Dzieła zebrane, t. V

-20%

Dzieła zebrane, t. V

Religia w obrębie samego rozumu. Spór fakultetów. Metafizyka moralności

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

49,60  62,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

49,6062,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W niniejszym V tomie dzieł zebranych Kanta zamieszczone zostały jego dwie główne rozprawy z zakresu filozofii religii i metafizyki moralności: Religia w obrębie samego rozumu (1793) oraz Metafizyka moralności w dwóch częściach: Metafizyczne podstawy nauki prawa i Metafizyczne podstawy nauki o cnocie (1797). Po publikacji Religii w obrębie samego rozumu Kant spotkał się z upomnieniem, udzielonym w imieniu króla Friedricha Wilhelma II przez ministra departamentu szkolnego i kuratora uniwersytetów Johanna Friedricha Wöllnera. Zakazano mu wówczas wypowiadać się publicznie na tematy religijne. Po śmierci króla w 1798 roku filozof poczuł się zwolniony z tego zakazu, publikując, nawiązującą w pierwszej części do materii sporu, a więc do problematyki religijnej, rozprawę Spór fakultetów. Treść tej pracy stanowi więc swoistą kontynuację treści Religii w obrębie samego rozumu. Przekładu dokonali trzej doświadczeni polscy tłumacze Kanta: prof. Aleksander Bobko, prof. Jan Galewicz i prof. Mirosław Żelazny.


Liczba stron684
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2576-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne do pierwszej polskiej edycji Dzieł zebranych Immanuela Kanta /     5
  Od Redakcji /    7
  RELIGIA W OBRĘBIE SAMEGO ROZUMU (przeł. A. Bobko)
  Przedmowa do wydania pierwszego /    11
  Przedmowa do wydania drugiego /    19
  Część pierwsza. O obecności złego pryncypium obok dobrego albo o radykalnym złu w ludzkiej naturze /    23
  I. O pierwotnych predyspozycjach do dobra w ludzkiej naturze /    29
  II. O skłonności do zła w ludzkiej naturze /    32
  III. Człowiek jest z natury zły /    35
  IV. O źródle zła w ludzkiej naturze /    41
  Uwaga ogólna. O przywróceniu mocy pierwotnej predyspozycji do dobra /    46
  Część druga. O walce dobrego pryncypium ze złym o panowanie nad człowiekiem /    59
  Rozdział pierwszy. O roszczeniu prawnym dobrego pryncypium do panowania nad człowiekiem /    62
  a) Personifikacja idei dobrego pryncypium /    62
  b) Obiektywna realność tej idei /    63
  c) Trudności [kwestionujące] realność tej idei i ich rozwiązanie /    67
  Rozdział drugi. O roszczeniu prawnym złego pryncypium do panowania nad człowiekiem i o wzajemnej walce obu pryncypiów /    78
  Uwaga ogólna /    83
  Część trzecia. Zwycięstwo dobrego pryncypium nad złym i utworzenie Królestwa Bożego na ziemi /    91
  Rozdział pierwszy. Filozoficzne przedstawienie zwycięstwa dobrego pryncypium przez utworzenie królestwa Bożego na ziemi /    93
  I. O etycznym stanie naturalnym /    93
  II. Człowiek powinien porzucić etyczny stan natury, aby stać się członkiem etycznej wspólnoty /    94
  III. Pojęcie etycznej wspólnoty jest pojęciem ludu Bożego podległego etycznym prawom /    96
  IV. Idea ludu Bożego jest nie do zrealizowania (w ramach ludzkiej organizacji) inaczej niż w formie Kościoła /    98
  V. Konstytucja każdego kościoła wychodzi zawsze od jakiejś historycznej (objawionej) wiary, którą można nazwać kościelną i najlepiej jest oprzeć ją na Piśmie Świętym /    100
  VI. Najlepszym interpretatorem wiary kościelnej jest wiara czysto religijna /    106
  VII. Stopniowe przechodzenie wiary kościelnej do jedynowładztwa czystej wiary rozumowej jest przybliżaniem się Królestwa Bożego /    111
  Rozdział drugi. Historyczne przedstawienie stopniowego tworzenia rządów dobrego pryncypium na ziemi /    120
  Uwaga ogólna /    132
  Część czwarta. O służbie i pseudosłużbie pod panowaniem dobrego pryncypium albo o religii i klerze /    145
  Część pierwsza. O służbie Bożej w religii w ogóle /    147
  Rozdział pierwszy. Religia chrześcijańska jako religia naturalna /    151
  Rozdział drugi. Religia chrześcijańska jako religia uczona /    156
  Część druga. O pseudosłużbie Bożej w religii ustanowionej /    160
  Uwaga ogólna /    181
  SPÓR FAKULTETÓW (przeł. M. Żelazny)
  Przedmowa /    195
  Rozdział pierwszy. Spór fakultetu filozoficznego z teologicznym /    201
  Wstęp /    201
  Podział fakultetów w ogólności /    202
  I. O stosunkach między fakultetami /    204
  Rozdział pierwszy. Pojęcie i podział wyższych fakultetów /    204
  A. Specyfika fakultetu teologicznego /    206
  B. Specyfika fakultetu prawnego /    207
  C. Specyfika fakultetu medycznego /    209
  Rozdział drugi. Pojęcie i specyfika niższego fakultetu /    210
  Rozdział trzeci. O sprzecznym z prawem sporze wyższych fakultetów /    212
  Rozdział czwarty. O zgodnym z prawem sporze między wyższymi fakultetami a fakultetem niższym /    215
  Rezultat /    218
  II. Dodatek. Objaśnienie sporu fakultetów na przykładzie sporu fakultetów: teologicznego i filozoficznego /    218
  I. Materia sporu /    218
  II. Filozoficzne zasady interpretacji Pisma Świętego przyczyniające się do zaniechania sporu /    221
  III. Zarzuty dotyczące podstawowych zasad wykładni Pisma Świętego i odpowiedzi na nie /    226
  Uwaga ogólna. O sektach religijnych /    230
  Zawarcie pokoju i zażegnanie sporu fakultetów /    241
  Dodatek. Historyczne pytania dotyczące Biblii odnośnie praktycznego użytkowania i przewidywanego czasu dalszego obowiązywania tej Świętej Księgi /    248
  Dodatek. O czystej mistyce w religii /    249
  Rozdział drugi. Spór fakultetu filozoficznego z prawnym /    254
  Wznowione pytanie: Czy ludzki rodzaj stale zmierza ku temu, co lepsze? /    254
  Zakończenie /    268
  Rozdział trzeci. Spór fakultetu filozoficznego z medycznym /    268
  O mocy umysłu by przez samo tylko postanowienie być panem nad swymi chorobliwymi uczuciami. Odpowiedź Panu Radcy Dworu i Profesorowi Hufelandowi /    268
  Podstawowe zasady dietetyki /    271
  Zakończenie /    282
  Dopisek /    284
  METAFIZYKA MORALNOŚCI (przeł. W. Galewicz)
  Część pierwsza. Metafizyczne podstawy nauki prawa /    289
  Przedmowa /    291
  Tablica podziału nauki prawa /    296
  Wstęp do metafizyki moralności /    297
  I. O stosunku władz ludzkiego umysłu do praw moralnych /    297
  II. O idei i konieczności metafizyki moralności /    302
  III. O podziale metafizyki moralności /    306
  IV. Podstawowe pojęcia metafizyki moralności /    309
  Wstęp do nauki prawa /    319
  Dodatek do wstępu do nauki prawa /    324
  Podział nauki prawa /    328
  Podział metafizyki moralności jako takiej /    331
  Nauki prawa część pierwsza. Prawo prywatne /    335
  Rozdział pierwszy. W jaki sposób można mieć pewien przedmiot zewnętrzny jako coś swojego /    337
  Rozdział drugi. W jaki sposób można nabyć coś zewnętrznego /    352
  Podrozdział pierwszy. O prawie rzeczowym /    355
  Podrozdział drugi. O prawie osobowym /    367
  Podrozdział trzeci. O prawie względem osób pokrewnym prawu w stosunku do rzeczy /    373
  Podrozdział epizodyczny. O idealnym nabyciu zewnętrznego przedmiotu wyboru /    389
  Rozdział trzeci. O nabyciu, które jest subiektywnie zależne od wyroku publicznej instancji sądowej /    394
  A. O umowie darowizny /    395
  B. O umowie użyczenia /    396
  C. O odzyskaniu (ponownym objęciu w posiadanie) rzeczy utraconej /    398
  D. O uzyskiwaniu gwarancji dzięki złożeniu przysięgi /    402
  Nauki prawa część druga. Prawo publiczne /    409
  Rozdział pierwszy. Prawo państwowe /    411
  Ogólna uwaga o prawnych skutkach wynikających z natury związku obywatelskiego /    420
  O prawnym stosunku obywatela do kraju ojczystego i do obcych krajów /    441
  Rozdział drugi. Prawo narodów /    446
  Rozdział trzeci. Prawo obywatelstwa światowego /    455
  Dodatek. Objaśnienia do metafizycznych podstaw nauki prawa /    460
  Część druga. Metafizyczne podstawy nauki o cnocie /    479
  Przedmowa /    481
  Wstęp do nauki o cnocie /    487
  I. Omówienie pojęcia nauki o cnocie /    487
  II. Omówienie pojęcia celu, który zarazem jest obowiązkiem /    491
  III. O powodzie skłaniającym do tego, by przedstawić sobie cel, który zarazem jest obowiązkiem /    494
  IV. Jakie cele są zarazem obowiązkami? /    495
  V. Objaśnienie tych dwóch pojęć /    496
  A. Własna doskonałość /    496
  B. Cudza szczęśliwość /    498
  VI. Etyka nie podaje norm dotyczących postępowania, lecz tylko normy dotyczące maksym postępowania /    499
  VII. Obowiązki etyczne są obowiązkami o szerokim, natomiast obowiązki prawne - o wąskim przedziale [czynów mieszczących się w granicach] zobowiązania /    501
  VIII. Przedstawienie obowiązków cnoty jako obowiązków szerokich /    503
  IX. Czym jest obowiązek cnoty /    507
  X. Naczelne pryncypium nauki o prawie było analityczne, natomiast w nauce o cnocie jest ono syntetyczne /    509
  XI. Schemat obowiązków cnoty /    511
  XII. Estetyczne warunki podatności umysłu na [wpływ wywierany przez] pojęcia obowiązku jako takie /    512
  A. Uczucie moralne /    512
  B. O sumieniu /    513
  C. O miłości do ludzi /    515
  D. O szacunku /    516
  XIII. Ogólne zasady metafizyki moralności w zastosowaniu do czystej nauki o cnocie /    517
  XIV. O cnocie w ogóle /    519
  XV. O zasadzie, która odróżnia naukę cnoty od nauki prawa /    521
  XVI. Cnota wymaga najpierw panowania nad sobą /    523
  XVII. Cnota z konieczności zakłada apatię /    524
  XVIII. Pojęcia przygotowujące do podziału nauki o cnocie /    526
  XIX. Podział etyki /    529
  Etyczna nuka o elementach /    531
  Część pierwsza. Ogólne przedstawienie obowiązków wobec samego siebie /    533
  Wstęp /    533
  Księga pierwsza. O zupełnych obowiązkach wobec samego siebie /    538
  Dział pierwszy. Obowiązek człowieka wobec siebie jako istoty animalnej /    538
  Artykuł 1. O odbieraniu sobie życia /    539
  Artykuł 2. O lubieżnym samopohańbieniu /    541
  Artykuł 3. O otępianiu samego siebie przez brak umiaru w spożywaniu pokarmów i napojów /    545
  Dział drugi. Obowiązek człowieka w stosunku do samego siebie jako samej istoty moralnej /    547
  I. O kłamstwie /    547
  II. O skąpstwie /    550
  III. O służalczości /    554
  Rozdział pierwszy. O obowiązku człowieka wobec samego siebie jako swojego urodzonego sędziego /    558
  Rozdział drugi. O pierwszym przykazaniu wszelkich obowiązków wobec samego siebie /    561
  Księga druga. O niezupełnych obowiązkach człowieka wobec samego siebie (ze względu na jego cel) /    566
  Rozdział pierwszy. O obowiązku rozwijania i podnoszenia swojej doskonałości naturalnej /    566
  Rozdział drugi. O obowiązku podnoszenia swojej doskonałości etycznej /    568
  Część druga. O obowiązkach wobec innych osób /    570
  Dział pierwszy. O obowiązkach wobec innych tylko jako ludzi /    570
  Rozdział pierwszy. O obowiązku miłości wobec innych ludzi /    570
  A. O obowiązku dobroczynności /    575
  B. O obowiązku wdzięczności /    578
  C. Doznanie sympatii jest w ogóle obowiązkiem /    580
  O wadach nienawiści do ludzi, które są wprost przeciwne miłości do ludzi /    582
  Rozdział drugi. O obowiązkach cnoty wobec innych ludzi wynikających z należnego im szacunku /    586
  O występkach naruszających obowiązek szacunku dla innych ludzi /    591
  A. Pycha /    591
  B. Zniesławianie /    592
  C. Ośmieszanie /    593
  Dział drugi. O etycznych obowiązkach jednych ludzi w stosunku do innych ze względu na ich stan /    594
  Zakończenie nauki o elementach /    596
  O najściślejszym zjednoczeniu miłości i szacunku w przyjaźni /    596
  Dodatek. O cnotach współżycia /    600
  Etyczna metodologia /    603
  Rozdział pierwszy. Etyczna dydaktyka /    605
  Uwaga. Fragment katechizmu moralnego /    608
  Rozdział drugi. Etyczna ascetyka /    613
  Zakończenie /    615
  Tablica podziału etyki /    621
  UWAGI RZECZOWE
  Religia w obrębie samego rozumu /    625
  Spór fakultetów /    637
  Metafizyka moralności /    649
  Objaśnienia do przekładu /    663
RozwińZwiń

Dzieła zebrane, t. V - RECENZJE

Uwaga

Autor: Sergiusz

Dodano: 25.01.2016

Drodzy Państwo, proszę poprawić błąd na stronie: wybitnym tłumaczem Kanta jest prof. WŁODZIMIERZ (a nie Jan) Galewicz.

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia