Rodzina w kryzysie

-30%

Rodzina w kryzysie

Studium resocjalizacyjne

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,30  59,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

41,3059,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca Beaty Marii Nowak stanowi bez wątpienia znakomity przykład publikacji, która - zachowując wysoki poziom naukowy - jest i oryginalna i uniwersalna oraz zrozumiała nie tylko dla specjalistów. Może ona stanowić naukowy przewodnik w zakresie teorii rozwoju i sposobów funkcjonowania nowoczesnej rodziny. Autorka w sposób błyskotliwy i erudycyjny, interpretując uzyskane wyniki badań i uwzględniając resocjalizacyjny kontekst funkcjonowania rodziny w kryzysie, trafnie wskazuje na potrzebę kreowania systemu rodzinnego ku jego autonomii i pokryzysowej autokreacji tożsamości społecznej.
(Z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Kosyrza)


Chciałbym pochlebnie wyrazić się o strukturze publikacji. Zawiera ona wszystkie elementy opisu, warsztatu poznawczego i aplikacji praktycznej uzyskanej wiedzy. To jest bardzo ważna cecha pracy naukowej - ukazanie użyteczności zdobytej wiedzy, przymierzenie jej do ewentualnej naprawy rzeczywistości. I to uważam za cenny wysiłek Pani Beaty Marii Nowak. Mam wrażenie, że na szczególną aprobatę i uwagę krytyczną zasługuje część piąta poświęcona zagadnieniom rozwiązań modelowych. To bardzo wartościowy fragment, który rzadko wieńczy prace badawcze. Tymczasem jest to ogromnie ważny, a może najważniejszy element działalności naukowej.
(Z recenzji prof. zw. dr hab. Tadeusza Pilcha)


Liczba stron360
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16586-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp IX
  
  CZĘŚĆ I Oblicza kryzysu współczesnych rodzin    1
  
  ROZDZIAŁ 1. Portrety współczesnych rodzin z kryzysem społecznym w tle     3
  1.1. Rodzina w perspektywie nauk społecznych     3
  1.2. Geneza współczesnych form życia rodzinnego     8
  1.2.1. Współczesne modele i formy życia rodzinnego     11
  1.3. Rodzina i jej funkcjonowanie     14
  1.4. Wybrane modele funkcjonowania rodziny     20
  1.4.1. Model strukturalny S. Minuchina     20
  1.4.2. Model kołowy D.H. Olsona     22
  1.4.3. Model systemowy W.R. Beaversa     25
  1.5. Uwarunkowania kryzysów rodzinnych     26
  1.5.1. Uwarunkowania globalne     27
  1.5.2. Uwarunkowania lokalne     30
  
  ROZDZIAŁ 2. Rodzina w kryzysie     35
  2.1. Teoretyczne konteksty zjawiska kryzysu     35
  2.1.1. Klasyczna i poszerzona teoria kryzysu     40
  2.1.2. Rodzaje kryzysów i ich źródła     43
  2.2. Kryzys a zmiany wewnątrzrodzinne     47
  2.2.1. Zaburzenia w strukturze rodziny     49
  2.2.2. Dysfunkcje systemu rodzinnego     52
  2.2.3. Profile rodzin w kryzysie     55
  2.3. Rodzina w świetle wyników badań empirycznych     60
  2.4. Strategie radzenia sobie z kryzysem     68
  2.4.1. Modele radzenia sobie ze stresem – tradycyjne i przejściowe     72
  2.4.2. Wieloosiowy model radzenia sobie S.E. Hobfolla     75
  2.5. Znaczenie kompetencji społecznych dla skutecznej adaptacji społecznej     78
  2.5.1. Kompetencje społeczne a przystosowanie społeczne     79
  2.5.2. Koncepcje uwarunkowań kompetencji społecznych     85
  2.6. Rola zasobów rodzinnych w przezwyciężaniu kryzysu – przegląd badań     86
  
  CZĘŚĆ II Polityka państwa wobec rodzin w kryzysie    91
  
  ROZDZIAŁ 3. Współczesne zadania i wyzwania polityki społecznej     93
  3.1. Prawne konteksty funkcjonowania rodziny     93
  3.2. Strategie polskiej polityki społecznej wobec rodzin w kryzysie     98
  3.2.1. Idea aktywnej polityki społecznej     101
  3.3. Obszary problemowe i wyzwania polityki regionalnej     104
  
  ROZDZIAŁ 4. Działania profilaktyczne, pomocowe i wspierające     113
  4.1. Wybrane zagadnienia profilaktyki społecznej     114
  4.2. Wspieranie rodzin w kryzysie wynikające z kompetencji pomocowych     118
  4.2.1. Kontekst socjalny     121
  4.2.2. Kontekst psychologiczny     124
  4.2.3. Kontekst interwencyjny     128
  4.3. Organizacje pozarządowe w systemie pomocy i wsparcia społecznego     130
  4.4. Wolontariat jako narzędzie zmiany społecznej     136
  
  CZĘŚĆ III Współczesne modele resocjalizacji a oddziaływania wobec rodzin w kryzysie    141
  
  ROZDZIAŁ 5. Inspiracje teoretyczne współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej     143
  5.1. Koncepcje społeczno-poznawcze     143
  5.1.1. Teoria konstruktów osobistych G. Kelly’ego     144
  5.1.2. Teoria społecznego uczenia się A. Bandury     145
  5.2. Teorie i koncepcje socjologiczne     147
  5.2.1. Integracyjna teoria zachowania przestępczego M. Leblanca     147
  5.2.2. Teoria naznaczenia społecznego (stygmatyzacji)     148
  5.2.3. Koncepcja teatru życia codziennego E. Goffmana     150
  5.2.4. Koncepcja resilience (oporu–elastyczności)     151
  5.3. Współczesne polskie koncepcje resocjalizacji     152
  5.3.1. Wielopasmowa koncepcja resocjalizacji z udziałem społeczeństwa A. Bałandynowicza     154
  5.3.2. Koncepcja uspołecznienia systemu profilaktyki i resocjalizacji W. Ambrozika    155
  5.3.3. Koncepcja twórczej resocjalizacji M. Konopczyńskiego     157
  
  ROZDZIAŁ 6. Instytucjonalne oddziaływania resocjalizujące wobec rodzin w kryzysie – analiza krytyczna     159
  6.1. Resocjalizacja w warunkach kurateli sądowej     159
  6.1.1. Efektywność kuratorskich oddziaływań resocjalizujących w środowisku otwartym     161
  6.2. Działania systemowe w zakresie pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej dla osób skazanych i ich rodzin     167
  6.2.1. Aktywizacja zawodowa jako element penitencjarnych oddziaływań resocjalizujących – polskie projekty systemowe     171
  6.2.2. Działania systemowe w świetle wyników badań     175
  6.3. Wybrane przykłady resocjalizacyjno-readaptacyjnych projektów systemowych wdrażanych w innych państwach     178
  
  CZĘŚĆ IV Rodziny w kryzysie w świetle badań własnych    189
  
  ROZDZIAŁ 7. Podstawy metodologiczne badań własnych nad rodziną w kryzysie złożonym     191
  7.1. Strategia badawcza     191
  7.1.1. Dobór próby badawczej     196
  7.2. Socjodemograficzny opis osób badanych     198
  7.3. Opis zastosowanych metod i narzędzi badawczych     201
  
  ROZDZIAŁ 8. Źródła i oblicza kryzysu oraz zasoby wewnętrzne badanych rodzin     205
  8.1. Zjawiska i sytuacje kryzysogenne a cechy socjodemograficzne badanych rodzin     206
  8.2. Charakterystyka źródeł kryzysu     208
  8.2.1. Bezrobocie w rodzinie     208
  8.2.2. Emigracja zarobkowa     210
  8.2.3. Choroba przewlekła i niepełnosprawność     211
  8.2.4. Utrata osoby bliskiej     212
  8.2.5. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, przestępczość osób dorosłych     213
  8.2.6. Uzależnienie od środków psychoaktywnych     215
  8.3. Zasoby wewnętrzne badanych rodzin – międzygrupowe i wewnątrzgrupowe badania porównawcze     216
  8.3.1. Wybrane cechy psychospołeczne liderów rodzinnych oraz cechy rodziny jako systemu (porównania międzygrupowe)     217
  8.3.2. Zmienne socjodemograficzne a zasoby wewnętrzne rodziny (porównania wewnątrzgrupowe)     233
  8.4. Potrzeby rodzin w kryzysie złożonym w zakresie regulacji zasobów wewnętrznych     238
  
  ROZDZIAŁ 9. Zapotrzebowanie rodzin w kryzysie złożonym na pomoc instytucjonalną     243
  9.1. Modele zapotrzebowania rodzin problemowych na pomoc instytucjonalną     245
  9.2. Modele zapotrzebowania rodzin bezproblemowych na pomoc instytucjonalną     248
  9.3. Porównanie modeli rodzin problemowych i bezproblemowych     252
  9.4. Modele oszacowane na połączonych danych o liderach rodzin problemowych i bezproblemowych     253
  9.5. Zastosowanie modeli logitowych w badaniach nad rodziną oraz w innych obszarach pedagogicznego i społecznego działania     256
  
  ROZDZIAŁ 10. Wizerunek osoby udzielającej pomocy i wsparcia społecznego rodzinie w kryzysie     259
  10.1. Osoby wspierające rodzinę w wybranych sferach jej funkcjonowania – preferencje badanych liderów rodzinnych     259
  10.2. Pożądane cechy i umiejętności osób wspierających rodzinę     267
  10.3. Sylwetka osoby udzielającej pomocy i wsparcia społecznego rodzinie w kryzysie     269
  CZĘŚĆ V Propozycje rozwiązań modelowych    273
  
  ROZDZIAŁ 11. Działania społeczne na rzecz rodzin w kryzysie złożonym     275
  11.1. Rodzina jako system informacyjno-energetyczny     275
  11.2. Zewnętrzne kreowanie systemu rodzinnego     280
  11.2.1. Model działania kreującego rozwój rodziny w kryzysie złożonym     284
  11.2.2. Model oddziaływań stabilizująco-rozwojowych wobec rodziny w kryzysie złożonym     287
  11.3. Resocjalizacyjny kontekst działania społecznego na rzecz rodziny w kryzysie     290
  11.3.1. Model oddziaływań resocjalizująco-destygmatyzujących wobec rodziny w kryzysie złożonym     291
  11.4. Rozwój osobowy i grupowy – nowa tożsamość rodziny     296
  11.4.1. Trening kompetencyjny z liderem rodzinnym     297
  11.4.2. Trening systemu rodzinnego     303
  
  ROZDZIAŁ 12. Od kreacji do autokreacji rodziny – zamiast zakończenia     305
  
  Aneks     311
  Załącznik     335
  Bibliografia     341
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia