Transplantacja serca. Problemy adaptacji psychologicznej

Transplantacja serca. Problemy adaptacji psychologicznej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,22

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

e-ISBN: 978-83-233-8613-1


Niniejsza książka jest poświęcona zagadnieniom adaptacji psychologicznej do życia z przeszczepionym sercem. Transplantacja stanowi metodę leczenia krańcowej niewydolności krążenia i jest dla osób ciężko chorych jedyną nadzieją na uratowanie życia i zachowanie zdrowia. W okresie oczekiwania na operację chorzy spodziewają się znacznej poprawy, jednak nie w pełni uświadamiają sobie, że dalsze życie z przeszczepionym sercem stanie się dla nich źródłem wielu problemów. Przez całe życie pozostaną pacjentami i będą korzystać z opieki medycznej, a warunkiem powodzenia leczenia będzie ich staranna współpraca i gruntowna zmiana stylu życia.


Różnorodność rezultatów wysiłków przystosowawczych nasuwa pytania o czynniki psychologiczne, od których zależy pomyślna adaptacja, pozwalająca na uzyskanie satysfakcjonującej jakości życia po transplantacji serca. Identyfikacja czynników odpowiedzialnych za przystosowanie jest podstawą formułowania wskazań terapeutycznych, ukierunkowanych na to, by trudne doświadczenia stały się dla osób z przeszczepionym sercem źródłem wewnętrznej siły i osobistego rozwoju, a nie przeciążenia i udręki.


Publikacja ta jest przeznaczona dla psychologów i lekarzy pracujących z chorymi z grupy transplantacyjnej, studentów psychologii i medycyny, osób oczekujących na transplantację i żyjących z przeszczepionymi narządami oraz ich rodzin. Jej zadaniem jest również stworzenie klimatu społecznego sprzyjającego transplantologii.


Liczba stron206
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2978-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie. Życie z przeszczepionym sercem    9
  Rozdział I. Medyczne, psychologiczne i społeczne aspekty transplantacji serca    17
    1. Transplantacja serca – aspekty medyczne    17
      1.1. Aspekty prawne i organizacyjne związane z transplantacją narządów    18
      1.2. Wskazania do transplantacji serca    20
      1.3. Kryteria doboru dawcy serca    21
      1.4. Organizacja i przebieg leczenia metodą transplantacji serca    21
      1.5. Wyniki przeszczepiania narządów na świecie i w Polsce    23
      1.6. Metody leczenia krańcowej niewydolności krążenia w przyszłości    25
    2. Transplantacja serca – aspekty psychologiczne    25
      2.1. Przewlekła i nagła niewydolność krążenia – konsekwencje psychologiczne    25
      2.2. Podjęcie decyzji o poddaniu się transplantacji serca    27
      2.3. Procedura psychologicznej kwalifikacji do transplantacji serca    27
      2.4. Oczekiwanie na transplantację    29
      2.5. Przebieg wczesnego i odległego okresu pooperacyjnego    31
    3. Transplantacja serca – aspekty społeczne    35
      3.1. Zmiany w zakresie pozycji i ról w rodzinie    35
      3.2. Sytuacja zawodowa osób z przeszczepionym sercem    37
      3.3. Reakcje otoczenia społecznego na fakt przebycia transplantacji serca    37
      3.4. Rola Stowarzyszenia Transplantacji Serca    38
      3.5. Specyfika kontaktu lekarza i pacjenta w transplantologii    39
  Rozdział II. Mechanizmy adaptacji psychologicznej w życiu z przeszczepionym sercem    41
    1. Adaptacja psychologiczna a stan zdrowia i samopoczucie psychosomatyczne    42
    2. Problematyka stresu, radzenia sobie i kryzysu psychologicznego    45
      2.1. Stres jako bodziec lub zewnętrzne zdarzenie życiowe o specyficznych parametrach    46
      2.2. Stres jako wewnętrzna reakcja emocjonalna człowieka    47
      2.3. Stres jako rodzaj relacji między człowiekiem a środowiskiem    47
      2.4. Przebieg procesów radzenia sobie    49
      2.5. Skuteczność procesu radzenia sobie    53
      2.6. Koszty związane z procesem radzenia sobie    55
      2.7. Wybrane badania polskie w ramach relacyjnej teorii stresu    56
      2.8. Rola mechanizmów obronnych i poznawczych reinterpretacji w procesach radzenia sobie    58
      2.9. Kryzys psychologiczny związany z transplantacją serca    60
      2.10. Życie z przeszczepionym sercem – przełom czy kontynuacja?    64
    3. Zasoby osobiste jako przeciwwaga dla stresu i kryzysu    65
    4. Poczucie koherencji jako metazasób    68
      4.1. Ujęcie salutogenetyczne w rozumieniu zdrowia i choroby    69
      4.2. Definicja poczucia koherencji    69
      4.3. Kształtowanie się poczucia koherencji    71
      4.4. Pojęcie granic w koncepcji salutogenezy    72
      4.5. Poczucie koherencji a radzenie sobie ze stresem    73
      4.6. Poczucie koherencji a stan zdrowia    74
      4.7. Badania weryfikujące teorię salutogenezy    75
    5. Przegląd innych zasobów przydatnych w radzeniu sobie ze stresem    81
    6. Rozwój zasobów odpornościowych w biegu życia    88
    7. Wzmacnianie zasobów jako czynnik pomyślnej adaptacji psychologicznej w chorobie i w życiu z przeszczepionym sercem    89
  Rozdział III. Problematyka badawcza    95
    1. Cel badania    95
    2. Definicje używanych pojęć    95
    3. Pytania i hipotezy pracy    96
    4. Grupa badana    98
      4.1. Dane demograficzne    98
      4.2. Dane dotyczące stanu zdrowia    99
    5. Opis badań    100
      5.1. Procedura badawcza    100
      5.2. Narzędzia badawcze    100
  Rozdział IV. Wyniki badań    103
    1. Wskaźniki fizycznego stanu zdrowia    103
    2. Wyniki badań psychologicznych    106
      2.1. Poczucie koherencji    106
      2.2. Styl radzenia sobie    107
      2.3. Poziom lęku    108
      2.4. Strategie radzenia sobie    110
      2.5. Funkcjonowanie osoby z przeszczepionym sercem w roli pacjenta (ocena metodą sędziów kompetentnych    113
      2.6. Samopoczucie psychosomatyczne    114
    3. Związki między zasobami osobistymi a samopoczuciem i funkcjonowaniem w roli pacjenta osoby z przeszczepionym sercem    115
      3.1. Zmienne demograficzne a inne zmienne    115
      3.2. Poczucie koherencji a inne zmienne    118
      3.3. Styl radzenia sobie a inne zmienne    123
      3.4. Poziom lęku – cechy a inne zmienne    128
      3.5. Strategie radzenia sobie a inne zmienne    130
      3.6. Funkcjonowanie w roli pacjenta, samopoczucie psychosomatyczne i stan lęku a inne zmienne    134
      3.7. Stan zdrowia a kryteria adaptacji do życia z przeszczepionym sercem    135
    4. Wpływ czynników psychologicznych na adaptację do życia z przeszczepionym sercem (model analizy ścieżkowej)    136
    5. Prawidłowa i nieprawidłowa adaptacja do życia z przeszczepionym sercem    145
      5.1. Pierwsze kryterium podziału – samopoczucie psychosomatyczne    146
      5.2. Drugie kryterium podziału – funkcjonowanie w roli pacjenta    146
  Rozdział V. Weryfikacja hipotez, wnioski teoretyczne i podsumowanie    149
    1. Charakterystyka grupy osób żyjących z przeszczepionym sercem    149
      1.1. Stan zdrowia    149
      1.2. Charakterystyka psychologiczna    149
      1.3. Związki zmiennych demograficznych z zasobami i wskaźnikami adaptacji    150
      1.4. Zasoby a wskaźniki adaptacji    151
      1.5. Kierunki wpływu badanych parametrów psychologicznych    153
    2. Weryfikacja hipotez badawczych    155
    3. Podsumowanie    160
  Rozdział VI. Wnioski aplikacyjne. Jak – w świetle badań – można ułatwić adaptację do życia z przeszczepionym sercem?    163
    1. Utrzymanie wartości poczucia koherencji    163
    2. Wzbogacanie zasobów i ich wykorzystanie    165
    3. Obniżanie lękliwości, rozumianej jako stała dyspozycja osobowościowa, oraz aktualnie przeżywanego stanu lęku    166
    4. Rozwijanie strategii radzenia sobie    167
    5. Budowanie sieci wsparcia społecznego i rozwijanie umiejętności jego wykorzystywania    168
    6. Poprawianie jakości życia z przeszczepionym sercem    168
  Aneks    171
    Część I. Omówienie zastosowanych metod badawczych    171
    Część II. Statystyczne metody analizy wyników    178
    Część III. Analiza czynnikowa Skali WCQ (SRS-T)    180
    Część IV. Analiza czasu przeżycia    184
    Część V. Związki między strategiami radzenia sobie    190
    Część VI. Stan zasobów osobistych sprzyjających adaptacji do życia z przeszczepionym sercem    191
    Część VII. Wyniki uzyskane w pomiarze poczucia koherencji w warunkach polskich u chorych somatycznie    193
  Bibliografia    197
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia