Podręczna gramatyka języka polskiego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,80  74,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 74,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 44,40 zł  


51,80

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowy podręcznik do gramatyki języka polskiego przeznaczony dla studentów polonistyki, slawistyki i innych kierunków humanistycznych. Autorka, wykorzystując najnowszy stan badań, omawia zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania języka. Porządkuje terminologię oraz omawia dyskusyjne kwestie, takie jak chociażby podział na części mowy i części zdania, w bardzo przystępny sposób, aby nawet początkujący student mógł zrozumieć istotę problemu. Wykład urozmaicają analizy przykładów zaczerpniętych nie tylko z literatury pięknej, ale również z rozmów, tekstów prasowych i internetowych oraz materiałów reklamowych.


Rok wydania2010
Liczba stron226
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16092-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    13
  1. Wstęp     15
    1.1. Czym jest gramatyka?    15
    1.2. Polszczyzna na tle innych języków     22
    1.3. Ewolucja systemu gramatycznego     27
      1.3.1. Fleksja rzeczownika     29
      1.3.2. Liczebniki     30
      1.3.3. Zaimki     31
      1.3.4. Fleksja czasownika     32
      1.3.5. Innowacje składniowe     33
      1.3.6. Językowe skutki globalizacji     34
  2. Fonetyka 38
    2.1. Mówienie - fonetyka artykulacyjna     38
    2.2. Dźwięki mowy - fonetyka akustyczna    40
    2.3. Słyszenie - fonetyka audytywna    43
    2.4. Alfabet fonetyczny     46
    2.5. Inwentarz polskich głosek    47
      2.5.1. Samogłoski     47
        2.5.1.1. Samogłoski ustne    47
        2.5.1.2. Samogłoski nosowe     49
        2.5.1.3. Dyftongi     51
      2.5.2. Spółgłoski     52
        2.5.2.1. Spółgłoski zwarto-wybuchowe (okluzywne)     53
        2.5.2.2. Spółgłoski półotwarte (sonorne, sonanty)     55
          2.5.2.2.1. Spółgłoski nosowe     55
          2.5.2.2.2. Spółgłoski drżące (wibranty, trele)     56
          2.5.2.2.3. Spółgłoski boczne (lateralne)    57
        2.5.2.3. Spółgłoski szczelinowe (frykaty, spiranty)     57
        2.5.2.4. Spółgłoski zwarto-szczelinowe (afrykaty)     59
    2.6. Wpływ pisma na wymowę    60
  3. Fonologia     62
    3.1. Fonologia a fonetyka    62
    3.2. Podstawowa jednostka fonologii: fonem     64
    3.3. Ile fonemów liczy polszczyzna?    66
    3.4. Upodobnienia i inne procesy fonologiczne     69
      3.4.1. Upodobnienia pod względem dźwięczności    71
      3.4.2. Upodobnienia pod względem miejsca artykulacji    72
      3.4.3. Upodobnienia pod względem sposobu artykulacji     73
        3.4.3.1. Odpodobnienie (dysymilacja)     73
        3.4.3.2. Uproszczenie (elizja)     74
        3.4.3.3. Przestawka (metateza)    74
        3.4.3.4. Wstawienie (epenteza)    74
    3.5. Fonologia suprasegmentalna     75
      3.5.1. Sylaba     75
        3.5.1.1. Model liniowy     75
        3.5.1.2. Model nieliniowy     76
      3.5.2. Wyraz fonologiczny    78
        3.5.2.1. Akcent     78
        3.5.2.2. Rytm    81
      3.5.3. Fraza fonologiczna     81
      3.5.4. Intonacja zdaniowa. Akcent rematyczny (fokus)    82
  4. Morfematyka (analiza morfemowa)     84
    4.1. Mniejsze od wyrazu: morfemy    84
    4.2. Warianty morfemów: allomorfy    87
    4.3. Rodzaje morfemów     89
    4.4. Łączliwość morfemów: morfotaktyka    92
  5. Morfologia jako gramatyka wyrazu     95
    5.1. Granice wyrazu    95
      5.1.1. Słowo a wyraz    95
      5.1.2. Cztery piętra abstrakcji w rozumieniu wyrazu    96
        5.1.2.1. Wyraz pisany (graficzny) lub mówiony (fonetyczny)     96
        5.1.2.2. Wyraz tekstowy - najmniejsza forma swobodna     97
        5.1.2.3. Wyraz gramatyczny (słowoforma). Formy syntetyczne i analityczne     98
        5.1.2.4. Wyraz słownikowy (leksem)    101
    5.2. Części mowy     105
      5.2.1. Na początku była greka     105
      5.2.2. Współczesne kryteria podziału    106
        5.2.2.1. Klasy znaczeniowe     106
        5.2.2.2. Klasy gramatyczne     108
          5.2.2.2.1. Klasy gramatyczne charakteryzowane na podstawie składni     109
          5.2.2.2.2. Klasy gramatyczne charakteryzowane na podstawie fleksji     112
      5.2.3. Zdroworozsądkowy katalog części mowy w polszczyźnie    114
        5.2.3.1. Rzeczowniki     114
        5.2.3.2. Przymiotniki     116
        5.2.3.3. Przysłówki     117
        5.2.3.4. Liczebniki    119
        5.2.3.5. Zaimki     120
        5.2.3.6. Czasowniki     122
        5.2.3.7. Przyimki     123
        5.2.3.8. Spójniki     125
        5.2.3.9. Partykuły    126
        5.2.3.10. Wykrzykniki     127
  6. Kategorie morfologiczne    129
    6.1. Problemy definicyjne. Typologia kategorii     129
    6.2. Kategorie werbalne (czasownikowe)     131
      6.2.1. Osoba gramatyczna    131
      6.2.2. Czas gramatyczny     134
      6.2.3. Aspekt gramatyczny, aspekt leksykalny, aspektualność     139
      6.2.4. Taksis, czyli porządek chronologiczny     145
      6.2.5. Tryb a modalność     146
      6.2.6. Strona i profilowanie treści (diateza)    150
      6.2.7. Negacja - czy kategoria morfologiczna?     153
      6.2.8. Liczba i rodzaj - lustrzane kategorie czasownika    154
      6.2.9. (Nie)określoność     154
    6.3. Kategorie nominalne (imienne)     155
      6.3.1. Rodzaj     155
      6.3.2. Deprecjatywność - honoryfikatywność     161
      6.3.3. Przypadek     163
      6.3.4. Apel     168
      6.3.5. Liczba     169
      6.3.6. Stopień     172
  7. Słowotwórstwo 175
    7.1. Ikoniczność formy językowej     175
    7.2. Motywacja słowotwórcza     177
      7.2.1. Zakres motywacji     177
      7.2.2. Rodzaje motywacji    183
    7.3. Kategoryzacja     190
    7.4. Typy słowotwórstwa    192
      7.4.1. Definicja formy słowotwórczej i formantu    192
      7.4.2. Działania na morfemach     193
        7.4.2.1. Derywacja dodatnia     193
        7.4.2.2. Derywacja ujemna     195
        7.4.2.3. Derywacja wymienna    197
      7.4.3. Działania na wyrazach     199
        7.4.3.1. Złożenia i złożeniowce    199
        7.4.3.2. Kontaminacje     203
        7.4.3.3. Skróty i skrótowce (akronimy)     205
      7.4.4. Działania na fonemach     206
    7.5. Kategorie słowotwórcze     207
      7.5.1. Kategorie słowotwórcze rzeczowników     208
        7.5.1.1. Kategorie słowotwórcze w języku potocznym     208
        7.5.1.2. Kategorie słowotwórcze w odmianach specjalnych polszczyzny     209
      7.5.2. Kategorie słowotwórcze przymiotników     211
        7.5.2.1. Przymiotniki odprzymiotnikowe     212
        7.5.2.2. Przymiotniki odrzeczownikowe     212
        7.5.2.3. Przymiotniki odczasownikowe     213
      7.5.3. Kategorie słowotwórcze czasowników     213
    7.6. Gniazda, czyli słowotwórcze kategorie radialne     214
  8. Fleksja, czyli odmiana     217
    8.1. Czasowniki     217
      8.1.1. Bezokolicznik    217
      8.1.2. Pozostałe formy nieokreślone     218
        8.1.2.1. Gerundium    218
        8.1.2.2. Formy nieokreślone o odmianie przymiotnikowej    219
        8.1.2.3. Nieodmienne formy nieokreślone    220
      8.1.3. Wzorce odmiany: dwu- czy trójpodział?     221
      8.1.4. Koniugacja polska w ujęciu Jana Tokarskiego    222
      8.1.5. Koniugacja polska w ujęciu Romana Laskowskiego    224
      8.1.6. Końcówki osobowe - fleksja a aglutynacja    226
      8.1.7. Co jest spornego w tematach fleksyjnych?    227
    8.2. Rzeczowniki     228
      8.2.1. Rzeczowniki nieodmienne czy synkretyczne?    228
      8.2.2. Paradygmat czy algorytm?     230
      8.2.3. Typy odmiany    232
        8.2.3.1. Rzeczowniki żeńskie     233
        8.2.3.2. Rzeczowniki męskie     234
        8.2.3.3. Rzeczowniki nijakie     235
      8.2.4. Końcówki współfunkcyjne i ich użycie     236
        8.2.4.1. Kryterium fonologiczne     237
        8.2.4.2. Kryterium morfologiczne     237
        8.2.4.3. Kryterium semantyczne     238
        8.2.4.4. Kryterium genetyczne    238
        8.2.4.5. Kryterium pragmatyczne     239
    8.3. Przymiotniki     239
      8.3.1. Charakterystyka ogólna     239
      8.3.2. Wzory odmiany     240
    8.4. Liczebniki     242
      8.4.1. Charakterystyka ogólna     242
      8.4.2. Odmiana liczebników głównych     243
      8.4.3. Odmiana liczebników zbiorowych     246
    8.5. Zaimki    248
      8.5.1. Problemy klasyfikacyjne    248
      8.5.2. Zaimki partnerskie     249
      8.5.3. Zaimki anaforyczne i zwrotne     250
      8.5.4. Zaimki nieokreślone i przeczące     252
      8.5.5. Zaimki wskazujące    254
      8.5.6. Zaimki dzierżawcze    255
      8.5.7. Zaimki pytajno-względne    256
  9. Składnia 257
    9.1. Tekst a funkcja komunikatywna języka    257
    9.2. Wypowiedzenie - powiadomienie     259
      9.2.1. Zawiadomienie     259
      9.2.2. Zdanie     259
      9.2.3. Równoważnik zdania     261
      9.2.4. Frazemy - pogranicze składni i frazeologii    263
    9.3. Zdanie a fraza     264
      9.3.1. Pojęcie frazy i składnika     265
      9.3.2. Frazy współrzędne i niewspółrzędne    265
      9.3.3. Struktury endo- i egzocentryczne     268
    9.4. Typy związków w zdaniu     269
    9.5. Konotacja i walencja (wartościowość)    272
    9.6. Akomodacja w składni     276
    9.7. Budowa zdania - kategorie funkcjonalne     280
      9.7.1. Podmiot    280
        9.7.1.1. Podmiot mianownikowy     281
        9.7.1.2. Podmioty niemianownikowe    283
        9.7.1.3. Grupa zdaniowa jako podmiot gramatyczny    285
        9.7.1.4. Inne podmioty nietypowe     286
        9.7.1.5. Blokada podmiotu     286
        9.7.1.6. Zdania bezpodmiotowe    287
      9.7.2. Orzeczenie     287
        9.7.2.1. Orzeczenie proste    287
        9.7.2.2. Bezokolicznik w pozycji orzeczenia     288
        9.7.2.3. Orzeczenia złożone     289
        9.7.2.4. Orzeczenia peryfrastyczne     289
        9.7.2.5. Orzeczenie sekundarne    290
        9.7.2.6. Zdanie podrzędne jako orzecznik    290
      9.7.3. Dopełnienie jako człon konotowany zdania    291
        9.7.3.1. Dopełnienie w bierniku    292
        9.7.3.2. Dopełnienie w dopełniaczu     293
        9.7.3.3. Pozostałe przypadki zależne    294
        9.7.3.4. Dopełnienie w bezokoliczniku     295
        9.7.3.5. Zdania dopełnieniowe    295
      9.7.4. Przydawka jako niekonotowany, ale akomodowany podrzędnik grupy rzeczownikowej     296
        9.7.4.1. Zgoda paradygmatyczna     296
          9.7.4.1.1. Podrzędnik przymiotnikowy    296
          9.7.4.1.2. Podrzędnik rzeczownikowy    297
        9.7.4.2. Zgoda selektywna     297
          9.7.4.2.1. Zgoda selektywna z akomodowanym mianownikiem     297
          9.7.4.2.2. Zgoda selektywna z akomodowanym dopełniaczem     298
          9.7.4.2.3. Zgoda selektywna z innym przypadkiem zależnym     298
        9.7.4.3. Przydawki nieakomodowane    299
        9.7.4.4. Apozycja     299
      9.7.5. Okolicznik jako niekonotowany i nieakomodowany podrzędnik grupy czasownikowej     299
        9.7.5.1. Okoliczniki modyfikacyjne    300
        9.7.5.2. Okoliczniki sytuacyjne    301
        9.7.5.3. Okoliczniki przyczynowo-skutkowe     302
        9.7.5.4. Okoliczniki modalne     304
    9.8. Schematy zdaniowe - kategorie formalne     304
    9.9. Problematyka zdania złożonego    307
      9.9.1. Zdania współrzędne    308
      9.9.2. Zdania niewspółrzędne    310
        9.9.2.1. Zdania dopełniające (intensjonalne)     310
        9.9.2.2. Zdania czasowe     311
        9.9.2.3. Zdania przyczynowo-skutkowe     312
        9.9.2.4. Zdania porównawcze     313
        9.9.2.5. Zdania względne    314
    9.10. Modalność zdaniowa     315
    9.11. Komunikatywna struktura zdania i dyskursu     317
  Lista skrótów i symboli     320
  Alfabet IPA    321
  Literatura     323
  Indeks     329
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia