Europeistyka. Podręcznik akademicki t.1

Europeistyka. Podręcznik akademicki t.1

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Europeistyka to jedna z młodszych dyscyplin naukowych, której przedmiotem badań są dynamiczne procesy integracji europejskiej i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Autorzy podręcznika zaproponowali nowatorskie i całościowe ujęcie tej tematyki, porządkujące dotychczasowy stan wiedzy. Przedstawili Unię Europejską jako wielopłaszczyznową wspólnotę, integrującą państwa, społeczeństwa i jednostki w ramach płaszczyzn, takich jak gospodarka, prawo, polityka, sprawy społeczne i kulturalne.


Redaktorzy naukowi podręcznika zebrali zespół najlepszych badaczy specjalizujących się w zagadnieniach z zakresu studiów europejskich i reprezentujących różne ośrodki akademickie w Polsce.


W pierwszym tomie autorzy przedstawili:
teoretyczne podejścia do studiów europejskich,
koncepcje integracji europejskiej i rozwoju Unii Europejskiej,
kształt i realizację unijnego modelu wspólnoty dobrobytu,
system polityczny Unii Europejskiej,
rozwój i charakter prawa unijnego,
międzynarodowe atrybuty i role Unii Europejskiej.


W drugim tomie autorzy przedstawili:
kulturowy wymiar integracji europejskiej,
europejską integrację socjalną i unijną politykę społeczną,
ochronę praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej,
rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego,
terytorialny wymiar Unii Europejskiej,
uwarunkowania, przebieg i konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską.


Liczba stron470
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16928-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. Teoretyczny wymiar studiów europejskich (Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski)     9
  
  Kształtowanie się i instytucjonalizacja badań europejskich     10
  Zakres przedmiotowy badań europejskich     10
  Studia europejskie – w poszukiwaniu tożsamości dyscypliny     11
  Interdyscyplinarny charakter badań europejskich     13
  Historyczny kontekst badań europejskich     16
  Wybrane płaszczyzny badań europejskich     17
  Bibliografia     23
  
  Rozdział 2. Unia Europejska jako wspólnota historyczna (Kazimierz Łastawski)     27
  Teoretyczno-metodologiczne problemy historycznego rozwoju integracji     27
  Historyczne koncepcje integracji europejskiej     33
  Próby tworzenia organizacji integracyjnych w Europie     42
  Polskie koncepcje integracji europejskiej     50
  Rozwój wspólnot europejskich po II wojnie światowej     53
  Tworzenie trzech wspólnot     55
  Rozszerzenie i pogłębienie działalności wspólnotowej     73
  Powstanie i rozwój Unii Europejskiej     75
  Rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej i Wschodniej     78
  Kryzysowe zjawiska Unii Europejskiej ostatnich lat     81
  Trzy główne koncepcje rozwoju integracji europejskiej     86
  Koncepcja federalistyczna     87
  Koncepcja konfederacyjna (międzyrządowa)     89
  Koncepcja funkcjonalna (neofunkcjonalna)     90
  Współczesne dylematy rozwoju Unii Europejskiej     93
  Zagadnienia do dyskusji     96
  Podsumowanie rozdziału     97
  Bibliografia     101
  
  Rozdział 3. Unia Europejska jako wspólnota gospodarcza (Artur Nowak-Far)     105
  Wymiary wspólnoty gospodarczej – ujęcie teoretyczne     105
  Integracja gospodarcza a teoria integracji europejskiej, jej paradygmaty oraz metodologia opisu i badania     109
  Integracja gospodarcza jako pierwotny typ integracji w Europie     111
  Historyczny model integracji w Europie Środkowej i Wschodniej     111
  Model integracji w Europie Zachodniej – podstawowy wybór     112
  Zasadnicze elementy modelu integracyjnego     114
  Obecny kształt modelu wspólnoty gospodarczej     116
  Unia Europejska jako wspólnota dobrobytu     121
  Formuła realizacyjna unijnego modelu wspólnoty dobrobytu – podział kompetencji w dziedzinie gospodarczej     124
  Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej     128
  Istota rynku wewnętrznego Unii Europejskiej     128
  Swobodny przepływ towarów     129
  Swobodny przepływ osób     137
  Swoboda przedsiębiorczości i przepływu usług     140
  Swoboda przepływu kapitału i płatności bieżących     148
  Unijny system zapewniający niezakłóconą konkurencję na rynku wewnętrznym     150
  Wspólne polityki gospodarcze Unii Europejskiej     157
  Unia gospodarcza i walutowa – paralelizm Unii Europejskiej jako wspólnoty gospodarczej     167
  Źródło paralelizmu: reguły dostępu do strefy euro     167
  Paralelizm proceduralny: dwoisty system zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej     171
  Zamierzona dychotomia modelu: rozdział sektorów     179
  Zagadnienia do dyskusji     181
  Podsumowanie rozdziału     183
  Bibliografia     193
  
  Rozdział 4. Unia Europejska jako wspólnota polityczna (Monika Poboży)     195
  Unia jako wspólnota polityczna z perspektywy teoretycznej     196
  Unijne zasady demokratyczne, czyli wspólnota polityczna w ujęciu aksjologicznym     211
  Pozaekonomiczne dziedziny współpracy unijnej, czyli wspólnota polityczna w ujęciu materialnym     223
  Unijny system polityczny, czyli wspólnota polityczna w ujęciu ustrojowym     231
  Zagadnienia do dyskusji     245
  Podsumowanie rozdziału     246
  Bibliografia     250
  
  Rozdział 5. Unia Europejska jako wspólnota prawna (Elżbieta Dynia)     253
  Prawny wymiar integracji europejskiej – zagadnienia metodologii     253
  Status prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej     260
  Podmiotowość Wspólnot Europejskich     262
  Podmiotowość Unii Europejskiej     265
  Prawo unijne a prawo międzynarodowe publiczne i prawo krajowe     273
  Prawo europejskie, prawo Unii Europejskiej, prawo wspólnotowe – zagadnienia terminologiczne     273
  Autonomia prawa unijnego     275
  Charakterystyka prawa unijnego     285
  Prawo pierwotne     286
  Prawo wtórne     287
  Akty prawodawcze     292
  Akty o charakterze nieprawodawczym     292
  Akty delegowane     293
  Akty wykonawcze     294
  Instrumenty prawne w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa     296
  Instrumenty prawne w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości     298
  Zasady ogólne prawa unijnego     300
  Zakresy obowiązywania prawa unijnego     301
  Zakres podmiotowy     301
  Zakres przedmiotowy     308
  Zakres terytorialny     314
  Zakres czasowy prawa unijnego     318
  Zasady prawa Unii Europejskiej     323
  Bezpośredni skutek decyzji     332
  Bezpośredni skutek umów międzynarodowych     333
  Tworzenie prawa Unii Europejskiej     346
  Tworzenie prawa pierwotnego     346
  Tworzenie prawa pochodnego     348
  Stanowienie aktów delegowanych     356
  Stanowienie aktów wykonawczych     357
  Procedura budżetowa     358
  Zawieranie umów międzynarodowych     361
  Kontrola przestrzegania prawa unijnego     363
  Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości     363
  Współpraca sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości – pytanie prejudycjalne     372
  Zagadnienia do dyskusji     378
  Podsumowanie rozdziału     379
  Bibliografia     384
  
  Rozdział 6. Unia Europejska jako wspólnota międzynarodowa (Paweł J. Borkowski)     391
  Wprowadzenie     391
  Problemy definicyjne i metodologiczne     392
  Instrumenty aktywności międzynarodowej Unii Europejskiej     408
  Obszary aktywności międzynarodowej Unii Europejskiej     420
  Polityka wobec kandydatów do członkostwa     422
  Polityka wobec sąsiedztwa     425
  Stosunki z najważniejszymi mocarstwami     433
  Dialog międzyregionalny     436
  Role międzynarodowe Unii Europejskiej     449
  Zagadnienia do dyskusji     454
  Podsumowanie rozdziału     455
  
  Bibliografia     462
  Indeks nazwisk     465
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia