Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej między Wisłokiem a Sanem

Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej między Wisłokiem a Sanem

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

20,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

e-ISBN: 978-83-233-8650-6


Dzieło wyróżnia się znakomicie przygotowanymi ilustracjami, zarówno w sensie jakości technicznej, jak i ich merytorycznego uzasadnienia. Na uwagę zasługuje też staranny język i logiczna struktura wywodu. Autorzy przedkładają spokojną, rzeczową polemikę nad zbędne krytykanctwo w trakcie omawiania różnorakich problemów interpretacyjnych. Praca zawiera bogate materiały źródłowe i proponuje określone modele wyjaśniające, a także stawia pewną ilość hipotez wartych poddania dalszej dyskusji. Dotyczy to między innymi przyjętego nazewnictwa regionów geograficznych, kryteriów weryfikacji bazy źródłowej oraz podstaw wnioskowania w zakresie analizy przestrzennej osadnictwa, gospodarki, struktur społecznych, a także problemów kontynuacji osadniczej i kulturowej. Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że współdecyduje to o znakomitej jakości naukowej i wielorakich zaletach książki.


Z recenzji prof. dr hab. Sławomira Kadrowa


Liczba stron348
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2492-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp    7
  2. Zakres chronologiczny i terytorialny pracy    9
    2.1. Ramy czasowe i przestrzenne    9
    2.2. Geograficzno-przyrodnicza charakterystyka terenu badań    12
  3. Historia badań nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza na lessach podkarpackich    19
    3.1. Badania archeologiczne    19
    3.2. Badania przyrodnicze    28
  4. Uwagi na temat bazy źródłowej    31
  5. Uwagi o przyjętych metodach analizy    37
    5.1. Wybrane metody analiz struktur osadnictwa pradziejowego    37
    5.2. Niektóre dyskusyjne kwestie w badaniach nad strukturami osadniczymi z epoki brązu w dorzeczu górnej Wisły    40
    5.3. Założenia odnoszące się do przyjętych w niniejszej pracy metod przestrzennej analizy rozmieszczenia stanowisk    42
    5.4. Założenia dotyczące lokalizacji stanowisk w obrębie głównych stref krajobrazowych oraz ich położenia w stosunku do lokalnej rzeźby terenu    44
  6. Periodyzacja źródeł    47
    6.1. Kultura mierzanowicka    47
    6.2. Kultura trzciniecka    52
    6.3. Grupa tarnobrzeska    55
    6.4. Kultura lateńska    59
  7. Charakterystyka geografii osadnictwa poszczególnych jednostek taksonomicznych    61
    7.1. Kultura mierzanowicka    61
    7.2. Kultura trzciniecka    68
    7.3. Grupa tarnobrzeska    76
    7.4. Kultura lateńska    85
    7.5. Zagadnienie kontynuacji osadnictwa – analiza metodą współczynnika powinowactwa    89
  8. Podsumowanie    93
    8.1. Wnioski odnośnie do kontynuacji lub dyskontynuacji osadnictwa    93
    8.2. Uwagi o gospodarce    98
    8.3. Struktury sieci osadniczej jako odzwierciedlenie struktur organizacji społecznej    102
    8.4. Postulaty badawcze    110
  9. Siedlungsstrukturen in der Bronze- und der frühen Eisenzeit im Bereich der vorkarpatischen Lößhochebene zwischen Wisłok und San (Zusammenfassung)    113
    9.1. Einleitung    113
    9.2. Arbeitsgebiet der Studie    113
    9.3. Geschichte der Forschungen über die Bronze- und frühe Eisenzeit im vorkarpatischen Lößbereich    115
    9.4. Methoden der Datenerhebung    115
    9.5. Bemerkungen zu den Methoden der Analyse    116
    9.6. Periodisierung der Quellen    117
    9.7. Charakteristik der Siedlungsgeographie in einzelnen Kultureinheiten    118
    9.8. Zusammenfassung    120
      9.8.1. Schlussfolgerungen über die Siedlungskontinuität bzw. -diskontinuität im Bereich des Rzeszów-Vorgebirges in der Bronze- und der frühen Eisenzeit    120
      9.8.2. Strukturen des Siedlungsnetzes als Widerspiegelung der Strukturen der Gesellschaftsorganisation    121
      9.8.3. Bemerkungen zu der Wirtschaftsweise    122
  10. Zestawienia źródeł    125
    10.1. Katalog stanowisk zweryfikowanych pozytywnie i uwzględnionych w analizach    125
    10.2. Stanowiska odrzucone w trakcie weryfikacji    249
    10.3. Cmentarzyska i groby    260
  11. Literatura    263
  12. Tablice    279
  13. Aneksy    319
    Aneks 1: Aldona Bieniek: Pozostałości paszy zwierzęcej? Archeobotaniczne badania jamy 302 ze stanowiska 5 w Lipniku, pow. Przeworsk    319
    Anhang 1: Aldona Bieniek: Überreste von Viehfutter? Archäobotanische Untersuchungen der Grube 302 aus der Fundstelle 5 in Lipnik, Kr. Przeworsk (Zusammenfassung)    325
    Aneks 2: Barbara Szybowicz: Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Lipniku, stanowisko 5    328
    Anhang 2: Barbara Szybowicz: Anthropologische Untersuchung der Knochenreste aus dem Gräberfeld der Tarnobrzeg-Gruppe in Lipnik, Fundstelle 5 (Zusammenfassung)    343
    Aneks 3: Datowanie radiowęglowe dwóch obiektów z późnej fazy kultury trzcinieckiej, odkrytych na st. 5 w Lipniku, pow. Przeworski    346
    Anhang 3: Radiokarbondatierung der zwei auf der Fst. 5 in Lipnik, Kr. Przeworsk, freigelegten Objekte aus der Spätphase der Trzciniec-Kultur    346
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia