Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny

-25%

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,75  69,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

51,7569,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Czy przyczyny wojen i konfliktów zbrojnych zawsze są takie same?


Jaką rolę pełnią współcześnie siły zbrojne państw?
W jaki sposób instytucje międzynarodowe mogą wpływać na utrzymanie pokoju?
Czy porozumienia dotyczące kontroli zbrojeń oraz środki budowy zaufania i bezpieczeństwa skutecznie zapewniają bezpieczeństwo międzynarodowe?


Istnienie różnic interesów między państwami, grupami społecznymi, organizacjami i innymi podmiotami gry politycznej jest rzeczą naturalną i nieusuwalną. (...) Bez względu na to jaką z licznych teorii uznamy za właściwą, pozostaje faktem, iż spory i konflikty międzynarodowe towarzyszą ludzkości od początku jej dziejów i jako takie muszą być uznane za naturalne. Nie każda jednak różnica interesów musi wieść do sporu, a nie każdy spór do wojny. Wojna jest zatem zjawiskiem szczególnym – jak pisał Carl von Clausewitz – jest „jedynie kontynuacją polityki innymi środkami”. Na przestrzeni dziejów zmieniała oczywiście swe formy, zarówno z uwagi na postęp technologiczny, jak i cywilizacyjny, kształtujące metody i cele jej prowadzenia.
(fragment tekstu)


Liczba stron500
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17204-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  CZĘŚĆ I. Bezpieczeństwo militarne     23
  
  Rozdział 1. Rola i modele sił zbrojnych we współczesnym świecie     25
  
  Role armii     26
  Modele armii     29
  Armie wybranych państw     32
  
  Rozdział 2. Wojny i konflikty zbrojne     42
  
  Definicja wojny     43
  Teorie przyczyn wojen     45
  Klasyfikacja wojen i jej kryteria     47
  Konflikty asymetryczne     63
  Globalny Indeks Pokoju – GPI     73
  Wnioski do części I     76
  
  CZĘŚĆ II. Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego     81
  
  Rozdział 3. Liga Narodów     83
  
  Historia i okoliczności powstania Ligi Narodów     83
  Okres prenatalny (1915–1918)     84
  Narodziny Ligi Narodów, wykształcenie instytucji i zasad prawnych (1919–1920)     91
  Paryska konferencja pokojowa     92
  Struktura instytucjonalna Ligi Narodów     95
  System mandatowy Ligi Narodów     99
  System ochrony mniejszości     102
  System przeciwdziałania wojnie i utrzymania pokoju     106
  Teoria     106
  Praktyka     108
  Grecko-bułgarski incydent graniczny pod Demir-Kapu z 1925 r. – apogeum prestiżu Ligi Narodów     109
  Japońska inwazja na Mandżurię z 1931 r. – obnażenie nieskuteczności procedur ligowych     110
  Włoska agresja na Abisynię z 1935 r. – kompromitacja i upadek powagi Ligi Narodów     111
  Wojna o Gran Chaco     113
  Podsumowanie     114
  
  Rozdział 4. Organizacja Narodów Zjednoczonych     117
  
  Historia i tło międzynarodowe powstania ONZ     117
  Narodziny koncepcji powołania nowej światowej organizacji bezpieczeństwa    117
  Konferencja w San Francisco (25 kwietnia–26 czerwca 1945)     127
  Struktura Organizacji Narodów Zjednoczonych     129
  Rada Bezpieczeństwa     129
  Pomocnicze struktury ONZ odpowiedzialne za bezpieczeństwo międzynarodowe     135
  Operacje pokojowe     137
  Podstawy prawne i polityczne     137
  Typy operacji pokojowych     139
  Zadania i organizacja misji     145
  Porażki misji pokojowych ONZ     155
  Podsumowanie     162
  
  Rozdział 5. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie     166
  
  Początki procesu KBWE – tło międzynarodowe     166
  Etap przygotowawczy – koszyki KBWE     172
  Wprowadzenie w życie idei Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (1973–1975)     173
  Trzy fazy KBWE     173
  Akt końcowy KBWE     174
  KBWE w okresie drugiej eskalacji zimnej wojny (1975–1986)     177
  KBWE w erze Gorbaczowa     181
  KBWE po zakończeniu zimnej wojny     184
  Paryska konferencja KBWE (19–21 listopada 1990)     184
  Rada ministrów spraw zagranicznych państw KBWE (Praga 30–31 stycznia 1992)     186
  Konferencja przeglądowa i szczyt KBWE w Helsinkach (24 marca–8 lipca 1992)     186
  Powstanie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie     188
  Konferencja przeglądowa i szczyt w Budapeszcie (10 października–6 grudnia 1994)     188
  Konferencja przeglądowa OBWE w Lizbonie (2–3 grudnia 1996)     189
  Przełom roku 1999 i spadek znaczenia OBWE     192
  Szczyt OBWE w Stambule (18–19 listopada 1999)     192
  Rady Ministerialne w Bukareszcie (2001) i w Porto (2002)     195
  Szczyt OBWE w Astanie (1–2 grudnia 2010)     196
  Struktura instytucjonalna KBWE/OBWE     197
  Organy decyzyjne     197
  Organy wykonawcze     199
  Instytucje OBWE     200
  Polityczne mechanizmy antykryzysowe     202
  Obszar bezpieczeństwa     202
  Wymiar humanitarny     205
  Zasada nienaruszalności granic w Europie     207
  Podsumowanie     208
  
  Rozdział 6. Sojusz Północnoatlantycki     212
  
  Geneza     212
  Rozwój terytorialny     217
  Argumenty za rozszerzeniem NATO i przeciw jego rozszerzeniu     217
  Cele, zasady działania i struktura Sojuszu Północnoatlantyckiego     221
  Struktura instytucjonalna NATO     224
  Struktura cywilna     224
  Struktura wojskowa     225
  Zintegrowana Struktura Dowodzenia NATO     225
  Strategia NATO     226
  Struktury współpracy NATO z krajami partnerskimi     235
  Siły zbrojne NATO     237
  Centrum Doskonalenia Obrony przed Cyberatakami     238
  Siły pod przewodem NATO     239
  Podsumowanie: NATO w teorii neorealistycznej i neoliberalnej     240
  
  Rozdział 7. Integracja europejska w dziedzinie bezpieczeństwa (od prób wspólnej obrony do instrumentu eksportu stabilizacji)     243
  
  Początki integracji europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa     243
  Europejska Wspólnota Obronna     244
  Unia Zachodnioeuropejska i Europejska Współpraca Polityczna – autonomiczne struktury bezpieczeństwa Europy Zachodniej w dobie zimnej wojny     247
  Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej     249
  Geneza, uwarunkowania powstania i cele WPZiB     249
  Instrumenty WPZiB     252
  Potęga gospodarcza UE jako narzędzie WPZiB     255
  Wymiar militarny WPZiB i jego ewolucja     257
  Geneza     257
  Cele (Deklaracja petersberska)     258
  Ewolucja od UZE i Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony do Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE     259
  Czynniki słabości WPZiB     265
  Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony     266
  Geneza     266
  Dokumenty koncepcyjne EPBiO (2003–2010)     269
  Traktat z Lizbony a struktura instytucjonalna Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE     272
  Integracja przemysłów zbrojeniowych państw europejskich     275
  Finansowanie zbrojeń w państwach Unii Europejskiej     278
  Grupy bojowe Unii Europejskiej     279
  Misje cywilne i operacje wojskowe UE     286
  Berlin Plus     288
  Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony a Polska     289
  Podsumowanie: ocena skuteczności Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE     290
  Wnioski do części II     296
  
  CZĘŚĆ III. Kontrola zbrojeń     299
  
  Rozdział 8. Definicje i geneza kontroli zbrojeń     301
  
  Definicja i rodzaje kontroli zbrojeń     301
  Geneza obecności problematyki kontroli zbrojeń w stosunkach międzynarodowych     308
  Debata rozbrojeniowa w okresie międzywojennym     311
  Osie podziału     311
  Interesy państw     314
  Problemy z definicją siły wojennej państwa jako przedmiotu negocjacji na temat kontroli zbrojeń     317
  Propozycje polskie w zakresie kontroli zbrojeń w okresie międzywojennym     319
  Zbrojeniowe żądania Niemiec i fiasko kontroli zbrojeń w okresie międzywojennym (1932–1935)     320
  Podsumowanie     321
  
  Rozdział 9. Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń po II wojnie światowej     324
  
  Redefinicja pojęcia zbrojeń strategicznych po 1945 r. i główne osie podziału w dialogu rozbrojeniowym Wschód–Zachód     324
  Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń     327
  Porozumienia wielostronne     327
  Porozumienia dwustronne USA–ZSRR/Rosja w dziedzinie kontroli zbrojeń jądrowych     333
  Kontrola zbrojeń konwencjonalnych     348
  Układ o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE Treaty)    348
  Porozumienie florenckie – subregionalny układ o kontroli zbrojeń     361
  Kontrola handlu uzbrojeniem konwencjonalnym     363
  Podsumowanie     369
  
  Rozdział 10. środki budowy zaufania i bezpieczeństwa     372
  
  Znaczenie weryfikacji wykonywania zobowiązań przyjętych w ramach porozumień w sprawie kontroli zbrojeń     372
  Etapy rozwoju środków budowy bezpieczeństwa i zaufania     373
  Charakter CSBM i ich klasyfikacja     383
  Ewolucja charakteru CSBM     383
  Klasyfikacja CSBM     384
  Podsumowanie     386
  Wnioski do części III     388
  
  CZĘŚĆ IV. Bezpieczeństwo militarne Polski     393
  
  Rozdział 11. Uwarunkowania międzynarodowe bezpieczeństwa militarnego Polski     395
  
  Bezpieczeństwo narodowe i czynniki je warunkujące     395
  Definicja zagrożenia bezpieczeństwa narodowego     395
  Czynniki warunkujące bezpieczeństwo militarne Polski     396
  Potencjał Polski     397
  Pole bezpieczeństwa Rzeczypospolitej     398
  Ewolucja sytuacji międzynarodowej wokół Rzeczypospolitej w latach 1989–2011     405
  Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa państwa (1990–2011)     408
  Doktryna obronna Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1990     409
  Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa i Strategia obronna RP z 2 listopada 1992 r     409
  Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej z 4 stycznia 2000 r     411
  Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 8 września 2003 r     413
  Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 13 listopada 2007 r     414
  Ocena strategii z roku 2007     416
  Podsumowanie     420
  
  Rozdział 12. Rola sił zbrojnych w polityce bezpieczeństwa Polski     422
  
  Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej z 2009 r     422
  Wojsko Polskie – kierunki i konsekwencje ewolucji     426
  Redukcja     426
  Uzawodowienie     426
  Armia ekspedycyjna – narzędzie budowy solidarności międzysojuszniczej    429
  Jednostki wielonarodowe z udziałem Wojska Polskiego     430
  Podsumowanie     434
  Wnioski do części IV     436
  Aneks    438
  Przegląd porozumień w sprawie kontroli zbrojeń zawartych po II wojnie światowej     438
  Układy przestrzenno-terytorialne o zakazie broni jądrowej     438
  Układy ograniczające skalę badań nad bronią jądrową lub zakazujące ich prowadzenia     441
  Traktaty o ograniczeniu rozprzestrzeniania broni jądrowej i technologii jej przenoszenia     442
  Dwustronne układy USA–ZSRR i Rosja–USA w dziedzinie kontroli zbrojeń jądrowych     444
  Konwencje o zakazie produkcji, posiadania i stosowania niektórych rodzajów broni     445
  Układy dotyczące kontroli zbrojeń konwencjonalnych     451
  Porozumienia dotyczące środków budowy bezpieczeństwa i zaufania (CSBM)     451
  
  Bibliografia     453
  Indeks nazwisk     476
  Spis tabel     484
  Spis map     486
  Spis rysunków     487
  Spis ramek     488
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia