Wstęp do teoretycznej spektroskopii molekularnej

Wstęp do teoretycznej spektroskopii molekularnej

Teoria grup

6 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

e-ISBN: 978-83-233-8585-1


Niniejsza książka jest poświęcona teorii grup i jej zastosowaniom w chemii fizycznej oraz dziedzinach pokrewnych. Prócz standardowych grup punktowych omówiono, z konieczności w pewnym skrócie, grupy osiowe, sferyczne, a także podwójne oraz barwne. Ich analiza poprzedzona jest systematycznym wykładem podstaw teorii reprezentacji budowanych na bazach liniowej przestrzeni wektorowej z określoną normą (przestrzeni Hilberta). Książka prezentuje matematyczne dowody i analizy wyprowadzonych twierdzeń podstawowych dla omawianej teorii, a przy tym kładzie nacisk na wykorzystanie tez tych twierdzeń do celów aplikacyjnych. W opracowaniu można więc znaleźć liczne przykłady oraz problemy ilustrujące sposób zastosowania omawianej teorii do rozwiązywania różnorodnych zagadnień chemii fizycznej w ogólności i spektroskopii molekularnej w szczególności.


Liczba stron360
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2305-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  Część I
  Rozdział I. Grupa i jej struktura algebraiczna    11
  I.1. Grupy i relacje    11
  I.2. Podgrupy i warstwy    14
  I.3. Podgrupy niezmiennicze, grupy ilorazowe, klasy elementów sprzężonych    18
  I.4. Punktowe grupy symetrii    20
  I.5. Niezmienniczość hamiltonianu    29
  Rozdział II. Teoria reprezentacji    33
  II.1. Reprezentacje operatorów symetrii    33
  II.2. Reprezentacje przywiedlne i nieprzywiedlne (lematy Schura)    36
  II.3. Wielkie twierdzenie ortogonalności, charaktery reprezentacji nieprzywiedlnych    40
  II.4. Operatory rzutowe, rozkład funkcji na składowe nieprzywiedlne    45
  II.5. Iloczyn Kroneckera reprezentacji i jego redukcja    49
  II.6. Współczynniki Clebscha-Gordana    54
  Rozdział III. Wybrane zastosowania    58
  III.1. Reguły wyboru     58
  III.2. Symetria stanów elektronowych cząsteczek     62
  III.3. Symetria stanów oscylacyjnych cząsteczek     71
  Rozdział IV. Grupy ciągłe    80
  IV.1. Grupy osiowe    81
  IV.2. Grupy sferyczne    88
  Rozdział V. Grupy podwójne    96
  V.1. Struktura grup podwójnych     96
  V.2. Reprezentacje nieprzywiedlne grup podwójnych     99
  Rozdział VI. Grupy barwne     105
  VI.1. Definicja grup barwnych     105
  VI.2. Struktura grup dwubarwnych (asymetrii)     109
  VI.3. Struktura grup wielobarwnych     113
  Rozdział VII. Algebra grupowa     118
  VII.1. Algebra, ideały i generatory     118
  VII.2. Trzy teorematy algebry grupowej     123
  Część II (Problemy)
  Rozdział PI. Struktura grupy     129
  I.P1. Izomorfizm i kwadrat Cayleya     129
  I.P2. Pierścienie i ciała     130
  I.P3. Grupa kwaternionów     130
  I.P4. Iloczyn prosty grup     131
  I.P5. Grupy symetryczne i twierdzenie Cayleya     131
  I.P6. Podział grupy na klasy elementów sprzężonych     135
  I.P7. Warstwy i klasy     135
  I.P8. Klasyfikacja molekuł ze względu na symetrię     137
  I.P9. Relacje symetrii w przestrzeni kartezjańskiej     139
  I.P10. Niezmienniki relacji przez symetrię     142
  I.P11. Macierze przekształceń bazy – proste przykłady     144
  I.P12. Orbitale molekularne typu B w metodzie Hückela     149
  Rozdział PII. Wybrane problemy teorii reprezentacji     152
  II.P1. Ślady i wyznaczniki     152
  II.P2. Podział przestrzeni wektorowej na podprzestrzenie     153
  II.P3. Dwa podejścia do orbitali B-elektronowych     154
  II.P4. Zagadnienie B-elektronowe dla cząsteczki cis-difluoroetylenu     157
  II.P5. Zagadnienie B-elektronowe dla anionu cyklopropenu     159
  II.P6. Jedna z metod wyznaczania charakterów reprezentacji nieprzywiedlnych dla grup punktowych     161
  II.P7. Charaktery reprezentacji w grupach zawierających inwersję – rozszerzenie poprzez iloczyn prosty     164
  II.P8. Symetria w teorii orbitali molekularnych – przybliżenie orbitali walencyjnych     167
  II.P9. Symetria drgań molekuł nieliniowych – przybliżenie drgań normalnych    172
  II.P10. Reprezentacje regularne    178
  II.P11. Operacje rzutowania – przykłady    180
  II.P12. Dwie oddziałujące molekuły    182
  II.P13. Symetria stanów w zagadnieniu cząstki w pudle    184
  II.P14. Iloczyn Kroneckera – iloczyn symetryczny i antysymetryczny reprezentacji    188
  II.P15. Wyznaczanie współczynników Clebscha-Gordana – przykład E×E    191
  II.P16. Redukcja symetrii w stanach zdegenerowanych cząsteczek    193
  Rozdział PIII. Zastosowania w spektroskopii przejść elektronowych i podczerwonych    199
  III.P1. Przejścia elektryczne dipolowe i kwadrupolowe – przykład grupy D6h     199
  III.P2. Polaryzacja przejść elektronowych     200
  III.P3. Przejścia optyczne w związkach kompleksowych – przykład kompleksu Ni(H2O)62+     201
  III.P4. Przejścia optyczne w cząsteczkach porfirynowych – przykład cząsteczek porfiryny miedzi i chlorofilu_a     205
  III.P5. Przejścia optyczne w węglowodorach aromatycznych – przykład benzenu i naftalenu     207
  III.P6. Grupa symetryczna a struktura elektronowa cząsteczki     209
  III.P7. Stany oscylacyjne cząsteczek – przykład karbonylku Mo(CO)6     214
  III.P8. Symetria drgań lokalnych – kompleksy typu Me(CO)nX6-n     219
  III.P9. Wibronowa interpretacja elektronowych przejść zabronionych – przykład benzenu     222
  Rozdział PIV. Grupy ciągłe – przykłady zastosowań     225
  IV.P1. Charaktery reprezentacji nieredukowalnych w grupach D4h i C4v     225
  IV.P2. Symetria orbitali molekularnych cząsteczek liniowych     226
  IV.P3. Symetria stanów (termów) elektronowych cząsteczek liniowych     231
  IV.P4. Funkcje falowe termów elektronowych w cząsteczkach D4h i C4v     236
  IV.P5. Drgania normalne cząsteczek liniowych     238
  IV.P6. Symetria stanów wibracyjnych molekuł liniowych     242
  IV.P7. Moment pędu w stanach oscylacyjnych cząsteczek symetrii osiowej     245
  IV.P8. Termy atomowe w formalizmie grupy sferycznej K(Kh)     251
  IV.P9. Termy atomowe wyprowadzone z indeksów symetrii w grupie K(Kh)     254
  IV.P10. Widma atomowe – przykład widma par sodu     258
  IV.P11. Rozszczepienie termów atomowych w polu krystalicznym – słabe sprzężenie spinowo-orbitalne     260
  IV.P12. Rozszczepienie termów atomowych w zewnętrznym polu elektrycznym – efekt Starka     263
  Rozdział PV. Grupy podwójne – przykłady zastosowań     266
  V.P1. Konstrukcja grup podwójnych – przykład D2N     266
  V.P2. Macierze transformacji funkcji spinowych elektronu – grupa kwaternionów    267
  V.P3. Jednoznaczne i dwuznaczne reprezentacje nieprzywiedlne grup podwójnych    270
  V.P4. Charaktery reprezentacji nieprzywiedlnych grup podwójnych – metoda Bethego     272
  V.P5. Stany układu z połówkową wartością liczby kwantowej całkowitego momentu pędu     275
  V.P6. Przejścia optyczne w układach z połówkową wartością liczby J     278
  V.P7. Stan podstawowy monoanionów i monokationów     280
  Rozdział PVI. Grupy barwne – przykłady zastosowań     284
  VI.P1. Operator odwrócenia czasu     284
  VI.P2. „Magiczny” kwadrat Dürera     286
  VI.P3. Charaktery reprezentacji nieprzywiedlnych grup barwnych – przykład grupy     287
  VI.P4. Model elektrycznie spolaryzowanej powierzchni – przykład grupy dwubarwnej     288
  VI.P5. Modele barwne wyprowadzone z grupy D3h     291
  VI.P6. Model magnetycznie indukowanej polaryzacji bryły o symetrii barwnej     294
  Rozdział PVII. Algebra grupowa – przykłady zastosowań     297
  VII.P1. Szczególny generator lewego ideału     297
  VII.P2. Ogólna konstrukcja generatorów lewych ideałów     298
  VII.P3. Operatory klas i ich wartości własne     301
  VII.P4. Podstawowe równanie algebry grupowej     302
  VII.P5. Podział przestrzeni wektorowej z pomocą algebry T(D3)     304
  VII.P6. Redukcja tensora kartezjańskiego drugiego rzędu w algebrze T(D4)     305
  Uzupełnienie A. Diagram ułatwiający przypisanie grupy symetrii punktowej cząsteczce     308
  Uzupełnienie B. Przestrzenie wektorowe     309
  1) Liniowa przestrzeń wektorowa     309
  2) Przestrzeń unitarna i przestrzeń Hilberta     311
  Uzupełnienie C. Funkcje własne i wartości własne operatorów     318
  Uzupełnienie D. Normalizacja baz funkcyjnych przestrzeni Hilberta     322
  1) Ortogonalizacja symetryczna     322
  2) Ortogonalizacja niesymetryczna     323
  Uzupełnienie E. Współczynniki Clebscha-Gordana transformacji prostej i odwrotnej dla wybranych grup punktowych     325
  Uzupełnienie F. Tabele charakterów dla wybranych grup podwójnych     330
  Uzupełnienie G. Tabele grup symetrii punktowej     333
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia