Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce Wydanie II

-20%

Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce Wydanie II

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,28  21,60

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

17,2821,60

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z teoretycznego punktu widzenia przeprowadzone badania potwierdzają ogólną tendencję: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach, w Polsce, oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierzają w podobnym kierunku, jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC, jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić. Menedżerowie rozważający implementację ABC muszą zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości, sposobów budowy systemu rachunku kosztów działań oraz metod wykorzystania informacji z tych systemów. Mogą oni również skorzystać z wiedzy o czynnikach pozytywnie i negatywnie wpływających na implementację rachunku kosztów działań oraz zmianach metodologicznych i instytucjonalno-organizacyjnych, które są rezultatem wdrożenia takiego rachunku. Wiedza ta może sprzyjać podejmowaniu lepszych decyzji odnośnie do implementacji systemów ABC, a jeżeli decyzja o wdrożeniu zostanie podjęta, może się przyczynić do zwiększenia prawdopodobieństwa zakończenia procesu wdrożenia sukcesem.


Liczba stron380
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-676-5
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  Rozdział 1. Zarys rozwoju rachunkowości zarządczej     21
  1.1. Istota rachunkowości zarządczej     21
  1.2. Rozwój rachunkowości zarządczej do początku lat 80. XX w.     29
  1.2.1. Tradycyjne podejście do historii rachunkowości zarządczej     31
  1.2.2. Historia rachunkowości zarządczej według H. T. Johnsona i R. S. Kaplana     34
  1.2.3. Alternatywne podejścia do historii rachunkowości zarządczej     46
  1.3. Rachunkowość zarządcza na przełomie XX i XXI w.     49
  1.3.1. Utrata istotności rachunkowości zarządczej w latach 80. XX w.     49
  1.3.2. Tendencje rozwoju rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI w.     55
  1.4. Dyfuzja innowacji w rachunkowości zarządczej od przełomu XX i XXI w.     62
  1.4.1. Pojęcie i znaczenie innowacji w rachunkowości zarządczej     62
  1.4.2. Badania innowacji w rachunkowości zarządczej     67
  1.4.3. ABC/M jako jedna z kluczowych innowacji w rachunkowości zarządczej     74
  1.4.4. Problemy wdraSania innowacji w rachunkowości zarządczej     79
  1.5. Podsumowanie     81
  Rozdział 2. Rozwój koncepcji i dyfuzja rachunku kosztów działań     83
  2.1. Geneza i rozwój rachunku kosztów działań     83
  2.1.1. Prekursorzy rachunku kosztów działań     83
  2.1.2. Rozwój rachunku kosztów działań w latach 1984–1989     87
  2.1.3. Rozwój rachunku kosztów działań w latach 1989–1992     104
  2.1.4. Rozwój rachunku kosztów działań po roku 1992     110
  2.1.5. Rachunek kosztów działań sterowany czasem     114
  2.1.6. Zarządzanie na podstawie działań     124
  2.1.7. Etapy ewolucji systemów pomiaru kosztów i efektywności     133
  2.2. Przegląd badań empirycznych rachunku kosztów działań na przełomie XX i XXI w.    139
  2.2.1. Rozpowszechnienie rachunku kosztów działań w świetle badań ankietowych     139
  2.2.2. Badania czynników wpływających na implementację rachunku kosztów działań     145
  2.2.3. Badania czynników determinujących sukces wdroSenia rachunku kosztów działań     150
  2.2.4. Badania wpływu implementacji rachunku kosztów działań na dokonania przedsiębiorstw     153
  2.2.5. Funkcjonowanie rachunku kosztów działań w świetle badań metodą studiów przypadków     156
  2.3. Krytyka koncepcji i problemy wdraSania rachunku kosztów działań     160
  2.3.1. Krytyka koncepcji rachunku kosztów działań     160
  2.3.2. Problemy wdraSania i trudności w ocenie sukcesu implementacji rachunku kosztów działań     167
  2.4. Podsumowanie     175
  Rozdział 3. Rozpowszechnienie, stosowanie i wykorzystanie rachunku kosztów działań w Polsce w świetle badań ankietowych     179
  3.1. Przegląd badań empirycznych dotyczących zastosowania rachunku kosztów działań w Polsce     179
  3.1.1. Rozpowszechnienie rachunku kosztów działań w Polsce     179
  3.1.2. Stosowanie i wykorzystanie rachunku kosztów działań w świetle badań metodą studiów przypadków     184
  3.2. Etapy własnych badań ankietowych     190
  3.3. Rozpowszechnienie rachunku kosztów działań w Polsce – rezultaty badań ankietowych (ankieta A)     197
  3.3.1. Ogólna charakterystyka badanych przedsiębiorstw     197
  3.3.2. Analiza systemów rachunku kosztów funkcjonujących w badanych przedsiębiorstwach     200
  3.3.3. Analiza podejścia badanych przedsiębiorstw do problematyki rachunku kosztów działań     208
  3.3.4. Analiza czynników mających wpływ na implementację rachunku kosztów działań     219
  3.4. Stosowanie i wykorzystanie rachunku kosztów działań w Polsce – rezultaty badań ankietowych (ankieta B)     223
  3.4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw objętych badaniem     223
  3.4.2. Ogólna charakterystyka systemów rachunku kosztów działań     227
  3.4.3. Analiza struktury systemów rachunku kosztów działań     230
  3.4.4. Analiza sposobów wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań     237
  3.5. Podsumowanie     249
  Rozdział 4. Zastosowanie rachunku kosztów działań w Polsce, w świetle analizy przypadków     253
  4.1. Etapy własnych badań w formie studiów przypadków     253
  4.2. Analiza przypadku wdroSenia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie produkcyjnym ALFA SA     259
  4.2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa i dotychczasowego systemu rachunku kosztów     259
  4.2.2. Ogólne informacje o systemie rachunku kosztów działań     263
  4.2.3. Struktura systemu rachunku kosztów działań     265
  4.2.4. Wykorzystanie informacji z systemu rachunku kosztów działań     269
  4.2.5. Weryfikacja hipotez rozprawy na podstawie analizy przypadku w firmie ALFA SA     272
  4.3. Analiza przypadku wdroSenia rachunku kosztów działań w firmie telekomunikacyjnej BETA SA     275
  4.3.1. Charakterystyka firmy i podstawowe informacje o systemie rachunku kosztów działań     275
  4.3.2. Struktura systemu rachunku kosztów działań     278
  4.3.3. Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów działań     284
  4.3.4. Weryfikacja hipotez rozprawy na podstawie analizy przypadku w firmie BETA SA     287
  4.4. Analiza przypadku wdroSenia rachunku kosztów działań w firmie ubezpieczeniowej GAMMA SA     290
  4.4.1. Charakterystyka firmy i dotychczasowego systemu rachunku kosztów     290
  4.4.2. Ogólne informacje o systemie rachunku kosztów działań     294
  4.4.3. Struktura systemu rachunku kosztów działań     295
  4.4.4. Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów działań     299
  4.4.5. Weryfikacja hipotez rozprawy na podstawie analizy przypadku w firmie GAMMA SA     301
  4.5. Analiza przypadku wdroSenia rachunku kosztów działań w firmie produkcyjno-handlowej OMEGA SA – badanie poprzez działanie     304
  4.5.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa oraz dotychczasowego systemu rachunku kosztów     304
  4.5.2. Budowa systemu rachunku kosztów działań     308
  4.5.3. Projekt analizy rentowności w warunkach zastosowania systemu rachunku kosztów działań     316
  4.5.4. Aktualizacja i modyfikacja systemu rachunku kosztów działań     320
  4.5.5. Weryfikacja hipotez rozprawy na podstawie badania poprzez działanie     322
  4.6. Podsumowanie     325
  Zakończenie     329
  Literatura     345
  Wykaz rysunków     365
  Wykaz tabel     366
  Załącznik 1     369
  Załącznik 2     373
  Od Redakcji     379
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia