Problemy wielokulturowości w medycynie

Problemy wielokulturowości w medycynie

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

54,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jedyny na polskim rynku podręcznik omawiający problemy wielokulturowości w medycynie z tak szerokiej perspektywy. W książce omówiono m.in. wybrane religie i grupy etniczne, wielokulturowość społeczeństwa polskiego, postrzeganie zdrowia, choroby i śmierci w różnych kulturach, kulturowe uwarunkowania położnictwa, transplantologii, transfuzjologii i eutanazji, a także problemy etyczne w opiece nad pacjentami pochodzącymi z różnych kultur.
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków medycznych i wszystkich pracowników służby zdrowia. Polecamy go również uwadze studentów etnologii i psychologii oraz osób interesujących się współczesnymi przemianami społeczno-kulturowymi.


Liczba stron400
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4134-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. Charakterystyka wybranych religii świata i grup etnicznych    19
  Buddyzm - Irena Wrońska, Beata Dobrowolska    19
  Chrześcijaństwo - Beata Dobrowolska    23
  Hinduizm - Agata Reczek    27
  Islam — Bassam Aouil    35
  Judaizm — Magdalena Grabowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik    40
  Prawosławie — Antygona Chadzopulu, Eleni Theodosopoulou    44
  Romowie — Irena Wrońska    51
  Świadkowie Jehowy —Maria Kózka    56
  Rozdział 2. Śmierć w różnych religiach świata - Maria Kózka    60
  Wprowadzenie    60
  Śmierć w buddyzmie    60
  Śmierć w chrześcijaństwie    63
  Śmierć w hinduizmie    64
  Śmierć w islamie    65
  Śmierć w judaizmie    66
  Rozdział 3. Kultura i subkultura — Małgorzata Halicka, Emilia Kramkowska    69
  Wprowadzenie    69
  Pochodzenie pojęcia „kultura"    69
  Definicja kultury    70
  Kultura a natura    72
  Kultura a cywilizacja    72
  Podstawowe cechy kultury    73
  Subkultura    75
  Społeczne funkcje kultury i subkultury    76
  Rozdział 4. Wielokulturowość społeczeństwa polskiego - Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk    79
  Wprowadzenie    79
  Uchodźca, imigrant, repatriant    79
  Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce    83
  Rozdział 5. Krajowy program przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w latach 2004-2009 w aspekcie ochrony zdrowia — Cecylia Regina Łukaszuk    92
  Rozdział 6. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności — Emilia Rozwadowska    97
  Prawa człowieka w Radzie Europy    97
  Europejska Konwencja Praw Człowieka a Unia Europejska    97
  Katalog praw człowieka    98
  Prawo do skargi    99
  Europejski Trybunał Praw Człowieka    99
  Europejska Konwencja Praw Człowieka a Polska    100
  Podsumowanie    101
  Rozdział 7. Dialog wielokulturowy — Katarzyna Van Damme-Ostapowicz    103
  Wprowadzenie    103
  Kompetencja międzykulturowa    104
  Kontekst kultury w opiece zdrowotnej na świecie    104
  Różnorodność moralna    105
  Obszary różnorodności kulturowej w systemie opieki zdrowotnej    106
  Pośrednik międzykulturowy    107
  Kształcenie medyczne w wielokulturowym świecie    108
  Model TOPOI. Systemowo-teoretyczne podejście do komunikacji międzykulturowej    110
  Interakcja z innymi kulturami    111
  Rozdział 8. Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze biopsychospołecznym - Zofia Kostrzanowska    114
  Wprowadzenie    114
  Zdrowie i choroba w wymiarze biomedycznym    115
  Społeczny wymiar zdrowia i choroby    117
  Pojęcie zdrowia i choroby w wymiarze psychologicznym    119
  Rozdział 9. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych oraz reakcja na chorobę - Zofia Kostrzanowska    123
  Wprowadzenie    123
  Uwarunkowania środowiskowe    123
  Podstawy uwarunkowań kulturowych    127
  Wiedza i wierzenia na temat przyczyn chorób    129
  Sposób postrzegania i interpretowania objawów chorobowych oraz reakcja na ból    130
  Postawy i zachowania wobec choroby    131
  Współczesne wzory dbałości o ciało    133
  Rozdział 10. Przesądy, zabobony a praktyki medyczne w ciągu wieków - Elżbieta Krajewska-Kułak, Antygona Chadzopulu    137
  Wprowadzenie    137
  Przesądy a praktyki medyczne ludów pierwotnych    138
  Przesądy a praktyki medyczne w Egipcie, Indiach i Chinach    139
  Przesądy a praktyki medyczne w Grecji, kulturze arabskiej i judaizmie    140
  Przesądy a praktyki medyczne w średniowieczu, odrodzeniu i oświeceniu    141
  Przesądy a praktyki medyczne w XIX w.    143
  Przesądy a praktyki medyczne w medycynie ludowej    143
  Przesądy a praktyki medyczne w XX i XXI wieku    145
  Rozdział 11. Religijność a zdrowie - Maria Libiszowska-Żółtkowska    148
  Religia a zdrowie    148
  Religia wobec choroby    151
  Czy religijność ma wpływ na zdrowie?    153
  Rozdział 12. Znaczenie przekonań religijnych w opiece zdrowotnej - Marta Muszalik, Magdalena Grabowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska    157
  Rozdział 13. Kulturowe uwarunkowania opieki zdrowotnej. Nierówności społeczne w dostępie do zdrowia - Jerzy Tadeusz Marcinkowski    165
  Kultura i religia wśród czynników warunkujących stan zdrowia    165
  Przemiany w opiece zdrowotnej - od monokulturowej do wielokulturowej    166
  Pozytywne i negatywne przykłady z historii    167
  Tolerancja wyzwaniem współczesności    167
  Czynniki związane z kulturą i/lub religią warunkujące stan zdrowia i zagrożenia zdrowotne    168
  Czynniki związane z kulturą i/lub religią wpływające na funkcjonowanie opieki zdrowotnej    169
  Rozdział 14. Funkcje zawodowe pracowników ochrony zdrowia w dziejach - Jolanta Lewko    173
  Początki medycyny polskiej    173
  Rola i funkcje zawodowe pracowników ochrony zdrowia    177
  Rozdział 15. Kulturowe wyznaczniki badania jakości w medycynie - Barbara Jankowiak    181
  Jakość życia - ogólne pojęcie    181
  Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia    183
  Ocena jakości życia i jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia    184
  Charakterystyka wybranych narzędzi do badania jakości życia    186
  Rozdział 16. Satysfakcja chorego z opieki medycznej - Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz-Wojnicka    190
  Analiza terminologiczna pojęcia „satysfakcja pacjenta"    190
  Badanie satysfakcji pacjentów    192
  Kulturowe uwarunkowania badania satysfakcji pacjentów z opieki    193
  Znaczenie pomiaru satysfakcji pacjenta z opieki    194
  Rozdział 17. Teoria pielęgniarstwa Madeleine Leininger - Lucyna Płaszewska-Żywko    197
  Wprowadzenie    197
  Teoria Leininger    198
  Teoria Leininger a metaparadygmat pielęgniarstwa    201
  Teoria Leininger a proces pielęgnowania i kryteria oceny teorii    203
  Rozdział 18. Model Joyce Newman Giger i Ruth Elaine Davidhizare - Lucyna Płaszewska-Żywko    206
  Rozdział 19. Uprzedzenia rasowe i religijne oraz ich rola w procesie leczenia i pielęgnowania — Magdalena Grabowska, Marta Muszalik, Kornelia Kędziora-Kornatowska    214
  Wprowadzenie    214
  Rasizm    215
  Geneza zjawiska uprzedzeń rasowych i religijnych    216
  Skutki zjawiska uprzedzeń rasowych i religijnych    218
  Relacje między personelem medycznym a pacjentem związane ze zjawiskiem uprzedzeń rasowych i religijnych    219
  Rozdział 20. Kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychosomatycznych i psychogenne uwarunkowania zaburzeń somatycznych - Małgorzata Anna Basińska    222
  Wprowadzenie    222
  Kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychosomatycznych    223
  Psychogenne uwarunkowania zaburzeń somatycznych    225
  Agata Reczek    231
  Rozdział 22. Kulturowe uwarunkowania żywieniowe - Elżbieta Maciorkowska    236
  Rozdział 23. Wielokulturowość w pediatrii - Marek Szczepański    245
  Wprowadzenie    245
  Dziecko w prehistorii    245
  Dziecko w starożytnym Egipcie    246
  Dziecko w starożytnej Grecji    246
  Dziecko w starożytnym Rzymie    248
  Dziecko w kulturze hinduskiej    250
  Dziecko w kulturze hebrajskiej    251
  Dziecko w kulturze islamskiej    252
  Dziecko w średniowiecznej medycynie arabskiej    253
  Dziecko w średniowiecznej medycynie chrześcijańskiej    254
  Dziecko w odrodzeniu i baroku    255
  Pediatria nowożytna    256
  Dziecko i pediatria w wielokulturowych społeczeństwach na początku XXI wieku    258
  Rozdział 24. Transkulturowa neurologia i psychiatria - Wojciech Kułak    261
  Wprowadzenie    261
  Podejście do pacjenta niepełnosprawnego w ciągu wieków    261
  Kulturowe uwarunkowania zaburzeń neurologicznych    263
  Podejście do pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w ciągu wieków    268
  Kulturowe uwarunkowania wybranych zaburzeń psychicznych    270
  Rozdział 25. Kulturowe uwarunkowania narkomanii - Agnieszka Dyk-Duszyńska, Olga Szczepaniak    280
  Wprowadzenie    280
  Rys historyczny wybranych substancji narkotycznych    281
  Znaczenie narkotyków w kulturze wybranych społeczności    282
  Narkotyki w ruchu hipisowskim    284
  Dwie koncepcje rozwoju narkomanii    286
  Podsumowanie    287
  Rozdział 26. Kulturowe uwarunkowania zachowań seksualnych - Grażyna Stadnicka, Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus    288
  Seksualność człowieka a prawa seksualne    288
  Zachowania seksualne a chrześcijaństwo    292
  Zachowania seksualne a islam    294
  Zachowania seksualne a buddyzm    296
  Zachowania seksualne w zróżnicowanej kulturowo Azji    298
  Mniejszości seksualne    301
  Transseksualizm w świetle kultury i religii    302
  Rozdział 27. Kulturowe uwarunkowania w położnictwie, neonatologii i ginekologii - Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus, Grażyna Stadnicka    307
  Społeczno-kulturowe uwarunkowania opieki nad rodzącą    307
  Przebieg porodu - łagodzenie bólu porodowego a uwarunkowania społeczno-kulturowe    310
  Aspekty społeczno-kulturowe ciąży    314
  Ciąża u młodocianych    317
  Aborcja w świetle światopoglądu i prawa    319
  Zapłodnienie in vitro - uwarunkowania społeczne, kulturowe i religijne    321
  Rozdział 28. Kulturowe uwarunkowania w transplantologii - Piotr Małkowski    327
  Wprowadzenie    327
  Poglądy Kościołów chrześcijańskich na transplantologię    328
  Stanowisko innych religii    333
  Podsumowanie    335
  Rozdział 29. Kulturowe uwarunkowania transfuzjologii - Jolanta Kolasińska    338
  Wybrane fakty z rozwoju transfuzjologii na świecie    338
  Motyw krwi w kulturze i literaturze    343
  Kulturowe uwarunkowania transfuzjologii    345
  Rozdział 30. Kulturowe uwarunkowania eutanazji - Jerzy Tadeusz Marcinkowski    350
  Definicje eutanazji    350
  Eutanazja w dziejach    351
  Różnice pomiędzy opieką paliatywną, uporczywą terapią a eutanazją    352
  Zmiany wartości podstawowych we współczesnych społeczeństwach    353
  Sytuacje społeczno-ekonomiczne wymuszające decyzję o eutanazji    354
  Rodzaje eutanazji    355
  Eutanazja w różnych światopoglądach    355
  Eutanazja w środkach masowego przekazu    358
  Podsumowanie    359
  Rozdział 31. Starość i samotność - transkulturowa analiza wzajemnych powiązań - Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński    361
  Rozdział 32. Dylematy moralne w pracy pielęgniarek - Beata Dobrowolska    366
  Specyfika dylematu moralnego    366
  Podstawy dylematów moralnych w pracy pielęgniarki    367
  Odmienność kulturowa pacjentów jako źródło dylematów moralnych w praktyce medycznej    368
  Rozwiązywanie dylematów, w których zaangażowane są wartości kulturowe    370
  Rozdział 33. Przekonania religijne w sprawowaniu funkcji zawodowych przez pielęgniarki - Agnieszka Lankau    374
  Wprowadzenie    374
  Wybrane zagadnienia dotyczące przeżyć i zachowań pielęgniarki w pracy    376
  Pielęgniarstwo a zróżnicowanie kulturowe    378
  Klauzula sumienia w pracy lekarza i pielęgniarki    379
  Rozdział 34. Kulturowe uwarunkowania opieki pielęgniarskiej a kształcenie pielęgniarek - Maria Kózka    383
  Skorowidz    391
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia