Finanse publiczne

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

25,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja „Finanse publiczne” została wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Poszczególne jej części stanowią dorobek
pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych.
Zawarte w niej opracowania odnoszą się do stosunkowo szerokiego spektrum problemów naukowo-badawczych związanych z finansami publicznymi i polityką
fiskalną. Poszczególni autorzy prezentują wyniki swoich badań teoretycznych i empirycznych w zakresie zarządzania dochodami i wydatkami budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zarówno w kontekście reformy finansów publicznych, efektywności i zadłużenia sektora publicznego, reformy systemu emerytalnego, jak i rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i absorpcji funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.
W opracowaniu tym poruszono także zagadnienia dotyczące polityki podatkowej i systemu podatkowego oraz funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.


Liczba stron481
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-213-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  Grażyna Ancyparowicz, Miłosz Stanisławski: Polski długi publiczny w latach 1991-2015     13
  Arkadiusz Babczuk: Zadłużenie spółek komunalnych. Wybrane problemy     24
  Wiesława Cieślewicz: Zwolnienie podatkowe jako forma wspierania inwestycji – przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce     36
  Agnieszka Cyburt: Uwarunkowania absorpcji funduszy Unii Europejskiej na przykładzie gmin województwa lubelskiego     46
  Jolanta Gałuszka: Koncepcja ujednolicenia podatku w prawie Unii Europejskiej     60
  Feliks Grądalski: Równowaga finansów publicznych w warunkach repartycyjnego systemu emerytalnego     70
  Sylwia Grenda: Niejednoznaczność przepisów podatkowych i jej wpływ na przejrzystość systemu podatkowego w Polsce     79
  Piotr Gut: Wybrane regulacje europejskie i krajowe mające przeciwdziałać nadużyciom w podatku VAT     90
  Dagmara Hajdys: Procedura wyboru partnera prywatnego jako podstawowa determinanta zawarcia umowy partnerstwa publiczno-prywatnego     100
  Jarosław Hermaszewski: Problemy w ocenie skuteczności zarządzania jednostką samorządu terytorialnego – analiza porównawcza wybranych gmin     109
  Małgorzata Magdalena Hybka: Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie przepisów ustawy o podatku obrotowym w Niemczech     120
  Maria Jastrzębska: System zarządzania ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego – zarys problemu     130
  Danuta Kołodziejczyk: Subwencja wyrównawcza jako źródło wsparcia finansowego gmin w Polsce     139
  Paweł Kowalik: Sposób obliczania potencjału podatkowego niemieckich gmin     151
  Iwona Kowalska: Instrumenty finansowe wspierające ideę podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce     161
  Agnieszka Krzemińska: Ekonomiczna pozycja sektora samorządowego w systemie finansów publicznych w Polsce     170
  Janusz Kudła: Zmiany struktury wpływów budżetowych w wybranych państwach Unii Europejskiej w latach 2008-2010     180
  Piotr Laskowski: Budżet zadaniowy jako narzędzie realizacji strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego     191
  Sylwia Łęgowik-Świącik: Problemy wdrażania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych     202
  Zofia Łękawa: Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny wiarygodności ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego – przegląd badań i praktyczny aspekt zastosowania metody     210
  Paweł Marszałek: Finansyzacja – problemy i kontrowersje     220
  Magdalena Miszczuk: Deficyty i zadłużenie wybranych jednostek samorządu terytorialnego w świetle ograniczeń ustawowych     231
  Ewelina Młodzik: Zarządzanie ryzykiem w świetle nowej ustawy o finansach publicznych     240
  Jarosław Olejniczak: Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na mieszkańca a poziom rozwoju gmin – na przykładzie województwa dolnośląskiego     249
  Monika Pasternak-Malicka: Elektroniczne deklaracje jako dogodna forma rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych     260
  Paweł Piątkowski: Strategie finansowania długu publicznego a ryzyko kryzysu walutowego     274
  Krystyna Piotrowska-Marczak: Kierunki i skutki reformy finansów publicznych w Polsce od 2012 roku     283
  Krystyna Piotrowska-Marczak, Tomasz Uryszek, Aneta Tylman: Zarządzanie finansami publicznymi poprzez dążenie do osiągnięcia nadwyżki budżetowej     292
  Marian Podstawka, Agnieszka Deresz: Redystrybucyjna rola obciążeń finansowych osób fizycznych w latach 2008-2010     301
  Piotr Ptak: Wydatkowa reguła dyscyplinująca a poprawa stanu finansów publicznych w Polsce     314
  Joanna Rakowska: Statystyczne i praktyczne znaczenie środków unijnych dla gmin     325
  Jarosław Skorwider: Możliwości kształtowania potencjału inwestycyjnego powiatów     336
  Michał Sosnowski: Realizacja zasady sprawiedliwego opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych     346
  Marcin Stępień: Klasyfikacja i pomiar wybranych kategorii ekonomicznych w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego     359
  Monika Szudy: Polityka fiskalna Hiszpanii w warunkach kryzysu ekonomicznego 2008+     367
  Michał Thlon, Piotr Podsiadło: Emisja obligacji katastrofalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jako źródło finansowania ryzyka katastrof     378
  Monika Truszkowska-Kurstak: Problematyka zachowania wiarygodności sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w świetle obowiązujących przepisów prawa – wybrane zagadnienia     390
  Alina Walenia: Zasilanie finansowe z budżetu państwa a realizacja ustawowych zadań przez gminy Podkarpacia     401
  Adam Wasilewski: Finansowe wsparcie Unii Europejskiej dla gminnych inwestycji infrastrukturalnych jako instrument polityki rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich     412
  Mirosław Wasilewski, Marzena Ganc: Funkcjonowanie podatku VAT w opinii rolników indywidualnych oraz możliwości wprowadzenia podatku katastralnego w rolnictwie     421
  Barbara Wieliczko: Stan finansów publicznych w Polsce a wsparcie rolnictwa     430
  Dorota Wyszkowska: Zdolność absorpcyjna jednostek samorządu terytorialnego w zakresie środków pomocowych UE (na przykładzie gmin województwa podlaskiego)     440
  Jolanta Zawora: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji publicznych     449
  Magdalena Zioło: Inwestycje komunalne w aspekcie dobra publicznego i zdolności gmin do ich realizacji     459
  Arkadiusz Żabiński: Instytucjonalne uwarunkowania wykorzystania uproszczonych form opodatkowania     470
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia