2.5.5. Podwyższanie lub obniżanie poziomu gleby     82
  5.2.6. Uszkodzenia mechaniczne roślin     82
  5.2.6.1. Negatywny wpływ uzbrojenia terenu     83
  5.2.7. Zabiegi agrotechniczne wpływające na poprawę warunków życiowych dla roślin w rejonach miejsko-przemysłowych     83
  6. SIEDLISKA ŻYCIOWE ORAZ ODPORNOŚĆ DRZEW I KRZEWÓW NA WARUNKI ŚRODOWISKA MIEJSKO-PRZEMYSŁOWEGO     85
  6.1. Ulice     85
  6.2. Pasy zieleni przyulicznej     86
  6.3. Zieleńce, parki, ogrody i lasy komunalne     86
  6.4. Zieleń izolacyjna wokół zakładów przemysłowych     86
  6.5. Składowiska (wysypiska) odpadów komunalnych     88
  6.6. Naturalna odporność roślin na skażenia miejsko-przemysłowe     91
  6.6.1. Gatunki i odmiany najbardziej odporne     91
  6.6.2. Gatunki średnio odporne     93
  6.6.3. Gatunki i odmiany najmniej odporne     96
  7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI     100
  7.1. Elementy kompozycji     100
  7.1.1. Punkt (dominanta, koncentracja)     100
  7.1.2. Linie     101
  7.1.3. Płaszczyzny     101
  7.1.4. Bryły     101
  7.2. Podstawowe kryteria kompozycji terenów zieleni     101
  7.2.1. Proporcje     101
  7.2.2. Symetria     101
  7.2.3. Rytm     102
  7.2.4. Światło i cień     102
  7.2.5. Barwa i zestawienie barw     102
  7.2.6. Kontrast     102
  7.2.7. Ciągi i powtarzanie motywów kompozycyjnych w pewnych odstępach     103
  8. URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI     105
  8.1. Możliwości poprawy warunków glebowych w silnie zdegradowanych rejonach śródmieścia     105
  8.1.1. Stosowanie pojemników przenośnych na litej powierzchni betonowej lub zabrukowanej     105
  8.1.2. Stosowanie pojemników stałych     106
  8.1.3. Poprawianie warunków glebowych w miejscach kamienistych lub zagruzowanych bez stosowania pojemników     106
  8.1.4. Poprawianie żyzności gleb żwirowatych i piaszczystych     107
  8.1.5. Poprawianie żyzności ciężkich gleb gliniastych, pozbawionych górnej warstwy urodzajnej     107
  8.1.6. Poprawianie warunków życiowych na glebach bagiennych     109
  8.1.7. Możliwości otrzymywania ziemi próchnicznej dla potrzeb zieleni miejskiej     109
  8.2. Kształtowanie terenu     110
  8.2.1. Przygotowanie terenu     111
  8.2.2. Wyznaczanie dróg i placów w terenie     111
  8.3. Mała architektura parkowa     112
  8.3.1. Schody     112
  8.3.2. Tarasy     114
  8.3.3. Akcenty dekoracyjne     114
  8.4. Urządzenia wodne     114
  8.4.1. Cieki wodne     114
  8.4.2. Zbiorniki wodne     114
  8.4.3. Brzegi zbiorników     115
  8.4.4. Fontanny     115
  8.5. Urządzenia służące do zabezpieczania zieleni     116
  8.5.1. Kraty     116
  8.5.2. Ogrodzenia     116
  8.5.3. Niskie płotki     116
  8.5.4. Konstrukcje dla pnączy     116
  8.6. Nanoszenie projektu w terenie     117
  8.6.1. Odległości sadzenia drzew i krzewów     118
  8.6.1.1 Odległości sadzenia na terenach zieleni     118
  8.6.1.2 Normy odległości sadzenia drzew i krzewów od infrastruktury miejskiej     118
  8.6.2. Przygotowanie dołów     119
  8.6.3. Podpory     120
  8.6.4. Jakość materiału roślinnego i wysadzanie roślin     120
  8.6.5. Przesadzanie starszych drzew     121
  9. KONSERWACJA TERENÓW ZIELENI     122
  9.1. Cięcia drzew i krzewów     1229
  9.2. Cięcia wysadzanych drzew i krzewów     124
  9.3. Cięcia formujące     124
  9.4. Cięcia wzmacniające     126
  9.5. Cięcia prześwietlające     126
  9.6. Cięcia ograniczające rozmiary roślin     126
  9.7. Cięcia zapewniające bezpieczeństwo dla ludzi i pojazdów     127
  9.8. Cięcia zdrowotne – sanitarne     127
  9.9. Cięcia odmładzające     127
  9.10. Cięcia pobudzające kwitnienie     132
  9.11. Cięcia żywopłotów (gatunków zimozielonych i niezimozielonych)     133
  9.12. Cięcia drzew i krzewów iglastych     133
  9.13. Cięcia róż     134
  9.14. Pielęgnacja uszkodzeń     134
  9.15. Karczowanie drzew     134
  9.16. Usuwanie niepożądanych samosiewów     134
  9.17. Pielęgnacja drzew ulicznych     135
  9.18. Pielęgnacja bylin     136
  9.19. Pielęgnacja kwietników sezonowych     136
  9.20. Pielęgnacja trawników     136
  9.21. Okrywanie roślin     137
  10. OCHRONA ROŚLIN PRZED CHOROBAMI I SZKODNIKAMI NA TERENACH ZIELENI     139
  10.1. Czynniki abiotyczne (nieinfekcyjne)     139
  10.2. Czynniki biotyczne (infekcyjne)     140
  10.3. Metody zwalczania     140
  10.3.1. Metody pośrednie     140
  10.3.2. Metody bezpośrednie     140
  10.3.3. Metody zintegrowane     142
  LITERATURA     143
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia