Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego

Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Znaczenie problematyki, jaką podejmuje Andrzej Boczkowski, trudne jest do przecenienia. (…) Autor bardzo umiejętnie rekonstruuje (…) wszystkie dylematy, wątpliwości i pęknięcia w ideologii procesu bolońskiego i edukacyjnych aspektach strategii lizbońskiej. Nie brakuje tu analitycznych rozróżnień, wnikliwych spostrzeżeń, błyskotliwych zestawień, które demaskują mało uświadamiane płycizny założeń ideologicznych, będących w równej mierze założeniami komercjalizacji systemu. (…) Nacisk na współgranie z wymogami rynku pracy ukazany został w sposób wieloczynnikowy, pogłębiony i krytyczny, szczególnie w odniesieniu do sytuacji, gdy wymogi rynkowe nie pokrywają się z wymogami ról społecznych i nie mogą być do nich redukowane, w szczególności – utożsamiane z autoteliczną wartością edukacji. (…) Przedstawione (…) analizy ukazują złożone relacje elementów całego systemu edukacyjnego i ewaluacyjnego w procesie monitorowania i podnoszenia jakości kształcenia. Znajdujemy tam pogłębione studium relacji wszystkich elementów systemu i choćby z tego względu publikacja tego typu jest współcześnie, w warunkach kolejnych reform systemu szkolnictwa wyższego, niezwykle potrzebna.


z recenzji prof. dr. hab. Leszka Korporowicza


Liczba stron432
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-572-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Część I. Idee i ideologie jakości kształcenia na poziomie wyższym    11
  Rozdział 1. Społeczne funkcje edukacji w wymiarze ideologicznym    13
  1.1. Proces boloński jako ideologia edukacyjna strategii lizbońskiej    13
  1.2. Idea edukacji a idea pozytywnej zmiany społecznej    30
  1.3. Funkcje edukacji na poziomie wyższym i podyplomowym a jej skuteczność i użyteczność    39
  Rozdział 2. Teoretyczne dylematy jakości kształcenia w szkołach wyższych    54
  2.1. Ideowa infrastruktura jakości kształcenia    54
  2.2. Podstawowe założenia zapewniania i oceny jakości kształcenia    60
  2.3. Jakość kształcenia: kwestie definicyjne    64
  Rozdział 3. Mechanizmy oceny jakości kształcenia    72
  3.1. Ewaluacja i ocenianie w kształceniu    72
  3.2. Zapewnianie i ocena jakości kształcenia w ujęciu systemowym    76
  3.3. Relacje ewaluacyjne w procesie nauczania i uczenia się    84
  Rozdział 4. Skuteczność i użyteczność jako wyznaczniki jakości kształcenia    97
  4.1. Skuteczność i użyteczność jako kategorie socjologiczne    97
  4.2. Zadowolenie klienta systemu edukacyjnego w ujęciu krytycznym    101
  4.3. Spełnienie oczekiwań jako miara użyteczności kształcenia    108
  Podsumowanie części pierwszej    118
  Część II. Badanie skuteczności i użyteczności kształcenia (na przykładzie studiów i kursów podyplomowych)    125
  Rozdział 5. Badanie jakości kształcenia podyplomowego: ogólne założenia i hipotezy    127
  5.1. Kształcenie podyplomowe jako edukacja dorosłych i element kształcenia ustawicznego    127
  5.2. Jakość kształcenia podyplomowego jako przedmiot badań: zakres problematyki i główne hipotezy    135
  Rozdział 6. Problemy oceny skuteczności i użyteczności. Badanie walidacyjne pytań testowych z zakresu medycyny pracy    139
  6.1. Wskaźniki walidacyjne – zastosowanie i interpretacja    139
  6.2. Uwarunkowania stosowalności testu skuteczności (postępów) w kształceniu podyplomowym z zakresu medycyny pracy w świetle opinii specjalistów i ekspertów    145
  Rozdział 7. Skuteczność kształcenia podyplomowego w dziedzinie zdrowia publicznego w ocenie słuchaczy    157
  7.1. Intersubiektywne wskaźniki skuteczności kształcenia    158
  7.2. Ocena procesu edukacyjnego    159
  7.3. Ocena przyrostu kompetencji profesjonalnych    168
  7.4. Ocena udziału elementów programu w nabywaniu (rozwijaniu) kompetencji    178
  Rozdział 8. Użyteczność kształcenia podyplomowego w dziedzinie zdrowia publicznego, medycyny pracy i higieny pracy w opiniach absolwentów, pracodawców i ekspertów    186
  8.1. Motywy podejmowania kształcenia podyplomowego    187
  8.2. Podejmowanie kształcenia podyplomowego a kierownictwo zakładu pracy    190
  8.3. Ocena korzyści związanych z uczestnictwem w kształceniu podyplomowym    201
  8.4. Postrzeganie warunków użyteczności kształcenia podyplomowego    213
  8.5. Uczestnictwo w kształceniu podyplomowym a kariera zawodowa    221
  Rozdział 9. Użyteczność kompetencji nabywanych podczas kształcenia specjalizacyjnego w autoocenie lekarzy medycyny pracy    233
  9.1. Akceptacja roli zawodowej lekarza medycyny pracy i motywy specjalizowania się w tej dziedzinie    235
  9.2. Ocena użyteczności kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny pracy    251
  9.3. Specjalizacja w dziedzinie medycyny pracy a kariera zawodowa .    274
  9.4. Ocena możliwości aplikacyjnych europejskiego programu kształcenia specjalistycznego w dziedzinie medycyny pracy    278
  9.5. Miejsce podnoszenia kwalifikacji w osiąganiu korzyści materialnych i niematerialnych z pracy zawodowej    293
  9.6. Praktycy i eksperci o kształceniu specjalizacyjnym w dziedzinie medycyny pracy: jeden światopogląd, dwie perspektywy    298
  Podsumowanie części drugiej    302
  Zakończenie    313
  Piśmiennictwo    319
  Spis rysunków    326
  Spis tabel    328
  Aneks 1. Metodyka badania skuteczności i użyteczności kształcenia podyplomowego    331
  Aneks 2. Metodyka badania ewaluacyjnego wśród absolwentów, pracodawców i ekspertów    352
  Aneks 3. Badanie użyteczności kompetencji nabywanych podczas kształcenia specjalistycznego – charakterystyka badanej zbiorowości lekarzy medycyny pracy    355
  Aneks 4. Kwestionariusz ankiety w badaniu walidacyjnym pytań testowych    357
  Aneks 5. Kwestionariusz wywiadu w badaniu walidacyjnym pytań testowych    362
  Aneks 6. Kwestionariusz oceny procesu dydaktycznego (kursy, szkolenia)    370
  Aneks 7. Kwestionariusz oceny procesu dydaktycznego (studia podyplomowe)    374
  Aneks 18. Kwestionariusz samooceny nabytych kompetencji (studia podyplomowe)    381
  Aneks 19. Kwestionariusz dla absolwenta (badanie użyteczności kształcenia podyplomowego)    387
  Aneks 10. Kwestionariusz dla pracodawcy (badanie użyteczności kształcenia podyplomowego)    395
  Aneks 11. Kwestionariusz dla eksperta (badanie użyteczności kształcenia podyplomowego)    403
  Aneks 12. Kwestionariusz dla lekarza medycyny pracy (badanie skuteczności i użyteczności kształcenia specjalizacyjnego)    413
  Od Redakcji    431
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia