X

  JAROSŁAW ROKICKI, Wprowadzenie 7
  Część I 13
    JERZY MIKUŁOWSKI POMORSKI, Problem paradygmatu kulturowego w badaniach społecznych 13
    JAROSŁAW ROKICKI, Kulturoznawstwo jako wiedza: przedmiot, metody, instytucje 25
    JANUSZ BARAŃSKI, Kulturoznawstwo – nowa superdyscyplina nauk o człowieku? 35
    TADEUSZ PALECZNY, O nowy paradygmat nauk o kulturze: wokół sporów teoretyczno-metodologicznych 45
    LIDIA WIŚNIEWSKA, Mity i paradygmaty wobec zadania nowej syntezy 61
    BOGUMIŁA TRUCHLIŃSKA, Dwa przełomy – antypozytywistyczny i postmodernistyczny – i co z nich wynika dla kulturoznawstwa? 85
    ANDRZEJ PANKOWICZ, Historyk w przestrzeni badań kulturoznawczych 93
    EMIL ORZECHOWSKI, Kulturoznawstwo i zarządzanie 101
    ZBIGNIEW PASEK, Kulturoznawstwo a religioznawstwo. W poszukiwaniu metody 109
    MIROSŁAW ALEKSANDER MIERNIK. Nadinterpretacje, metafory i obskurantyzm – analiza błędów najczęściej popełnianych w dziedzinie kulturoznawstwa 119
    ANDRZEJ PORĘBSKI, URSZULA SOLAK, Świadomość metodologiczna absolwentów kulturoznawstwa międzynarodowego (na podstawie analiz prac dyplomowych z lat 2005–2007). Komunikat z badań 125
    ANDRZEJ RADOMSKI, Kulturoznawstwo jako postnauka 133
  Część II 147
    WACŁAW BRANICKI, Kategoria tożsamości w filozofii i kulturoznawstwie 147
    STANISŁAW TOKARSKI, Szkoła Chicago i szkoła Siantiniketan. Wschód i Zachód w poszukiwaniu kulturoznawstwa porównawczego i międzydyscyplinarnego 155
    MONIKA BANAŚ, W poszukiwaniu tożsamości skandynawskiego kulturoznawcy 163
    KRZYSZTOF WAŁCZYK, Wolfharta Pannenberga metoda „krytycznego przyswojenia” jako prolegomena badań kulturoznawczych 175
    IGNACY S. FIUT, Tożsamość poetów. Próba oglądu zjawiska od strony psychospołecznej 185
    EWA CHOMICKA, Intersubiektywna przestrzeń poznania kulturowego: o doświadczeniach i strategiach antropologii 197
    ADRIAN POWĘSKA, Źródła i perspektywy podmiotowości i tożsamości w horyzoncie kultury nowoczesnej 205
  Część III 213
    RYSZARD STEMPLOWSKI, Kulturowość w analizie polityki zagranicznej 213
    WALTER ŻELAZNY, Aksjologiczne aspekty etniczności i mniejszości 217
    KONRAD CHMIELECKI, Od cultural studies do visual culture studies.Tendencje rozwoju refleksji kulturoznawczej w odpowiedzi na zwrot obrazowy 225
    PIOTR KLETOWSKI, Film jako materiał badawczy w studiach kulturoznawczych 237
    MARIA DĄBROWSKA-PARTYKA, DOROTA GIL, MACIEJ CZERWIŃSKI, Kulturoznawstwo a filologia. Przypadek Słowian bałkańskich 245
    MAŁGORZATA GASZYŃSKA-MAGIERA, Co pili bohaterowie Gry w klasy? Przekład jako spotkanie międzykulturowe 271
    SŁAWOMIR DOROCKI, Kultura w aspekcie badań geograficznych 283
    MAŁGORZATA FUGIEL-KUŹMIŃSKA, W poszukiwaniu istoty agresji symbolicznej 289
  Noty biograficzne 315
  Summary 323
Tożsamość kulturoznawstwa

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

324

Kategoria

Teoria kultury

ISBN-13

978-83-233-2549-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Andrzej Pankowicz, Paweł Plichta, Jarosław Rokicki
5.0 / 5 (28 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

e-ISBN: 978-83-233-8464-9


Kulturoznawstwo do niedawna było dziedziną wiedzy, co do której świat akademicki miał stosunek co najmniej ambiwalentny. Z jednej strony istniało przekonanie, że nauki humanistyczne, w tym społeczne, są w jakiś sposób wzajemnie do siebie przynależne, a więc stanowią pewien obszar wspólny. Z drugiej strony, widoczna była tendencja do dywersyfikacji – tworzenia nowych dyscyplin wiedzy, wyodrębniania ich z dziedzin macierzystych, rosnącej specjalizacji. Kulturoznawstwo uważano za pewien rodzaj wiedzy eklektycznej, do której obszaru można było włożyć niemal wszystko – od demografii i archeologii, poprzez socjologię i historię, po ekonomię i zarządzanie kulturą.


Po kryzysie lat osiemdziesiątych, którego skutkiem były opóźnienia, nieobecność i brak powszechniejszej recepcji najważniejszych problemów i tematów teorii kultury obecnych w nauce światowej, a zwłaszcza postmodernizmu i neomarksizmu, polskie kulturoznawstwo znalazło się w sytuacji dość szczególnej. Jeszcze nie zdołało w pełni wchłonąć i przyswoić światowej wiedzy końca dwudziestego wieku, a już musiało się zetknąć z nowym wyzwaniem – odwrotu od postmodernistycznej fragmentaryzacji świata i ujawnieniu się potrzeby nowej syntezy w dziedzinie humanistyki. Ponadto w roku 2005 kulturoznawstwo w Polsce przekroczyło kolejny próg instytucjonalizacji i stało się kierunkiem, w którego zakresie nadaje się stopnie naukowe (doktoraty i habilitacje). W tej nowej sytuacji pojawiła się potrzeba odpowiedzi na pytania podstawowe: czym ma być kulturoznawstwo, co łączy badaczy kultury, jak można zdefiniować tożsamość kulturoznawstwa. Odpowiedzi na te pytania poszukiwano na konferencji zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych oraz w Zakład Semiotyki i Socjologii Kultury Instytutu Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w październiku 2007 roku. Intelektualny plon tej konferencji zawarty jest w niniejszym tomie, oddanym właśnie w ręce Czytelników.


Jarosław Rokicki


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 28 )
28
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!