Umowy o używanie aktywów w świetle historyczno-teoretycznego dyskursu rachunkowości

-20%

Umowy o używanie aktywów w świetle historyczno-teoretycznego dyskursu rachunkowości

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,36  19,20

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

15,3619,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

(...) Historia rachunkowości jako główny obszar badawczy jest niedoceniana i spychana na margines w badaniach naukowych. A przecież historia stanowi próbę wyjaśnienia teraźniejszości przez odwołanie się do przeszłych wydarzeń. Tym samym pełne zrozumienie rachunkowości jest możliwe tylko poprzez poznanie jej historii. (...)
Z tego też powodu z zadowoleniem należy przyjąć pojawienie się nowej książki z zakresu historii rachunkowości, tym bardziej że autor – w przeciwieństwie do dotychczasowych badań zastosował w tej pracy nowe podejście do przedmiotu badań, a mianowicie teorię dyskursu Michela Foucaulta. Trzeba zaznaczyć, że jest to w literaturze polskiej pierwsza praca wykorzystująca tę nową metodologię badań historii rachunkowości. (...)
Podsumowując, chciałbym podkreślić, iż recenzowana rozprawa stanowi metodologicznie pionierską pozycję wśród opracowań dotyczących historii rachunkowości powstałych w Polsce. Niewątpliwie zasługą autora jest podjęcie próby analizy historycznych materiałów źródłowych, wcześniej nieomawianych przez rachunkowość, oraz podjęcie tematu w niekonwencjonalny i interdyscyplinarny sposób. (...)
Z recenzji prof. dr. hab. Sławomira Sojaka


Liczba stron240
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-702-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    5
  Rozdział 1. Historia rachunkowości w świetle teorii dyskursu     15
  1.1. Podstawy teorii dyskursu     15
  1.2. Dyskurs w ujęciu M. Foucaulta     16
  1.3. Nauka w rozumieniu M. Foucaulta na tle koncepcji filozofii nauki     22
  1.4. Wpływ koncepcji M. Foucaulta na badania w zakresie historii rachunkowości    26
  1.5. Podsumowanie     29
  Rozdział 2. Historiografia rachunkowości – rozwój i aspekty metodologiczne    31
  2.1. Ewolucja historiografii rachunkowości    31
  2.1.1. O pojęciu historiografii rachunkowości     31
  2.1.2. Początek badań nad historią rachunkowości    33
  2.1.3. Okres intensywnego rozwoju badań nad historią rachunkowości (lata 50. i 60. XX w.)    35
  2.1.4. Okres teoretyczny (od lat 70. XX w.)    36
  2.1.5. Współczesne obszary badawcze historii rachunkowości     38
  2.1.6. Badania nad historią rachunkowości w Polsce    39
  2.2. Metodologiczne aspekty historiografii rachunkowości    41
  2.2.1. Rachunkowość jako przedmiot badania historycznego     41
  2.2.2. Koncepcja źródła historycznego w rachunkowości     42
  2.2.3. Wyjaśnianie w historii rachunkowości    49
  2.2.4. Narracja historyczna w rachunkowości     51
  2.3. Podsumowanie     54
  Rozdział 3. Ewolucja teorii rachunkowości – perspektywa retrospektywna     57
  3.1. Źródła teorii rachunkowości    57
  3.2. Poszukiwania początku teorii rachunkowości finansowej    60
  3.3. Normatywna teoria rachunkowości    63
  3.4. Pozytywna teoria rachunkowości     68
  3.5. Badania nad teorią rachunkowości finansowej w Polsce     69
  3.5.1. Ziemie polskie pod zaborami     69
  3.5.2. Okres międzywojenny     72
  3.5.3. Okres po drugiej wojnie światowej    73
  3.6. Podsumowanie     74
  Rozdział 4. Historyczno-teoretyczny dyskurs własności jako podstawa regulacji i praktyki w zakresie umów o używanie aktywów    77
  4.1. Uwagi o teorii własności w ramach dyskursu historyczno-teoretycznego     77
  4.2. Perspektywa ekonomiczna koncepcji własności    78
  4.2.1. Rys historyczny ekonomicznych koncepcji własności    78
  4.2.2. Teoria praw własności     81
  4.3. Psychologiczna perspektywa własności     83
  4.4. Filozoficzna perspektywa własności    86
  4.5. Socjologiczna perspektywa własności     88
  4.6. Prawna perspektywa własności    90
  4.6.1. Rys historyczny     90
  4.6.2. Własność w systemie prawa    96
  4.7. Analiza ramowa własności a umowy o używanie aktywów     99
  4.8. Podsumowanie     101
  Rozdział 5. Konstrukcje cywilnoprawne umów o używanie aktywów i ich historyczny rodowód    103
  5.1. Rys historyczny umów o używanie aktywów    103
  5.1.1. Początki umów o używanie aktywów w regulacjach prawnych    103
  5.1.2. Rzeczpospolita szlachecka     104
  5.1.3. Polska pod zaborami    105
  5.1.4. Okres międzywojenny     111
  5.2. Umowa najmu    112
  5.3. Umowa dzierżawy     114
  5.4. Umowa leasingu     115
  5.5. Umowa użyczenia    119
  5.6. Podsumowanie     122
  Rozdział 6. Regulacyjny i praktyczny wymiar rachunkowości w kontekście umów o używanie aktywów     127
  6.1. Regulacje rachunkowości – zarys historyczny     127
  6.1.1. Okres zaborów     127
  6.1.2. Okres międzywojenny     132
  6.1.3. Okres po drugiej wojnie światowej i współczesność     134
  6.2. Rozwój praktyki rachunkowości na ziemiach polskich    137
  6.2.1. Rzeczpospolita szlachecka     137
  6.2.2. Ziemie polskie pod zaborami     148
  6.2.3. Badanie praktyki rachunkowości w zakresie umów o używanie aktywów w świetle zaleceń instruktarzy ekonomicznych – perspektywa wieku XVII–XIX     160
  6.2.3.1. Wykorzystywanie umów o używanie aktywów w dziejach Polski    160
  6.2.3.2. Praktyka rachunkowości w zakresie umów o używanie aktywów w XVII–XIX w. na ziemiach polskich     161
  6.2.4. Okres międzywojenny     172
  6.3. Współczesny dyskurs rozwiązań rachunkowości w zakresie umów o używanie aktywów    173
  6.3.1. Dyskurs standaryzacji rachunkowości w zakresie umów o używanie aktywów – aspekt światowy    173
  6.3.2. Dyskurs standaryzacji rachunkowości w zakresie umów o używanie aktywów w Polsce    182
  6.4. Podsumowanie     185
  Zakończenie    189
  Literatura     197
  Aneks 1. Wykaz podstawowych wyrazów staropolskich wykorzystanych w rozprawie    225
  Aneks 2. Michel Foucault - szkic biograficzny     227
  Aneks 3. Ilustracje     229
  Spis rysunków i tabel    235
  Od Redakcji    237
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia