Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko augustowskiego

-30%

Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko augustowskiego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,54  42,20

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

29,5442,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pracy omówiony został wpływ czynników pozajęzykowych na dwujęzyczność staroobrzędowców zamieszkujących w regionie suwalsko-augustowskim. Uwzględnione zostały dwie perspektywy: makrosocjolingwistyczna - ukazująca zjawiska na poziomie grupowym oraz mikrosocjolingwistyczna - na poziomie indywidualnym. Analiza została oparta na materiale empirycznym w postaci nagrań i danych socjolingwistycznych zgromadzonych podczas serii ekspedycji w latach 1999-2009, dzięki czemu możliwe było uchwycenie zmian dokonujących się w bilingwizmie badanej społeczności.


Liczba stron348
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2682-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autora /    11
  Zasady transkrypcji oraz grafii tekstu /    15
  Wykaz skrótów /    17
  
  Rozdział I
  Zarys historii i obecnej sytuacji społecznej staroobrzędowców w Polsce /    19
  Najważniejsze fakty w historii ruchu staro obrzędowego /    19
  Geneza /    19
  Staroobrzędowcy w Rosji /    20
  Staroobrzędowcy na ziemiach polskich /    21
  Obecna sytuacja staroobrzędowców w Polsce /    24
  Rozmieszczenie i liczebność polskich staroobrzędowców /    24
  Region suwalsko-augustowski /    26
  Staroobrzędowcy jako mniejszość wyznaniowa, etniczna, kulturowai językowa /    27
  Wyspa gwarowa /    28
  
  Rozdział II
  Podstawy teoretyczne badań socjologicznych i psychologicznych uwarunkowań dwujęzyczności, zastosowane metody badawcze oraz dobór informatorów /    31
  Najważniejsze założenia badań nad dwujęzycznością /    31
  Wykorzystanie socjologii i psychologii w dotychczasowych badaniach dwujęzyczności /    33
  Dotychczasowe badania staroobrzędowców /    35
  Historia i kultura staroobrzędowców /    36
  Język staroobrzędowców /    37
  Potrzeba nowej perspektywy w badaniach języka polskich staroobrzędowców /    39
  Założenia metodologiczne /    43
  Ogólne założenia i podstawowe pojęcia strukturalizmu Uriela Weinreicha /    43
  Czynniki kształtujące zjawisko interferencji /    44
  Dwujęzyczność na poziomie jednostki i grupy /    45
  Język jednostki /    45
  Język grupy /    45
  Strukturalistyczna lingwityska kontaktu Uriela Weinreicha – najważniejsze założenia /    47
  Język w ujęciu socjologicznym i psychologicznym /    48
  Pojęcia idiolektu i socjolektu /    49
  Potrzeba perspektywy mikro- i makrosocjolingwistycznej /    51
  Zastosowanie koncepcji kodu rozwiniętego i ograniczonego w lingwistyce kontaktu /    53
  Pojęcie tożsamości kulturowej. Kanon kulturowy a język /    55
  Pojęcia tożsamości osobowej oraz roli społecznej i ich znaczenie dla języka /    57
  Podstawowe założenia i hipotezy badawcze /    58
  Wybór metod badawczych oraz grupy objętej badaniem /    60
  Różnorodność gromadzonego materiału /    60
  Informatorzy /    61
  Trudności z dotarciem do informatorów /    62
  Dobór próby /    63
  Sposób prowadzenia badań. Metody i techniki badawcze /    68
  Perspektywa longitudinalna /    68
  Techniki nagrań /    69
  Obserwacja uczestnicząca /    70
  Wykorzystanie dotychczasowych badań /    71
  Charakterystyka informatorów /    72
  
  Rozdział III
  Dwujęzyczność staroobrzędowców w perspektywie makrosocjolingwistycznej /    76
  Prymarność kodu językowego /    76
  Typologia prymarności/sekundarności kodu językowego /    80
  Dyglosja /    87
  Założenia wstępne /    87
  Sfery użycia języków w warunkach dyglosji /    88
  Prestiż języków /    94
  Dziedzictwo literackie /    96
  Sposób akwizycji języków /    97
  Standaryzacja /    97
  Stabilność dyglosji /    98
  Zasoby strukturalne języków w sytuacji dyglosji /    99
  Dyglosja a bilingwizm – podsumowanie /    99
  Przełączanie kodu /    100
  Zapożyczenia /    105
  Kalki /    109
  
  Rozdział IV
  Dwujęzyczność staroobrzędowców w perspektywie mikrosocjolingwistycznej /    114
  Cechy indywidualne wpływające na kształt dwujęzyczności w ujęciu mikrosocjolingwistycznym /    114
  Ogólna sprawność językowa /    114
  Warunki przyswajania języków a dwujęzyczność /    118
  Płeć – czy w badanej społeczności istnieją seksolekty? /    122
  Biografia językowa /    124
  Najważniejsze okresy biografii językowej /    125
  Język domu rodzinnego w dzieciństwie /    127
  Język okresu szkolnego i wieku dojrzewania /    132
  Język wieku dojrzałego: małżeństwa i miejsca pracy /    141
  Język starszego pokolenia /    145
  Zjawiska językowe wspólne dla starszego pokolenia /    145
  Opis biografii językowych i charakterystyka idiolektów przedstawicieli starszego pokolenia /    149
  Typ bilingwizmu rozwiniętego w wieku starszym – GB-K1920 /    149
  Typ bilingwizmu rozwiniętego w wieku starszym w otoczeniu homogenicznym – GB-K1922a /    151
  Typ bilingwizmu rozwiniętego w wieku starszym w otoczeniu heterogenicznym – SE-M1925 /    155
  Typ bilingwizmu rozwiniętego w wieku starszym z zauważalnymi wpływami rosyjskiej gwary na język polski – AB-K1926 /    159
  Typ bilingwizmu rozwiniętego w wieku starszym w otoczeniu homogenicznym – GB-M1932 /    162
  Typ bilingwizmu rozwiniętego w wieku starszym w otoczeniu homogenicznym; kod rozwinięty w gwarze – GB-M1933 /    164
  Typ bilingwizmu rozwiniętego w wieku starszym w otoczeniu homogenicznym z widocznym wpływem gwary na polszczyznę – GB-K1941 /    168
  Typ bilingwizmu rozwiniętego w wieku starszym w otoczeniu heterogenicznym – W-M1942 /    172
  Biografie językowe starszego pokolenia – podsumowanie /    174
  Język średniego pokolenia /    176
  Zjawiska językowe wspólne dla średniego pokolenia /    177
  Biografie językowe przedstawicieli średniego pokolenia /    181
  Typ bilingwizmu ze znacznym wpływem języka ogólnorosyjskiego w otoczeniu heterogenicznym – S-M1947b /    181
  Typ bilingwizmu rozwiniętego w wieku dojrzałym w otoczeniu homogenicznym – GB-K1951b /    183
  Typ bilingwizmu rozwiniętego w wieku dojrzałym w otoczeniu homogenicznym – GB-M1951 /    188
  Typ bilingwizmu rozwiniętego w wieku dojrzałym w otoczeniu okresowo homogenicznym i heterogenicznym z wpływem języka ogólno rosyjskiego – GB*-M1959 /    192
  Typ bilingwizmu rozwiniętego w wieku dojrzałym w otoczeniuheterogenicznym – BP-K1961c /    196
  Typ bilingwizmu zanikającego w wieku dojrzałym w otoczeniu
  heterogenicznym – GB*-K1965.. . _198
  Typ bilingwizmu rozwiniętego w wieku dojrzałym w otoczeniu homogenicznym – GB-K1967 /    201
  Biografie językowe średniego pokolenia – podsumowanie /    203
  Język młodszego pokolenia /    205
  Zjawiska językowe wspólne dla młodszego pokolenia /    206
  Biografie językowe przedstawicieli młodszego pokolenia /    209
  Typ bilingwizmu rozwiniętego zbliżony do amblilingwizmu – GB-M1972 /    209
  Typ bilingwizmu ograniczonego w wieku dojrzałym – GB-M1974 /    214
  Typ bilingwizmu rozwiniętego przekraczający ramy kodu ograniczonego – GB-M1977 /    217
  Typ rozwiniętego bilingwizmu w wieku dojrzewania i dojrzałym – GB-K1984a /    224
  Typ ograniczonego bilingwizmu w okresie dzieciństwa – GB-M1990 /    228
  Typ bilingwizmu rozwijanego w okresie dojrzewania – GB-M1992a /    230
  Typ bilingwizmu zanikającego w okresie dojrzewania – GB-M1993b /    234
  Typ rozwiniętego bilingwizmu w okresie dzieciństwa – GB-K1997 /    239
  Biografie językowe młodszego pokolenia – podsumowanie /    242
  Podsumowanie biografii językowych – typologia /    244
  
  Rozdział V
  Utrzymanie i zanik języka mniejszości /    251
  Normy językowe /    252
  Dwukulturowość i di-ethnia /    256
  Zmiana społeczna a język mniejszości /    258
  Rewitalizacja /    262
  Znaczenie struktury społecznej dla zachowania języka mniejszości. Czynniki demograficzne /    265
  Utrzymanie i zanik języka mniejszości – podsumowanie /    270
  Zakończenie /    272
  Bibliografia /    277
  Literatura przedmiotu /    277
  Słowniki i encyklopedie /    296
  Aneks 1 – Teksty gwarowe
  AB-K1926 /    297
  GB-M1933 /    298
  BP-1937b /    299
  GB-K1951b /    300
  GB-M1956 /    301
  BP*-K1961c /    302
  GB-M1977 /    303
  GB-K1985 /    304
  GB-M1992a /    305
  Łuczyna /    306
  Aneks 2 – Spis informatorów i ich krótka socjolingwistyczna charakterystyka
  Starsze pokolenie – 43 informatorów /    307
  Średnie pokolenie – 37 informatorów /    314
  Młodsze pokolenie – łącznie 48 informatorów /    320
  Osoby dojrzałe – 33 informatorów /    320
  Dzieci i młodzież szkolna – 15 informatorów /    324
  Aneks 3 – Mapy
  Mapa 1. Ojczyzna językowa staroobrzędowców w XVII wieku a ich obecne miejsce zamieszkania /    326
  Mapa 2. Region suwalsko-augustowski z wyróżnieniem miejscowości, z których pochodzą informatorzy opisani w pracy /    327
  ??????????????? ? ??????????????? ??????? ????????? ????????????? ?????????-????????????? ??????? (p?????) /    329
  Sociological and psychological conditions of bilingualism of the Old. Believers in the Suwałki-Augustów region (summary) /    339
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia