Artykuły henrykowskie (1573-1576)

Artykuły henrykowskie (1573-1576)

Studium historyczno-prawne

1 ocena

Wydawca:

Vizja Press

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

85,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

85,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Problemem zasadniczym w niniejszej pracy jest określenie oraz omówienie pozycji oraz roli Artykułów henrykowskich w systemie politycznym oraz prawno-ustrojowym dawnej Rzeczypospolitej, jako aktu przede wszystkim konstytucyjnego. Praca podzielona została na trzy części. W pierwszej, przedstawiono genezę, po-wstanie oraz przyjęcie Artykułów henrykowskich, co nastąpiło w latach 1573-1576. W drugiej części przeprowadzona została analiza historyczno-dogmatyczna postanowień Artykułów, dokonana w oparciu o wyodrębnienie trzech zasadniczych rodzajów norm, zawartych w Artykułach, dotyczących instytucji Rzeczypospolitej, króla i sejmu, oraz praw i wolności szlacheckich, jak również gwarancji ustrojowych. Trzecia część poświęcona została obowiązywaniu i stosowaniu Artykułów henrykowskich w praktyce polityczno-prawnej Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI i na początku XVII w., do czasu kolejnych zmian w prawie ustrojowym w latach 1607/1609, a także w okresie późniejszym, praktycznie po koniec Rzeczypospolitej w 1795 r.”
fragment Wstępu


Liczba stron562
WydawcaVizja Press
ISBN-13978-83-62855-03-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp
  Część I. Artykuły henrykowskie (1573–1576)
  Wprowadzenie
  Rozdział 1. Powstawanie Artykułów henrykowskich (1572–1573)
  Rozdział 2. Forma prawna Artykułów henrykowskich (1573–1576)
  Rozdział 3. Nadawanie mocy obowiązującej Artykułom henrykowskim
  (1573–1576)
  Podsumowanie
  Część II. Przedmiot Artykułów henrykowskich (1573–1576)
  Wprowadzenie
  Rozdział 1. Król
  1.1.Powszechna i wolna elekcja (viritim)
  1.1.1. Geneza elekcji viritim w artykułach henrykowskich
  1.1.2. Elekcja viritim a suwerenność
  1.1.3. Prawne uwarunkowania zastosowania formy elekcji viritim
  1.1.4. Charakter władzy królewskiej wynikającej z elekcji
  1.2. Przysięga królewska
  1.3. Podejmowanie decyzji państwowych
  1.4. Obowiązek obrony granic
  1.5. Symbole i oznaczenia władzy monarszej (insygnia monarsze,sygnet królewski)
  1.6. Małżeństwo królewskie
  1.7. Obsadzanie urzędów (ius distributivum)
  1.8. Prowadzenie polityki zewnętrznej
  1.9. Starostowie
  1.10. Rada królewska. Senatorowie rezydenci
  Rozdział 2. Sejm Rzeczypospolitej
  2.1. Zwoływanie i zamykanie Sejmu Rzeczypospolitej.Porządek obrad sejmowych
  2.2. Zakres kompetencji Sejmu
  2.3. Proces stanowienia prawa
  2.4. Podejmowanie decyzji w Sejmie
  2.4.1. Wypowiedzenie wojny
  2.4.2. Zwołanie pospolitego ruszenia
  Rozdział 3. Prawa i wolności szlacheckie oraz gwarancje ustrojowe zawarte w Artykułach henrykowskich
  3.1. Wolność wyznania. Pokój religijny
  3.2. Sądownictwo
  3.3. Prawa i wolności szlacheckie
  3.3.1. Prawa i wolności celne oraz podatkowe 3.3.2. Prawa własności gruntów szlacheckich 3.3.3. Gwarancje stosowania prawa polskiego 3.3.4. Wyprowadzenie wojsk z państwa. Służba wojskowa zagranicą
  3.4. Prawo wypowiedzenia posłuszeństwa Podsumowanie
  Część III. Stosowanie Artykułów henrykowskich (1576–1607/1609–1795)
  Wprowadzenie
  Rozdział 1. Artykuły henrykowskie w odniesieniu do paktów konwenta a europejskie prawa fundamentalne
  1.1. Artykuły henrykowskie w odniesieniu do paktów konwenta (1573–1576)
  1.2.Artykuły henrykowskie a prawa fundamentalne w Europie
  Rozdział 2. Artykuly henrykowskie w praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej drugiej połowy XVI i początkach XVII w.
  2.1. Obowiązywanie i stosowanie Artykułów henrykowskich w praktyce politycznej Rzeczypospolitej drugiej połowy XVI i początku XVII w.
  2.1.1. Relacje króla z Sejmem Rzeczypospolitej po 1576 r.
  2.1.1.1. Zwoływanie Sejmu
  2.1.1.2. Przebieg procesu legislacyjnego 2.1.2. Senatorowie rezydenci
  2.1.3. Prawo obsadzania urzędów
  2.1.4. Obrona granic państwa
  2.1.5. Sądownictwo
  2.1.6. Przeprowadzenie elekcji
  2.1.7.Sprawy wyznaniowe
  2.2. Nowelizacja Artykułów henrykowskich w latach 1607/1609
  2.3. Obowiązywanie i stosowanie Artykułów henrykowskich w Rzeczypospolitej po nowelizacji 1607/1609–1795
  Podsumowanie
  Zakończenie
  Wykaz skrótów
  Bibliografia
  Indeks osobowy
  Indeks rzeczowy
  Summary
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia