W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku

W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

20,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

e-ISBN: 978-83-233-8675-9


Tom W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego u progu XXI wieku zawiera teksty wystąpień uczestników VII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, która odbyła się w Krakowie w maju 2007 roku. Szeroko sformułowany temat pozwolił na prezentację referatów analizujących różne problemy teoretyczne i praktyczne, a także wykorzystujących rozmaite ujęcia metodologiczne.


W pierwszej części tomu znalazły się referaty, które podejmują zagadnienie najważniejsze dla przyszłości nauczania języka polskiego jako obcego. Kolejne części zostały poświęcone dydaktyce elementów systemu językowego polszczyzny, interferencji, rozwijaniu i testowaniu sprawności językowych oraz pedeutologii. Nie zabrakło też miejsca na analizy i propozycje związane z kształceniem literackim i kulturowym, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.


Celem publikacji jest zatem prezentacja najnowszych osiągnięć polonistycznej myśli glottodydaktycznej, która nadążając za glottodydaktyką światową, dotrzymuje jej kroku i sprawia, że języka polskiego naucza się tak, jak innych języków europejskich.


Liczba stron524
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2582-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od redakcji    9
  Władysław T. Miodunka, Dziesięciolecie Stowarzyszenia „Bristol”    13
  CZĘŚĆ I. GŁÓWNE PROBLEMY GLOTTODYDAKTYKI JĘZYKA POLSKIEGO    19
    Urszula Żydek-Bednarczuk, Tekst w procesie certyfikacji    21
    Renata Przybylska, O potrzebie tworzenia korpusów tekstów do nauczania języka polskiego jako obcego    31
    Bronisława Ligara, Leksykultura w ujęciu Roberta Galissona a nauczanie kompetencji kulturowej    51
    Grażyna Zarzycka, Opis pedagogiki zorientowanej na rozwój kompetencji i wrażliwości interkulturowej    63
    Przemysław E. Gębal, W stronę podstaw dydaktyki języka polskiego jako obcego. Próba bilansu polonistycznej myśli glottodydaktycznej    79
  CZĘŚĆ II. NAUCZANIE SYSTEMU JĘZYKOWEGO POLSZCZYZNY    89
    Jan Fellerer, Kilka uwag o płaskiej koncepcji gramatyki języka polskiego jako obcego    91
    Maria Kuc, Projekt „innej” gramatyki funkcjonalnej języka polskiego. Językowe środki wyrażania cechy obiektu    103
    Wiesław Stefańczyk, Neutralizacja opozycji rodzaju gramatycznego polskiego rzeczownika w liczbie mnogiej na przykładzie dopełniacza    111
    Olga Szapkina, Funkcjonowanie liczbowych odmian rzeczowników predykatywnych w języku polskim    117
    Agnieszka Stryjecka, Swój, czyli czyj? O zaimkach dzierżawczo-zwrotnych    123
    Anna Seretny, Słownictwo a programy nauczania – komponent leksykalny kształcenia językowego    131
    Julia Dilna, Frazeologizmy w polskiej prozie młodzieżowej. Problemy z recepcją odbiorcy ukraińskiego uczącego się polszczyzny    143
    Andrej Babanow, Nauczanie słownictwa na wyższych poziomach zaawansowania    151
  CZĘŚĆ III. INTERFERENCJE W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO    157
    Agnieszka Mielczarek, Tomasz Lisowski, Typologia błędów fleksyjnych Koreańczyków uczących się języka polskiego    159
    Tomasz Majtczak, Bożena Sieradzka-Baziur, Interferencja w procesie przyswajania języka polskiego przez Japończyków    169
    Mirosława Magajewska, Problemy fonetyczne Włochów uczących się języka polskiego – ujęcie porównawcze    199
  CZĘŚĆ IV. NAUCZANIE I TESTOWANIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH    205
    Bożena Krawiec, Nagłówki prasowe w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców – na przykładzie nagłówków z „Kuriera Lubelskiego”    207
    Adriana Prizel-Kania, Rola i sposoby kształcenia percepcji słuchowej    215
    Grażyna Przechodzka, Przygotowanie i ewaluacja egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego    223
  CZĘŚĆ V. LITERATURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO    235
    Constantin Gembaşu, Czesław Miłosz w poszukiwaniu tożsamości kulturowej    237
    Paweł Próchniak, Wiola Próchniak, Polska proza – język i rzeczywistość ostatnich lat, czyli dlaczego cudzoziemiec powinien zaglądać do polskich powieści współczesnych    243
    László Kálmán Nagy, literatura a nauczanie języka polskiego jako obcego. Zarys nowej problematyki    249
    Tamara Czerkies, Rozwijanie kompetencji literackiej – teksty prozatorskie na zajęciach języka polskiego jako obcego    255
    Choi Sung Eun, Metodyka nauczania koreańskich studentów poezji polskiej na przykładzie analizy wiersza Wisławy Szymborskiej Widok z ziarnkiem piasku za pośrednictwem idei Lao-Zhuanga    265
  CZĘŚĆ VI. KULTURA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO    271
    Piotr Garncarek, Określenie przestrzeni kulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego    273
    Małgorzata Gaszyńska-Magiera, Miejsce wiedzy o kulturze w nauczaniu języka polskiego jako obcego – perspektywa etnolingwistyczna    279
    Piotr Kajak, Kultura popularna w procesie nauczania języka polskiego jako obcego    291
    Ałła Krawczuk, Nauczanie Ukraińców polskiej etykiety językowej (zwracanie się do adresata)    301
    Anna Żurek, Tworzenie aktów grzecznościowych przez cudzoziemców uczących się języka polskiego    313
    Maria Magdalena Nowakowska, Językowy savoir-vivre: nauczanie polskich form grzecznościowych na gruncie słowackim    323
    Marta Skura, Minimum kulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie adresata niemieckiego    329
    Katarzyna Stankiewicz, Przekaz kulturowy w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego    337
    Anna Dąbrowska, Małgorzata Pasieka, Obraz rodziny w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego. Ujęcie diachroniczne    347
    Jerzy Kowalewski, Program kulturowy jako odpowiedź na specyfikę nauczania języka polskiego na Wschodzie i potrzeby studentów ze Wschodu    365
    Anna Kijewska, O polskich obrzędach dorocznych i polskim stole świątecznym. Język i kultura polska celem czy środkiem edukacji interkulturowej    377
  CZĘŚĆ VII. PROBLEMY POLONISTYK ZAGRANICZNYCH    391
    Cheong Byung Kwon, Problemy z nauczaniem literatury polskiej w Korei    391
    Wiktoria Tichomirowa, Maria Leskinen, Nauczanie historii, kultury i literatury polskiej na Wydziale Języków Obcych i Regionoznawstwa Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa. Nowe problemy – nowe rozwiązania    397
    Ludmyła Petruchina, Interdyscyplinarne podejście do nauczania literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim    409
    Maria Pančikowá, Nowe programy studiów na polonistyce w Bratysławie    417
    Milica Mirkulowska, Nowe formy działania polonistów macedońskich    421
    Agata Bogdańska, Public relations w nauczaniu języka polskiego we Włoszech    427
    Aleksandra Rawicka, Polonistyka na Uniwersytecie w Oslo – problemy i wyzwania    431
    Judit Retman, Możliwości rozwoju polonistyki w środowisku niesłowiańskim    439
    Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, Program niemieckiej slawistyki a potrzeby studentów polonijnych (na przykładzie Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii)    443
    Anna Majkiewicz, Wiedza o Polsce w programie nauczania na studiach translatorskich Uniwersytetu Wiedeńskiego    451
  CZĘŚĆ VIII. KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. POSTAWY UCZNIÓW    461
    Przemysław E. Gębal, Kształcenie lektorów języka polskiego jako obcego na tle europejskich standardów pedeutologicznych    463
    Olga Bambrowicz, Quo vadis nauczycielu języka polskiego jako obcego, czyli jak uczyć tych, którzy będą uczyli    473
    Agnieszka Rabiej, Postawy i preferencje językowe młodszych uczniów szkół polonijnych    481
  CZĘŚĆ IX. KRÓTKO O PODRĘCZNIKACH    491
    Małgorzata Majewska-Meyers, O niektórych aspektach samodzielnego uczenia się na przykładzie podręcznika Praktisches Lehrbuch Polnisch. Grundkurs für Selbstlernen    493
    Krystyna Data, Co, dla kogo, o czym? Tytuły podręczników języka polskiego dla obcokrajowców    501
    Marta Plisiecka, Dorota Rysak, Kochasz? Kocham! Krótki kurs języka polskiego dla studentów programu Sokrates-Erasmus    511
    Katarzyna Popowa, Nauczanie słownictwa specjalistycznego. Koncepcja podręcznika Gościnność po polsku. Zapraszamy do restauracji    517
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia