Anestezja geriatryczna

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

62,30  89,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

62,3089,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca specyficzne problemy znieczuleń i opieki okołooperacyjnej ludzi w wieku podeszłym. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół geriatrów, specjalistów nauk podstawowych i anestezjologów. Odbiorcami książki są anestezjolodzy, chirurdzy, geriatrzy, pielęgniarki oddziałów zabiegowych, pooperacyjnych i intensywnej terapii oraz studenci nauk medycznych.


Liczba stron360
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5698-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ OGÓLNA    1
  
  1. Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej - Laura Wołowicka     3
  
  Wybrane informacje demograficzne    3
  Światowe tendencje demograficzne     4
  Europejskie badania demograficzne    4
  Demografia starości w Polsce     4
  Epidemiologia anestezji geriatrycznej    5
  Problemy edukacji w anestezjologii geriatrycznej     5
  Piśmiennictwo    6
  
  2. Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia - Krystyna Czyżewska     9
  
  Kategorie teorii starzenia    11
  Genetyczne podstawy starzenia i śmierci komórek    13
  Oksydacyjne uszkodzenia jądrowego i mitochondrialnego DNA    18
  Modyfikacje struktury białek, lipidów i ich skutki    22
  Uwagi końcowe    27
  Piśmiennictwo    29
  
  3. Starzenie na poziomie narządowym - Katarzyna Wieczorowska-Tobis    31
  
  Zmiany wynikające z procesu starzenia w wybranych narządach     33
  Starzenie się układu sercowo-naczyniowego    35
  Starzenie się układu oddechowego     38
  Starzenie się nerek    41
  Starzenie się przewodu pokarmowego     46
  Starzenie się wątroby    47
  Starzenie się gruczołu tarczowego     47
  Zwiększone ryzyko cukrzycy w procesie starzenia    48
  Inne zmiany obserwowane w procesie starzenia się organizmu     49
  Piśmiennictwo    49
  
  4. Zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym w wieku podeszłym - Sławomir Michalak    51
  
  Neuropatologia starzenia     51
  Zmiany makroskopowe    51
  Zmiany na poziomie mikroskopowym    52
  Procesy biochemiczne związane ze starzeniem się
  układu nerwowego     53
  Patomechanizmy zaangażowane w neurodegenerację    54
  Zaburzenia neuroprzekaźnictwa związane ze starzeniem     60
  Kliniczne odmienności chorób układu nerwowego
  w wieku podeszłym    61
  Choroby naczyń mózgowych    61
  Zaburzenia funkcji poznawczych     63
  Padaczka    67
  Zespoły parkinsonowskie    69
  Choroby złącza nerwowo-mięśniowego    72
  Neuropatie     74
  Piśmiennictwo    76
  
  5. Zaburzenia psychiczne u pacjentów w wieku podeszłym w okresie okołooperacyjnym - Jan Jaracz     79
  Zaburzenia świadomości     80
  Depresja    85
  Zaburzenia lękowe    91
  Inne zaburzenia psychiczne w okresie okołooperacyjnym    91
  Podsumowanie    92
  Piśmiennictwo    93
  
  6. Parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków znieczulających w geriatrii - Agnieszka Bienert, Krzysztof Kusza    95
  
  Czynniki zmieniające parametry farmakokinetyczne leków     95
  Czynniki modyfikujące wchłanianie leków    95
  Czynniki modyfikujące dystrybucję leków    96
  Czynniki modyfikujące eliminację leków    99
  Farmakokinetyka bezmodelowa    102
  Czynniki zmieniające parametry farmakodynamiczne leków     103
  Zmiany w układzie krążenia    105
  Zmiany w układzie nerwowym oraz w funkcji neuroprzekaźników     106
  Leki znieczulające     107
  Anestetyki dożylne     109
  Anestetyki wziewne     112
  Leki przeciwbólowe    115
  Leki opioidowe     115
  Nieopioidowe leki przeciwbólowe     118
  Leki miejscowo znieczulające    118
  Benzodiazepiny    120
  Leki zwiotczające    122
  Piśmiennictwo    124
  
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA    127
  
  7. Ocena przedoperacyjna i ryzyko znieczulenia w wieku podeszłym - Iwona Trojanowska     129
  Ryzyko związane z wiekiem    129
  Zmiany narządowe i choroby towarzyszące starzeniu     131
  Stan odżywienia    136
  Ocena ryzyka operacyjnego    138
  Ocena stanu czynnościowego     143
  Badania laboratoryjne    145
  Podsumowanie    146
  Piśmiennictwo    146
  
  8. Znieczulenie ogólne w wieku podeszłym - Laura Wołowicka     149
  
  Nadzór i systemy monitorowania podczas znieczulenia pacjentów     150
  Znieczulenie wziewne     151
  Znieczulenie dożylne     154
  Leki przeciwbólowe     156
  Leki zwiotczające     158
  Piśmiennictwo     160
  
  9. Znieczulenie przewodowe w wieku podeszłym - Laura Wołowicka     161
  
  Zmiany związane z wiekiem modyfikujące znieczulenie przewodowe     161
  Znieczulenie zewnątrzoponowe    164
  Znieczulenie podpajęczynówkowe     166
  Blokady nerwów obwodowych i splotów    166
  Powikłania występujące w znieczuleniu przewodowym     168
  Podsumowanie    171
  Piśmiennictwo    172
  
  10. Neuroanestezja w wieku podeszłym - Leon Drobnik     175
  
  Stres okołooperacyjny u pacjentów w podeszłym wieku    178
  Ocena przedoperacyjna - znaczenie chorób towarzyszących    179
  Monitorowanie podstawowych czynności organizmu podczas zabiegu i w okresie pooperacyjnym     182
  Monitorowanie ogólnych wskaźników fizjologicznych    183
  Monitorowanie funkcji nerwowej     185
  Znieczulenie do usunięcia zmian nowotworowych w ośrodkowym układzie nerwowym    187
  Znieczulenie do usunięcia zmian naczyniowych mózgowia     195
  Piśmiennictwo    196
  
  11. Znieczulenie w obrażeniach wielomiejscowych i wielonarządowych u pacjentów w wieku podeszłym - Iwona Trojanowska, Laura Wołowicka     199
  
  Charakterystyka obrażeń w wieku podeszłym     200
  Ogólne postępowanie w obrażeniach     202
  Badania diagnostyczne     202
  Zagrożenia niedrożnością i niewydolnością oddechową     203
  Postępowanie w bólu pourazowym     204
  Postępowanie w hipotermii     205
  Postępowanie przeciwzakrzepowe     205
  Standardy znieczulenia w traumatologii geriatrycznej     206
  Obrażenia ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego     207
  Obrażenia klatki piersiowej     207
  Obrażenia jamy brzusznej     208
  Obrażenia układu kostno-stawowego     208
  Piśmiennictwo     209
  
  12. Znieczulenie w chirurgii ogólnej i urologii w wieku podeszłym - Maria Wujtewicz     211
  
  Znieczulenie w chirurgii ogólnej     211
  Znieczulenie do planowych zabiegów w obrębie jamy brzusznej     211
  Znieczulenie do ostrych zabiegów w obrębie jamy brzusznej    216
  Znieczulenie w urologii     217
  Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego     217
  Zespół TURP     219
  Przezcewkowa resekcja guza pęcherza     222
  Kruszenie kamieni w układzie moczowym falą wstrząsową generowaną pozaustrojowo     223
  Radykalna prostatektomia     223
  Radykalna cystektomia     224
  Radykalna nefrektomia     224
  Zabiegi laparoskopowe w urologii     225
  Piśmiennictwo     225
  
  13. Znieczulenie do zabiegów diagnostycznych i operacji w onkologii geriatrycznej - Józef Mazurek, Stefan Stamm     227
  
  Indeks zabiegów diagnostycznych i operacji w onkologii     227
  Następstwa patofizjologiczne choroby nowotworowej    229
  Przygotowanie chorego do znieczulenia i operacji    235
  Ocena chorego    235
  Leczenie przedoperacyjne     238
  Wybór metody znieczulenia     240
  Postępowanie anestezjologiczne w wybranych operacjach onkologicznych     241
  Znieczulenie chorego z rakiem gruczołu piersiowego     241
  Znieczulenie w chirurgii raka przełyku i żołądka    242
  Znieczulenie w chirurgii nowotworów głowy i szyi    243
  Znieczulenie w torakochirurgii onkologicznej    244
  Znieczulenie w brachyterapii     244
  Problem wyboru optymalnego leku     245
  Uwagi końcowe    246
  Piśmiennictwo    246
  
  14. Znieczulenie w chirurgii naczyń i serca w wieku podeszłym - Paweł Sobczyński     249
  
  Zmiany narządowe wpływające na przebieg okołooperacyjny w kardiochirurgii i chirurgii naczyń     249
  Specyfika postępowania okołooperacyjnego w kardiochirurgii     252
  Specyfika znieczulenia do operacji kardiochirurgicznych bez krążenia pozaustrojowego     255
  Specyfika postępowania okołooperacyjnego w chirurgii naczyń    257
  Znieczulenie do zabiegów na aorcie    257
  Zabiegi endowaskularne    258
  Znieczulenie do zabiegów na tętnicach szyjnych    259
  Piśmiennictwo    261
  
  15. Opieka w bezpośrednim okresie pooperacyjnym u chorych w wieku podeszłym - Elżbieta Sokół-Kobielska     263
  
  Transport pacjenta    264
  Opieka na oddziale pooperacyjnym     265
  Uwagi końcowe    290
  Piśmiennictwo    291
  
  16. Pacjent w wieku podeszłym w intensywnej terapii - Piotr Smuszkiewicz     293
  
  Fizjologia procesu starzenia z punktu widzenia intensywnej terapii     294
  Problem zakażeń i ciężka sepsa    296
  Problemy oddechowe    299
  Urazy wielonarządowe    301
  Intensywna terapia w chorobach układu nerwowego     303
  Problematyka resuscytacji wewnątrzszpitalnej     305
  Zaburzenia świadomości na oddziale intensywnej terapii     306
  Etyczne i medyczne aspekty procesu umierania     308
  Wyniki leczenia pacjentów w wieku podeszłym na oddziale intensywnej terapii     312
  Podsumowanie     313
  Piśmiennictwo     314
  
  17. Ból ostry w okresie okołooperacyjnym u osób starszych - Irmina Smietańska     317
  
  Ocena dolegliwości bólowych     318
  Leczenie bólu pooperacyjnego     319
  Uraz operacyjny a metody leczenia bólu     320
  Podsumowanie     328
  Piśmiennictwo     328
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia