Anestezja geriatryczna

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

71,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

71,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca specyficzne problemy znieczuleń i opieki okołooperacyjnej ludzi w wieku podeszłym. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół geriatrów, specjalistów nauk podstawowych i anestezjologów. Odbiorcami książki są anestezjolodzy, chirurdzy, geriatrzy, pielęgniarki oddziałów zabiegowych, pooperacyjnych i intensywnej terapii oraz studenci nauk medycznych.


Liczba stron360
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5698-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]CZĘŚĆ OGÓLNA    1
  1. Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej - Laura Wołowicka    3
  Wybrane informacje demograficzne    3
  Światowe tendencje demograficzne    4
  Europejskie badania demograficzne    4
  Demografia starości w Polsce    4
  Epidemiologia anestezji geriatrycznej    5
  Problemy edukacji w anestezjologii geriatrycznej    5
  Piśmiennictwo    6
  2. Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia - Krystyna Czyżewska    9
  Kategorie teorii starzenia    11
  Genetyczne podstawy starzenia i śmierci komórek    13
  Oksydacyjne uszkodzenia jądrowego i mitochondrialnego DNA    18
  Modyfikacje struktury białek, lipidów i ich skutki    22
  Uwagi końcowe    27
  Piśmiennictwo    29
  3. Starzenie na poziomie narządowym - Katarzyna Wieczorowska-Tobis    31
  Zmiany wynikające z procesu starzenia w wybranych narządach    33
  Starzenie się układu sercowo-naczyniowego    35
  Starzenie się układu oddechowego    38
  Starzenie się nerek    41
  Starzenie się przewodu pokarmowego    46
  Starzenie się wątroby    47
  Starzenie się gruczołu tarczowego    47
  Zwiększone ryzyko cukrzycy w procesie starzenia    48
  Inne zmiany obserwowane w procesie starzenia się organizmu    49
  Piśmiennictwo    49
  4. Zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym w wieku podeszłym - Sławomir Michalak    51
  Neuropatologia starzenia    51
  Zmiany makroskopowe    51
  Zmiany na poziomie mikroskopowym    52
  układu nerwowego    53
  Patomechanizmy zaangażowane w neurodegenerację    54
  Zaburzenia neuroprzekaźnictwa związane ze starzeniem    60
  w wieku podeszłym    61
  Choroby naczyń mózgowych    61
  Zaburzenia funkcji poznawczych    63
  Padaczka    67
  Zespoły parkinsonowskie    69
  Choroby złącza nerwowo-mięśniowego    72
  Neuropatie    74
  Piśmiennictwo    76
  5. Zaburzenia psychiczne u pacjentów w wieku podeszłym w okresie okołooperacyjnym - Jan Jaracz    79
  Zaburzenia świadomości    80
  Depresja    85
  Zaburzenia lękowe    91
  Inne zaburzenia psychiczne w okresie okołooperacyjnym    91
  Podsumowanie    92
  Piśmiennictwo    93
  6. Parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków znieczulających w geriatrii - Agnieszka Bienert, Krzysztof Kusza    95
  Czynniki zmieniające parametry farmakokinetyczne leków    95
  Czynniki modyfikujące wchłanianie leków    95
  Czynniki modyfikujące dystrybucję leków    96
  Czynniki modyfikujące eliminację leków    99
  Farmakokinetyka bezmodelowa    102
  Czynniki zmieniające parametry farmakodynamiczne leków    103
  Zmiany w układzie krążenia    105
  Zmiany w układzie nerwowym oraz w funkcji neuroprzekaźników    106
  Leki znieczulające    107
  Anestetyki dożylne    109
  Anestetyki wziewne    112
  Leki przeciwbólowe    115
  Leki opioidowe    115
  Nieopioidowe leki przeciwbólowe    118
  Leki miejscowo znieczulające    118
  Benzodiazepiny    120
  Leki zwiotczające    122
  Piśmiennictwo    124
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA    127
  7. Ocena przedoperacyjna i ryzyko znieczulenia w wieku podeszłym - Iwona Trojanowska    129
  Ryzyko związane z wiekiem    129
  Zmiany narządowe i choroby towarzyszące starzeniu    131
  Stan odżywienia    136
  Ocena ryzyka operacyjnego    138
  Ocena stanu czynnościowego    143
  Badania laboratoryjne    145
  Podsumowanie    146
  Piśmiennictwo    146
  8. Znieczulenie ogólne w wieku podeszłym - Laura Wołowicka    149
  Nadzór i systemy monitorowania podczas znieczulenia pacjentów    150
  Znieczulenie wziewne    151
  Znieczulenie dożylne    154
  Leki przeciwbólowe    156
  Leki zwiotczające    158
  Piśmiennictwo    160
  9. Znieczulenie przewodowe w wieku podeszłym - Laura Wołowicka    161
  Zmiany związane z wiekiem modyfikujące znieczulenie przewodowe    161
  Znieczulenie zewnątrzoponowe    164
  Znieczulenie podpajęczynówkowe    166
  Blokady nerwów obwodowych i splotów    166
  Powikłania występujące w znieczuleniu przewodowym    168
  Podsumowanie    171
  Piśmiennictwo    172
  10. Neuroanestezja w wieku podeszłym - Leon Drobnik    175
  Stres okołooperacyjny u pacjentów w podeszłym wieku    178
  Ocena przedoperacyjna - znaczenie chorób towarzyszących    179
  Monitorowanie podstawowych czynności organizmu podczas zabiegu i w okresie pooperacyjnym    182
  Monitorowanie ogólnych wskaźników fizjologicznych    183
  Monitorowanie funkcji nerwowej    185
  Znieczulenie do usunięcia zmian nowotworowych w ośrodkowym układzie nerwowym    187
  Znieczulenie do usunięcia zmian naczyniowych mózgowia    195
  Piśmiennictwo    196
  11. Znieczulenie w obrażeniach wielomiejscowych i wielonarządowych u pacjentów w wieku podeszłym - Iwona Trojanowska, Laura Wołowicka    199
  Charakterystyka obrażeń w wieku podeszłym    200
  Ogólne postępowanie w obrażeniach    202
  Badania diagnostyczne    202
  Zagrożenia niedrożnością i niewydolnością oddechową    203
  Postępowanie w bólu pourazowym    204
  Postępowanie w hipotermii    205
  Postępowanie przeciwzakrzepowe    205
  Standardy znieczulenia w traumatologii geriatrycznej    206
  Obrażenia ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego    207
  Obrażenia klatki piersiowej    207
  Obrażenia jamy brzusznej    208
  Obrażenia układu kostno-stawowego    208
  Piśmiennictwo    209
  12. Znieczulenie w chirurgii ogólnej i urologii w wieku podeszłym - Maria Wujtewicz    211
  Znieczulenie w chirurgii ogólnej    211
  Znieczulenie do planowych zabiegów w obrębie jamy brzusznej    211
  Znieczulenie do ostrych zabiegów w obrębie jamy brzusznej    216
  Znieczulenie w urologii    217
  Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego    217
  Zespół TURP    219
  Przezcewkowa resekcja guza pęcherza    222
  Kruszenie kamieni w układzie moczowym falą wstrząsową generowaną pozaustrojowo    223
  Radykalna prostatektomia    223
  Radykalna cystektomia    224
  Radykalna nefrektomia    224
  Zabiegi laparoskopowe w urologii    225
  Piśmiennictwo    225
  13. Znieczulenie do zabiegów diagnostycznych i operacji w onkologii geriatrycznej - Józef Mazurek, Stefan Stamm    227
  Indeks zabiegów diagnostycznych i operacji w onkologii    227
  Następstwa patofizjologiczne choroby nowotworowej    229
  Przygotowanie chorego do znieczulenia i operacji    235
  Ocena chorego    235
  Leczenie przedoperacyjne    238
  Wybór metody znieczulenia    240
  Postępowanie anestezjologiczne w wybranych operacjach onkologicznych    241
  Znieczulenie chorego z rakiem gruczołu piersiowego    241
  Znieczulenie w chirurgii raka przełyku i żołądka    242
  Znieczulenie w chirurgii nowotworów głowy i szyi    243
  Znieczulenie w torakochirurgii onkologicznej    244
  Znieczulenie w brachyterapii    244
  Problem wyboru optymalnego leku    245
  Uwagi końcowe    246
  Piśmiennictwo    246
  14. Znieczulenie w chirurgii naczyń i serca w wieku podeszłym - Paweł Sobczyński    249
  Zmiany narządowe wpływające na przebieg okołooperacyjny w kardiochirurgii i chirurgii naczyń    249
  Specyfika postępowania okołooperacyjnego w kardiochirurgii    252
  Specyfika znieczulenia do operacji kardiochirurgicznych bez krążenia pozaustrojowego    255
  Specyfika postępowania okołooperacyjnego w chirurgii naczyń    257
  Znieczulenie do zabiegów na aorcie    257
  Zabiegi endowaskularne    258
  Znieczulenie do zabiegów na tętnicach szyjnych    259
  Piśmiennictwo    261
  15. Opieka w bezpośrednim okresie pooperacyjnym u chorych w wieku podeszłym - Elżbieta Sokół-Kobielska    263
  Transport pacjenta    264
  Opieka na oddziale pooperacyjnym    265
  Uwagi końcowe    290
  Piśmiennictwo    291
  16. Pacjent w wieku podeszłym w intensywnej terapii - Piotr Smuszkiewicz    293
  Fizjologia procesu starzenia z punktu widzenia intensywnej terapii    294
  Problem zakażeń i ciężka sepsa    296
  Problemy oddechowe    299
  Urazy wielonarządowe    301
  Intensywna terapia w chorobach układu nerwowego    303
  Problematyka resuscytacji wewnątrzszpitalnej    305
  Zaburzenia świadomości na oddziale intensywnej terapii    306
  Etyczne i medyczne aspekty procesu umierania    308
  Wyniki leczenia pacjentów w wieku podeszłym na oddziale intensywnej terapii    312
  Podsumowanie    313
  Piśmiennictwo    314
  17. Ból ostry w okresie okołooperacyjnym u osób starszych - Irmina Smietańska    317
  Ocena dolegliwości bólowych    318
  Leczenie bólu pooperacyjnego    319
  Uraz operacyjny a metody leczenia bólu    320
  Podsumowanie    328
  Piśmiennictwo    328
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia