Hermeneutyczne koncepcje człowieka w kręgu inspiracji heideggerowskich

-20%

Hermeneutyczne koncepcje człowieka w kręgu inspiracji heideggerowskich

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

25,60  32,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

25,6032,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest obszerną monografią poświęconą krytycznej rekonstrukcji koncepcji człowieka we współczesnej myśli hermeneutycznej. Autor rekonstruuje poglądy na kwestię człowieka obecne w dziełach Heideggera, Gadamera, Ricoeura. Praca ujawnia aktualne filozoficzne i kulturowe znaczenia problematyki człowieka.


Liczba stron415
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-013-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9
  1. Istota filozoficznego pytania o człowieka . . . ............... . . .    9
  1.1. Człowiek jako przedmiot zainteresowań filozofii . . ......... . . .    9
  1.2. Pytanie o człowieka w perspektywie doświadczeń filozofii
  postmodernistycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20
  1.3. Hermeneutyczne pytanie o człowieka a doświadczenia
  antropologii filozoficznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .    23
  1.4. Porównanie filozoficznego i naukowego sposobu stawiania
  pytania o człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    28
  2. Co to jest filozofia hermeneutyczna? . . . . . . . . . .............    31
  2.1. Sens terminu filozofia hermeneutyczna . . . . . . . . . . .... . .    31
  2.2. Specyfika filozofii hermeneutycznej . . . . . . . . . . .. . . . .    34
  2.3. Zadania filozofii hermeneutycznej . . . . . . . . . . . . . . . ..    37
  2.4. Korzenie filozofii hermeneutycznej i jej przedstawiciele .........    39
  2.5. Miejsce filozofii hermeneutycznej w ramach współczesnej
  filozofii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    42
  3. Zakres pracy i jej zamierzenia teoretyczne . . . . .................    45
  3.1. Hermeneutyczne koncepcje człowieka czy hermeneutyczna
  koncepcja człowieka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .    45
  3.2. W kręgu inspiracji Heideggerowskich . .... . . . . . . . . . . . .    46
  3.3. Zakres pracy i jej struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    47
  3.4. Kryteria ocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    48
  Rozdział I
  Martin Heidegger: Projekt innego sposobu
  ludzkiego bycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    52
  1. Filozofia jako filozofia hermeneutyczna . . . . .............. . . .    53
  1.1. Idea hermeneutyki faktyczności . . . . . . . . . . . . . . . . . .    53
  1.2. Hermeneutyka w Byciu i czasie . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    59
  1.3. Hermeneutyka w późnych poglądach Heideggera . . ............ . . .    66
  2. Od ludzkiego bytu ku ludzkiemu byciu . . . . . . . . . .............    70
  2.1. Koncepcja człowieka w Hermeneutyce faktyczności . . . ............    70
  2.2. Człowiek w perspektywie pytania o bycie . . . . . . . ...... . . .    72
  2.3. Ujęcie człowieka w późnych poglądach Heideggera . . . ............    93
  2.4. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    102
  Rozdział II
  Hans-Georg Gadamer: Humanistyczna wizja
  człowieka i otwartość pytania o człowieka .............................106
  1. Wprowadzenie do filozofii Gadamera . . . . . . . . . . .......... .    106
  1.1. Filozofia Gadamera jako filozofia współczesna . . . .. .... ... .    106
  1.2. Gadamer jako następca, kontynuator i krytyk Heideggera ..........    116
  1.3. Znaczenie filozoficznej hermeneutyki Gadamera . . . . ......... .    122
  1.4. Status hermeneutyki Gadamera . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    126
  1.5. Hermeneutyczne ujęcie problematyki ludzkiego działania ...........129
  2. Kulturowy i historyczny kontekst
  ludzkiego istnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .    140
  2.1. Filozofia hermeneutyczna a problemy kultury . . . . . . . .......    140
  2.2. Człowiek a przekaz tradycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    154
  3. Filozofia hermeneutyczna Gadamera jako filozofia
  człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    171
  3.1. Filozofia hermeneutyczna jako pytanie o człowieka . ......... . .    171
  3.2. Jak badać człowieka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    174
  3.3. Hermeneutyczna wizja człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . ..    183
  3.4. Rezultaty hermeneutycznego ujęcia człowieka . . . . . . . .......    192
  3.5. Zagrożenia dla naszego człowieczeństwa . . . . . . . . ... .... .    196
  3.6. Praktyczne implikacje hermeneutycznego ujęcia człowieka ..........197
  3.7. Etyczne aspekty hermeneutycznego ujęcia człowieka . . ...........    201
  3.8. Czy hermeneutyczna wizja człowieka rozwiązuje nasze
  problemy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    204
  3.9. Czy istnieje ostateczna prawda o człowieku? . . . . . . ..... . .    211
  Rozdział III
  Paul Ricoeur: Człowiek jako istota
  działająca, narracyjna i jako podmiot
  moralny. Niejednoznaczność sytuacji
  człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    214
  1. Filozofia Ricoeura jako filozofia współczesna . . .................    214
  1.1. Kulturowe usytuowanie filozofii . . . . . . . . . . . . . . . . .    214
  1.2. Status współczesnego filozofowania . . . . . . . . . . . . . .. .    216
  1.3. Podtrzymanie wzorców i kontynuacja dotychczasowego
  filozofowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .    219
  1.4. Filozofia Ricoeura w relacji do ogólnych tendencji
  współczesnej filozofii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    224
  1.5. Filozofia Ricoeura wobec poglądów Heideggera . . . .......... . .    228
  1.6. Ricoeur jako kontynuator i krytyk Gadamera . . . . . . . ...... .    237
  2. Hermeneutyczna koncepcja człowieka . . . . . . . . . ..............    246
  2.1. Człowiek jako zasadniczy problem filozofii . . . . . . . ...... .    246
  2.2. Krytyka filozofii refleksyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . .     249
  2.3. Droga ku odzyskaniu podmiotu . . . . . . . . . . . . . . . . .. .    254
  2.4. Refleksja jako interpretacja. Nawiązanie do hermeneutyki .........255
  2.5. Problem przedmiotu interpretacji . . . . . . . . . . . . . . . .    260
  2.6. Status interpretacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .    265
  2.7. Idea podmiotu rozczłonkowanego . . . . . . . . . . . . . .... . .    271
  2.8. Niejednoznaczność sytuacji człowieka . . . . . . . . . . . .... .    275
  2.9. Ontologiczne rezultaty Ricoeurowskiej filozofii człowieka
  i ich praktyczne implikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    280
  2.10. Ograniczenia Ricoeurowskiej koncepcji człowieka . . . ........ .    288
  Rozdział IV
  Charles Taylor: Człowiek jako zwierzę
  samointerpretujące się . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .    292
  1. Charles Taylor jako kontynuator myśli
  hermeneutycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .    292
  2. Krytyka naturalizmu i naturalistycznej wizji
  człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    298
  3. Człowiek jako podmiot w przestrzeni kwestii
  moralnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    303
  4. Problem nowoczesnej tożsamooeci jako zagadnienie
  aktualnej formy życia duchowego . . . . . . . . . . . . ............ .    307
  5. Rezultaty hermeneutycznego potraktowania
  problemów naszego człowieczeństwa . . . . . . . . . . ................    311
  Rozdział V
  Richard Rorty: Człowiek jako
  autokreująca się istota. Negacja
  systematycznej wiedzy o człowieku . . . . . ........................ .    321
  1. Zwrot ku hermeneutyce jako wyraz odejścia od
  epistemologicznego fundamentalizmu . . . . . . . . ............... . .    321
  2. Zerwanie z klasycznym obrazem człowieka . . . . . .................    329
  3. Tworzenie nowych obrazów siebie jako
  najdonioślejsza zdolność człowieka . . . . . . . . . . ...............    332
  4. Czy autokreacyjność stanowi rozwiązanie naszych
  problemów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    336
  Rozdział VI
  Gianni Vattimo: Człowiek w ujęciu
  hermeneutyki zradykalizowanej . . . . . . . . . ......................    341
  1. Hermeneutyczne inspiracje filozofii Vattimo . ................. . .    341
  2. Człowiek w świecie pozbawionym stałych struktur ....................352
  3. Ujęcie naszego człowieczeństwa w ramach
  zradykalizowanej koncepcji hermeneutyki . . . . .................... .    356
  Rozdział VII
  John D. Caputo: Nieokreśloność sensu bycia
  człowiekiem w ujęciu hermeneutyki
  radykalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    364
  1. Idea hermeneutyki radykalnej . . . . . . . . . . . . . . . . ......    364
  2. Krytyka dotychczasowych ujęć hermeneutyki . . .....................    370
  3. Rezultaty zradykalizowania hermenutyki . . . . .............. . . .    377
  4. Człowiek w perspektywie idei hermeneutyki
  radykalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    381
  5. Czy radykalna hermeneutyka wypracowuje
  odpowiedź na pytanie o człowieka? . . . . . . . . . ............ . . .    385
  Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..    392
  Spis literatury cytowanej . . . . . . . . . . . . . . . ............ .    405
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia