Miejscowa wentylacja wywiewna. Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy

-30%

Miejscowa wentylacja wywiewna. Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

45,50  65,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

45,5065,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Cel i zakres opracowania
Z obserwacji warunków istniejących w pomieszczeniach pracy wynika np., że
przyczyną pogorszenia warunków pracy bywa niejednokrotnie zła lokalizacja i konstrukcja
budynku, pomieszczenia nie są zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym
oraz emitowane są w nich różne zanieczyszczenia. Dlatego też postanowiliśmy
spojrzeć dużo szerzej, analizując warunki zapewnienia optymalnych parametrów
i czystości środowiska powietrznego. Obejmują one likwidację lub ograniczenie
źródeł ciepła, wilgoci i zanieczyszczeń. Zasygnalizowano więc możliwość doboru
różnego rodzaju środków technicznych i organizacyjnych, ułatwiających utrzymywanie właściwych warunków pracy oraz podano przykłady prawidłowych działań
w tym zakresie.
Celem opracowania jest więc upowszechnienie rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
dzięki którym można zapewnić w pomieszczeniach mikroklimat i czystość
powietrza, zgodne z obowiązującymi przepisami [P-1, P-2, P-3, P-5, P-17]. Szczegółowo
omówiono miejscową wentylację wywiewną (odciągi miejscowe), jej działanie zilustrowano
licznymi przykładami. Natomiast problematyka wentylacji ogólnej i klimatyzacji
wykracza poza zakres opracowania – podano głównie informacje niezbędne
dla zapewnienia jej współpracy z odciągami miejscowymi.
Podane zasady eliminowania zanieczyszczeń środowiska powietrznego w pomieszczeniach
mają ułatwić prawidłowy dobór tych środków, w szczególności wentylacji
– jako środka ochrony zbiorowej pracowników przed zanieczyszczeniami. Stosowanie
optymalnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w omawianym zakresie
powinno być korzystne również z punktu widzenia ekonomicznego, prowadzi
do zwiększenia produkcji, polepszenia jakości wyrobów itp. [21, 26, N-21].
Publikacja jest przeznaczona dla bardzo szerokiego kręgu czytelników: pracodawców
i pracowników służb technicznych oraz bezpośrednio sprawujących nadzór nad
egzekwowaniem prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiadomości
zawarte w Poradniku mogą być wykorzystywane przy prowadzeniu kontroli
warunków pracy, dokonywanych zarówno przez organy pracodawcy, związków zawodowych,
jak i Państwową Inspekcję Pracy. Powinny też przyczynić się do wzajemnej
współpracy technologów i instalatorów, inspirować ich do opracowywania nowych
rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu optymalizację warunków
pracy. Poradnik może stanowić uzupełnienie wiedzy projektantów instalacji
wentylacyjnych, z zastrzeżeniem, że nie powinni oni polegać jedynie na firmowych
katalogach urządzeń, prymitywnie dobierać rozwiązań wentylacji bez stosownej analizy
jej koncepcji i pełnego wykorzystania aktualnej fachowej literatury oraz przepisów
w omawianym zakresie (dołączono obszerny wykaz piśmiennictwa). Opracowanie
może okazać się również przydatne dla uczniów i studentów.
Aby zapoznać czytelników ze sposobem wykonywania pomiarów podstawowych
parametrów związanych z pracą instalacji wentylacyjnych, omówiono zasady ich prowadzenia
oraz stosowanej aparatury.
Obszerne zestawienie aktów prawnych związanych z zapewnieniem bezpiecznych
warunków pracy zawiera wykazy obowiązków pracodawców, pracowników,
nadzoru technicznego, wymagania dotyczące maszyn i urządzeń, budynków,
surowców i materiałów oraz różnych obiektów. Lista ta nigdy nie będzie zamknięta.
Należy zawsze sprawdzić aktualność przepisów, korzystając np. z portalu
http://www.abc.com.pl/. Dotyczy to również norm, których wykaz jest dostępny
pod adresem http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog.
Załączone rysunki i fotografie przedstawiają przykłady rozwiązań technicznych
i sposobów organizacji pracy przyczyniających się do eliminowania lub ograniczania
źródeł zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach oraz doboru urządzeń wentylacyjnych.
Materiał ilustracyjny ma przyczynić się do popularyzacji sposobów prawidłowego
rozwiązywania poszczególnych zadań, z reguły zamieszczone fotografie nie
wymagają już szczegółowych opisów.
Do opracowania dołączono jako aneksy: wykaz adresów internetowych zawierających
przydatne informacje dotyczące tematów poruszanych w opracowaniu oraz informacje
o komputerowym wspomaganiu projektowania wentylacji.
Opracowanie nie dotyczy stanowisk pracy, na których jest przetwarzany azbest,
wykonywane są wyroby, w skład których wchodzi ten surowiec oraz prac związanych
z użytkowaniem, zabezpieczaniem lub usuwaniem materiałów zawierających azbest
– prace te muszą prowadzić ekipy, posiadające odpowiednie uprawnienia i wykorzystujące
przeznaczone do tego rodzaju prac urządzenia oraz środki ochrony zbiorowej
i indywidualnej. Nie dotyczy również stanowisk w górnictwie, pomieszczeń na statkach
i w budynkach o charakterze specjalnym. Nie podano też zasad doboru i stosowania
środków ochrony osobistej.


Liczba stron265
WydawcaDom Wydawniczy MEDIUM
ISBN-13978-83-9191-325-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  1. Wprowadzenie     7
  2. Czynniki kształtujące środowisko powietrzne w pomieszczeniach pracy     13
  2.1. Mikroklimat     13
  2.2. Zanieczyszczenia powietrza gazami, parami i aerozolami ciekłymi    19
  2.3. Zanieczyszczenia powietrza pyłami     21
  2.4. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w pomieszczeniach     28
  3. Środki techniczne zmierzające do zapewnienia żądanych parametrów i czystości
  środowiska powietrznego     33
  3.1. Wymagania dotyczące pomieszczeń i przegród budowlanych     37
  3.1.1. Pomieszczenia    37
  3.1.2. Przegrody budowlane     38
  3.2. Wymagania dotyczące procesów technologicznych     42
  3.3. Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń     43
  3.4. Wymagania dotyczące organizacji produkcji     46
  3.5. Szczegółowe wymagania dotyczące różnych czynników,
  technologii i pomieszczeń     46
  3.5.1. Procesy galwanotechniczne     47
  3.5.2. Procesy produkcji szkła i wyrobów ze szkła     47
  3.5.3. Procesy produkcji wyrobów gumowych     48
  3.5.4. Procesy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym
  i natryskiwaniu cieplnym     49
  3.5.5. Procesy w zakładach przemysłu cukierniczego     50
  3.5.6. Pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej     51
  3.5.7. Pomieszczenia magazynowe środków ochrony roślin oraz nawozów
  mineralnych i organiczno-mineralnych     54
  3.5.8. Szkodliwe czynniki biologiczne     54
  3.5.9. Szkodliwe czynniki chemiczne     54
  3.6. Instalacje i urządzenia ułatwiające utrzymanie czystości środowiska
  powietrznego w pomieszczeniach    55
  3.6.1. Odkurzacze przemysłowe i podciśnieniowe instalacje
  do usuwania osiadłego pyłu     55
  3.6.2. Transport pneumatyczny     60
  3.6.3. Kurtyny powietrzne    63
  4. Wentylacja pomieszczeń przemysłowych    65
  4.1. Rodzaje i zadania wentylacji     65
  4.2. Ogólna wentylacja mechaniczna     69
  4.2.1. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń przemysłowych     72
  4.2.1.1. Wentylacja mieszająca     73
  4.2.1.2. Wentylacja wyporowa     74
  4.3. Podstawowe informacje o projektowania wentylacji ogólnej    76
  4.4. Źródła hałasu w urządzeniach wentylacyjnych
  oraz sposoby ich ograniczania    81
  5. Wentylacja miejscowa wywiewna     83
  5.1. Główne elementy i zespoły instalacji i urządzeń wentylacyjnych     83
  5.2. Obudowy wentylacyjne     90
  5.3. Odciągi zewnętrzne     104
  5.3.1. Prędkość porywania     104
  5.3.2. Ssawki     107
  5.3.3. Ssawki szczelinowe     116
  5.3.4. Okapy    118
  5.3.5. Materiały, z jakich wykonuje się ssawki i okapy
  oraz ich wyposażenie    121
  5.4. Zespoły i urządzenia do oczyszczania powietrza,
  agregaty filtracyjno-wentylacyjne     121
  5.5. Ogóle zasady projektowania instalacji odciągów miejscowych    130
  6. Zasady współdziałania wentylacji ogólnej pomieszczeń
  z miejscową wentylacją wywiewną     133
  6.1. Analiza bilansu odprowadzenia ciepła i zanieczyszczeń w pomieszczeniu     138
  6.2. Nawiewniki powietrza stosowane przy wentylacji ogólnej współpracującej
  z odciągami miejscowymi    141
  7. Przykłady rozwiązań miejscowej wentylacji wywiewnej     145
  7.1. Ograniczanie emisji pyłów     145
  7.1.1. Przykłady zastosowań wentylacji miejscowej wywiewnej
  przy różnych pylących procesach     150
  7.2. Ograniczanie emisji gazów, par i ciekłych aerozoli     156
  7.2.1. Przykłady zastosowań wentylacji miejscowej wywiewnej
  przy ograniczaniu emisji gazów, par i ciekłych aerozoli    160
  7.3. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powstających podczas spawania łukowego
  i technologii pokrewnych     170
  7.4. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń na ruchomych stanowiskach pracy     183
  7.5. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń w kuchniach zbiorowego żywienia    191
  8. Zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń wentylacyjnych    201
  8.1. Odbiory instalacji wentylacyjnych     202
  8.2. Zalecenia dotyczące eksploatacji    206
  9. Przyczyny nieprawidłowego działania urządzeń wentylacyjnych     215
  5
  10. Ogólne zalecenia dotyczące pomiarów podstawowych parametrów instalacji
  wentylacyjnych     225
  11. Wykaz literatury
  11.1. Piśmiennictwo     239
  11.2. Przepisy    242
  11.3. Normy     244
  11.4. Dyrektywy     245
  Aneks I
  Wykaz stron internetowych zawierających przydatne informacje    247
  Aneks II
  Wspomaganie komputerowe projektowania wentylacji – dr inż. Piotr Bartkiewicz     248
  Skorowidz     262
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia