Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.Teoria i praktyka

-20%

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.Teoria i praktyka

1 opinia

Redakcja:

Edward Nowak

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

10,0012,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza są tymi działaniami współczesnej rachunkowości, które w ostatnich latach podlegają dynamicznemu rozwojowi. Spowodowane jest to wzrostem zainteresowania menedżerów efektywnymi i skutecznymi instrumentami zarządzania w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku oraz dużą dynamiką otoczenia i procesów wewnątrz przedsiębiorstw i instytucji. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza stają się integralnymi elementami procesów zarządzania w jednostkach gospodarczych, a ich wykorzystanie podnosi efektywność systemów zarządzania. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej następuje zarówno w obszarze koncepcji teoretycznych, jak i zastosowań praktycznych. W ostatnich latach wykształciło się wiele nowych modeli i odmian rachunku kosztów oraz zostało opracowanych wiele metod rachunkowości zarządczej. Stosowane przez przedsiębiorstwa i instytucje systemy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej są doskonalone i dostosowywane do nowych warunków działalności. Jest tak dlatego, że rachunkowość, w tym także omawiane jej działy, jest ukierunkowana na zaspokajanie zmiennego zapotrzebowania na informacje ekonomiczne wspomagające proces zarządzania jednostkami gospodarczymi. Problematyce rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej jest poświęcony zbiór artykułów zamieszczonych w niniejszym zeszycie Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poruszane są w nich różne kwestie teoretyczne, przedstawiane pewne rozwiązania metodyczne oraz praktyczne problemy dotyczące prowadzenia rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w jednostkach gospodarczych i instytucjach różnych sektorów. Dzięki temu zestaw prezentowanych artykułów odznacza się racjonalnością i praktyczną użytecznością.


Liczba stron175
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-189-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Piotr Bednarek: Istota, kryteria i funkcje pomiaru osiągnięć w administracji publicznej    9
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Strategie kosztowe a wskaźniki rentowności w zakładach ubezpieczeń    18
  Zdzisław Kes, Krzysztof Nowosielski: Informatyczne wspomaganie audytu z wykorzystaniem MS Excel    29
  Marcin Klinowski: Controlling a różnice osobowości i komunikacja w projektach    41
  Robert Kowalak: Mierniki logistyki w strategicznej karcie wyników    50
  Magdalena Koźmik: Znaczenie formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych w optymalizacji podatkowej    59
  Wojciech Dawid Krzeszowski: Forma zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych a obciążenia publicznoprawne z tego tytułu    70
  Grzegorz Lew: Koszty pozyskania klienta w rachunku kosztów cyklu życia klienta    79
  Maria Nieplowicz: O potrzebie pomiaru dokonań w miastach polskich. Zarys problematyki    87
  Bartłomiej Nita: Udział menedżerów w kapitale własnym jako instrument zarządzania wartością przedsiębiorstwa w świetle regulacji prawa handlowego i standardów rachunkowości    97
  Edward Nowak: Porównawcza analiza struktury kosztów wybranych banków spółdzielczych    106
  Marta Nowak: Zastosowanie budżetowania zorientowanego na rezultaty oraz logical frameworks w planowaniu i budżetowaniu działań organizacji międzynarodowych na przykładzie Rady Europy    117
  Michał Poszwa: Identyfikacja i analiza ryzyka podatkowego w rachunku przychodów podatkowych przedsiębiorstwa    127
  Magdalena Talarska: Pojęcie instrukcji budżetowej i instrukcji sporządzenia budżetu w systemie budżetowania w szpitalach publicznych    136
  Małgorzata Wasilewska: Klasyfikacja metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego    145
  Marcin Wierzbiński: Czynniki wywołujące strukturalną zmianę rynku ciepła w Polsce    159
  Summaries    17
  Piotr Bednarek: Nature, goals and criteria of performance measurement in the public administration    17
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Cost strategies and profitability ratios in insurance companies    28
  Zdzisław Kes, Krzysztof Nowosielski: The computer aided audit using MS Excel    40
  Marcin Klinowski: Controlling towards the variety of personality and communication in projects    49
  Robert Kowalak: Logistic measures in balanced scorecard    58
  Magdalena Koźmik: The role of taxation form in tax optimalization    69
  Wojciech Dawid Krzeszowski: Form of employment of management board members of capital companies and consequent fiscal obligations    78
  Grzegorz Lew: Costs of winning client in cost account of client lifecycle    86
  Maria Nieplowicz: The need of performance measurement in Polish city. Chosen issue.    96
  Bartłomiej Nita: Managers’ participation in equity as a tool of value-based management in the light of trade law solutions and accounting standards    105
  Edward Nowak: Comparative analysis of cost structure of chosen co-operative banks    116
  Marta Nowak: Aplication of result based budgeting and logical frameworks in planning and budgeting of actions of international organizations based on example of Council of Europe    126
  Michał Poszwa: Tax risk identification and analysis of calculating the income tax in an enterprise    135
  Magdalena Talarska: The instruction of budgeting and instruction for preparing budget in the budgeting of public hospitals    144
  Małgorzata Wasilewska: Classification of the measurement methods of intellectual capital    158
  Marcin Wierzbiński: Factors causing structural change on district heating market in Poland    175
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia