Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce

-20%

Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,40  18,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,4018,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wycena w rachunkowości w kontekście znaczących zmian w otoczeniu podmiotów gospodarczych stanowi istotne wyzwanie zarówno dla teoretyków, jak i praktyków rachunkowości. Wybór koncepcji wyceny dla potrzeb sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia jest zagadnieniem wielowątkowym i uzależnionym od wielu czynników. Wzrastający w regulacjach rachunkowości stopień wykorzystania wartości godziwej przy wycenie zasobów i zobowiązań stawia pytania o zasadność jej stosowania jako parametru uzupełniającego koszt historyczny lub całkowicie go zastępującego. Nie bez znaczenia są tutaj głosy krytyków wiążące wykorzystanie wartości godziwej z kryzysem finansowym i zawirowaniami na rynkach finansowych.
Przyjęcie orientacji bilansowej oraz ukierunkowanie sprawozdawczości finansowej na pomiar zasobów reprezentujących przyszłe korzyści ekonomiczne podnosi problem wyboru koncepcji wyceny, która najwierniej odzwierciedli istotę ekonomiczną stanów i procesów zachodzących we współczesnym przedsiębiorstwie. Alternatywne rozwiązania mają lub mogą mieć znaczący wpływ na przedstawienie i w konsekwencji tego na ocenę sytuacji finansowo-majątkowej podmiotu oraz prezentowane przez niego wyniki, mogą służyć różnym celom i różnym użytkownikom, a także odgrywać różną rolę w gospodarce jako całości. Zagadnienia te podejmuje Autor w niniejszej publikacji.


Liczba stron232
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-638-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  Rozdział 1. Pomiar wartości dla potrzeb sprawozdawczości finansowej     13
  1.1. Uwarunkowania pomiaru wartości w rachunkowości     13
  1.2. Postrzegana rola rachunkowości w społeczeństwie i gospodarce a stosowana podstawa wyceny     17
  1.3. Wycena dla potrzeb sprawozdawczości finansowej w kontekście celów rachunkowości i potrzeb informacyjnych użytkowników informacji finansowej     25
  1.4. Wycena dla potrzeb sprawozdawczości finansowej w świetle rozważań teoretyków XIX i XX w.     29
  1.5. Podejście bilansowe i wynikowe a wyceny w rachunkowości     37
  1.6. Przedmiot i perspektywa pomiaru wartości     40
  1.7. Cechy jakościowe informacji finansowej     44
  Rozdział 2. Wartość godziwa jako koncepcja pomiaru wartości w rachunkowości     49
  2.1. Uwarunkowania definicyjne wartości godziwej i jej wieloaspektowość     49
  2.1.1. Wartość godziwa a wartość rynkowa i cena transakcyjna     49
  2.1.2. Wartość godziwa a wartość wejścia i wyjścia     59
  2.1.3. Wartość godziwa a koszty transakcyjne     63
  2.1.4. Wartość godziwa a widełki cenowe (spread)     65
  2.1.5. Wartość godziwa a rynek odniesienia     67
  2.2. Pojęcie wartości godziwej w międzynarodowych regulacjach rachunkowości     68
  2.2.1. Cena transakcyjna a wartość rynkowa     74
  2.2.2. Wytyczne MSSF 13 Pomiar wartości godziwej     75
  2.3. Wartość godziwa w polskim prawie bilansowym     79
  2.4. Wartość godziwa w regulacjach amerykańskich     83
  2.5. Przesłanki stosowania wartości godziwej     87
  Rozdział 3. Koncepcje wyceny dla potrzeb sprawozdawczości finansowej     99
  3.1. Wartość godziwa a inne koncepcje pomiaru wartości w rachunkowości     99
  3.2. Wartość godziwa a koszt historyczny jako podstawa wyceny     104
  3.2.1. Istota kosztu historycznego     104
  3.2.2. Odzyskiwalność poniesionych nakładów     110
  3.2.3. Użyteczność kosztu historycznego     111
  3.2.4. Koszt historyczny a wartość godziwa     113
  3.3. Wartość godziwa a wartość historyczna (zmodyfikowany koszt historyczny)     115
  3.3.1. Istota wartości historycznej     116
  3.3.2. Wartość godziwa a wartość historyczna – różnice i elementy wspólne     117
  3.4. Wartość godziwa a wartość z użytkowania (wartość dochodowa/użytkowa)     120
  3.4.1. Charakterystyka wartości z użytkowania     120
  3.4.2. Wartość z użytkowania a wartość godziwa – porównanie     124
  3.5. Wartość odzyskiwalna     125
  3.5.1. Istota wartości odzyskiwalnej     126
  3.5.2. Podobieństwa i różnice wartości godziwej i wartości odzyskiwalnej     127
  3.6. Koncepcja bieżącego kosztu     129
  3.6.1. Istota bieżącego kosztu     130
  3.6.2. Podstawowe różnice między koncepcją wartości godziwej i bieżącego kosztu     131
  3.7. Odzyskiwalny bieżący koszt     133
  3.7.1. Charakterystyka odzyskiwalnego bieżącego kosztu     134
  3.7.2. Odzyskiwalny bieżący koszt a wartość godziwa – porównanie koncepcji     136
  3.8. Wartość godziwa a wartość możliwa do realizacji netto     138
  3.8.1. Istota wartości możliwej do realizacji netto     139
  3.8.2. Wartość możliwa do realizacji a wartość godziwa – porównanie     140
  Rozdział 4. Wykorzystanie wartości godziwej w regulacjach rachunkowości     145
  4.1. Wartość godziwa w krajowych i międzynarodowych regulacjach rachunkowości     145
  4.2. Modele wyceny bilansowej     145
  4.2.1. Model wartości godziwej I     147
  4.2.2. Model wartości godziwej II     151
  4.2.3. Model wartości godziwej III     152
  4.2.4. Model wartości godziwej IV     154
  4.2.5. Model wartości przeszacowanej     157
  4.2.6. Modele mieszane     160
  4.3. Rachunkowość zabezpieczeń     161
  4.4. Pomiar wartości w kontekście połączenia jednostek gospodarczych     164
  4.5. Wycena początkowa     166
  4.5.1. Aktywa i zobowiązania finansowe     167
  4.5.2. Aktywa biologiczne i produkty rolnicze     169
  4.5.3. Aport     172
  4.5.4. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne     172
  4.6. Programy lojalnościowe     174
  4.7. Dostosowanie (zmiana) polityki rachunkowości do regulacji MSSF     175
  4.8. Płatności w formie akcji     179
  4.9. Złożone instrumenty finansowe     184
  4.10. Wartość godziwa w testach na utratę wartości     185
  Rozdział 5. Wykorzystanie wartości godziwej przez spółki giełdowe w Polsce w świetle własnych badań empirycznych     187
  5.1. Zakres i przedmiot przeprowadzonego badania     187
  5.2. Zastosowanie wartości godziwej jako ekwiwalentu kosztu w momencie przejścia na sprawozdawczość MSSF     188
  5.3. Wykorzystanie wartości godziwej jako podstawy wyceny bilansowej     194
  5.3.1. Wartość godziwa jako podstawa wyceny bilansowej dla rzeczowych aktywów trwałych     195
  5.3.2. Zastosowanie wartości godziwej do wyceny wartości niematerialnych     197
  5.3.3. Wycena nieruchomości inwestycyjnych w wartości godziwej     198
  5.4. Wykorzystanie możliwości zmiany modelu wyceny bilansowej     201
  5.5. Dobrowolna klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych do wyceny w wartości godziwej     202
  5.6. Wartość godziwa a zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń     203
  5.7. Wycena instrumentów pochodnych     204
  5.8. Wnioski     205
  Zakończenie     209
  Bibliografia     215
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia