Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce

-20%

Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce

3 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,12  26,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,1226,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Recenzowana monografia jest wartościową wieloaspektową rozprawą, w której powiązano ściśle inwestycje środowiskowe z rozwojem społeczno-gospodarczym gmin. Praca ta może w pewnym stopniu wypełnić istniejącą lukę w polskim piśmiennictwie ekonomicznym z tego zakresu i zainicjować dalsze badania. Podkreślenia wymaga także jej znaczenie praktyczne. Walory tego dotyczące wiążą się w szczególności z zastosowaniem metod taksonomicznych w badaniach związków inwestycji środowiskowych z rozwojem społeczno-gospodarczym (...)
z recenzji wydawniczej


Liczba stron498
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-696-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  1. Ekonomiczno-ekologiczne uwarunkowania rozwoju zrównoważonego     15
  1.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w teorii ekonomii     15
  1.1.1. Zasoby środowiska w ujęciu ekonomii     15
  1.1.2. Przesłanki i rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju     23
  1.1.3. Pojęcie i istota koncepcji zrównoważonego rozwoju     29
  1.1.4. Prawne i strategiczne ujęcie zrównoważonego rozwoju w Polsce     36
  1.2. Polityka ekologiczna a zrównoważony rozwój     42
  1.2.1. Cele i kierunki proekologicznej polityki państwa i jej europejska geneza     42
  1.2.2. Zasady polityki ekologicznej państwa w Unii Europejskiej i w Polsce     54
  1.2.3. Polityka ekologiczna w odniesieniu do samorządu terytorialnego w Polsce     57
  1.3. Zastosowanie instrumentów ekonomicznych do realizacji polityki ekologicznej i zrównoważonego rozwoju     60
  1.3.1. Identyfikacja celów i funkcji instrumentów ekonomicznych     60
  1.3.2. Typologia instrumentów ekonomicznych stosowanych do ochrony środowiska    63
  1.3.3. Perspektywa modyfikacji instrumentów ekonomicznych wykorzystywanych w ramach zrównoważonego rozwoju     67
  1.4. Realizacja polityki ekologicznej w samorządach terytorialnych poprzez dokumenty strategiczno-planistyczne     72
  1.4.1. Samorząd województwa jako realizator polityki zrównoważonego rozwoju     72
  1.4.2. Gminne i powiatowe programy strategiczno-planistyczne na rzecz realizacji polityki ekologicznej     76
  1.4.3. Obowiązki samorządów w zakresie wykonywania przepisów ochrony środowiska Unii Europejskiej     80
  1.4.4. Transpozycja do samorządów terytorialnych długookresowej strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju     87
  2. Implementacja idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w aspekcie działań gminy     91
  2.1. Kategoria rozwoju trwałego i zrównoważonego w gminie     91
  2.2. Istota rozwoju lokalnego, jego cele i determinanty     96
  2.3. Rola samorządu terytorialnego w procesach rozwoju zrównoważonego i konkurencyjności gminy     107
  2.4. Planowanie strategiczne jako narzędzie zrównoważonego rozwoju gminy     120
  2.5. Specyfika ekoinwestycyjnego rozwoju gminy     126
  2.6. Programy i strategie inwestycyjne gmin     133
  2.7. Narzędzia kreowania gminnych inwestycji ekologicznych w realizacji rozwoju gminy     137
  2.7.1. Wieloletni plan inwestycyjny i prognoza finansowa     137
  2.7.2. Budżet zadaniowy     145
  2.8. Problem monitorowania polityki rozwoju i rozwoju zrównoważonego     154
  3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz ochrony środowiska     165
  3.1. Istota zadań publicznych realizowanych przez samorządy terytorialne     165
  3.2. Zadania publiczne związane z ochroną środowiska wykonywane przez powiatowe i wojewódzkie jednostki samorządowe     182
  3.3. Zadania publiczne związane z ochroną środowiska wykonywane przez gminy     189
  3.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa     189
  3.3.2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych     195
  3.3.3. Utrzymanie porządku i czystości w gminie     199
  3.3.4. Ochrona przyrody w gminie     204
  3.3.5. Ochrona powietrza i gospodarka energetyczna     206
  3.4. Dylematy dotyczące zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska     208
  4. Istota procesu inwestycji ekologicznych w jednostkach samorządu gminnego     213
  4.1. Pojęcie i typologia inwestycji     213
  4.2. Specyfika inwestycji samorządowych     219
  4.3. Specyfika ekologicznych inwestycji jednostek samorządu gminnego     225
  4.4. Problem rachunku ekonomicznego ochrony środowiska i efektywności samorządowych inwestycji ekologicznych     233
  4.5. Proces przygotowania i wdrażania projektu inwestycyjnego     243
  4.6. Ryzyko inwestycyjne     247
  5. Źródła finansowania ochrony środowiska w gminie     253
  5.1. System finansowania ochrony środowiska     253
  5.2. Budżetowe źródła finansowania ochrony środowiska w gminie     258
  5.2.1. Dochody własne podstawą finansowania zadań publicznych związanych z ochroną środowiska     258
  5.2.2. Finansowanie z budżetu państwa wspomagające realizację inwestycji ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego     266
  5.3. Celowe fundusze ekologiczne w systemie finansowania ochrony środowiska     275
  5.3.1. Istota ekologicznych funduszy celowych w systemie finansów publicznych     275
  5.3.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     279
  5.3.3. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej     292
  5.3.4. Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i proces ich likwidacji     296
  5.3.5. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Fundusz Leśny     301
  5.3.6. EkoFundusz i inne fundacje     304
  5.4. Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji ekologicznych     309
  5.4.1. Fundusze przedakcesyjne     309
  5.4.2. Fundusze pomocowe po akcesji     316
  5.4.3. Program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”     327
  5.4.4. Fundusz LIFE+ i pozostałe źródła     332
  5.5. Zwrotne źródła finansowania inwestycji ekologicznych w gminie     336
  5.5.1. Przychody zwrotne na cele ekologiczne w budżecie jednostek samorządu terytorialnego     336
  5.5.2. Rola wyspecjalizowanych banków w finansowaniu ochrony środowiska     344
  5.5.3. Obligacje komunalne jako źródło długoterminowego kapitału obcego na cele ekologiczne     350
  5.6. Alternatywne źródła finansowania działań środowiskowych w gminie     356
  5.6.1. Wykorzystywanie leasingu i sekurytyzacji przez jednostki samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu środków finansowych na publiczne inwestycje ekologiczne     356
  5.6.2. Partnerstwo publiczno-prywatne metodą realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego     358
  5.7. Dylematy wyboru źródeł finansowania zadań ekologicznych     364
  6. Analiza i ocena roli inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin     369
  6.1. Metodologia badawcza     369
  6.1.1. Źródło danych empirycznych oraz opracowanie i prezentacja materiału statystycznego     369
  6.1.2. Wykorzystanie metod taksonomicznych     370
  6.1.3. Zastosowanie analizy wariancji dla potrzeb określenia roli inwestycji ekologicznych w aspekcie rozwoju zrównoważonego gmin     375
  6.2. Analiza poziomu i dynamiki gminnych inwestycji ekologicznych     376
  6.3. Analiza naturalnych elementów środowiska w obszarze gmin     395
  6.4. Gminne środki budżetowe – dochody własne i transfery z budżetu państwa     400
  6.5. Wydatki i nakłady gmin na ochronę środowiska     410
  6.6. Zastosowanie metod taksonomicznych do badania ekoinwestycyjności podmiotów samorządowych     425
  6.7. Określenie występowania zależności między inwestycjami ekologicznymi a wybranymi cechami gminy     429
  6.8. Podsumowanie     444
  Zakończenie     449
  Bibliografia     457
  Spis rysunków     493
  Spis tabel     495
  Od Redakcji     497
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia