Podręczna gramatyka języka polskiego

Podręczna gramatyka języka polskiego

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowy podręcznik do gramatyki języka polskiego przeznaczony dla studentów polonistyki, slawistyki i innych kierunków humanistycznych. Autorka, wykorzystując najnowszy stan badań, omawia zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania języka. Porządkuje terminologię oraz omawia dyskusyjne kwestie, takie jak chociażby podział na części mowy i części zdania, w bardzo przystępny sposób, aby nawet początkujący student mógł zrozumieć istotę problemu. Wykład urozmaicają analizy przykładów zaczerpniętych nie tylko z literatury pięknej, ale również z rozmów, tekstów prasowych i internetowych oraz materiałów reklamowych.


Liczba stron226
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16092-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    13
  1. Wstęp    15
   1.1. Czym jest gramatyka?    15
   1.2. Polszczyzna na tle innych języków    22
   1.3. Ewolucja systemu gramatycznego    27
   1.3.1. Fleksja rzeczownika    29
   1.3.2. Liczebniki    30
   1.3.3. Zaimki    31
   1.3.4. Fleksja czasownika    32
   1.3.5. Innowacje składniowe    33
   1.3.6. Językowe skutki globalizacji    34
  2. Fonetyka    38
   2.1. Mówienie - fonetyka artykulacyjna    38
   2.2. Dźwięki mowy - fonetyka akustyczna    40
   2.3. Słyszenie - fonetyka audytywna    43
   2.4. Alfabet fonetyczny    46
   2.5. Inwentarz polskich głosek    47
   2.5.1. Samogłoski    47
   2.5.1.1. Samogłoski ustne    47
   2.5.1.2. Samogłoski nosowe    49
   2.5.1.3. Dyftongi    51
   2.5.2. Spółgłoski    52
   2.5.2.1. Spółgłoski zwarto-wybuchowe (okluzywne)    53
   2.5.2.2. Spółgłoski półotwarte (sonorne, sonanty)    55
   2.5.2.2.1. Spółgłoski nosowe    55
   2.5.2.2.2. Spółgłoski drżące (wibranty, trele)    56
   2.5.2.2.3. Spółgłoski boczne (lateralne)    57
   2.5.2.3. Spółgłoski szczelinowe (frykaty, spiranty)    57
   2.5.2.4. Spółgłoski zwarto-szczelinowe (afrykaty)    59
   2.6. Wpływ pisma na wymowę    60
  3. Fonologia    62
   3.1. Fonologia a fonetyka    62
   3.2. Podstawowa jednostka fonologii: fonem    64
  3.3. Ile fonemów liczy polszczyzna?    66
   3.4. Upodobnienia i inne procesy fonologiczne    69
   3.4.1. Upodobnienia pod względem dźwięczności    71
   3.4.2. Upodobnienia pod względem miejsca artykulacji    72
   3.4.3. Upodobnienia pod względem sposobu artykulacji    73
   3.4.3.1. Odpodobnienie (dysymilacja)    73
   3.4.3.2. Uproszczenie (elizja)    74
   3.4.3.3. Przestawka (metateza)    74
   3.4.3.4. Wstawienie (epenteza)    74
   3.5. Fonologia suprasegmentalna    75
   3.5.1. Sylaba    75
   3.5.1.1. Model liniowy    75
   3.5.1.2. Model nieliniowy    76
   3.5.2. Wyraz fonologiczny    78
   3.5.2.1. Akcent    78
   3.5.2.2. Rytm    81
   3.5.3. Fraza fonologiczna    81
   3.5.4. Intonacja zdaniowa. Akcent rematyczny (fokus)    82
  4. Morfematyka (analiza morfemowa)    84
   4.1. Mniejsze od wyrazu: morfemy    84
   4.2. Warianty morfemów: allomorfy    87
   4.3. Rodzaje morfemów    89
   4.4. Łączliwość morfemów: morfotaktyka    92
  5. Morfologia jako gramatyka wyrazu    95
   5.1. Granice wyrazu    95
   5.1.1. Słowo a wyraz    95
   5.1.2. Cztery piętra abstrakcji w rozumieniu wyrazu    96
   5.1.2.1. Wyraz pisany (graficzny) lub mówiony (fonetyczny)    96
   5.1.2.2. Wyraz tekstowy - najmniejsza forma swobodna    97
   5.1.2.3. Wyraz gramatyczny (słowoforma). Formy syntetyczne i analityczne    98
   5.1.2.4. Wyraz słownikowy (leksem)    101
   5.2. Części mowy    105
   5.2.1. Na początku była greka    105
   5.2.2. Współczesne kryteria podziału    106
   5.2.2.1. Klasy znaczeniowe    106
   5.2.2.2. Klasy gramatyczne    108
   5.2.2.2.1. Klasy gramatyczne charakteryzowane na podstawie składni    109
   5.2.2.2.2. Klasy gramatyczne charakteryzowane na podstawie fleksji    112
   5.2.3. Zdroworozsądkowy katalog części mowy w polszczyźnie    114
   5.2.3.1. Rzeczowniki    114
   5.2.3.2. Przymiotniki    116
   5.2.3.3. Przysłówki    117
   5.2.3.4. Liczebniki    119
   5.2.3.5. Zaimki    120
   5.2.3.6. Czasowniki    122
   5.2.3.7. Przyimki    123
   5.2.3.8. Spójniki    125
   5.2.3.9. Partykuły    126
   5.2.3.10. Wykrzykniki    127
  6. Kategorie morfologiczne    129
   6.1. Problemy definicyjne. Typologia kategorii    129
   6.2. Kategorie werbalne (czasownikowe)    131
   6.2.1. Osoba gramatyczna    131
   6.2.2. Czas gramatyczny    134
   6.2.3. Aspekt gramatyczny, aspekt leksykalny, aspektualność    139
   6.2.4. Taksis, czyli porządek chronologiczny    145
   6.2.5. Tryb a modalność    146
   6.2.6. Strona i profilowanie treści (diateza)    150
   6.2.7. Negacja - czy kategoria morfologiczna?    153
   6.2.8. Liczba i rodzaj - lustrzane kategorie czasownika    154
   6.2.9. (Nie)określoność    154
   6.3. Kategorie nominalne (imienne)    155
   6.3.1. Rodzaj    155
   6.3.2. Deprecjatywność - honoryfikatywność    161
   6.3.3. Przypadek    163
   6.3.4. Apel    168
   6.3.5. Liczba    169
   6.3.6. Stopień    172
  7. Słowotwórstwo    175
   7.1. Ikoniczność formy językowej    175
   7.2. Motywacja słowotwórcza    177
   7.2.1. Zakres motywacji    177
   7.2.2. Rodzaje motywacji    183
   7.3. Kategoryzacja    190
   7.4. Typy słowotwórstwa    192
   7.4.1. Definicja formy słowotwórczej i formantu    192
   7.4.2. Działania na morfemach    193
   7.4.2.1. Derywacja dodatnia    193
   7.4.2.2. Derywacja ujemna    195
   7.4.2.3. Derywacja wymienna    197
   7.4.3. Działania na wyrazach    199
   7.4.3.1. Złożenia i złożeniowce    199
   7.4.3.2. Kontaminacje    203
   7.4.3.3. Skróty i skrótowce (akronimy)    205
   7.4.4. Działania na fonemach    206
   7.5. Kategorie słowotwórcze    207
   7.5.1. Kategorie słowotwórcze rzeczowników    208
   7.5.1.1. Kategorie słowotwórcze w języku potocznym    208
   7.5.1.2. Kategorie słowotwórcze w odmianach specjalnych polszczyzny    209
   7.5.2. Kategorie słowotwórcze przymiotników    211
   7.5.2.1. Przymiotniki odprzymiotnikowe    212
   7.5.2.2. Przymiotniki odrzeczownikowe    212
   7.5.2.3. Przymiotniki odczasownikowe    213
   7.5.3. Kategorie słowotwórcze czasowników    213
   7.6. Gniazda, czyli słowotwórcze kategorie radialne    214
  8. Fleksja, czyli odmiana    217
   8.1. Czasowniki    217
   8.1.1. Bezokolicznik    217
   8.1.2. Pozostałe formy nieokreślone    218
   8.1.2.1. Gerundium    218
   8.1.2.2. Formy nieokreślone o odmianie przymiotnikowej    219
   8.1.2.3. Nieodmienne formy nieokreślone    220
   8.1.3. Wzorce odmiany: dwu- czy trójpodział?    221
   8.1.4. Koniugacja polska w ujęciu Jana Tokarskiego    222
   8.1.5. Koniugacja polska w ujęciu Romana Laskowskiego    224
   8.1.6. Końcówki osobowe - fleksja a aglutynacja    226
   8.1.7. Co jest spornego w tematach fleksyjnych?    227
   8.2. Rzeczowniki    228
   8.2.1. Rzeczowniki nieodmienne czy synkretyczne?    228
   8.2.2. Paradygmat czy algorytm?    230
   8.2.3. Typy odmiany    232
   8.2.3.1. Rzeczowniki żeńskie    233
   8.2.3.2. Rzeczowniki męskie    234
   8.2.3.3. Rzeczowniki nijakie    235
   8.2.4. Końcówki współfunkcyjne i ich użycie    236
   8.2.4.1. Kryterium fonologiczne    237
   8.2.4.2. Kryterium morfologiczne    237
   8.2.4.3. Kryterium semantyczne    238
   8.2.4.4. Kryterium genetyczne    238
   8.2.4.5. Kryterium pragmatyczne    239
   8.3. Przymiotniki    239
   8.3.1. Charakterystyka ogólna    239
   8.3.2. Wzory odmiany    240
   8.4. Liczebniki    242
   8.4.1. Charakterystyka ogólna    242
   8.4.2. Odmiana liczebników głównych    243
   8.4.3. Odmiana liczebników zbiorowych    246
   8.5. Zaimki    248
   8.5.1. Problemy klasyfikacyjne    248
   8.5.2. Zaimki partnerskie    249
   8.5.3. Zaimki anaforyczne i zwrotne    250
   8.5.4. Zaimki nieokreślone i przeczące    252
   8.5.5. Zaimki wskazujące    254
   8.5.6. Zaimki dzierżawcze    255
   8.5.7. Zaimki pytajno-względne    256
  9. Składnia    257
   9.1. Tekst a funkcja komunikatywna języka    257
   9.2. Wypowiedzenie - powiadomienie    259
   9.2.1. Zawiadomienie    259
   9.2.2. Zdanie    259
   9.2.3. Równoważnik zdania    261
   9.2.4. Frazemy - pogranicze składni i frazeologii    263
   9.3. Zdanie a fraza    264
  9.3.1. Pojęcie frazy i składnika    265
   9.3.2. Frazy współrzędne i niewspółrzędne    265
   9.3.3. Struktury endo- i egzocentryczne    268
   9.4. Typy związków w zdaniu    269
   9.5. Konotacja i walencja (wartościowość)    272
   9.6. Akomodacja w składni    276
   9.7. Budowa zdania - kategorie funkcjonalne    280
   9.7.1. Podmiot    280
   9.7.1.1. Podmiot mianownikowy    281
   9.7.1.2. Podmioty niemianownikowe    283
   9.7.1.3. Grupa zdaniowa jako podmiot gramatyczny    285
   9.7.1.4. Inne podmioty nietypowe    286
   9.7.1.5. Blokada podmiotu    286
   9.7.1.6. Zdania bezpodmiotowe    287
   9.7.2. Orzeczenie    287
   9.7.2.1. Orzeczenie proste    287
   9.7.2.2. Bezokolicznik w pozycji orzeczenia    288
   9.7.2.3. Orzeczenia złożone    289
   9.7.2.4. Orzeczenia peryfrastyczne    289
   9.7.2.5. Orzeczenie sekundarne    290
   9.7.2.6. Zdanie podrzędne jako orzecznik    290
   9.7.3. Dopełnienie jako człon konotowany zdania    291
   9.7.3.1. Dopełnienie w bierniku    292
   9.7.3.2. Dopełnienie w dopełniaczu    293
   9.7.3.3. Pozostałe przypadki zależne    294
   9.7.3.4. Dopełnienie w bezokoliczniku    295
   9.7.3.5. Zdania dopełnieniowe    295
   9.7.4. Przydawka jako niekonotowany, ale akomodowany podrzędnik grupy rzeczownikowej    296
   9.7.4.1. Zgoda paradygmatyczna    296
   9.7.4.1.1. Podrzędnik przymiotnikowy    296
   9.7.4.1.2. Podrzędnik rzeczownikowy    297
   9.7.4.2. Zgoda selektywna    297
   9.7.4.2.1. Zgoda selektywna z akomodowanym mianownikiem    297
   9.7.4.2.2. Zgoda selektywna z akomodowanym dopełniaczem    298
   9.7.4.2.3. Zgoda selektywna z innym przypadkiem zależnym    298
   9.7.4.3. Przydawki nieakomodowane    299
   9.7.4.4. Apozycja    299
   9.7.5. Okolicznik jako niekonotowany i nieakomodowany podrzędnik grupy czasownikowej    299
   9.7.5.1. Okoliczniki modyfikacyjne    300
   9.7.5.2. Okoliczniki sytuacyjne    301
   9.7.5.3. Okoliczniki przyczynowo-skutkowe    302
   9.7.5.4. Okoliczniki modalne    304
   9.8. Schematy zdaniowe - kategorie formalne    304
   9.9. Problematyka zdania złożonego    307
   9.9.1. Zdania współrzędne    308
   9.9.2. Zdania niewspółrzędne    310
   9.9.2.1. Zdania dopełniające (intensjonalne)    310
  9.9.2.2. Zdania czasowe    311
   9.9.2.3. Zdania przyczynowo-skutkowe    312
   9.9.2.4. Zdania porównawcze    313
   9.9.2.5. Zdania względne    314
   9.10. Modalność zdaniowa    315
   9.11. Komunikatywna struktura zdania i dyskursu    317
  Lista skrótów i symboli    320
  Alfabet IPA    321
  Literatura    323
  Indeks    329
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia